MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

فلزات به کار رفته در ساخت موتور خودرو

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>موتور اتومبیل بدون شک اصلی ترین قسمت خودرو است که شرایط کاری آن نیز متفاوت از سایر قسمت هاست. برای بیشتر اتومبیل ها دمای عملکرد عادی موتور بین ۱۹۵ درجه فارنهایت (۹۰.۵ درجه سانتیگراد) تا ۲۲۰ درجه فارنهایت (۱۰۴.۵ درجه سانتگراد) است بنابراین مشخص است که موتور باید از متریال هایی ساخته شده باشد که بتواند فشار و دمای بالا را در مدت زمانی طولانی تحمل کند. فولاد و آلومینیوم و آلیاژهای آن ها از مهمترین فلزاتی هستند که برای ساخت قسمت های مختلف موتور اتومبیل به کار می روند. البته با توجه به اینکه موتور از قسمت های مختلفی در شرایط کاری متفاوتی قرار دارند هر کدام از این قسمت ها با توجه به شرایط کاری از آلیاژهای متفاوتی ساخته می شوند.&nbsp;</p>

<p>موتور اتومبیل از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که عملکردها متفاوتی دارند و در شرایط کاری متفاوتی از نظر فشار، دما و ... مشغول هستند. به همین دلیل نمی توان انتظار داشت که تمام بخش های یک موتور از یک متریال ساخته شده باشد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="car-engine.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1666510279960-car-engine.jpg" alt="موتور اتومبیل و مواد سازنده ی آن" /></p> <p>سازندگان مختلف از مواد متفاوتی برای ساخت قسمت های مختلف موتور خودرو استفاده می کنند تا موتور خودورهای تولیدی خود را منحصر به فرد کنند. اما از طرف دیگر قسمت هایی در موتور وجود دارند که نمی توانند با متریال های مختلف جایگزین شوند.</p> <p>در ادامه این مقاله فهرستی از موادی که در ساخت موتور اتومبیل دخالت دارند آورده شده است.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="۵ نوع فولاد استفاده شده در خودرو سازی" href="https://www.modiranahan.com/article/2548/5-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C" target="_blank">۵ نوع فولاد استفاده شده در خودرو سازی</a></p> </blockquote> <h2>مواد موتور</h2> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 59px;" width="54"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 118px;" width="114"> <p><strong>قسمت</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 179px;" width="174"> <p><strong>متریال</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 118px;" width="114"> <p><strong>فرایند ساخت</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 171px;" width="167"> <p><strong>توضیحات</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 59px; text-align: center;" width="54"> <p>1</p> </td> <td style="width: 118px;" width="114"> <p>بلوک سیلندر</p> </td> <td style="text-align: center; width: 179px;" width="174"> <p>چدن مرغوب، آلیاژ آلومینیوم</p> </td> <td style="text-align: center; width: 118px;" width="114"> <p>ریخته گری</p> </td> <td style="text-align: center; width: 171px;" width="167"> <p>این قطعه زیر فشار و دمای بالا قرار دارد و در یک واحد یکپارچه ساخته می شود.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 59px; text-align: center;" width="54"> <p>2</p> </td> <td style="width: 118px;" width="114"> <p>سر سیلندر</p> </td> <td style="text-align: center; width: 179px;" width="174"> <p>چدن مرغوب، آلیاژ آلومینیوم</p> </td> <td style="text-align: center; width: 118px;" width="114"> <p>ریخته گری یا متال فورمینگ</p> </td> <td style="text-align: center; width: 171px;" width="167"> <p>قسمت بالایی بلوک سیلندر به صورت یک واحد ساخته می شود.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 59px; text-align: center;" width="54"> <p>3</p> </td> <td style="width: 118px;" width="114"> <p>میلنگ</p> </td> <td style="text-align: center; width: 179px;" width="174"> <p>آلیاژ فولاد، چدن نشکن، آلیاژ نیکل</p> </td> <td style="text-align: center; width: 118px;" width="114"> <p><a title="فورجینگ" href="https://www.modiranahan.com/article/2536/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">فورجینگ</a></p> </td> <td style="text-align: center; width: 171px;" width="167"> <p>زیر بار زیاد خستگی قرار دارد به همین دلیل با فورجینگ ساخته می شود.