MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

ورق A516 و کاربردهای آن

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>ورق سیاه یا گرم به وسیله فرایند نورد گرم تولید می شوند و با توجه به ترکیبات شیمیایی که در ساختار آن ها وجود دارد به گریدهای مختلفی تقسیم بندی می شوند. یکی از گریدهای ورق سیاه که در صنعت برای ساخت مخازن تحت فشار کاربرد دارد و به ورق PVQ نیز معروف است ورق سیاه A516 می باشد. این ورق در چهار گرید مختلف&nbsp; ۷۰، ۶۵، ۶۰ و ۵۵ تولید و به بازار عرضه می شود. این اعداد بیان کننده میزان استحکام کششی ورق است. در کشور ما کارخانه های فولاد مبارکه و همچنین اکسین فولاد در زمینه تولید ورق A516 فعال هستند. هر چند از کشورهای روسیه، هند، کره و آلمان نیز ورق A516 به کشور وارد می شود.&nbsp;</p>

<p>امروزه گریدهای مختلفی از انواع ورق های فولادی ساخته و در صنایع مختلف به کار برده می شود. از جمله ورق های پایه و پرکاربرد در صنعت فولاد و آهن، مجموعه ورق هایی هستندکه به آن ها ورق گرم یا سیاه گفته می شود. این نامگذاری به فرایند تولید این ورق ها اشاره دارد. ورق های گرم از طریق فرایند نورد گرم تولید می شود. همچنین چون سطح این ورق ها مات و سیاه رنگ است به آن ها <a title="ورق سیاه" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/80/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87" target="_blank" rel="nofollow">ورق سیاه</a> نیز گفته می شود. ورق های گرم از نظر ترکیبات شیمیایی که در ساخت آن ها به کار می رود بسیار متنوع هستند و بر همین اساس نیز نامگذاری می شوند. به عنوان نمونه از ورق های بسیار رایج سیاه می توان به ورق سیاه St52 و همچنین ورق St37 &nbsp;اشاره کرد که در <a title="مقالات" href="https://www.modiranahan.com/articleHome" target="_blank" rel="nofollow">مقالات</a> مختلف در وب سایت مدیران آهن به بررسی مشخصات آن ها پرداخته ایم.</p> <p>اما یکی دیگر از انواع این ورق های سیاه، ورق A516 ASTM است که به عنوان ورق &nbsp;PVQ (Pressure vessels quality) نیز شناخته می شود و به طور عمده برای ساخت مخازن تحت فشار کاربرد دارد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="pvq a516.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1650101195444-pvq%20a516.jpg" alt="pvq a516" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - ورق A516</p> <blockquote> <p><a title="قیمت ورق" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/80/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87" target="_blank" >قیمت ورق</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>مشخصات ورق A516 تحت استاندارد ASTM آمریکا تعیین می شود. این ورق از نظر مقدار کربن حاوی مقدار زیادی کربن به همراه عناصر دیگری مانند فسفر و گوگرد به مقدار خیلی کم است. البته عناصر دیگری مانند منگنز و سیلیکون نیز در ساختار این ورق سیاه استفاده شده است که باعث بهبود ویژگی های مکانیکی آن می شود.</p> <p><strong>آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="نگاهی کلی به ورق A516" href="#look">نگاهی کلی به ورق A516</a></li> <li><a title="گریدهای ورق A516" href="#grads">گریدهای ورق A516</a></li> <li><a title="مقایسه مشخصات فیزیکی گریدهای A516" href="#chemical">مقایسه مشخصات فیزیکی گریدهای A516</a></li> <li><a title="ترکیبات شیمیایی گریدهای ورق A516" href="#chemical">ترکیبات شیمیایی گریدهای ورق A516</a></li> <li><a title="کاربرد گریدهای ورق A516" href="#application">کاربرد گریدهای ورق A516</a></li> <li><span id="look"></span><a href="#production">تولیدکنندگان ورق A516</a></li> <li><a title="قیمت روز ورق A516" href="#price">قیمت روز ورق A516</a></li> </ul> <h2>نگاهی کلی به ورق A516</h2> <ul> <li>این ورق در چهار گرید ۵۵، ۶۰، ۶۵ و ۷۰ تولید می شود.</li> <li>به صورت استاندارد و سنگین (ضخامت بالاتر از ۳ اینچ) تولید می شود.</li> <li><span id="grads"></span>با نام PVQ A516 نیز شناخته می شود.</li> <li>ورق های با ضخامت کمتر از ۱٫۵ اینچ معمولا به صورت رول شده به فروش می رسند و ورق هایی که ضخامت آن ها از ۱٫۵ اینچ بالاتر است به صورت برش خورده و شیت عرضه می شوند.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="A516.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1650101294501-A516.jpg" alt="A516" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۲ - کاربرد ورق A516 گرید ۷۰ در ساخت مخزن</p> <h2>گرید ورق A516</h2> <p>ورق A516 در چهار گرید مختلف تولید می شود که شامل موارد زیر هستند:</p> <ul> <li>ورق A516 گرید 55</li> <li>ورق A516 گرید 60</li> <li>ورق A516 گرید 65</li> <li>ورق A516 گرید 70</li> </ul> <p>هر کدام از این گریدها از نظر ترکیبات شیمیایی با یکدیگر تفاوت دارند. این مساله باعث می شود که در ویژگی های مکانیکی مانند میزان تحمل فشار، دما و ضربه نیز با یکدیگر فرق داشته باشند. در ادامه مشخصات هر کدام از این گریدها را بررسی خواهیم کرد.