MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

گریدهای مختلف استنلس استیل

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>استنلس استیل که به طور خلاصه به آن استیل نیز گفته میشود آلیاژی از فولاد است که حاوی حداقل 12 درصد کروم می باشد. وجود کروم در استیل باعث می شود تا یک فیلم محافظ روی این آلیاژ تشکیل شود و از زنگ زدگی آن جلوگیری کند. علاوه بر عنصر کروم که نقش اصلی را دارد عناصر دیگری مانند نیکل، مولیبدنم و ... نیز در ساختار استیل وجود دارد. کم و زیاد شدن هر کدام از این عناصر باعث می شود تا نوع جدیدی از استیل با ویژگی های متفاوت از سایر گریدها به دست آید. به همین ترتیب امروزه صدها نوع استیل تولید شده است. برای مشخص کردن استیل از یک شماره استفاده می شود. اما در استانداردهای مختلف از شیوه های نامگذاری مختلفی استفاده می شود. آگاهی از نام های مختلف یک گرید استیل می تواند در هنگام خرید و یا مطالعه ی مشخصات استیل ها بسیار مفید باشد. دراین مقاله گریدهای مختلف استیل به همراه نام های معادل آن در استانداردهای گوناگون مانند استاندارد ژاپنی، استاندارد نام گذاری یکپارچه، استاندارد بریتانیا، سوئد و یورونوم آورده شده است.&nbsp;&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="استیل.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1647181727408.jpg" alt="انواع گرید استیل" />تصویر شماره 1 - انواع گرید استیل</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:<a href="https://www.modiranahan.com/article/104/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84"> معرفی تولید کنندگان ورق استیل</a></p> </blockquote> <h2>مقایسه گریدهای مختلف استنلس استیل در استانداردهای مختلف</h2> <table class="table1200" style="height: 2195px; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="100%"> <thead> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 114px; text-align: center;" rowspan="2"> <p><strong>گرید</strong></p> </td> <td style="height: 114px; text-align: center;" rowspan="2"> <p><strong>UNS شماره</strong></p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" colspan="2"> <p><strong>بریتانیایی قدیم</strong></p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" colspan="2"> <p><strong>یورونوم</strong></p> </td> <td style="height: 114px; text-align: center;" rowspan="2"> <p><strong>سوئدی</strong></p> </td> <td style="height: 114px; text-align: center;" rowspan="2"> <p><strong>ژاپنی</strong><strong> JIS</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px; text-align: center;"> <p><strong>BS</strong></p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;"> <p><strong>En</strong></p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;"> <p><strong>شماره</strong></p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;"> <p><strong>نام</strong></p> </td> </tr> </thead> <tbody> <tr style="height: 2081px;"> <td style="height: 2081px;"> <p>301</p> <p>302</p> <p>303</p> <p>303Se</p> <p>304</p> <p>304L</p> <p>304H</p> <p>304N</p> <p>(302HQ)</p> <p>305</p> <p>309S</p> <p>310</p> <p>310S</p> <p>314</p> <p>316</p> <p>316L</p> <p>316H</p> <p>316N</p> <p>316Ti</p> <p>317L</p> <p>321</p> <p>329</p> <p>347</p> <p>403</p> <p>405</p> <p>409</p> <p>410</p> <p>416</p> <p>416Se</p> <p>420</p> <p>420F</p> <p>430</p> <p>430F</p> <p>431</p> <p>434</p> <p>440C</p> <p>444</p> <p>630</p> <p>631</p> <p>(904L)</p> <p>(2111HTR)</p> <p>(2205)</p> <p>(2304)</p> <p>(2507)</p> <p>(4565S)</p> <p>(Zeron100)</p> <p>(UR52N+)</p> </td> <td style="height: 2081px;"> <p>S30100</p> <p>S30200</p> <p>S30300</p> <p>S30323</p> <p>S30400</p> <p>S30403</p> <p>S30409</p> <p>S30451</p> <p>S30430</p> <p>S30500</p> <p>S30908</p> <p>S31000</p> <p>S31008</p> <p>S31400</p> <p>S31600</p> <p>S31603</p> <p>S31609</p> <p>S31651</p> <p>S31635</p> <p>S31703</p> <p>S32100</p> <p>S32900</p> <p>S34700</p> <p>S40300</p> <p>S40500</p> <p>S40900</p> <p>S41000</p> <p>S41600</p> <p>S41623</p> <p>S42000</p> <p>S42020</p> <p>S43000</p> <p>S43020</p> <p>S43100</p> <p>S43400</p> <p>S44004</p> <p>S44400</p> <p>S17400</p> <p>S17700</p> <p>N08904</p> <p>S30815</p> <p>S31803</p> <p>S32304</p> <p>S32750</p> <p>S34565</p> <p>S32760</p> <p>S32520</p> </td> <td style="height: 