MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

استاندارد رنگ خطوط لوله

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>استاندارد رنگ خطوط لوله از جمله روش هایی است که برای شناسایی متریال لوله و همچنین موادی که درون در حال انتقال هستند به کار برده می شود. این استانداردها درهر کشور ممکن است متفاوت باشد و برخی از تولید کنندگان نیز استانداردهای خود را به کار می برند اما به صورت بین المللی نیز برخی استانداردها مانند ASME/ANSI A13.1 و BS 1710 و IS 2379 و PFI ES-22 وجود دارد که می توانند برای نشانه گذاری لوله ها به کار برده شوند. در این نشانه گذاری ها از رنگ های تعریف شده برای مشخص کردن متریال لوله و همچنین سیال مورد انتقال استفاده می شود و در موارد کار با خط لوله جهت امور تعمیر و نگهداری و همچنین در صورت بروز نشتی می تواند بسیار مفید باشد ونقش مهمی در کاهش خطرات احتمالی ایفا کند.&nbsp;</p>

<h2>استانداردهای شناخته شده کدگذاری لوله&nbsp;</h2> <p>کدگذاری رنگ خطوط لوله و متریال هایی که برای لوله کشی استفاده می شوند یکی از روش های استاندارد در صنعت است که شناسایی سیالی که توسط لوله حمل می شود را راحتر می سازد. استانداردهای ملی و بین المللی مختلفی برای کدهای رنگ لوله وجود دارد. برخی از شناخته شده ترین این استانداردها عبارتند از:</p> <p><strong>ASME/ANSI A13.1:</strong> طرحی به منظور شناسایی سیستم های لوله کشی</p> <p><strong>BS 1710:</strong> مشخصات شناسایی خطوط لوله</p> <p><strong>IS 2379:</strong> کد رنگ شناسایی خطوط لوله</p> <p><strong>PFI ES-22:</strong> کد رنگ پیشنهادی برای متریال های لوله کشی</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="yellow-gas-pipe.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1666849670701-yellow-gas-pipe.jpg" alt="لوله انتقال گاز به رنگ زرد" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - استفاده از رنگ ها برای شناسایی سیال داخل لوله</p> <p><strong>آنچه در این <a title="مقاله" href="https://www.modiranahan.com/articleHome" target="_blank" >مقاله</a> مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="کدگذاری رنگی لوله ها بر اساس PFI ES-22" href="#coding">کدگذاری رنگی لوله ها بر اساس PFI ES-22</a></li> <li><a title="کد رنگ برای تشخیص مواد لوله | استاندارد ES-22-1999" href="#es-22-1990">کد رنگ برای تشخیص مواد لوله | استاندارد ES-22-1999</a></li> <li><a title="استاندارد ANSI/ASME A13.1" href="#ansiasme">استاندارد ANSI/ASME A13.1</a></li> <li><a title="استاندارد BS 1710" href="#bs1710">استاندارد BS 1710</a></li> </ul> <h2 id="coding"></span>کدگذاری رنگی لوله ها بر اساس PFI ES-22</h2> <p><strong>چرا از کدهای رنگی برای مواد لوله کشی استفاده می شود؟</strong></p> <p>برای ساخت خطوط لوله از گریدهای مختلف فولاد کربنی، فولاد آلیاژی و فولاد ضد زنگ استفاده می شود. برای اینکه مواد در محل انبار و ذخیره کردن با یکدیگر اشتباه نشوند اجزای سیستم های لوله کشی مانند لوله، فیتینگ، فلنج ها و ولوها دارای کدهای رنگی هستند.</p> <p>تقریبا اکثر تولیدکنندگان سیتسم های رنگ بندی خاص خود را دارند. اما انستیتوی ساخت لوله (PFI) استاندارد ES-22 را ارائه کرده است که برای بیشتر مواد مورد استفاده در لوله کشی به کار برده می شود. این استاندارد همچنین مشخصه هایی برای محل درج نشانه گذاری ها بر روی اجزای یک سیستم لوله کشی ارائه داده است.</p> <p><span id="es-22-1990"></span>در شکل زیر می توانید محل درج باند رنگی بر روی اجزای لوله کشی را مشاهده کنید.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="color code.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1646892909750.jpg" alt="color code." /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۲ - رنگ به کار رفته بر روی اتصالات خطوط لوله</p> <h2>کد رنگ برای تشخیص مواد لوله | استاندارد ES-22-1999</h2> <h3>مواد فولاد کربنی</h3> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" colspan="3" width="623"> <p><strong>فولاد کربنی</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="208"> <p><strong>مواد</strong></p> </td> <td style="height: 57px;" width="208"> <p><strong>گرید مواد</strong></p> </td> <td style="height: 57px;" width="208"> <p><strong>رنگ نوار</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="208"> <p>فولاد کربنی، لوله جوش ERW</p> </td> <td style="height: 57px;" width="208"> <p>A53 Gr.B/API</p> </td> <td style="height: 57px;" width="208"> <p>1 نوار سفید</p> </td> </tr> <tr style="height: 87px;"> <td style="height: 87px;" width="208"> <p>فولاد کربنی، بدون درز، مقاومت کششی ویژه زیر 483 MPA</p> </td> <td style="height: 87px;" width="208"> <p>A53 Gr. B</p> </td> <td style="height: 87px;" width="208"> <p>بدون علامت</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="208"> <p>فولاد کربنی، فولاد کشته شده</p> </td> <td style="height: 57px;" width="208"> <p>A106 Gr. C</p> </td> <td style="height: 57px;" width="208"> <p>دو نوار سبز رنگ</p> </td> </tr> <tr style="height: 87px;"> <td style="height: 87px;" width="208"> <p>فولاد کربنی، استحکام کششی ویژه 483 MPA و بالاتر</p> </td> <td style="height: 87px;" width="208"> <p>A106 Gr. C</p> </td> <td style="height: 87px;" width="208"> <p>2 نوار