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="انواع ورق سیاه" href="https://www.modiranahan.com/article/332/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87" target="_blank" rel="nofollow">انواع ورق سیاه</a></p> </blockquote> <h2>مقایسه مشخصات فیزیکی ورق A516</h2> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>گرید</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>نقطه تسلیم</strong></p> <p><strong>KSI</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>استحکام کشش</strong></p> <p><strong>KSI</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>حداقل افزایش طول</strong></p> <p><strong>%</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>55-75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>23</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>32</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>60-80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><span id="chemical"></span>35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>65-85</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>19</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>38</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>70-90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>17</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="راهنمای خرید ورق سیاه" href="https://www.modiranahan.com/article/2363/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87" target="_blank" rel="nofollow">راهنمای خرید ورق سیاه</a></p> </blockquote> <h2>ترکیبات شیمیایی گریدهای ورق A516</h2> <p>میزان ترکیبات شیمیایی گریدهای مختلف ورق A516 با توجه به ضخام آن متغیر است. در ادامه میزان این عناصر برای گریدها و ضخامت های مختلف ورق A516 بیان می شود.</p> <h3>ترکیبات شیمیایی ورق A516 گرید ۵۵</h3> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p><strong>عنصر</strong></p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p><strong>ضخامت</strong></p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p><strong>درصد</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>کمتر از &frac12; اینچ</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>0.18</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>بین &frac12; و 2 اینچ</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>0.2</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>بیشتر از 2 اینچ و کمتر از 4 اینچ</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>0.24</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>بیشتر از 4 اینچ و کمتر از 8 اینچ</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>0.24</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>بیشتر از 8 اینچ</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>0.26</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>منگنز</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>کمتر از &frac12; اینچ</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>0.6-0.9</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>منگنز</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>بیشتر از &frac12; اینچ</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>0.6-1.2</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمم فسفر</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>-</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>0.025</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمم گوگرد</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>-</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>0.025</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>سیلیسیم</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>-</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="208"> <p>0.15-0.4</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>ترکیبات شیمیایی ورق A516 گرید 60</h3> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>عنصر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>ضخامت</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>درصد</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>کمتر از &frac12; اینچ</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>بین &frac12; و 2 اینچ</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.23</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>بیشتر از 2 اینچ و کمتر از 4 اینچ</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.25</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>بیشتر از 4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.27</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>منگنز</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>کمتر از &frac12; اینچ</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.6-0.9</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>منگنز</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>بیشتر از &frac12; اینچ</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.85-1.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمم فسفر</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.025</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمم گوگرد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.025</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>سیلیسیم</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.15-0.4</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>ترکیبات شیمیایی ورق A516 گرید 65</h3> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>عنصر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>ضخامت</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>درصد</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>کمتر از &frac12; اینچ</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.24</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>بین &frac12; و 2 اینچ</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.26</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>بیشتر از 2 اینچ و کمتر از 4 اینچ</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.28</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>بیشتر از 4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.29</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>منگنز</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.85-1.