MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

لوله و پروفیل سپنتا | قیمت پروفیل سپنتا

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>شرکت لوله و پروفیل سپنتا از کارخانه های بسیار باسابقه در زمینه تولید لوله و پروفیل در کشور است که فعالیت خود را از سال ۱۳۴۰ شمسی آغاز نمود. این شرکت را می توان نخستین شرکت ایرانی دانست که اقدام به تولید لوله و پروفیل نمود و هم اینک در قالب دو کارخانه در تهران و اهواز فعالیت خود را ادامه میدهد. از محصولات شرکت لوله و پروفیل سپنتا می توان به انواع لوله گالوانیزه، لوله و پروفیل گالوانیزه گلخانه ای، لوله گاز خانگی و شهری، لوله آتش نشانی و پروفیل های سفارشی اشاره کرد.&nbsp;</p>

<h2>معرفی شرکت لوله و پروفیل سپنتا</h2> <p>شرکت لوله و پروفیل سپنتا در سال 1339 تاسیس و در سال 1340 فعالیت خود را به عنوان اولین تولیدکننده ی لوله و پروفیل در کشور آغاز نمود. شرکت صنعتی سپنتا تا کنون موفق به راه&zwnj;اندازی دو کارخانه در استان های خوزستان و تهران شده است. کارخانه تهران در جاده قدیم کرج و &nbsp;کارخانه اهواز در جاده اهواز خرمشهر واقع شده است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="" title="sepanta.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1666508624554-sepanta.jpg" alt="شرکت لوله و پروفیل سپنتا" /></p> <h2>محصولات شرکت لوله و پروفیل سپنتا</h2> <h3>لوله گالوانیزه</h3> <ul> <li><strong>لوله گالوانیزه با استاندارد 3765</strong></li> </ul> <p>لوله های گالوانیزه لوله هایی فولادی هستند که پوششی از جنس فلز روی (زینک) از طریق فرایند غوطه وری در حمام مذاب بر روی آن ها قرار داده شده است. قرار دادن این پوشش بر سطح لوله باعث می شود تا مقاومت آن در برابر خوردگی و زنگ زدگی تا حد قابل قبولی افزایش یابد. لوله گالوانیزه با نام لوله سفید نیز در بازار شناخته می شود و از نوع درزجوش دار است.</p> <p>مشخصات لوله های گالوانیزه در استاندارد ملی به شماره 3765 به طور کامل تدوین شده است.</p> <p>مشخصات لوله گالوانیزه با استاندارد 3765 شرکت لوله و پروفیل سپنتا را می توانید در جداول زیر مشاهده کنید.</p> <p><strong>مشخاصت لوله های گالوانیزه و سیاه سبک</strong></p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 685px;" colspan="10"> <p><strong>مشخصات لوله آب گالوانیزه بر اساس استاندارد ملی به شماره 3765</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 685px;" colspan="10"> <p><strong>ابعاد لوله فولادی سبک</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 69px;" rowspan="2"> <p><strong>تست فشار هیدرو استاتیک (Bar)</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 136px;" colspan="2"> <p><strong>وزن لوله 6 متری (Kg)</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 62px;" rowspan="2"> <p><strong>حداکثر</strong></p> <p><strong>خارج از گردی</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;" rowspan="2"> <p><strong>ضخامت</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 130px;" colspan="2"> <p><strong>قطر خارجی mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;" colspan="2"> <p><strong>قطر اسمی</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;" rowspan="2"> <p><strong>سایز</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p><strong>گالوانیزه</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 63px;"> <p><strong>لوله سیاه</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 63px;"> <p><strong>حداکثر</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 61px;"> <p><strong>حداقل</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px;"> <p><strong>میلیمتر</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p><strong>اینچ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 69px; text-align: center;"> <p>50</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;"> <p>6.28</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>5.95</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;"> <p>0.2</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;"> <p>2</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>24.1</p> </td> <td style="width: 61px; text-align: center;"> <p>21</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;"> <p>15</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>&frac12;</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 69px; text-align: center;"> <p>50</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;"> <p>9.24</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>8.79</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;"> <p>0.2</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;"> <p>2.3</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>26.9</p> </td> <td style="width: 61px; text-align: center;"> <p>26.4</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;"> <p>20</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>&frac34;</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>2.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 69px; text-align: center;"> <p>50</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;"> <p>12.5</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>11.88</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;"> <p>0.3</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;"> <p>2.6</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>33.8</p> </td> <td style="width: 61px; text-align: center;"> <p>33.2</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;"> <p>25</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>1</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 69px; text-align: center;"> <p>50</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;"> <p>17.12</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>16.29</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;"> <p>0.3</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;"> <p>2.6</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>42.5</p> </td> <td style="width: 61px; text-align: center;"> <p>41.9</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;"> <p>32</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>1-1/4</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>4</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 69px; text-align: center;"> <p>50</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;"> <p>21.59</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>20.65</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;"> <p>0.3</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;"> <p>2.9</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>48.4</p> </td> <td style="width: 61px; text-align: center;"> <p>47.8</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;"> <p>40</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>1-1/2</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 69px; text-align: center;"> <p>50</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;"> <p>27.21</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>25.94</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;"> <p>0.3</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;"> <p>2.9</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>60.2</p> </td> <td style="width: 61px; text-align: center;"> <p>59.6</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;"> <p>50</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>2</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>6</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 69px; text-align: center;"> <p>50</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;"> <p>37.34</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>36.65</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;"> <p>0.6</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;"> <p>3.2</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>76</p> </td> <td