MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

ورق آلیاژی CK45 چیست | خواص ورق CK45

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>ورق&zwnj;های آلیاژی انواع مختلف دارند که یکی از انواع آن&zwnj;ها ورق&zwnj;های آلیاژی ضد سایش (Wear-Resistant Steel Plate) است. ورق&zwnj;های آلیاژی ضد سایش که به اختصار به آن ورق&zwnj;های ضد سایش نیز می&zwnj;گویند به زیرشاخه&zwnj;های مختلفی تقسیم می&zwnj;شوند که یکی از پرکاربردترین آن&zwnj;ها سری CK است. در این سری سه محصول با نام&zwnj;های CK75، CK60 و CK45 قرار دارد که از نظر درصد کربن و منگنز با یکدیگر متفاوت&zwnj; بوده و در نتیجه سختی (Hardness) آن&zwnj;ها با یکدیگر متفاوت است.</p>

<h2><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ورق آلیاژی CK45 چیست | قیمت ورق CK45" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1620736739815.jpg" alt="ورق آلیاژی CK45 چیست | قیمت ورق CK45" /></h2> <h2>CK45 Steel Plate</strong> از چه خانواده&zwnj;ایست؟</h2> <p>در نام&zwnj;گذاری علمی به ترکیب دو یا چند عنصر مختلف، آلیاژ (<strong>Alloy</strong>) گفته می&zwnj;شود. بنابراین انواع مختلف فولاد که ترکیبی از آهن و کربن هستند یک آلیاژ به حساب می&zwnj;آیند. ادبیات بازار با ادبیات علمی متفاوت است و فولادگران و فعالان این حوزه از کلمه آهن (<strong>Iron</strong>) برای فولاد (<strong>Steel</strong>) استفاده می&zwnj;کنند. حال آنکه آهن یک فلز (<strong>Metal</strong>) است که به طور طبیعی بر روی کره زمین یافت می&zwnj;شود اما فولاد، که ترکیبی از عناصر طبیعی (<strong>Natural Elements</strong>) است، ساخته&zwnj;ی دست بشر است و در طبیعت وجود خارجی ندارد. حال وقتی از فولاد آلیاژی (<strong>Alloy Steel</strong>) صحبت می&zwnj;کنیم مشخصا از فولادی صحبت می&zwnj;کنیم که به جز آهن و کربن عناصر دیگری نیز در آن وجود دارد.</p> <p>به نوعی از فولاد آلیاژی که به شکل ورق تولید می&zwnj;گردد<a title="ورق آلیاژی چیست | انواع ورق آلیاژی" href="https://www.modiranahan.com/article/254/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98%DB%8C" target="_blank"> ورق آلیاژی</a> (<strong>Alloy Steel Sheet</strong>) گفته می&zwnj;شود. همانگونه که در زبان بازاری و برای ساده&zwnj;سازی به فولاد، آهن می&zwnj;گویند در بازار، ورق&zwnj;های فولادی را نیز با نام ورق&zwnj;های آهنی (<strong>ST37 Steel Sheet</strong>) می&zwnj;شناسند. ورق&zwnj;های آلیاژی با ورق&zwnj;های آهنی از نظر ترکیب شیمیایی (<strong>Chemical</strong> <strong>Composition</strong>) متفاوت هستند و به غیر از آهن و کربن از عناصر دیگری نیز تشکیل شده&zwnj;اند.</p> <h2>ورق آلیاژی CK45 چیست؟</h2> <p>ورق&zwnj;های آلیاژی انواع مختلف دارند که یکی از انواع آن&zwnj;ها ورق&zwnj;های آلیاژی ضد سایش (<strong>Wear-Resistant Steel Plate</strong>) است. ورق&zwnj;های آلیاژی ضد سایش که به اختصار به آن ورق&zwnj;های ضد سایش نیز می&zwnj;گویند به زیرشاخه&zwnj;های مختلفی تقسیم می&zwnj;شوند که یکی از پرکاربردترین آن&zwnj;ها سری <strong>CK</strong> است. در این سری سه محصول با نام&zwnj;های <strong>CK75</strong>، <strong>CK60</strong> و <strong>CK45</strong> قرار دارد که از نظر درصد کربن و منگنز با یکدیگر متفاوت&zwnj; بوده و در نتیجه سختی (<strong>Hardness</strong>) آن&zwnj;ها با یکدیگر متفاوت است. سختی یعنی میزان مقاومت ماده در برابر فشار و تغییر شکل، به زبان ساده با افزایش میزان کربن، آلیاژ نفوذناپذیرتر می&zwnj;شود اما این افزایش کربن عواقبی نیز خواهد داشت و آلیاژ را ترد و شکننده می&zwnj;کند. بنابراین <strong>CK45</strong> در مقابل هم خانواده&zwnj;های خود در برابر شکنندگی مقاوم&zwnj;تر است اما نسبت به آن&zwnj;ها سختی کمتری دارد. قیمت ورق آلیاژی <strong>CK45</strong> به این دلیل از <a title="قیمت ورق سیاه " href="https://www.modiranahan.com/priceTable/80/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87" target="_blank" >قیمت ورق سیاه</a> گران&zwnj;تر است که تکنولوژی ساخت آن پرهزینه&zwnj;تر است. دلیل دیگری که قیمت ورق آلیاژی <strong>CK45</strong> را بالاتر از قیمت ورق سیاه قرار می&zwnj;دهد این است که عناصر ارزشمندتر بیشتری در این آلیاژ با یکدیگر ترکیب شده و آن را سخت&zwnj;تر کرده و به آن قابلیت ضد سایش بخشیده است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ورق ck45" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1620736917006.jpg" alt="ورق ck45" />تصویر شماره 1 - ورق ck45</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://www.modiranahan.com/article/2932/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7#:~:text=%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%20ck%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA,%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF." rel="nofollow">&nbsp;فولاد سیکا چیست؟