MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

لیستوفر آرماتور چیست و چگونه تهیه می شود؟

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>به جدول راهنمای کارگاه آرماتوربندی که به چگونگی خم و برش آرماتورها و میلگردها می&zwnj;پردازد و جزئیات تهیه و نصب آرماتورها را تعیین می&zwnj;کند لیستوفر میلگرد گفته می&zwnj;شود. در واقع لیستوفر (Listofer) نقشه&zwnj;ی راهی است که مهندسین سازه طراحی می&zwnj;کنند تا پیمانکاران از آن استفاده کرده و فرآیند آرماتوربندی تسهیل شده و سرعت گیرد. &nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="لیستوفر آرماتور چیست و چگونه تهیه می شود؟" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1624175500082.jpg" alt="لیستوفر آرماتور چیست و چگونه تهیه می شود؟" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت میلگرد اصفهان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" >قیمت میلگرد</a> در بازار آهن&nbsp;</p> </blockquote> <h2>لیستوفر میلگرد چیست؟</h2> <p>وقتی یک مناقصه&zwnj;ی ساختمانی در پیش باشد مشاور با تهیه&zwnj; و تدوین لیستوفر میلگردها و قرار دادن آن&zwnj;ها در نقشه به کمک پیمانکاران می&zwnj;رود. در واقع پیمانکاران با نگاه به <strong>لیستوفر میلگرد</strong> از حجم و انواع مختلف آرماتورهای مصرفی در قسمت&zwnj;های مختلف ساختمان آگاه می&zwnj;شوند و می&zwnj;توانند تخمین درست&zwnj;تری از هزینه&zwnj;ی تمام شده&zwnj;ی ساختمان بزنند و در مورد قیمت پیشنهادی خود تصمیم بهتری بگیرند و در نتیجه ریسک پذیرش مناقصه را برای خود کاهش دهند.</p> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:</strong></p> <ul> <li><a href="#table">جدول لیستوفر میلگرد چیست؟</a></li> <li><a href="#nahvae"><span style="background-color: #d5d5d5;">نحوه تهیه لیستوفر میلگرد</span></a></li> <li><span id="table"></span><a href="#software">نرم افزار لیستوفر میلگرد</a></li> <li><a href="#carbord">کاربرد لیستوفر میلگرد</a></li> </ul> <h2><strong>جدول لیستوفر میلگرد چیست؟</strong></h2> <p>در یک لیستوفر میلگرد که به صورت جدول نمایش داده می&zwnj;شود از عبارات و اصطلاحات اختصاری استفاده می&zwnj;شود که در زیر به توضیح 6 مورد از آن&zwnj;ها می&zwnj;پردازیم و در ادامه یک جدول لیستوفر میلگرد را می&zwnj;آوریم.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="76"> <p><strong>Pos</strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="540"> <p>در ستون اول شماره&zwnj;گذاری میلگردها مشخص می&zwnj;شود که ممکن است در پلان باشند و یا در جزئیات آدرس&zwnj;دهی شده باشند.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="76"> <p><strong>ɸ</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="540"> <p>ستون دوم لیستوفر میلگرد بیانگر قطر میلگرد است که به آن سایز میلگرد نیز گفته می&zwnj;شود و با نام فی خوانده می&zwnj;شود.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="76"> <p><strong>shape</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="540"> <p>ستون سوم لیستوفر میلگرد شکل آرماتورها را از نظر ظاهری و همینطور وضعیت خم میلگرد به طور دقیق مشخص می&zwnj;کند.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="76"> <p><strong>Length</strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="540"> <p>ستون چهارم نمایشگر طول کل آرماتور است و از مجموع طول&zwnj;های بخش&zwnj;های مختلف ستون سوم بدست میید&zwnj;آید.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="76"> <p><strong>Number</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="540"> <p>در ستون پنجم تعداد آرماتورهایی که به آن نیاز است تعیین می&zwnj;گردد.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="76"> <p><strong>Weight</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="540"> <p>در این قسمت یعنی ستون آخر (ششم) وزن میلگرد تعیین می&zwnj;شود.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="لیستوفر میلگرد چیست؟" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1623677337173.jpg" alt="لیستوفر میلگرد چیست؟" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره&zwnj;ی 1- نمونه ای از جدول لیستوفر میلگرد</p> <p><span id="nahvae"></span>مثلا ستون سوم تعیین می&zwnj;کند که آرماتوربندی یک&zwnj;سرخم، دوسر&zwnj;خم، اوتکا و یا بدون خم است و لازم است که بر روی هر قسمت، محل خم و طول آن مشخص شده باشد. همینطور در ستون آخر یعنی ستون ششم برای بدست آوردن <a title="وزن میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/wiki/73/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow">وزن میلگرد</a> مورد نیاز کافی است ستون چهارم (طول میلگرد) را در ستون پنجم (تعداد میلگرد) ضرب کنیم و حاصل را در وزن واحد طول میلگرد مربوطه که از جدول اشتال بدست می&zwnj;آید ضرب می&zwnj;کنیم تا مقدار ستون ششم بدست آید.