style="width: 61px; text-align: center;"> <p>75.2</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;"> <p>65</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>2-&nbsp; 1/2</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>7</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 69px; text-align: center;"> <p>50</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;"> <p>41.34</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>40.32</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;"> <p>0.6</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;"> <p>3.2</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>88.7</p> </td> <td style="width: 61px; text-align: center;"> <p>87.9</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;"> <p>80</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>3</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>8</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 69px; text-align: center;"> <p>50</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;"> <p>63.22</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>60.54</p> </td> <td style="width: 62px; text-align: center;"> <p>0.6</p> </td> <td style="width: 66px; text-align: center;"> <p>3.6</p> </td> <td style="width: 63px; text-align: center;"> <p>113.9</p> </td> <td style="width: 61px; text-align: center;"> <p>113</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;"> <p>100</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>4</p> </td> <td style="width: 58px; text-align: center;"> <p>10</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>مشخصات لوله های گالوانیزه و سیاه متوسط</strong></p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="10" width="649"> <p><strong>مشخصات لوله آب گالوانیزه بر اساس استاندارد ملی به شماره 3765</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="10" width="649"> <p><strong>ابعاد لوله فولادی متوسط</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="69"> <p><strong>تست فشار هیدرو استاتیک (Bar)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="2" width="148"> <p><strong>وزن لوله 6 متری (Kg)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="62"> <p><strong>حداکثر</strong></p> <p><strong>خارج از گردی</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="66"> <p><strong>ضخامت</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="2" width="126"> <p><strong>قطر خارجی mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="2" width="121"> <p><strong>قطر اسمی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="58"> <p><strong>سایز</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p><strong>گالوانیزه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p><strong>لوله سیاه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p><strong>حداکثر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p><strong>حداقل</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p><strong>میلیمتر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p><strong>اینچ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>7.68</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>2.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>21.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>21.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>&frac12;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>9.76</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>9.31</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>2.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>27.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>26.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>&frac34;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>2.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>14.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>14.09</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>3.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>34.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>33.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>3</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>20.22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>19.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>3.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>42.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>42.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>32</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>1-1/4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>23.21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>22.27</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>3.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>48.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>48</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>1-1/2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>32.54</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>31.29</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>3.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>60.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>59.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>39.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>37.58</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>3.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>76.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>75.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>2-&nbsp; 1/2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>7</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>53.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>51.13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>89.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>88.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>73.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>114.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>113.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>10</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>102.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>99.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>140.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>138.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>124.94</p> </td> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>120.79</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>166.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>164.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>15</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>مشخصات لوله های گالوانیزه و سیاه سنگین</strong></p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="10" width="632"> <p><strong>مشخصات لوله آب گالوانیزه بر اساس استاندارد ملی به شماره 3765</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="10" width="632"> <p><strong>ابعاد لوله فولادی سنگین</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="69"> <p><strong>تست فشار هیدرو استاتیک (Bar)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="2" width="130"> <p><strong>وزن لوله 6 متری (Kg)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="62"> <p><strong>حداکثر</strong></p> <p><strong>خارج از گردی</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="66"> <p><strong>ضخامت</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="2" width="126"> <p><strong>قطر خارجی mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="2" width="121"> <p><strong>قطر اسمی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="58"> <p><strong>سایز</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="67"> <p><strong>گالوانیزه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p><strong>لوله سیاه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p><strong>حداکثر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p><strong>حداقل</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p><strong>میلیمتر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p><strong>اینچ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>8.