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 59px; text-align: center;" width="54"> <p>4</p> </td> <td style="width: 118px;" width="114"> <p>رینگ پیستون</p> </td> <td style="text-align: center; width: 179px;" width="174"> <p>چدن ریزدانه</p> </td> <td style="text-align: center; width: 118px;" width="114"> <p>ریخته گری</p> </td> <td style="text-align: center; width: 171px;" width="167"> <p>نیاز به ضریب اصطکاک کم دارد.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 59px; text-align: center;" width="54"> <p>5</p> </td> <td style="width: 118px;" width="114"> <p>شاتون ها</p> </td> <td style="text-align: center; width: 179px;" width="174"> <p>فولاد آلیاژی، فولاد نیکل، فولاد کروم، فولاد کروم وانادیوم، آلومینیوم</p> </td> <td style="text-align: center; width: 118px;" width="114"> <p><a title="فورجینگ" href="https://www.modiranahan.com/article/2536/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">فورجینگ</a></p> </td> <td style="text-align: center; width: 171px;" width="167"> <p>میلنگ را به پیستون متصل می کند.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 59px; text-align: center;" width="54"> <p>7</p> </td> <td style="width: 118px;" width="114"> <p>پیستون</p> </td> <td style="text-align: center; width: 179px;" width="174"> <p>آلیاژ آلومینیوم، آلیاژ چدن</p> </td> <td style="text-align: center; width: 118px;" width="114"> <p>ریخته گری</p> </td> <td style="text-align: center; width: 171px;" width="167"> <p>باید سبک باشد و ضریب انبساط کمی داشته باشد.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 59px; text-align: center;" width="54"> <p>8</p> </td> <td style="width: 118px;" width="114"> <p>میل بادامک</p> </td> <td style="text-align: center; width: 179px;" width="174"> <p>فولاد آلیاژی</p> </td> <td style="text-align: center; width: 118px;" width="114"> <p>فورجینگ</p> </td> <td style="text-align: center; width: 171px;" width="167"> <p>زیر بار خستگی بالایی قرار دارد.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 59px; text-align: center;" width="54"> <p>9</p> </td> <td style="width: 118px;" width="114"> <p>ولوها</p> </td> <td style="text-align: center; width: 179px;" width="174"> <p>فولاد آلیاژی</p> </td> <td style="text-align: center; width: 118px;" width="114"> <p>متال فورمینگ</p> </td> <td style="text-align: center; width: 171px;" width="167"> <p>ولوهای ورودی و خروجی</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 59px; text-align: center;" width="54"> <p>10</p> </td> <td style="width: 118px;" width="114"> <p>یاتاق موتور</p> </td> <td style="text-align: center; width: 179px;" width="174"> <p>فولاد برنز، فلز سفید</p> </td> <td style="text-align: center; width: 118px;" width="114"> <p>ریخته گری</p> </td> <td style="text-align: center; width: 171px;" width="167"> <p>فولاد برنز برای رانش کم و فلز سفید برای رانش سنگین</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 59px; text-align: center;" width="54"> <p>11</p> </td> <td style="width: 118px;" width="114"> <p>محفظه سیلندر</p> </td> <td style="text-align: center; width: 179px;" width="174"> <p>وانادیوم، مولیبدنوم، آلیاژ چدن با کروم</p> </td> <td style="text-align: center; width: 118px;" width="114"> <p>ریخته گری</p> </td> <td style="text-align: center; width: 171px;" width="167"> <p>مقدار سایش و ترک در بدنه سیلندر را کم می کند.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 59px; text-align: center;" width="54"> <p>12</p> </td> <td style="width: 118px;" width="114"> <p>خار پیستون</p> </td> <td style="text-align: center; width: 179px;" width="174"> <p>فولاد آلیاژی</p> </td> <td style="text-align: center; width: 118px;" width="114"> <p><a title="فورجینگ" href="https://www.modiranahan.com/article/2536/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">فورجینگ</a></p> </td> <td style="text-align: center; width: 171px;" width="167"> <p>اتصال شاتون به پیستون</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="فرایند بازیافت اتومبیل" href="https://www.modiranahan.com/article/2519/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" target="_blank" rel="nofollow">فرایند بازیافت اتومبیل</a></p> </blockquote>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