سبز</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="208"> <p>فولاد کربنی، دمای پایین (تست ضربه شده)</p> </td> <td style="height: 57px;" width="208"> <p>A333 Gr. 6</p> </td> <td style="height: 57px;" width="208"> <p>1 نوار قرمز</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="استاندارد لوله های درزدار فولادی" href="https://www.modiranahan.com/article/222/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1" target="_blank" rel="nofollow">استاندارد لوله های درزدار فولادی</a></p> </blockquote> <h3>فولاد کربنی تسلیم بالا</h3> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="3" width="623"> <p><strong>فولاد کربنی تسلیم بالا</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>مواد</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>گرید</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>رنگ نوار</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>تسلیم حداقل 52000</p> </td> <td width="208"> <p>API 5L X-52</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار زرد، 1 نوار سبز</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>تسلیم حداقل 60000</p> </td> <td width="208"> <p>API 5L X-60</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار زرد، 1 نوار صورتی</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>تسلیم حداقل 65000</p> </td> <td width="208"> <p>API 5L X-65</p> </td> <td width="208"> <p>2 نوار زرد</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>تسیلم حداقل 70000</p> </td> <td width="208"> <p>API 5L X-70</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار زرد، 1 نوار نارنجی</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>مواد آلیاژ پایین</h3> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="3" width="623"> <p><strong>مواد آلیاژ پایین</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>مواد</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>گرید مواد</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>رنگ نوار</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>فولاد C-Mo</p> </td> <td width="208"> <p>A335 Gr. P1</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار نارنجی</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>فولاد 1 Cr-1/2 Mo</p> </td> <td width="208"> <p>A335 Gr. P12</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار نارنجی، 1 نوار آبی</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>فولاد 1 &frac14; Cr-1/2 Mo</p> </td> <td width="208"> <p>A335 Gr. P11</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار زرد</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>فولاد 2 &frac14; Cr-1 Mo</p> </td> <td width="208"> <p>A335 Gr. P22</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار آبی</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>فولاد 5 Cr-1/2 Mo</p> </td> <td width="208"> <p>A335 Gr. P5</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار آبی، 1 نوار زرد</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>فولاد 9 Cr-1/2 Mo</p> </td> <td width="208"> <p>A335 Gr. P9</p> </td> <td width="208"> <p>2 نوار نارنجی</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="pipeline color.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1646893000538.jpg" alt="pipeline color." /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۳ - نوارهای رنگی به کار رفته روی خطوط لوله&nbsp;</p> <h3>فولادهای ضد زنگ مارتنزیت و فریتی</h3> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="3" width="623"> <p><strong>فولادهای ضد زنگ مارتنزیتی و فریتی</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>مواد</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>گرید مواد</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>رنگ نوار</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>نوع 405</p> </td> <td width="208"> <p>A268 TP405</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار سبز، 1 نوار سیاه</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>نوع 410</p> </td> <td width="208"> <p>A268 TP410</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار سبز، 1 نوار قرمز</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>فولاد ضد زنگ آستنیتی</h3> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="3" width="623"> <p><strong>فولاد ضد زنگ آستنیتی</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>مواد</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>گرید مواد</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>رنگ نوار</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>نوع 304</p> </td> <td width="208"> <p>A312 TP304</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار سیاه</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>نوع 304L</p> </td> <td width="208"> <p>A312 TP304L</p> </td> <td width="208"> <p>2 نوار سیاه</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>نوع 304H</p> </td> <td width="208"> <p>A312 TP304H</p> </td> <td width="208"> <p>1 