MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

نحوه ساخت ستون فلزی

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>انواع متنوعی از ستون وجود دارد که در قسمت های مختلف سازه مورد استفاده قرار می گیرند. ستون یک عضو ساختاری عمودی است که بارها را عمدتا در حال فشرده سازی حمل می کند. ستون ممکن است بارها را از سقف، دال کف، دال سقف یا از یک تیر به یک کف یا پایه منتقل کند. معمولا ستون ها دارای لحظه های خمش در مورد یک یا دو محور مقطع هستند. ستون فلزی دارای انواع بی شماری است که هر کدام با ویژگی ها و برای کاربردهای خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. ستون های فلزی دارای اجزای مختلفی که از قبیل تیرآهن، نبشی، میلگرد، تسمه های اتصال دهنده، صفحه های تقویتی، جوش، اتصال ستون به صفحه زیر ستون است. &nbsp;</p>

<p>انواع متنوعی از ستون وجود دارد که در قسمت های مختلف سازه مورد استفاده قرار می گیرند. ستون یک عضو ساختاری عمودی است که بارها را عمدتا در حال فشرده سازی حمل می کند. ستون ممکن است بارها را از سقف، دال کف، دال سقف یا از یک تیر به یک کف یا پایه منتقل کند. معمولا ستون ها دارای لحظه های خمش در مورد یک یا دو محور مقطع هستند. ستون فلزی دارای انواع بی شماری است که هر کدام با ویژگی ها و برای کاربردهای خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. ستون های فلزی دارای اجزای مختلفی که از قبیل تیرآهن، نبشی، میلگرد، تسمه های اتصال دهنده، صفحه های تقویتی، جوش، اتصال ستون به صفحه زیر ستون است.</p> <h2>انواع ستون فلزی در ساخت و ساز</h2> <p><strong>ستون بر اساس شرایط مختلفی طبقه بندی می شوند:</strong></p> <ul> <li><a title="بر اساس سطح مقطع" href="#Cross-section">بر اساس سطح مقطع</a></li> <li><a title="بر اساس نوع بارگذاری" href="#Upload">بر اساس نوع بارگذاری</a></li> <li><span id="Cross-section"></span><a title="بر اساس انواع تقویت کننده ها" href="#Amplifier">بر اساس انواع تقویت کننده ها</a></li> <li><a title="بر اساس مواد ساختمانی" href="#types">بر اساس مواد ساختمانی</a></li> <li><a title="بر اساس اندازه" href="#Size">بر اساس اندازه</a></li> </ul> <h3>انواع ستون بر اساس سطح مقطع</h3> <p>منظور از سطح مقطع، شکل هندسی ستون است که در انواع مختلف و برای کاربردهای متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. مهندسین با توجه به میزان بار مورد تحمل سطح مقطع مورد نظر را انتخاب می کنند.</p> <h4>ستون فلزی دایراه ای</h4> <p>ستون فلزی دایره ای اغلب برای نما و شمع کوبی ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. و علت استفاده از نوع ستون در نما حذف لبه های اضافه و افزایش زیبایی ساختمان است. معمولا از قوطی پروفیل در قطر و ضخامت مختلف برای ساخت ستون دایره ای استفاده می گردد. برای طراحی برخی از پل ها نیز از ستون فلزی دایره ای استفاده می شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ستون فلزی دایراه ای" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1619867321178.jpg" alt="ستون فلزی دایراه ای" />تصویر شماره 1 -&nbsp;ستون فلزی دایراه ای</p> <h4>ستون فلزی چهارگوش مستطیل یا مربع</h4> <p>ستون فلزی چهارگوش مستطیل یا مربع، معمولی ترین نوع ستون در سازه های ساختمانی که نحوه&zwnj;ی ساخت و اجرای آن در اسکلت فلزی بسیار راحت می باشد. این ستون بیشترین مورد استفاده را در آپارتمان ها، ساختمان های چند طبقه، انبارها و سوله ها دارد. سساخت ستون مستطیلی نسبت به ستون مربعی نیاز به دقت بیشتری دارد زیرا ابعاد اظلاع ستون مستطیلی را باید با دقت محاسبه نمود و اینکه ضلع عرضی را از ضلع طولی برای همه ستون ها به یک شکل و اندازه در نظر گرفت.