2081px;"> <p>301S21</p> <p>302S25</p> <p>303S31</p> <p>303S42</p> <p>304S31</p> <p>304S11</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>394S17</p> <p>305S19</p> <p>309S24</p> <p>310S24</p> <p>310S16</p> <p>-</p> <p>316S31</p> <p>316S11</p> <p>316S51</p> <p>-</p> <p>320S31</p> <p>317S12</p> <p>321S31</p> <p>-</p> <p>347S31</p> <p>403S17</p> <p>405S17</p> <p>409S19</p> <p>410S21</p> <p>416S21</p> <p>416S41</p> <p>420S37</p> <p>416S29</p> <p>430S17</p> <p>-</p> <p>431S29</p> <p>434S17</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>460S52</p> <p>904S13</p> <p>-</p> <p>318S13</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> </td> <td style="height: 2081px;"> <p>-</p> <p>58A</p> <p>58M</p> <p>-</p> <p>58E</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>58H,58J</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>58B,58C</p> <p>-</p> <p>58G</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>56A</p> <p>56AM</p> <p>-</p> <p>56C</p> <p>-</p> <p>60</p> <p>-</p> <p>57</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> </td> <td style="height: 2081px;"> <p>1.4310</p> <p>1.4319</p> <p>1.4305</p> <p>-</p> <p>1.4301</p> <p>1.4306</p> <p>1.4948</p> <p>-</p> <p>1.4567</p> <p>1.4312</p> <p>1.4833</p> <p>1.4840</p> <p>1.4845</p> <p>1.4841</p> <p>1.4401</p> <p>1.4404</p> <p>1.4919</p> <p>1.4406</p> <p>1.4571</p> <p>1.4438</p> <p>1.4541</p> <p>1.4460</p> <p>1.4550</p> <p>1.4000</p> <p>1.4002</p> <p>1.4512</p> <p>1.4006</p> <p>1.4005</p> <p>-</p> <p>1.4021</p> <p>-</p> <p>1.4016</p> <p>1.4104</p> <p>1.4057</p> <p>1.4113</p> <p>1.4125</p> <p>1.4521</p> <p>1.4542</p> <p>1.4568</p> <p>1.4539</p> <p>1.4835</p> <p>1.4462</p> <p>1.4362</p> <p>1.4410</p> <p>1.4565</p> <p>1.4501</p> <p>1.4507</p> </td> <td style="height: 2081px;"> <p>X10CrNi18-8</p> <p>-</p> <p>X8CrNiS18-9</p> <p>-</p> <p>X5CrNi18-10</p> <p>X2CrNi18-11</p> <p>X6CrNi18-11</p> <p>-</p> <p>X3CrNiCu18-9-4</p> <p>-</p> <p>X12CrNi23-13</p> <p>X15CrNi25-20</p> <p>X8CrNi25-21</p> <p>X15CrNiSi25-21</p> <p>X5CrNiMo17-12-2</p> <p>X2CrNiMo17-12-2</p> <p>-</p> <p>X2CrNiMoN17-11-2</p> <p>X10CrNiMoTi18-10</p> <p>X2CrNiMo18-16</p> <p>X6CrNiTi18-10</p> <p>X8CrNiMo27-5</p> <p>X6CrNiNb18-10</p> <p>X7Cr13</p> <p>X7CrAl13</p> <p>X6CrTi12</p> <p>X12Cr13</p> <p>X12CrS13</p> <p>-</p> <p>X20Cr13</p> <p>-</p> <p>X8Cr17</p> <p>X12CrMoS17</p> <p>X17CrNi16-2</p> <p>X6CrMo17-1</p> <p>X105CrMo17</p> <p>X1CrMoTi18-2</p> <p>X5CrNiCuNb16-4</p> <p>X7CrNiAl17-7</p> <p>X1NiCrMoCuN25-20-5</p> <p>X9CrNiSiNCe21-11-2</p> <p>X2CrNiMoN22-5-3</p> <p>X2CrNiN23-4</p> <p>X2CrNiMoN25-7-4</p> <p>X2CrNiMnMoN24-17-6-4</p> <p>X2CrNiMoCuWN25-7-4</p> <p>X2CrNiMoCuN25-6-3</p> </td> <td style="height: 2081px;"> <p>2331</p> <p>-</p> <p>2346</p> <p>-</p> <p>2332</p> <p>2352</p> <p>-</p> <p>2371</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>2361</p> <p>-</p> <p>2347</p> <p>2348</p> <p>-</p> <p>2375</p> <p>2350</p> <p>2367</p> <p>2337</p> <p>2324</p> <p>2338</p> <p>2301</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>2302</p> <p>2380</p> <p>-</p> <p>2303</p> <p>-</p> <p>2320</p> <p>2383</p> <p>2321</p> <p>2325</p> <p>-</p> <p>2326</p> <p>-</p> <p>2388</p> <p>2562</p> <p>2368</p> <p>2377</p> <p>2327</p> <p>2328</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> </td> <td style="height: 2081px;"> <p>SUS 301</p> <p>SUS 302</p> <p>SUS 303</p> <p>SUS 303Se</p> <p>SUS 304</p> <p>SUS 304L</p> <p>-</p> <p>SUS 304N1</p> <p>SUS XM7</p> <p>SUS 305</p> <p>SUS 309S</p> <p>SUH 310</p> <p>SUS 310S</p> <p>-</p> <p>SUS 316</p> <p>SUS 316L</p> <p>-</p> <p>SUS 316N</p> <p>SUS 316Ti</p> <p>SUS 317L</p> <p>SUS 321</p> <p>SUS 329J1</p> <p>SUS 347</p> <p>SUS 403</p> <p>SUS 405</p> <p>SUH 409</p> <p>SUS 410</p> <p>SUS 416</p> <p>-</p> <p>SUS 420J1</p> <p>SUS 420F</p> <p>SUS 430</p> <p>SUS 430F</p> <p>SUS 431</p> <p>SUS 434</p> <p>SUS 440C</p> <p>SUS 444</p> <p>SUS 630</p> <p>SUS 631</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>SUS 329J3L</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