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>8.64</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>3.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>21.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>21.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>&frac12;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>11.28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>11.22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>3.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>27.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>26.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>&frac34;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>2.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>17.76</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>17.64</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>34.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>33.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>3</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>23.16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>22.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>42.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>42.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>32</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>1-1/4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>24.52</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>26.28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>48.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>48</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>1-1/2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>37.56</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>37.14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>60.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>59.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>48.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>47.58</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>76.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>75.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>2-&nbsp; 1/2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>7</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>63.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>61.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>89.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>88.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>88.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>87</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>5.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>114.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>113.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>10</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>110.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>107.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>5.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>140.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>138.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>131.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>127.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>5.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>166.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>164.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>15</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul> <li><strong>لوله کاندوئیت</strong></li> </ul> <p>لوله کاندوئیت یا PG در واقع همان لوله گالوانیزه است که غلافی به منظور محافظت از کابل های برق و مخابراتی بر روی آن قرار دارد. این لایه برای جلوگیری از نویز در مدارات حساس قرار داده می شود. برای آشنایی با انواع لوله کاندوئیت، مقاله <a href="https://www.modiranahan.com/article/2766/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86">انواع لوله کاندوئیت برق</a> را مطالعه نمایید.</p> <p>مشخصات لوله های کاندوئیت تولیدی شرکت لوله و پروفیل سپنتا در دو جدول زیر ارائه شده است.</p> <p><strong>لوله کاندوئیت بر اساس استاندارد IGS-M-EL-001(1)</strong></p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>طول رزوه</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>Kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>ضخامت دیواره</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>سایز (قطر خارجی)</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>16</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>0.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>20</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>25</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>32</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>40</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>50</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>3.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>63</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&nbsp;لوله کاندوئیت (فولاد گالوانیزه)</strong></p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>Kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>ضخامت دیواره</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>قطر خارجی</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>کد محصول</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>0.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>18.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>PG 11</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>0.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>PG 13.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>PG 16</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>0.8-1.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1-1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>PG 21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>37</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>PG 29</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>47</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>PG 39</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>54</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>PG 42</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>PG 48</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul> <li><strong>قوطی گالوانیزه مخصوص گلخانه</strong></li> </ul> <p>از قوطی های گالوانیزه گلخانه در احداث گلخانه های صنعتی استفاده می شود. این محصول می تواند هم به صورت قوطی و هم به صورت لوله تولید شود. در ادامه مشخصات قوطی و لوله های گالوانیزه گلخانه ای را مشاهده خواهید کرد.</p> <p><strong>مشخصات لوله های گالوانیزه گلخانه ای</strong></p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>وزن لوله 6 متری Kg</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>ضخامت دیواره mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>قطر خارجی</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>شماره لوله</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>سایز</strong></p> <p><strong>inch</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>8.