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ستون فلزی چهارگوش مستطیل یا مربع" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1619867355778.jpg" alt="ستون فلزی چهارگوش مستطیل یا مربع" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 2 - ستون فلزی چهارگوش مستطیل یا مربع</p> <h4>ستون فلزی L شکل</h4> <p>ستون فلزی L &nbsp;شکل برای گوشه دیوارها و دیوارهای مرزی استفاده می شوند. برای ساخت آن ها از انواع پروفیل های نبشی ومیلگرد در سایز و ضخامت مختلف استفاده می کنند. نکات اجرای این ستون شبیه به ستون چهارگوش است.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title=" ستون فلزی L شکل" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1619867272411.jpg" alt=" ستون فلزی L شکل" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 3 - ستون فلزی L شکل</p> <h4>ستون فلزی V شکل</h4> <p>&nbsp;ستون های V شکل دارای طراحی خاصی هستند و اغلب برای فضاهای ذوزنقه ای مورد استفاده قرار می گیرند. برای ساخت این نوع ستون به تیراهن و نبشی نیاز است ابتدا تیرآهن را با یک برشی مثلثی خم کنید تا به شکل V در آید، سپس با روش های خاصیآن را ارتقا داده تا محکم و ثابت شوند. در این نوع ستون ها برای افزایش ضخامت آن از میلگرد، نبشی و ناودانی استفاده می کنند.</p> <h4>ستون فلزی T شکل</h4> <p><span id="Upload"></span>نحوه&zwnj;ی طراحی این نوع ستون شبیه به ستون فلزی چهارگوش می باشد ولی در نکات اجرای آن تفاوت هایی وجود داشته است. ستون T شکل با استفاده از انواع نبشی، تیرآهن و میلگرد در اندازه های مختلف طراحی می گردد.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="بتن ساختمان چیست ؟ کاربرد و انواع بتن" href="https://www.modiranahan.com/article/270/%D8%A8%D8%AA%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">بتن ساختمان چیست ؟ کاربرد و انواع بتن</a></p> </blockquote> <h4>ستون فلزی شش ضلعی</h4> <p>ستون های شش گوش همانطور که از نام آن مشخص است دارای شش ضلع می باشد که توسط نبشی شکل داده می شوند. ساخت اینگونه فلز ها نیاز به طراحی دقیق دارد و معمولا برای ساختمان های خیلی خاص استفاده می گردد.</p> <h3>انواع ستون بر اساس بارگذاری</h3> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="انواع ستون بر اساس بارگذاری" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1619867562894.jpg" alt="انواع ستون بر اساس بارگذاری" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 4 - انواع ستون بر اساس بارگذاری</p> <p><strong>ستون های فلزی بر اساس نوع بارگذاری دارای انواع مختلفی می باشد:</strong></p> <h4>ستون محوری</h4> <p>زمانیکه بارهای عمودی سازه دقیقا بر مرکز ثقل ستون وارد شود به آن ستون فلزی محوری گفته می شود. استفاده از این نوع ستون معمولا به ندرت اتفاق می افتد، زیرا همه ی فشار ها به مرکز وارد می شود و از نظر ایمنی صحیح نمی باشد. ستون های داخلی ساختمان های چندطبقه با بارهای متقارن از هر طرف نمونه ای از ستون های محوری به شمار می روند.</p> <h4><span id="Size"></span>ستون تک محوری و دو محوری</h4> <p>بر خلاف ستون محوری که بار و فشار سازه بر مرکز ثقل وارد می شود در این نوع ستون ها بار بر محور X و Y تقسیم می شود و به همین دلیل به این ستون با بار خارج از محور هم می گویند. ضمن اینکه اگر مرکز ثقل بار بر یکی از محورهای Y و X باشد به آن تک محوره و اگر بر هر دو محور باشد به آن دو محوره گفته می شود. معمولا ستون هایی که برای لبه های سازه استفاده می شوند فقط از یک سمت با تیرآهن محکم شدند.</p> <h3>انواع ستون فلزی بر اساس اندازه</h3> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="انواع ستون فلزی بر اساس اندازه" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1619868328359.jpg" alt="انواع ستون فلزی بر اساس اندازه" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 5 - انواع ستون فلزی بر اساس اندازه</p> <h4>ستون کوتاه</h4> <p><span id="Amplifier"></span>اگر نسبت طول موثر ستون به حداقل ضخامت جانبی آن کمتر از 12 باشد، آن ستون را ستون کوتاه می نامند. یک ستون کوتاه با خرد کردن (خرابی فشرده سازی خالص) از کار می افتد.