MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

ذوب آهن اصفهان؛ تولیدکننده بزرگ تیرآهن در کشور

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<h2 dir="rtl"><span style="font-size: 18pt;">ذوب آهن، بزرگترین تولید کننده تیرآهن در ایران</span></h2> <p dir="rtl">بی شک ذوب آهن اصفهان از برجسته ترین و قوی ترین تولیدکنندگان تیرآهن در ایران است که قدمت آن بیش از نیم قرن هم می شود. در اکثر پروژه های بزرگ مانند پل صدر تهران، سالن اجلاس سران اصفهان مترو&nbsp; و حتی ورزشگاه المپیک آتن از محصولات ذوب آهن استفاده شده است.&nbsp; در حال حاضر، ذوب آهن ظرفیت تولید بالغ بر 3 میلیون و 600 هزار تُن انواع محصولات فولادی را دارد.</p>

<p dir="rtl">این کارخانه توانسته همواره نیازهای فولادی کشور را چه در سطح کلان و چه خُرد برآورده کند که یکی از نمونه های تولید فرآورده های ساختمانی مختلف از جمله تیرآهن بوده است. با کیفیت تیرین تیرآهن های کشور در این کارخانه تولید می شود که تحت استانداردهای IPE، IPB و IPN قرار دارند. کلیه تیرآهن های این کارخانه از شمش های مرغوب و فولاد با گریدهای 37، 44 و 52 بدست می آیند.</p> <p dir="rtl">خُب این تنها توصیف کوتاهی از تیرآهن های ذوبی بود. برویم با هم&nbsp; تیراهن های این کارخانه را دقیقا بررسی کنیم.</p> <h2 dir="rtl"><span style="font-size: 18pt;">انواع تیرآهن کارخانه ذوب آهن</span></h2> <p dir="rtl">تیرآهن های ذوب آهن در 3 دسته کلی بال نیم پهن موازی (I-2 یا ipe)، بال باریک شیبدار(IPN)&nbsp; و بال پهن موازی (IPB، یا هاش سنگین و یا I-5) قرار می گیرند.&nbsp;</p> <h3 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">تیرآهن ipe ذوب آهن</span></h3> <p dir="rtl">در بازار به آن تیر معمولی هم می گویند ولی در استاندارد 1791 ملی ایران با نام بال نیم پهن موازی شناخته می شود. علاوه بر استاندارد ملی ایران، این مقطع فولادی طبق استاندارهای DIN1025-5 ، EN10034 و En10025-2 تولید می گردد. این محصول فولادی از گریدهای فولادی S235JR، S275JR و S355JR بدست می آید. در این فولادها از حداکثر کربن یعنی 19 درصد تشکیل شده است.&nbsp;</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcZHdxD-7VndrPOvhbiFWOcDenAYqvBWlWqYpKRqVfcOuhj1HtHSgJSNmsbJAxPWDf3W4R0MchH3wNmpsCXIytorZKOhL4O917qwmF0He8zTS999RBTctgoIS1gAlJqxN9z-fXDqngKFnqrZusbPUuoSnb7?key=kZP028RNnFNuhZ36hSAgbA" width="624" height="468"></p> <p dir="rtl">در ضمن، عناصر دیگر مانند سیلیسیم، منگنز، فسفر، گوگرد و نیتروژن هم در ساخت این مقطع به کار رفته است. در جدول زیر، مشخصات این تیر را مشاهده می کنید.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 981.818px; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col style="width: 14.7436%;" width="115"><col style="width: 10.641%;" width="83"><col style="width: 10.2564%;" width="80"><col style="width: 11.6667%;" width="91"><col style="width: 15.1282%;" width="118"><col style="width: 13.7179%;" width="107"></colgroup> <tbody> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز تیرآهن ipe</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ارتفاع بال</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">عرض بال</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت جان</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">شعاع انحنای گوشه</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن یک متر kg</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">64</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.4</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.3</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.4</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">73</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.7</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.9</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12.9</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">160</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">82</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.0</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.4</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15.8</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">180</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">91</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.3</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.0</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18.8</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.6</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.5</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22.4</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">220</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">110</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.9</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.2</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26.2</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">240</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.2</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.8</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30.7</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">27</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">270</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">135</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.6</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.2</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">36.1</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">150</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.1</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.7</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">42.2</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <h3 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">ترکیبات شیمیایی تیرآهن IPE ذوب آهن (بال نیم پهن موازی)</span><strong><br></strong></h3> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="117"><col width="52"><col width="79"><col width="82"><col width="54"><col width="69"><col width="75"><col width="67"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">نوع فولاد</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">کربن C</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سیلیسیم Si</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">منگنز Mn</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">فسفر P</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">گوگرد S</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">نیتروژن N</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">کربن