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>26.6</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>&frac34;</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>9.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2.35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>9.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>10.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>33.5</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>1</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>11.75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2.35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>12.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>13.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>42.3</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>1-1/4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>15.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2.35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>14.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>48.5</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>1-1/2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>17.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2.35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>18.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>18.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>60.2</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>21.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2.35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2.5</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>مشخصات قوطی های گالوانیزه گلخانه ای</strong></p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>وزن هر 6 متر</strong></p> <p><strong>Kg</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>ضخامت دیواره</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>شماره قوطی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>سایز</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>15.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="156"> <p>504</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="156"> <p>40x40</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>19.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>19.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="156"> <p>656</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="156"> <p>50x50</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>24.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>23.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="156"> <p>767</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="156"> <p>60x60</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>27.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2.35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>29.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>27.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="156"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="156"> <p>70x70</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>32.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2.35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>35.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>31.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="156"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="156"> <p>80x80</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>37.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2.35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>39.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>2.5</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>لوله گازی</h3> <ul> <li><strong>لوله گازی با استاندارد 3360</strong></li> </ul> <p>از جمله محصولات بسیار پر مصرف شرکت لوله و پروفیل سپنتا لوله های گاز خانگی با شماره استاندارد 3360 می باشد. این لوله ها به لوله گاز سپنتا نیز معروف هستند جهت لوله کشی گاز خانگی مورد استفاده قرار می گیرند.</p> <p><strong>مشخصات لوله گاز خانگی سپنتا مطابق با استاندارد 3360</strong></p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="69"> <p><strong>تست فشار هیدرو استاتیک (Bar)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="2" width="130"> <p><strong>وزن لوله 6 متری (Kg)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="69"> <p><strong>اسکجول</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="2" width="118"> <p><strong>ضخامت دیواره mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="59"> <p><strong>تلرانس قطر</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="61"> <p><strong>خارج از گردی</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="2" width="108"> <p><strong>قطر اسمی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="43"> <p><strong>سایز</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="67"> <p><strong>ماکزیمم</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p><strong>حداکثر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="61"> <p><strong>حداکثر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="57"> <p><strong>حداقل</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p><strong>میلیمتر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p><strong>اینچ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>7.75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>7.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>2.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="57"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="59"> <p>21-21.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>0.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>&frac12;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>9.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>2.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="57"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="59"> <p>26.5-27.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>0.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>&frac34;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>2.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>15.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>13.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>3.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="57"> <p>2.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="59"> <p>33.3-34.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>0.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>3</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>19.75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>17.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>3.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="57"> <p>2.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="59"> <p>42-42.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>0.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>32</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>1-1/4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>22.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>3.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="57"> <p>2.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="59"> <p>47.9-48.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>0.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>1-1/2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>27.