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="میلگرد تقویتی چیست؟ کاربرد و ویژگی آن" href="https://www.modiranahan.com/article/294/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">میلگرد تقویتی چیست؟</a></p> </blockquote> <h2><strong>نحوه تهیه لیستوفر میلگرد</strong></h2> <p>لیستوفر میلگرد را معمولا با استفاده از نرم&zwnj;افزارهای اتوکد، اکسل و مترور پلاس طراحی و تدوین می&zwnj;کنند. موقع تهیه و استفاده از لیستوفر میلگرد باید به سه موضوع اساسی اولویت&zwnj; اجرایی، آنالیز پرت و موارد فنی توجه کرد. در واقع با در نظر گرفتن این موارد تصمیم می&zwnj;گیریم چه زمانی و به کدام قسمت لیستوفر میلگرد توجه کنیم و آن را در آرماتوربندی به کار گیریم.</p> <p>چنانچه بدون در نظر گرفتن این سه بخش لیستوفر میلگرد را در اختیار فرد آرماتوربند قرار دهیم این احتمال وجود دارد که پرتی آرماتورها افزایش یابد و فرآیند ساخت&zwnj;وساز با کندی پیش رفته و هزینه&zwnj;ی تمام شده&zwnj;ی سازه افزایش یابد. در این حالت آرماتوربند ممکن است به این نکته که می&zwnj;بایست آرماتوربندی را از جای بهینه&zwnj;ی خود شروع کند دقت نکند و در نتیجه شروع به خم و برش آرماتورهایی بکند که برای شروع اولویت چندانی نداشتند. در این حالت و در ادامه&zwnj;ی روند کار آرماتوربندی ممکن است وقتی نوبت به <span id="software"></span>آرماتوربندی قسمت&zwnj;های مهم کار می&zwnj;رسد مقدار زیادی از آرماتورهای خم و برش داده شده دیگر بدون استفاده باشند و در نتیجه نیاز به خرید دوباره&zwnj;ی میلگرد باشد و هزینه&zwnj;ی اضافی بر پروژه&zwnj;ی ساختمانی تحمیل شود.</p> <p>بنابراین دو مورد در استفاده&zwnj;ی درست از لیستوفر میلگرد اهمیت پیدا می&zwnj;کند اول اینکه حواسمان باشد لیستوفر میلگرد را به طور کامل در اختیار تیم آرماتوربندی و اجرایی قرار ندهیم بلکه قسمت&zwnj;های مختلف لیستوفر میلگرد را بر اساس زمان&zwnj;بندی و به ترتیب نیازمندی و درجه&zwnj;ی اهمیت در اختیار تیم اجرایی بگذاریم. دوم اینکه حواسمان باشد خم و برش آرماتور به تدریج و با توجه به روند پیشرفت کار انجام پذیرد.</p> <h2><strong>نرم افزار لیستوفر میلگرد</strong></h2> <p>یکی از مهم&zwnj;<span id="carbord"></span>ترین و پرکاربردترین نرم&zwnj;افزارهای تهیه&zwnj;ی لیستوفر میلگرد، مترور پلاس است. این نرم&zwnj;&zwnj;افزار ساده و پرقابلیت که به کمک آن جداول لیستوفر میلگرد در اکسل تنظیم می&zwnj;گردد و می&zwnj;توان شکل و پوز آرماتوربندی و همینطور تعداد، طول و قطر میلگردها را با استفاده از آن در لیستوفر میلگرد مشخص کرد. مترور پلاس این قابلیت را دارد که به صورت خودکار اطلاعات مربوط به آرماتوربندی و میلگرد انتخابی را به برنامه&zwnj;ی اکسل اضافه کند. علاوه بر مترور پلاس از طریق نرم&zwnj;افزار اکسل و اتوکد نیز می&zwnj;شود لیستوفر میلگرد طراحی و تهیه کرد. پس از طراحی لیستوفر میلگرد از نرم&zwnj;افزار اکسل و قابلیت فیلترینگ آن نیز برای آنالیز پرت استفاده می&zwnj;کنیم تا بهترین و کاراترین ترتیب برشی را بیابیم که میزان پرت و دورریز میلگرد ما را به حداقل برساند.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="نرم افزار لیستوفر میلگرد" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1624174660443.jpg" alt="نرم افزار لیستوفر میلگرد" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره&zwnj;ی 2 -&nbsp;نرم افزار لیستوفر میلگرد</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="مقدار میلگرد مصرفی برای ساختمان سازی" href="https://www.modiranahan.com/article/58/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">مقدار میلگرد مصرفی برای ساختمان سازی</a></p> </blockquote> <h2><strong>کاربرد لیستوفر میلگرد</strong></h2> <p>در واقع لیستوفر میلگرد یک دید کلی و جامع بسیار خوبی در مورد زوایای پنهان ساختمان و ارزش اسکلت درونی آن به مهندسین و پیمانکاران می&zwnj;دهد. پس از پیروزی در مناقصه و شروع به کار پیمانکار نیز همچنان لیستوفر میلگرد به کمک او می&zwnj;آید و مشخص می&zwnj;کند در هر مرحله از ساخت به چه نوع میلگردهایی نیاز است. در واقع وجود لیستوفرها باعث می&zwnj;شود خطاهای انسانی احتمالی، ابتدا در خرید میلگرد و پس از آن در آرماتوربندی کم شده و مدت زمان و هزینه&zwnj;ی اجرای پروژه&zwnj;های ساختمانی، ضمن کاهش پرت آرماتورها، کاهش یابد.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