</a></span></p> </blockquote> <h2>عناصر شیمیایی ورق آلیاژی <strong>CK45</h2> <p>&nbsp;حال که مشخص شد ورق آلیاژی <strong>CK45</strong> یا <strong>CK45 Steel Plate</strong> به کدام شاخه و گروه آلیاژی تعلق دارد نگاهی به ترکیب شیمیایی این ورق آلیاژی می&zwnj;اندازیم تا ببینیم دقیقا از چه موادی تشکیل شده و وزن هر کدام از آن&zwnj;ها چقدر است. نام برند این محصول<strong>SIQUAL 1191</strong> &nbsp;است.</p> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="width: 642px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="642"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="8" width="642"> <p><strong>ترکیب وزنی عناصر تشکیل دهنده&zwnj;ی ورق آلیاژی CK45 - CK45 Steel Plate</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="126"> <p><strong>سایر شرایط</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p><strong>نیکل</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p><strong>مولیبدن</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p><strong>کروم</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p><strong>منگنز</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="71"> <p><strong>سیلیسیم</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p><strong>کربن</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p><strong>نام عنصر</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>Cr+Mo+Ni</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>Ni</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>Mo</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>Cr</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>Mn</p> </td> <td style="text-align: center;" width="71"> <p>Si</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>C</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>Symbol</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>----</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>----</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>----</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>----</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>0.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="71"> <p>----</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>0.46</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>مقدار دقیق</p> <p>(درصد)</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>0.63</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>0.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>0.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>0.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>----</p> </td> <td style="text-align: center;" width="71"> <p>0.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>----</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>حداکثر</p> <p>(درصد)</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>حال با یک مثال و به زبان ساده&zwnj;تر این نسبت&zwnj;ها را توضیح داده و تفسیر می&zwnj;کنیم. فرض کنید 100 کیلوگرم ورق آلیاژی <strong>CK45</strong> در اختیار داریم. می&zwnj;خواهیم بدانیم وزن مواد مختلف استفاده شده در آن چقدر است. با توجه به سطر سوم جدول 0.46 درصد وزن ورق را کربن و 0.65 درصد وزن آن را منگنز <span id="Properties"></span>تشکیل داده است. یک درصد 100 کیلوگرم، یک کیلوگرم است و 0.46 یک کیلوگرم، 460 گرم می&zwnj;شود. پس در 100 کیلوگرم ورق آلیاژی <strong>CK45</strong> فقط 460 گرم کربن وجود دارد. به همین ترتیب در 100 کیلوگرم ورق آلیاژی <strong>CK45</strong> مقدار 650 گرم منگنز وجود دارد. سطر سوم جدول حداکثر میزان عنصر مورد نظر بر طبق استانداردها را نشان می&zwnj;دهد. بنابراین در 100 کیلوگرم ورق <strong>CK45</strong> حداکثر می&zwnj;تواند 400 گرم سیلیسیم، 400 گرم کروم، 400 گرم نیکل و 100 گرم مولیبدن وجود داشته باشد. علاوه بر این&zwnj;ها یک شرط مهم دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه مجموع سه عنصر کروم، نیکل و مولیبدن نباید بیشتر از 0.63 درصد این آلیاژ وزن داشته باشد و این یعنی در 100 کیلوگرم ورق <strong>CK45</strong> نباید مجموع این سه عنصر از 630 گرم تجاوز کند. تخطی از این استانداردهای تعیین شده باعث خواهد شد تا آلیاژ کیفیت خود را از دست داده و خصوصیات و ویژگی&zwnj;های مد نظر ما را از دست بدهد.</p> <h2>خواص و ویژگی&zwnj;های ورق آلیاژی CK45</h2> <p>هدف از ساخت آلیاژ این است که با اضافه و کم کردن عناصر و فلزات گوناگون به یک ماده در حین عملیات حرارتی، برخی خواص آن را تقویت کرده و بعضی را ضعیف&zwnj;تر سازیم و آلیاژ استانداردی تولید کنیم که از همه&zwnj;ی جهات برای کاربرد مورد نظر مناسب باشد.