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>31.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>3.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="57"> <p>3.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="59"> <p>59.7-60.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>0.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>6</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul> <li><strong>لوله گاز خانگی با استاندارد 3574</strong></li> </ul> <p>لوله گاز شهری با استاندارد ملی 3574 و استاندارد بین المللی API 5L برای استفاده در ساختمان های مسکونی، سوله های صنعتی، نیروگاه ها، پالایشگاه ها و انتقال خطوط گاز با فشار متوسط به کار برده می شود.</p> <p>لوله گازی با استاندارد 3574 برای سیسم های هوای فشرده نیز استفاده می شود.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="width: 720px; text-align: center;" colspan="10" width="662"> <p><strong>لوله گاز مطابق با استاندارد 3574 و API 5L و ایزو 3183 برای خطوط گاز بین شهری</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 112px; text-align: center;" rowspan="2" width="108"> <p><strong>تست فشار هیدرواستاتیک</strong></p> <p><strong>Bar</strong></p> </td> <td style="width: 73px; text-align: center;" rowspan="2" width="69"> <p><strong>اسکجول</strong></p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" rowspan="2" width="66"> <p><strong>حداقل و حداکثر ضخامت</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="width: 78px; text-align: center;" rowspan="2" width="74"> <p><strong>حداقل حداکثر وزن لوله 6 متری</strong></p> <p><strong>Kg</strong></p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" rowspan="2" width="61"> <p><strong>حداکثر خارج از گردی</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" rowspan="2" width="63"> <p><strong>قطر خارجی</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" rowspan="2" width="66"> <p><strong>ضخامت دیواره</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="width: 115px; text-align: center;" colspan="2" width="108"> <p><strong>قطر اسمی</strong></p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" rowspan="2" width="49"> <p><strong>سایز لوله</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p><strong>میلیمتر</strong></p> </td> <td style="width: 48px; text-align: center;" width="44"> <p><strong>اینچ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 112px; text-align: center;" width="108"> <p>75</p> </td> <td style="width: 73px; text-align: center;" width="69"> <p>40</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>2.7-3</p> </td> <td style="width: 78px; text-align: center;" width="74"> <p>7.41-8.45</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="61"> <p>0.2</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>21.3</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>2.8</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>15</p> </td> <td style="width: 48px; text-align: center;" width="44"> <p>&frac12;</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="49"> <p>2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 112px; text-align: center;" width="108"> <p>75</p> </td> <td style="width: 73px; text-align: center;" width="69"> <p>40</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>2.8-3</p> </td> <td style="width: 78px; text-align: center;" width="74"> <p>9.84-11.22</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="61"> <p>0.2</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>26.7</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>2.9</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>20</p> </td> <td style="width: 48px; text-align: center;" width="44"> <p>&frac34;</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="49"> <p>2.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 112px; text-align: center;" width="108"> <p>75</p> </td> <td style="width: 73px; text-align: center;" width="69"> <p>40</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>3.24-3.65</p> </td> <td style="width: 78px; text-align: center;" width="74"> <p>14.53-16.57</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="61"> <p>0.3</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>33.4</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>3.4</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>25</p> </td> <td style="width: 48px; text-align: center;" width="44"> <p>1</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="49"> <p>3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 112px; text-align: center;" width="108"> <p>75</p> </td> <td style="width: 73px; text-align: center;" width="69"> <p>40</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>3.5-4</p> </td> <td style="width: 78px; text-align: center;" width="74"> <p>19.86-22.64</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="61"> <p>0.3</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>42.2</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>3.6</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>32</p> </td> <td style="width: 48px; text-align: center;" width="44"> <p>1-1/4</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="49"> <p>4</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 112px; text-align: center;" width="108"> <p>75</p> </td> <td style="width: 73px; text-align: center;" width="69"> <p>40</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>3.65-4</p> </td> <td style="width: 78px; text-align: center;" width="74"> <p>23.57-26.86</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="61"> <p>0.3</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>48.3</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>3.7</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>40</p> </td> <td style="width: 48px; text-align: center;" width="44"> <p>1-1/2</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="49"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 112px; text-align: center;" width="108"> <p>172</p> </td> <td style="width: 73px; text-align: center;" width="69"> <p>40</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>3.8-4.25</p> </td> <td style="width: 78px; text-align: center;" width="74"> <p>31.38-35.77</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="61"> <p>0.3</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>60.2</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>3.9</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>50</p> </td> <td style="width: 48px; text-align: center;" width="44"> <p>2</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="49"> <p>6</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 112px; text-align: center;" width="108"> <p>130</p> </td> <td style="width: 73px; text-align: center;" width="69"> <p>-</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>4-4.4</p> </td> <td style="width: 78px; text-align: center;" width="74"> <p>48.46-55.24</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="61"> <p>0.6</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>88.9</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>4</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>80</p> </td> <td style="width: 48px; text-align: center;" width="44"> <p>3</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="49"> <p>8</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 112px; text-align: center;" width="108"> <p>150</p> </td> <td style="width: 73px; text-align: