MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

میزان مجاز صدا در محیط کار چقدر است؟

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>سر و صدا از جمله عواملی ست که چنانچه در محیط کار از حد مجاز و استاندارد بالاتر باشد می تواند باعث ایجاد آسیب های جدی در افرادی شود که در آن محیط مشغول به کار هستند. بر اساس قانون کار زمانی که در محیط کار صدای شدید و مداوم وجود داشته باشد اشخاصی که در آن محیط مشغول به کار هستند باید مجهز به وسایل حفاظتی پرده گوش باشند. صوت شکلی از انرژی مکانیکی ست که برای سنجش میزان شدت آن از یک واجد لگاریتمی به نام دسی بل استفاده می شود. حداکثر مجاز برای قرار گرفتن در معرض صدای ۸۵ دسی بل برابر ۸ ساعت در روز است. استفاده از وسایل حفاظت از گوش مانند گوشی و پلاک گوش می تواند تا حدی شدت صوت را کاهش دهد. در مواردی حتی لازم است از هر دو وسیله به صورت همزمان استفاده شود. در این مقاله ضمن توضحیاتی در خصوص صوت، حد مجاز زمان قرار گرفتن در شدت های مختلف صوت نیز بیان شده است.&nbsp;</p>

<p>سر و صدا یکی از عوامل زیان آور در محیط کار است که چنانچه میزان آن از حد مجاز بالاتر باشد می تواند برای کارکنان و تمام کسانی که در آن محیط مشغول به کار هستند خطر آفرین باشد.</p> <p>کارگاه های فلزکاری و به طور کلی صنایعی که با فلزات سر وکار دارند جز مشاغلی هستند که عمدتا میزان سر و صدا در آن ها زیاد است به همین دلیل آشنایی با قوانین و همچنین میزان مجاز سر و صدا و مدت زمان استاندارد در معرض آن بودن می تواند برای کسانی که در این شاخه از صنعت مشغول به فعالیت هستند بسیار مفید باشد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="sound effect in workplace.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1649745141110-sound%20effect%20in%20workplace.jpg" alt="sound effect in workplace" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - کار کردن در محیط با سر و صدای زیاد</p> <p><strong>آنچه در این <a title="مقاله" href="https://www.modiranahan.com/articleHome" target="_blank">مقاله</a> مطالعه خواهیدکرد:</strong></p> <ul> <li><a title="صوت چیست؟" href="#sound">صوت چیست؟</a></li> <li><a title="شدت صوت را چگونه اندازه گیری می کنند؟" href="#sound_intensity">شدت صوت را چگونه اندازه گیری می کنند؟</a></li> <li><span id="sound"></span><a href="#standard">تا چه میزان در معرض یک شدت مشخص از صوت بود؟</a></li> <li><a title="وسایل حفاظت از گوش" href="#ear_protection">وسایل حفاظت از گوش</a></li> </ul> <h2>صوت چیست؟</h2> <p>در فیزیک صوت شکلی از انرژی ست به صورت ارتعاش از طریق یک کانال مانند گاز، مایع یا جامد منتشر می شود.</p> <p>محدوده فرکانس صوتی که برای انسان قابل درک است بین ۱۶ تا ۲۰ هزار هرتز است. امواجی که خارج از این محدوده قرار دارند را مافوق یا مادون صوت می نامند و برای انسان قابل فهم نیست. هر چند بسیاری از حیوانات صداهای محدوده ی فراتر از درک انسان را نیز می شنوند. به عنوان مثال خفاش ها می توانند تا ۱۲۰ کیلوهرتز را بشوند. زرافه و فیل ها نیز قادر با درک فرکانس های کمتر از ۲ کیلوهرتر هستند.</p> <p><span id="bd"></span>مکالمه انسان در محدوده ای بین ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار هرتز قرار دارد.</p> <h2>شدت صوت را چگونه اندازه گیری می کنند؟</h2> <p>برای مشخص کردن میزان شدت صدا از واحدی به نام دسی بل استفاده می شود. دسی بل یک واحد لگاریتمی ست به این معنا که ۲۰ دسی بل دو برابر ۱۰ دسی بل نیست. &nbsp;دسی بل در محدوده ای ۰ تا ۱۴۰ برای انسان قابل شنیدن است. البته صدای با شدت ۰ دسی بل یعنی سکوت و صوتی که در حدود ۱۲۰ دسی بل باشد می توانید مشکلاتی را در انسان ایجاد کند.</p> <p>میزان مجاز شدت صدایی که در محیط کار برای مدت ۸ ساعت به طور مداوم می تواند وجود داشته باشد برابر با ۸۵ دسی بل است. برای بیشتر از ۸۵ دسی بل به اندازه هر افزایش ۳ دسی بل در شدت صدا زمانی که فرد می تواند در آن محیط بدون آسیب باقی بماند به نصف کاهش می یابد.</p> <p>برای اینکه درک درستی از شدت صداهای مختلف به دست آورید می توانید جدول زیر را ملاحظه کنید.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p><strong>جدول حجم صدا</strong></p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>160 دسیبل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>راکت فضایی</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>150 دسیبل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>جت جنگی</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>140 دسیبل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>صدای مسلسل</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>130 دسیبل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>آستانه درد</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>120 دسیبل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>آستانه ناراحتی</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>110 دسیبل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>موسیقی راک ، فریاد کودکان</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>100 دسیبل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>مترو</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>90 دسیبل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>ماشین آلات کارخانه در فاصله یک متری</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>80 دسیبل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>خیابان شلوغ ، زنگ هشدار ساعت</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>70 دسیبل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>ترافیک شلوغ ، زنگ تلفن</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>60 دسیبل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>گفتگو در فاصله یک متری</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>50 دسیبل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>دفتر کار خلوت</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>40 دسی بل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>محیط پارک ، منطقه مسکونی</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>30 دسی بل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>کتابخانه ، زمزمه</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>20 دسی بل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>صدای عقربه ساعت</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p>10 دسی بل dB</p> </td> <td style="width: 72px; text-align: center;" width="68"> <p>تنفس</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span id="sound_intensity"></span>صداهای بلند می تواند بر دستگاه شنوایی و کل بدن انسان تاثیرات منفی داشته باشد. با افزایش شدت صدا اثرات مخرب آن نیز افزایش می یابد. البته باید در نظر داشت که مدت زمان مواجهه با صوت نیز اهمیت دارد. به عنوان مثال قرار گرفتن در معرض صدایی با شدت ۱۱۰ دسی بل برای بیش از دو دقیقه می تواند بسیار خطرناک باشد.