</p> <p>مثلا یک قطعه&zwnj;ی صنعتی را در نظر بگیرید که لازم است در دماهای خیلی بالا مورد استفاده قرار بگیرد، این قطعه حتما باید از تحمل گرمایی بالایی برخوردار باشد. حال با این توضیح مختصر در مورد ضرورت تولید آلیاژهای متنوع به سراغ ورق آلیاژی <strong>CK45</strong> می&zwnj;رویم تا رابطه فرمول شیمیای این آلیاژ با خواص آن را بهتر درک کنیم. متخصصان به صورت تئوری و صنعت&zwnj;گران به صورت تجربی می&zwnj;دانند که میزان کروم با میزان مقاومت در برابر خوردگی و زنگ&zwnj;زدگی رابطه مستقیم دارد. این بدین معناست که هر چه میزان کروم افزایش یابد، مقاومت در برابر خوردگی نیز افزایش یافته و خوردگی کاهش می&zwnj;یابد. عکس آن نیز صادق است و هر چه میزان کروم در آلیاژ کمتر شود مقاومت در برابر خوردگی نیز کمتر خواهد شد و بنابراین آلیاژ بیشتر خورده می&zwnj;شود.</p> <p>اگر چه همه&zwnj;ی ورق&zwnj;های آلیاژی سری <strong>CK</strong> خاصیت ضد سایشی دارند اما از میان سه ورق اشاره شده، ورق آلیاژی <strong>CK45</strong> دارای خاصیت ضد سایشی کمتری است یعنی بیشتر ساییده می&zwnj;شود. ردپای این خصوصیت را نیز می&zwnj;بایست در ترکیب مواد تشکیل&zwnj;دهنده آن جستجو کرد. همانطور که در جدول بالا مشاهده کردید میزان کربن و منگنز ورق آلیاژی <strong>CK45</strong> در مقایسه با سایر هم&zwnj;خانواده&zwnj;های خود کم است. بنابراین این ورق آلیاژی برای ساخت موادی استفاده می&zwnj;شود که می&zwnj;خواهیم خصوصیات خانواده <strong>CK</strong> را داشته باشد اما خوردگی و سایش برایمان کمتر اهمیت دارد.</p> <p>ورق آلیاژی <strong>CK45</strong> از دسته آلیاژهای کربن متوسط است که اندازه&zwnj;&zwnj;هایی دقیق، سطحی صاف و متحدالشکل دارد تا در کاربردهای با سرعت بالا حداقل سایش را داشته باشد. بیشینه&zwnj;ی سختی آن 207 برینل است. این ورق&zwnj;ها به سازه&zwnj;های مهندسی نیز شناخته می&zwnj;شوند و دارای ویژگی&zwnj;های فیزیکی، مکانیکی و کششی فوق&zwnj;العاده&zwnj;ای هستند.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="استاندارد ورق های فلزی" href="https://www.modiranahan.com/article/223/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">استاندارد ورق های فلزی</a></p> </blockquote> <h2>ابعاد ورق های آلیاژی</h2> <p>ورق&zwnj;های آلیاژی <strong>CK45</strong> تولید داخل و یا وارداتی از کشورهای روسیه، اکراین، آلمان و کره جنوبی در ابعاد و اندازه&zwnj;های گوناگون و متنوع راهی بازار می&zwnj;شوند. ورق&zwnj;های آلیاژی <strong>CK45</strong> این قابلیت را دارند که مطابق با ابعاد سفارشی و مورد نظر خریدار تولید و یا برش داده شوند ولی بیشتر ابعاد زیر را در بازار می&zwnj;بینیم.</p> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="width: 643px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="643"> <tbody> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" colspan="9" width="643"> <p><strong>ابعاد متداول ورق آلیاژی CK45 - CK45 Steel Plate</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="68"> <p>12000</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="66"> <p>6000</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="72"> <p>6000</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="72"> <p>6000</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="72"> <p>6000</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="66"> <p>3000</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="72"> <p>2500</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="72"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="84"> <p>طول (میلیمتر)</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="68"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="66"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="72"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="72"> <p>1250</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="72"> <p>1000</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="66"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="72"> <p>1250</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="72"> <p>1000</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="84"> <p>عرض (میلیمتر)</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" colspan="8" width="560"> <p>3 تا 80 میلیمتر</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="84"> <p>ضخامت</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2><a title="وزن ورق" href="https://www.modiranahan.com/wiki/71/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82" target="_blank" rel="nofollow">وزن ورق</a> ck45</h2> <table class="table1200" style="width: 551px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="551"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="180"> <p><strong>ابعاد (متر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p><strong>ضخامت (میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p><strong>وزن (کیلوگرم)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="11" width="180"> <p>2*1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>0.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>6.