center;" width="69"> <p>30</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>4-4.85</p> </td> <td style="width: 78px; text-align: center;" width="74"> <p>69.02-78.67</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="61"> <p>0.8</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>114.3</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>4.4</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>100</p> </td> <td style="width: 48px; text-align: center;" width="44"> <p>4</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="49"> <p>10</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 112px; text-align: center;" width="108"> <p>98</p> </td> <td style="width: 73px; text-align: center;" width="69"> <p>-</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>4.65-5</p> </td> <td style="width: 78px; text-align: center;" width="74"> <p>93.57-106.66</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="61"> <p>0.9</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>141.2</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>4.8</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>125</p> </td> <td style="width: 48px; text-align: center;" width="44"> <p>5</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="49"> <p>12</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 112px; text-align: center;" width="108"> <p>103</p> </td> <td style="width: 73px; text-align: center;" width="69"> <p>-</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>4.65-5</p> </td> <td style="width: 78px; text-align: center;" width="74"> <p>112.4-127.71</p> </td> <td style="width: 65px; text-align: center;" width="61"> <p>1</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>168.3</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="66"> <p>4.8</p> </td> <td style="width: 67px; text-align: center;" width="63"> <p>150</p> </td> <td style="width: 48px; text-align: center;" width="44"> <p>6</p> </td> <td style="width: 70px; text-align: center;" width="49"> <p>15</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul> <li><strong>لوله گاز شبکه با استاندارد IGS</strong></li> </ul> <p>برای انتقال گاز در خطوط انتقال گاز فشار قوی از لوله های شرکت سپنتا با استاندارد IGS استفاده می شود.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="width: 646px;" colspan="9" width="609"> <p style="text-align: center;"><strong>لوله گاز مطابق با استاندارد IGS-M-PL-001-1(0) &nbsp;و IGS-M-PL-001-2(0)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 123px;" rowspan="2" width="119"> <p>تست فشار هیدرواستاتیک</p> <p>Mpa</p> </td> <td style="width: 80px;" rowspan="2" width="76"> <p>تلرانس ضخامت (اینچ) mm</p> </td> <td style="width: 78px;" rowspan="2" width="74"> <p>وزن لوله 6 متری</p> <p>Kg</p> </td> <td style="width: 65px;" rowspan="2" width="61"> <p>حداکثر خارج از گردی</p> <p>mm</p> </td> <td style="width: 67px;" rowspan="2" width="63"> <p>قطر خارجی</p> <p>mm</p> </td> <td style="width: 70px;" rowspan="2" width="66"> <p>ضخامت دیواره</p> <p>mm</p> </td> <td style="width: 113px;" colspan="2" width="104"> <p>قطر اسمی</p> </td> <td style="width: 50px;" rowspan="2" width="46"> <p>سایز لوله</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px;" width="64"> <p>میلیمتر</p> </td> <td style="width: 45px;" width="41"> <p>اینچ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 123px;" width="119"> <p>17.23(2500)</p> </td> <td style="width: 80px;" width="76"> <p>0.35 (0.014)</p> </td> <td style="width: 78px;" width="74"> <p>10.21</p> </td> <td style="width: 65px;" width="61"> <p>0.2</p> </td> <td style="width: 67px;" width="63"> <p>26.7</p> </td> <td style="width: 70px;" width="66"> <p>0.113</p> </td> <td style="width: 68px;" width="64"> <p>20</p> </td> <td style="width: 45px;" width="41"> <p>&frac34;</p> </td> <td style="width: 50px;" width="46"> <p>2.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 123px;" width="119"> <p>17.23(2500)</p> </td> <td style="width: 80px;" width="76"> <p>0.35 (0.014)</p> </td> <td style="width: 78px;" width="74"> <p>32.52</p> </td> <td style="width: 65px;" rowspan="2" width="61"> <p>0.3</p> </td> <td style="width: 67px;" rowspan="2" width="63"> <p>60.3</p> </td> <td style="width: 70px;" width="66"> <p>0.154</p> </td> <td style="width: 68px;" rowspan="2" width="64"> <p>50</p> </td> <td style="width: 45px;" rowspan="2" width="41"> <p>2</p> </td> <td style="width: 50px;" rowspan="2" width="46"> <p>6</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 123px;" width="119"> <p>17.23(2500)</p> </td> <td style="width: 80px;" width="76"> <p>0.35 (0.014)</p> </td> <td style="width: 78px;" width="74"> <p>36.42</p> </td> <td style="width: 70px;" width="66"> <p>0.172</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 123px;" width="119"> <p>14.13(2050)</p> </td> <td style="width: 80px;" width="76"> <p>0.35 (0.014)</p> </td> <td style="width: 78px;" width="74"> <p>65.280</p> </td> <td style="width: 65px;" rowspan="3" width="61"> <p>0.8</p> </td> <td style="width: 67px;" rowspan="3" width="63"> <p>114.3</p> </td> <td style="width: 70px;" width="66"> <p>0.156</p> </td> <td style="width: 68px;" rowspan="3" width="64"> <p>100</p> </td> <td style="width: 45px;" rowspan="3" width="41"> <p>4</p> </td> <td style="width: 50px;" rowspan="3" width="46"> <p>10</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 123px;" width="119"> <p>15.58(2260)</p> </td> <td style="width: 80px;" width="76"> <p>0.35 (0.014)</p> </td> <td style="width: 78px;" width="74"> <p>71.520</p> </td> <td style="width: 70px;" width="66"> <p>0.172</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 123px;" width="119"> <p>17.03(2470)</p> </td> <td style="width: 80px;" width="76"> <p>0.35 (0.014)</p> </td> <td style="width: 78px;" width="74"> <p>77.760</p> </td> <td style="width: 70px;" width="66"> <p>0.188</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 123px;" width="119"> <p>10.27(1490)</p> </td> <td style="width: 80px;" width="76"> <p>0.35 (0.014)</p> </td> <td style="width: 78px;" width="74"> <p>97.26</p> </td> <td style="width: 65px;" rowspan="3" width="61"> <p>1</p> </td> <td style="width: 67px;" rowspan="3" width="63"> <p>168.3</p> </td> <td style="width: 70px;" rowspan="2" width="66"> <p>0.156</p> </td> <td style="width: 68px;" rowspan="3" width="64"> <p>150</p> </td> <td style="width: 45px;" rowspan="3" width="41"> <p>6</p> </td> <td style="width: 50px;" rowspan="3" width="46"> <p>15</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 123px;" rowspan="2" width="119"> <p>9.37(1360)</p> </td> <td style="width: 80px;" rowspan="2" width="76"> <p>0.35 (0.014)</p> </td> <td style="width: 78px;" rowspan="2" width="74"> <p>106.68</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 70px;" width="66"> <p>0.172</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>لوله سیاه</h3> <ul> <li>لوله مبلی</li> </ul> <p>لوله مبلی که با نام لوله سبک و لوله روغنی نیز شناخته می شود نوعی لوله ساخته شده از ورق روغنی ست که مطابق با استاندارد EN 10 219-2 و DIN 2394(1) 94 ساخته می شود.</p> <p>از لوله های مبلی در صنایع مبلمان، اگزوز سازی، ساخت دوچرخه، لوازم خانگی و ... استفاده می شود. برای <a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/88/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%84%DB%8C">مشاهده قیمت روز لوله مبلی</a> کلیک کنید.