معادل</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">S235JR&nbsp; فولاد 37</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">%19</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.12-0.40</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.25-1.50</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.014</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.35</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">S275JR فولاد 44</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">%24</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">%15-0.45</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.40-1.60</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.014</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.40</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">S355JR فولاد 52</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">%27</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.60</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.70</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.014</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.45</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <h3 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">تیرآهن ipn</span></h3> <p dir="rtl">نام دیگر تیرآهن ipn، بال باریک شیبدار است و تحت استانداردهای DIN1025-1، EN10024 و EN10025-2 اروپا تولید می شود. این تیر از فولاد با گریدهای 37، 44 و 52 بدست می آید. میزان کربن تشکیل دهنده این تیر مانند نوع معمولی آن است. هر چه میزان کربن در فولاد بیشتر شود، سختی و مقاومت آن هم افزایش پیدا می کند. همانطور که مشاهده می کنید، بالهای این با دور شدن از جان تیر آهن با یک شیب کم باریک می شوند.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcUygNbptCGyVpZ2TjZB5iXjM4PnW5_gytEY6wNW3IFYOo-smk3ybyymNBZk3oIbWa8ASQT6DoVClRlWSfUxcHSaA26ZjbwwPxbFE9KiZQOkHuTAl4JdRzwwXIX_jmbWJShAVfsmU0L3RWVpj4EOSlm_Fl1?key=kZP028RNnFNuhZ36hSAgbA" width="624" height="468"></p> <p dir="rtl">&nbsp;در جدول زیر مشخصات فنی این تیر را همراه با ترکیبات شیمیایی آن مشاهده می کنید.<strong><br><br><br><br></strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="89"><col width="64"><col width="62"><col width="71"><col width="71"><col width="92"><col width="92"><col width="83"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز تیرآهن ipn</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ارتفاع بال</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">عرض بال</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت جان</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت بال</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">شعاع انحنای گوشه (r1)</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">شعاع انحنای گوشه (r2)</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن یک متر kg</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">58</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.1</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">66</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.3</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <h3 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">ترکیبات شیمیایی تیرآهن IPN (بال باریک شیبدار)</span></h3> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="113"><col width="51"><col width="88"><col width="82"><col width="63"><col width="58"><col width="76"><col width="63"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">نوع فولاد</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">کربن C</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سیلیسیم Si</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">منگنز Mn</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">فسفر P</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">گوگرد S</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">نیتروژن N</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">کربن معادل</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">S235JR&nbsp; فولاد 37</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">%19</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.12-0.0.40</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.25-1.50</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.014</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.35</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">S275JR فولاد 44</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">%24</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">%15-0.45</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.40-1.60</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.014</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.40</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">S355JR فولاد 52</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">%27</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.60&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.70</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.050</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.014</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.45</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <h3 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">تیرآهن IPB یا هاش سنگین</span></h3> <p dir="rtl">تیرهای بال پهن یا هاش سنگین ذوب آهن اصفهان را IPB می گویند. این تیرها به دلیل بال پهن تری که دارند، نیروهای وارد به سازه را بهتر پخش می کنند. برای ساخت انواع سازه های سنگین مانند سد، کشتی، ساختمان های مرتفع از این تیر استفاده می شود.&nbsp;</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdj6smg0-C_HQ_386_DuzxnlwSmDK2_RopNHHZxvZS4WIuijt7YUpMxHRaZB0hKRUHmNKC3mLMUm4THDoaXXFrHykHm9tUwXyLsd03mtIqNcsfIM-GJGWKnHWs7ED61HKfpr0imnjefzriDw_OUCeLA7qGB?key=kZP028RNnFNuhZ36hSAgbA" width="624" height="468"></p> <p dir="rtl">این تیر در نوع وزن متوسط و سبک تولید می شود و مشخصات آن به شرح زیر است:</p> <p><span style="font-size: 14pt;">مشخصات تیرآهن بال پهن با وزن متوسط</span></p> <p>&nbsp;</p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="105"><col width="76"><col width="73"><col width="83"><col width="83"><col width="118"><col width="100"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز تیرآهن IPB با وزن متوسط</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ارتفاع بال</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">عرض بال</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت جان</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت بال</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">شعاع انحنای گوشه ها</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن یک متر kg</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">33.7</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">160</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">160</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">42.6</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">180</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">180</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">51.