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>0.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>7.7</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>9.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>0.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>10.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>0.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>12.3</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>0.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>13.9</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>15.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>19.3</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>23.1</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>1.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>27.7</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>30.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="180"> <p>2.5*1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>72.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>96.3</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="19" width="180"> <p>6*1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>346.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>415.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>554.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>693</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>831.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>1039.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>1386</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>1732.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>2079</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>2425.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>2772</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>3118.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>3465</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>3811.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>4158</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>4504.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>4851</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p><span id="application"></span>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>5197.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="186"> <p>5544</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h2>کاربرد ورق آلیاژی CK45</h2> <p>با توجه به اینکه این ورق جزء خانواده <strong>&zwnj;</strong><strong>CK</strong> است، تمام مزایا و خصوصیات مثبت این خانواده را داراست، علاوه بر آن، ورق <strong>CK45</strong> کمترین مقاومت نسبت به سایش را نیز در میان خانواده خود دارد و به وفور در صنایع مختلف مخصوصا در صنعت قطعه&zwnj;سازی و خودروسازی(<strong>machine</strong> <strong>building</strong> <strong>industry</strong>) از این آلیاژ استفاده می&zwnj;شود. به عنوان مثال در ساخت میل&zwnj;لنگ، شاتون، موتور، سگ&zwnj;دست، قطعات ماشین&zwnj;های سنگین و چرخ&zwnj;دنده&zwnj;ها از این آلیاژ استفاده می&zwnj;شود.</p> <p>همچنین از این آلیاژ در ساخت ماشین&zwnj;آلات و ابزارآلات مختلف نیز استفاده می&zwnj;شود مانند ماشین&zwnj;آلات راهسازی و ابزارآلات کشاورزی. مته&zwnj;های حفاری، شفت&zwnj;ها(<strong>shafts</strong>)، چاقوها(<strong>knives</strong>)، چکش&zwnj;ها(<strong>hammers</strong>)، محور پمپ&zwnj;ها، بوش&zwnj;ها(<strong>bushings</strong>)، غلتک&zwnj;های صنعتی، میله&zwnj;های اتصال(<strong>connecting</strong> <strong>rods</strong>) و میل&zwnj;لنگ&zwnj;ها(<strong>crankshafts</strong>) نمونه&zwnj;&zwnj;های دیگری از کاربرد ورق آلیاژی <strong>CK45</strong><strong> است.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="میلنگ | کاربرد ورق CK45" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1620737120682.jpg" alt="میلنگ | کاربرد ورق CK45" /></strong>تصویر شکاره 2 - میلنگ | کاربرد ورق CK45</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="10 ورق فولادی مستحکم" href="https://www.modiranahan.com/article/201/10-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D9%85" target="_blank" rel="nofollow">10 ورق فولادی مستحکم</a></p> </blockquote> <h2>قیمت ورق Ck45</h2> <p>مجموعه مدیران آهن مفتخر است به صورت روزانه قیمت فولادی CK45 را در سایت خود به روز نماید و شما مشتریان می توانید جهت&nbsp;<strong>فروش و خرید</strong> <strong>&nbsp;ورق </strong><strong>CK45</strong>&nbsp;با کارشناسان &nbsp;ارشد مدیران آهن با شماره&nbsp;<a href="tel:03134155">03134155</a>&nbsp;تماس حاصل فرمائید.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