MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

قیمت پروفیل و عوامل تاثیرگذار بر آن

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>قیمت پروفیل و به ویژه قیمت پروفیل ساختمانی از جمله مواردی که بسیار مورد توجه سازندگان و پیمانکاران ساختمان قرار دارد. از آنجا که بخش قابل توجهی از هزینه های ساخت و ساز را قیمت مقاطع فولادی و از جمله پروفیل تشکیل می دهد تغییرات قیمت آن می تواند بر قیمت تمام شده ی ساختمان نیز تاثیر گذار باشد. عوامل متعددی بر نوسان قیمت پروفیل تاثیر دارند که می توان آن ها را به دو گروه تقسیم بندی کرد. عوامل درونی و عوامل بیرونی. عوامل درونی آن دسته از عواملی هستند که به ذات خود پروفیل مانند جنس، ابعاد، ضخامت و ... باز می گردد و عوامل بیرونی نیز به نرخ تورم، قیمت ارز و ... اشاره دارد. در این مقاله ما به معرفی عوامل تاثیرگذار بر قیمت پروفیل پرداخته ایم.&nbsp;</p>

<h2>پروفیل فولادی چیست؟</h2> <p>پروفیل یک مقطع فولادی طویل است که در تمام خود سطح مقطع یکسانی دارد. بسته به اینکه شکل مقطع پروفیل چیست می توان نام های مختلفی را بر آن گذاشت. به عنوان نمونه پروفیلی که مقطع آن به شکل دایره است را لوله می نامند. پروفیلی که مقطع آن به شکل حرف U است را ناودانی و اگر به شکل حرف L باشد آن را نبشی می گویند. به این ترتیب انواع مختلفی از پروفیل های فولادی در بازار وجود دارد که هر کدام کاربرد خود را دارند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="انواع پروفیل ساختمانی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1645520052861.jpg" alt="انواع پروفیل ساختمانی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - پروفیل ساختمانی</p> <p>هر چند پروفیل یک لفظ عام است و به انواع مختلفی از مقاطع فولادی با سطح مقطع های متفاوت اشاره دارد اما در کشور ما عنوان پروفیل بیشتر برای مقاطعی با سطح مقطع مربع یا مستطیل به کار برده می شود.</p> <blockquote> <p><a title="قیمت پروفیل" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/64/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" >قیمت پروفیل</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p><strong><span id="type"></span>آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="انواع پروفیل" href="#type">انواع پروفیل</a></li> <li><a title="عوامل موثر بر قیمت پروفیل" href="#factore">عوامل مؤثر بر قیمت پروفیل</a></li> <li><a title="یمت پروفیل ساختمانی" href="#pri">قیمت پروفیل ساختمانی</a></li> </ul> <h2>انواع پروفیل</h2> <p>پروفیل ها را جهات مختلف می توان تقسیم بندی کرد. یکی از آنها همانطور که اشاره شده شکل سطح مقطع پروفیل است. یک راه دیگر برای دسته بندی پروفیل ها توجه به باز یا بسته بودن شکل سطح مقطع است. اگر دو لبه ی ورق سطح مقطع به هم رسیده باشند پروفیل را بسته می گویند و در غیر این صورت پروفیل باز نامیده می شود. به <span id="factore"></span>عنوان مثال تیرآهن، نبشی و ناودانی از انواع پروفیل های باز هستند و لوله و تیوب نمونه هایی از پروفیل های بسته به شمار می آیند.</p> <p>پروفیل ها را از نظر جنس متریالی که با آن ساخته شده است نیز می توان گروه بندی کرد. پروفیل های فولادی، <a title="پروفیل های آلومینیوم" href="https://www.modiranahan.com/article/68/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85" target="_blank" rel="nofollow">پروفیل های آلومینیوم</a>، <a title="پروفیل های گالوانیزه " href="https://www.modiranahan.com/article/73/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">پروفیل های گالوانیزه</a> و پروفیل های UPVC چند نمونه از انواع بسیار مرسوم پروفیل هستند که در ساختمان سازی نیز کاربرد فراوانی دارند.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="انواع پروفیل و مشخصات آن ها" href="https://www.modiranahan.com/article/61/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7" target="_blank" rel="nofollow">انواع پروفیل و مشخصات آن ها</a></p> </blockquote> <h2>عوامل مؤثر بر قیمت پروفیل</h2> <p>پروفیل از محصولات بسیار پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی ست. از پنجره ها گرفته تا چهارچوب درها از انواع پروفیل در ساختمان استفاده می شود(<a title="پروفیل در و پنجره" href="https://www.modiranahan.com/article/10/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow">پروفیل در و پنجره</a>).&nbsp; به همین دلیل برای سازندگان ساختمان قیمت تمام شده ی پروفیل های ساختمانی از اهمیت ویژه ای برخودار است. اما <a title="قیمت پروفیل" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/64" target="_blank" >قیمت پروفیل</a> نیز مانند بسیاری از محصولات فولادی دائما در حال نوسان است و به عوامل مختلفی بستگی دارد که به برخی از آنها در ادامه اشاره خواهد شد.</p> <p>عوامل تاثیر گذار بر قیمت پروفیل را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد. عوامل درونی و عوامل بیرونی. عوامل درونی به آن دسته از عواملی گفته می شود که به ویژگی های خود پروفیل مانند جنس، ابعاد، ضخامت، <a title="سبک یا سنگین بودن" href="https://www.modiranahan.com/article/63/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow">سبک یا سنگین بودن</a> و ... بستگی دارد. اما عوامل بیرونی گروهی از عوامل خارجی مانند نرخ دلار، عرضه و تقاضا، <span id="pri"></span>نرخ تورم، هزینه ی مواد اولیه، هزینه های انبارداری و حمل و نقل و ... هستند.</p> <p>از دیگر عواملی که بر قیمت پروفیل تاثیر دارند می توان به برند پروفیل اشاره کرد. کارخانه های مختلف به دلیل تکنولوژی، موقعیت، روش های متفاوت تولید، پروفیل را با قیمت های مختلفی به بازار ارائه می کنند.</p> <h2>آگاهی از قیمت پروفیل</h2> <p>پس از آشنایی با عوامل مختلف که بر قیمت پروفیل تاثیر دارند شما برای آگاهی از قیمت انواع پروفیل می توانید به وب سایت مدیران آهن مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن <a title="tel" href="tel:03134155">03134155</a> تماس حاصل فرمایید.</p> <h3>&nbsp;</h3>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