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمم فسفر</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.025</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمم گوگرد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.025</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>سیلیسیم</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.15-0.4</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>ترکیبات شیمیایی ورق A516 گرید 70</h3> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>عنصر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>ضخامت</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>درصد</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>کمتر از &frac12; اینچ</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.27</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>بین &frac12; و 2 اینچ</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.28</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>بیشتر از 2 اینچ و کمتر از 4 اینچ</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.30</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمیم کربن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>بیشتر از 4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.31</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>منگنز</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.85-1.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>ماکزیمم فسفر</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.025</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><span id="application"></span>ماکزیمم گوگرد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.025</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>سیلیسیم</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.15-0.4</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>کاربرد گریدهای ورق A516</h2> <h3>کاربرد ورق A516 گرید 70</h3> <p>ورق ASTM A516 &nbsp;گرید 70 با نام ASME SA516-70 نیز معرفی می شود. این گرید از ورق فولادی دارای میزان متوسط کربن به همراه عناصری مانند منگنز، فسفر، گوگرد و سیلیسیم است. از بین گریدهای مختلف ورق A516 استفاده از گرید ۷۰ متداول است و از آن برای ساخت مخزن های فشار و دیگ های صنعتی استفاده می شود. مقاومت کششی و نقطه ی تسلیم این گرید نسبت به سایر گریدها بالاتر است و از نظر شکل پذیری و قابلیت جوشکاری نیز از ویژگی هایی خوبی برخوردار است.</p> <h3>کاربرد ورق A516 گرید 65</h3> <p>گرید ۶۵ حاوی کروم و عناصری دیگر مانند نیکل و منگنز است. به دلیل وجود این عناصر گرید ۶۵ از مقاومت خوبی در برابر مواد شیمیایی برخودار است. از کاربردهای ورق A516 گرید 65 می توان به استفاده از آن در صنعت تجهیزات دارویی و شیمیایی، پتروشیمی، شرکت های حفاری نفت و ... اشاره کرد.</p> <h3>کاربرد ورق A516 گرید 60</h3> <p>به دلیل ترکیبات موجود، این ورق دمای ذوب پایینتری نسبت به سایر گریدها دارد و به همین دلیل از آن برای مصارفی که نیاز به دمای ذوب بالا نباشد استفاده می شود. از کاربردهای گرید ۶۰ می توان استفاده در ساخت شیرالات و یا مخازن ذخیره و کندانسور را نام برد.</p> <h3>کاربرد ورق A516 گرید 55</h3> <p><span id="production"></span>ورق گرید ۵۵ کمترین نقطه تسلیم و استحکام کششی بین انواع مختلف ورق A516 را دارد و درصد کربن آن نیز در مقایسه با گریدهای دیگر کمتر است. از این ورق نیز در ساخت مخازن تحت فشار استفاده می شود.</p> <h2>تولیدکنندگان ورق A516</h2> <p><span id="price"></span>درکشور ما کارخانه فولاد مبارکه اصفهان و همچنین فولاد اکسین در زمینه تولید ورق A516 &nbsp;فعال هستند که به صورت برش خورده و رول اقدام به فروش ورق می کنند. البته ورق A516 به صورت وارداتی از کشورهای کره، آلمان، روسیه و اکراین و هند نیز به ایران وارد می شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="black-sheet2.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1650101377475-black-sheet2.jpg" alt="black-sheet2" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۳ - ورق سیاه A516 فولاد مبارکه</p> <blockquote> <p style="text-align: right;">بیشتر مطالعه کنید: <a title="تولیدکنندگان ورق سیاه" href="https://www.modiranahan.com/article/76/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87" target="_blank" rel="nofollow">تولیدکنندگان ورق سیاه</a></p> </blockquote> <h2>قیمت روز ورق A516</h2> <p>با توجه به نوسانات قیمت در بازار آهن و فولاد که متاثر از عوامل مختلف مانند نرخ تورم، قیمت دلار و ... می باشد امکان ارائه ی قیمت مشخص برای ورق A516 وجود ندارد. به همین دلیل اگر شما قصد خرید و یا استعلام قیمت ورق A516 را دارید لازم است تا با شماره تلفن ۰۳۱۳۴۱۵۵ تماس گرفته و با واحد فروش مجموعه مدیران آهن در ارتباط باشید.</p> <blockquote> <p>&nbsp;</p> </blockquote>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