</p> <h2>تا چه میزان در معرض یک شدت مشخص از صوت بود؟</h2> <p>مقادیر حد تماس شغلی صدا را می توانید در جدول زیر ملاحظه کنید.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>مدت واجهه در روز</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>واحد زمانی مواجهه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>شدت صدا</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ساعت</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>80</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ساعت</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>82</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ساعت</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>85</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ساعت</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>88</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ساعت</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>91</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ساعت</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>94</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>دقیقه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>97</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>دقیقه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>100</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>دقیقه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>103</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>3.75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>دقیقه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>106</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>1.88</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>دقیقه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>109</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.94</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>دقیقه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>112</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>28.12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ثانیه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>115</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>14.06</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ثانیه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>118</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>7.03</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ثانیه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>121</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>3.52</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ثانیه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>124</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>1.76</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ثانیه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>127</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.88</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ثانیه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>130</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.44</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ثانیه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>133</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ثانیه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>136</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><span id="standard"></span>0.11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ثانیه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>139</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>از نظر اصول بهداشت محیط محدوده صداهای بیش از ۹۰ دسی بل را خطرناک توصیف می کنند.</p> <h2>محدوده ی مجاز شدت سر و صدا برای فعالیت های مختلف</h2> <p>برای خواب راحت حداکثر صدایی که می تواند در محیط باشد برابر ۳۰ تا ۳۵ دسی بل است</p> <p>درخارج از محل سکونت ۶۰ تا ۶۵ دسی بل. حال جالب است بدانید برخی از اتومبیل ها و موتور سیلکت ها صدایی بیش از ۸۰ دسی بل تولید می کنند و یا در نزدیکی بزرگراه ها شدت بیش از ۸۰ دسی بل است که برای مدت طولانی خطر آفرین است.</p> <p><span id="ear_protection"></span>حداکثر مجاز قرار گیری در معرض صدا برابر ۸۵ دسی بل و ۸ ساعت در روز می باشد.</p> <p><strong>نکته:</strong> قرار گرفت در معرض صوتی به اندازه ۱۰۰ دسی بل نیاز به استراحت به میزان ۲۰ دقیقه در محیطی آرام دارد.</p> <h2>وسایل حفاظت از گوش</h2> <p>پلاک گوش وسیله ایست که داخل گوش قرار می گیرد و می تواند شدت سر و صدا را ۱۵ تا ۳۰ دسی بل کاهش دهد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="ear plug.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1649744823532-ear%20plug.jpg" alt="ear plug" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۳ - پلاک گوش</p> <p>گوشی بر روی گوش قرار می گیرد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="ear protection.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1649744917997-ear%20protection.jpg" alt="ear protection" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۴ - گوشی محافظ</p> <p>قرار دادن پنبه در گوش تنها می تواند به میزان ۵ تا ۷ دسی بل شدت صوت را کم کند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