</p> <h4>ستون فلزی بلند</h4> <p>اگر نسبت طول موثر ستون به ضخامت جانبی آن بیشتر از 12 باشد، به آن ستون بلند می گویند. یک ستون طولانی با خم شدن و کمانش از کار می افتد.</p> <h3>انواع ستون فلزی بر اساس تقویت کننده</h3> <h4>ستون گره خورده</h4> <p>این نوع ستون ها معمولا از بتن مسلح ساخته می شوند. آرماتورهای طولی در آرماتورهای گره خورده با فاصله نزدیک محدود می شوند. تخمین زده می شود که 95% از تمام ستون های ساختمان گره خورده است.</p> <h4>ستون مارپیچی</h4> <p>ستون مارپیچ همچنین از بتن مسلح ساخته می شود. در این نوع ستون، میله های طولی در آرماتورهای مارپیچی مهارهای جانبی (اثر پواسون) را فراهم می کند و خرابی بار محوری را به تاخیر می اندازد (شکل پذیر).</p> <h4><span id="types"></span>ستون مرکب</h4> <p>هنگامی که آرماتور طولی به شکل مقطع یا لوله فولادی سازه ای با میله های طولی یا بدون آن باشد، از آن به عنوان یک ستون مرکب یاد می شود. این نوع ستون دارای استحکام بالا با مقطع نسبتا کوچک هستند.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="کانکس چیست؟ مراحل ساخت کانکس" href="https://www.modiranahan.com/article/260/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B3-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B3" target="_blank" rel="nofollow">کانکس چیست؟ مراحل ساخت کانکس</a></p> </blockquote> <h3>انواع بتن بر اساس مصالح ساختمانی</h3> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="انواع بتن بر اساس مصالح ساختمانی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1619868466607.jpg" alt="انواع بتن بر اساس مصالح ساختمانی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 6 - انواع بتن بر اساس مصالح ساختمانی</p> <p><strong>ستون ها بر اساس مصالح ساختمانی دارای انواع مختلفی می باشد:</strong></p> <ul> <li>فولاد - که شامل (تیرآهن، نبشی، ناودانی و میلگرد) می باشد</li> <li>ستون الوار</li> <li>ستون آجری</li> <li><span id="Construction"></span>بلوک ستون</li> <li>ستون سنگی</li> </ul> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="سوله چیست | انواع و کاربرد سوله" href="https://www.modiranahan.com/article/244/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87" target="_blank" rel="nofollow">سوله چیست | انواع و کاربرد سوله</a></p> </blockquote> <h2>نحوه ساخت ستون فلزی</h2> <p><strong>ستون ها بر حسب نیاز با ترکیب و اتصالات متنوع از انواع پروفیل های مختلف ساخته می شوند. رایج ترین اتصال برای ساخت ستون به شرح زیر می باشد:</strong></p> <p><strong>اتصال دو پروفیل به یکدگیر از طریق دوبله کردن:</strong> روش کار بدین صورت است که ابتدا دو تیرآهن را در کنار یکدیگر بروی سطحی صاف بهم چسبانده، سپس دو سر و وسط ستون را بهم جوش داده و ستون برگردانده شده و مانند قبل جوشکاری صورت می گیرد. آنگاه ستون معکوس و در قسمت وسط جوشکاری می گردد. همین کار را در طرف دیگر ستون انجام داده و بدین ترتیب جوشکاری ادامه پیدا می کند تا جوش موردنیاز ستون تامین گردد. این نوع جوشکاری برای جلوگیری از پیچش ستون در حرارت زیاد جوشکاری ممتد می باشد.</p> <p><strong>اتصال دو پروفیل با یک ورق سراسری بروی بال ها: </strong>در مقاطع مرکبی که ورق اتصال بروی دو نیمرخ متصل می شود، تا مقاطع مرکب را تشکیل دهد، فاصله جوش های غیر ممتد که ورق را به نیمرخ های متصل می کند، نباید از 30 سانتی متر بیشتر شود.</p> <p><strong>اتصال دو پروفیل با بست های موازی (تسمه): </strong>متداول ترین نوع ستون فلزی در ایران، ستون های مرکبی است که دو تیرآهن به فاصله معین از یکدگیر قرار می گیرند و قید های افقی، چپ و راست این دو نیمرخ را به هم متصل می کند.</p> <div id="66656395962"> <script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/m3JjW?data%5Brnddiv%5D=66656395962&amp;data%5Bresponsive%5D=yes"></script> </div> <p style="text-align: center;">کلیپ شماره 1 - ستون فلزی</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