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">61.3</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">27</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">117</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <h3 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">مشخصات تیرآهن بال پهن با وزن سبک</span></h3> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="105"><col width="76"><col width="73"><col width="83"><col width="83"><col width="118"><col width="100"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز تیرآهن IPB با وزن سبک</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ارتفاع بال</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">عرض بال</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت جان</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت بال</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">شعاع انحنای گوشه ها</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن یک متر kg</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">123</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24.7</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">152</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">160</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30.4</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">171</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">180</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">35.5</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">190</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">42.3</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <h3 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">ترکیبات شیمیایی تیرآهن IPB ذوب آهن (بال پهن موازی)</span><strong><br></strong></h3> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="113"><col width="51"><col width="88"><col width="82"><col width="63"><col width="58"><col width="76"><col width="63"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">نوع فولاد</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">کربن C</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سیلیسیم Si</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">منگنز Mn</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">فسفر P</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">گوگرد S</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">نیتروژن N</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">کربن معادل</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">S235JR&nbsp; فولاد 37</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">%19</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.12-0.0.35</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.25-1.50</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.045</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.045</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.014</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.35</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">S275JR فولاد 44</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">%23</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">%15-0.45</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.40-1.60</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.045</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.045</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.014</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.40</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">S355JR فولاد 52</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">%26</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.60</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.70</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.045</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.045</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.014</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.45</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <h3 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">خواص مکانیکی تیرآهن بال پهن موازی ذوب آهن اصفهان</span></h3> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="124"><col width="164"><col width="164"><col width="169"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">نوع فولاد</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">حداقل تنش تسلیم (مگا پاسکال)</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">استحکام کششی(مگا پاسکال)</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">حداقل درصد ازدیاد طول نسبی</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="ltr">S235JR&nbsp; فولاد 37</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">235</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">360-510</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="ltr">S275JR فولاد 44</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">275</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">410-560</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">23</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="ltr">S355JR فولاد 52</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">355</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">470-630</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <h2 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">سایز تیرآهن ذوب آهن اصفهان&nbsp;</span></h2> <p dir="rtl">سایزهای تیر ذوبی بسته به استانداردی که تولید می شود، فرق می کند. به عنوان مثال، سایز تیرآهن معمولی یا IPE ذوب آهن اصفهان از 12 تا 30 سانتی متر است. سایز تیرهای ذوبی از قرار زیر است:</p> <p dir="rtl">تیر ipe: از 12 تا 30 سانتی متر</p> <p dir="rtl">تیر ipn: فقط 12 و 14&nbsp;</p> <p dir="rtl">تیر IPB: سایزهای 14، 16، 18، 20 و 30</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