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="5" width="519"> <p><strong>مشخصات ابعادی لوله مبلی شرکت سپنتا</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="2" width="208"> <p><strong>قطر خارجی mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="104"> <p><strong>ضخامت دیواره</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="104"> <p><strong>سایز پروفیل</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="104"> <p><strong>سایز لوله</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>حداقل</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>حداکثر</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.7-1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>10x10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>13</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.7-1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>13x13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>16</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.7-1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>18</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.7-1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>20x10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>20</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.7-1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>25x10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>22</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.7-1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>20x20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>25</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.7-1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>28</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="104"> <p>32</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="104"> <p>32</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="104"> <p>0.7-1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>25x25</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="104"> <p>32</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>30x20</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="104"> <p>38</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="104"> <p>38</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="104"> <p>0.7-1.5</p> <p>0.7-1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>40x20</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="104"> <p>38</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>30x30</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>42</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>42</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.7-1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>42</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.7-1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>40x30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>0.7-1.5</p> <p>0.7-1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>50x30</p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="104"> <p>50</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>60x20</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>40x40</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.7-1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>60</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul> <li><strong>لوله سیاه تست شده با استاندارد 3765</strong></li> </ul> <h3>سایر محصولات شامل:</h3> <ul> <li><strong>لوله، قوطی و پروفیل های سفارشی</strong></li> </ul> <p>شرکت سپنتا با توجه به درخواست و نظر مشتری این توانایی را دارد که قوطی و پروفیل در سایز و طول های سفارشی تولید نماید.</p> <ul> <li><strong>لوله آتش نشانی</strong></li> </ul> <p>لوله های آتش نشانی از جنس گالوانیزه درزجوشدار و برای عبور آب با سرعت و فشار بالا ساخته می شوند. سایز این لوله از &frac12; اینچ تا 6 اینچ متغیر است و بر اساس استاندارد ASTM 795 تولید می شوند.</p> <p><strong>استاندارد لوله های آتش نشانی بر اساس NFPA13-ASTM 795_B36.1 SCH 40</strong></p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="2" width="208"> <p><strong>وزن واحد طول KG/M</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="104"> <p><strong>ضخامت</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="104"> <p><strong>قطر خارجی</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="104"> <p><strong>DN</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="104"> <p><strong>NPS</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>لوله گالوانیزه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>لوله سیاه</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>1.35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>1.28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>21.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>&frac12;</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>1.83</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>1.75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>26.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>&frac34;</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2.55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2.45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>3.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>33.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>1</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>3.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>42.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>32</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>1-1/4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>3.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>48.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>1-1/2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>5.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>5.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>3.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>60.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>8.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>8.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>73</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2-1/2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>11.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>10.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>5.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>88.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>3</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>16.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>114.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>21.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>6.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>141.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>28.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>27.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>168</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>6</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>گواهینامه های شرکت لوله و پروفیل سپنتا</h2> <p>شرکت لوله و پروفیل سپنتا در طول 60 سال فعالیت مستمر خود موفق به اخذ گواهینامه های متعددی شده است که به برخی از آنها اشاره می گردد.</p> <ul> <li>گواهینامه ISI 14001:2015 (استاندارد مدیریت زیست محیطی)</li> <li>گواهینامه &nbsp;ISO 3834-2:2005(استاندارد الزامات کیفی جوشکاری)</li> <li>گواهینامه &nbsp;ISO 3834-2:2005(استاندارد بین المللی برای سیستم های مدیریت کیفیت)</li> <li>پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری</li> <li>گواهی صلاحیت شرکت های تولیدکننده</li> <li>پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی</li> </ul>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