سیاه متناوب</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>نوع 309</p> </td> <td width="208"> <p>A358 Gr309</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار سیاه، 1 نوار قهوه ای</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>نوع 310</p> </td> <td width="208"> <p>A358 Gr310</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار سبز، 1 نوار نارنجی</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>نوع 316</p> </td> <td width="208"> <p>A312 TP316</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار خاکستری</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="استاندارد لوله های گالوانیزه" href="https://www.modiranahan.com/article/388/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87" target="_blank" rel="nofollow">استاندارد لوله های گالوانیزه</a></p> </blockquote> <h3>آلیاژهای بر مبنای نیکل</h3> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="416"> <p style="text-align: center;"><strong>آلیاژهای بر مبنای نیکل</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>مواد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>رنگ نوار</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>نیکل 200</p> </td> <td width="208"> <p>۱ نوار سیاه، 1 نوار صورتی</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>اینکولوی 800</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار سیاه، 1 نوار نارنجی</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>اینکولوی 800H</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار خاکستری، 1 نوار قرمز</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>اینکولوی 825</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار خاکستری، 1 نوار آبی</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>اینکولوی 600</p> </td> <td width="208"> <p>2 نوار آبی</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>اینکولوی 625</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار آبی، 1 نوار صورتی</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>هاستلوی 8-2</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار قرمز، 1 نوار نارنجی</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>هاستلوی C-276</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار قرمز، 1 نوار آبی</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>هاستلوی C-22</p> </td> <td width="208"> <p>2 نوار قرمز</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>هاستلوی G</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار قرمز، 1 نوار زرد</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p><span id="ansiasme"></span>آلیاژ کارپنتر 20 C 8-3</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار سیاه، 1 نوار آبی</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>مونل 400</p> </td> <td width="208"> <p>1 نوار سیاه، 1 نوار زرد</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>استاندارد ANSI/ASME A13.1 &nbsp;</h2> <p>هدف از این استاندارد تدوین یک سیستم شناسایی مواد خطرناکی ست که در خطوط لوله در حال انتقال هستند. نسخه ی ASME A13.1 دارای 6 رنگ ثابت و 4 رنگ تعریف شده توسط کاربر دارد که به وسیله آن ها می توان مواد خطرناک را تشخیص دارد. در این استاندارد از گروه بندی های زیر استفاده می شود.</p> <ul> <li>مواد قابل اشتعال: مایعات، گاز یا بخار تولیدی توسط مواد که قابلیت اشتعال دارند و می توانند در هوا به سوختن خود ادامه دهند.</li> <li>مواد قابل احتراق: موادی که امکان سوختن دارنداما قابل اشتعال نیستند.</li> <li>مواد اکسید کننده: هر گونه مایع یا گازی است که با فراهم کردن اکسیژن بیش از هوا باعث احتراق سایر مواد می شود.</li> <li><span id="bs1710"></span>سمی و خورنده: مایعاتی که خورنده یا سمی هستند و یا در صورت آزاد شدن می توانند مواد سمی و خورنده تولید کنند.</li> <li>اطفا کننده حریق: سیالاتی مانند آب، کف و CO2 که در سیتسم های اسپرینکلر و سیستم های آتش نشانی استفاده می شود.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="ANSIASME A13.1.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1646893185556.jpg" alt="ANSIASME A13.1" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۴ - جدول رنگ های استاندارد&nbsp;ANSI/ASME A13.1</p> <h2>استاندارد BS 1710</h2> <p>در استاندارد BS 1710 از دو کد رنگ برای شناسایی محتوای لوله و میزان خطر آن استفاده می شود. &nbsp;رنگ پایه که برای نشان دادن محتوای لوله به کار می رود و رنگ های ایمنی که به صورت نوارهایی به همراه کد رنگ پایه به کار برده می شوند.</p> <p>البته علاوه بر کد رنگ ها، اطلاعات اضافی در خصوص ماهیت محتویات لوله به کمک سیستم های جداگانه یا ترکیبی نیز ارائه می شود. این اطلاعات شامل موارد زیر است:</p> <ul> <li>نام کامل</li> <li>نام مخفف</li> <li>نماد شیمیایی و</li> <li>نوارهای رنگی یا کدهای تشخیص مناسب</li> </ul> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="BS 1710.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1646893225993.jpg" alt="BS 1710" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۵ - جدول رنگ های استاندارد&nbsp;BS 1710</p> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