MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

آرماتوربندی چیست

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p dir="rtl">آرماتور به میلگردهایی گفته می شود که برای ساخت سازه های بتنی به کار می رود. زمانی که یک سازه بتنی مانند ساختمان، پُل، تونل و غیره ساخته می شود، میلگردها را در اندازه های معین برش می دهند و آنها با سیم آرماتور بندی به هم وصل می کنند. به این کار آرماتوربندی گفته می شود. احتمالا زمانی که از کنار ساختمان های در حال ساخت یا مثلا پروژه های عمرانی مثل پل سازی رد شده اید، شبکه ای از میلگردها را دیده اید که توسط آرماتور بند در حال وصل شدن به هم است.&nbsp;</p>

<p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdB6yW91XGGBNnW3xmMqDrrNu3tUG4A0jGEhmrxCWyjJujNANXnVuZL3Vo3yT-tYcHYZIkrJDj2swsov--L1uv9oUjtIVdFmroDwQNaF5nCj_iXhFIA81JpuqzWO3Ro9qF3-kaW1dF3dwgo0g-oBz5bOkzU?key=WBYHnnZHCdG-UGYxWeC6AQ" width="624" height="468"></p> <p dir="rtl">این کار برای تقویت فونداسیون استخر، پل، ساختمان و اسکلت بندی استفاده می شود. اهمیت اصلی آرماتور بندی، ایجاد استحکام کششی لازم برای سازه می باشد. این عمل کاملا توسط مهندس ناظر تا آخر پروژه انجام می شود. ولی اینکه دقیقا آرماتور بندی چیست را در ادامه کاملا توضیح می دهیم.</p> <h2 dir="rtl">آرماتور بندی چیست؟</h2> <p dir="rtl">آرماتور بندی به عمل بستن میلگردهای تقویت کننده فولادی به همراه سیم فولادی حرارتی قبل از بتن ریزی اشاره دارد. این کار برای محکم نگه داشتن میلگردها در جای خود انجام می شود تا استحکام سازه بتنی را فراهم کند. در این عملیات، میلگردها طبق نقشه های طراحی سازه چیده می شوند و با استفاده از انبر آرماتوربندی و آچار کوپلر به هم گره می خورند. این کار باعث می شود تا میلگردها در جای خود ثابت بمانند و تکان نخورند.&nbsp;</p> <h2 dir="rtl">نحوه اجرای آرماتوربندی</h2> <p dir="rtl">روش اجرای آرماتور بندی بسته به بخشی از سازه که در حال اجرا است، فرق می کند. به عنوان مثال ضوابط آرماتوربندی فوندانسیون با آرماتوربندی راه پله ها روش جداگانه دارند زیرا میزان بارهای کششی، نیروهای خمشی و کرنشی متفاوتی دارند که توسط مهندسین سازه محاسبه می شود. در ادامه این موارد را به صورت جداگانه توضیح خواهیم داد.</p> <h2 dir="rtl">آرماتور بندی فونداسیون</h2> <p dir="rtl">این حالت به 3 روش منفرد، نواری و گسترده انجام می گیرد. نحوه آرماتور بندی فونداسیون یا شالوده به این صورت است که ابتدا طبق نقشه، یک شبکه تحتانی میلگرد اجرا می شود و برای اینکه میلگردها سر جای خود ثابت بمانند، اسپیسر یا فضا ساز را با فواصل حداکثر 1 متری را کنار آنها قرار می دهند.&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXe2ygvvyJyNPGK33k5k63OdKr0sg-7ciAs0o3K5KZ-IQ7FMZnw8BDVmjA9bVS_YQEeXqewdLIJ5rGzCWvRmNkxzZYxur2ihENrSjcfLvQG5kwMucvdH1Lju5z1j0zceoEInU0LAIjqCdezFNPj_3Mtjh0o?key=WBYHnnZHCdG-UGYxWeC6AQ" width="624" height="468"></p> <p dir="rtl">در مرحله دوم برای اینکه فاصله بین شبکه تحتانی و بالایی میلگردها حفظ شود از ابزاری به نام خرک آرماتور بندی استفاده می شود. خرک به عنوان یک پایه اتصال بین دو شبکه عمل می کند؛ یعنی مانند شکل زیر دو سر آن در جهت مخالف خم شده تا اتصال قوی ایجاد کند.</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcUAoayyQAGkAGh_UY7dL06sdVHu4eMjDseTC4ZnJKgxsYJPD2CbL6wQj6SGVqEPHtN3xpKGd_pT_kYC1qANd5E5AtjxJ1KEdVB6VuJqWtKA7CNTUizgGUsjI8K97qG_5bMAPKPFKfVBXrOyNfeo_ip6KY0?key=WBYHnnZHCdG-UGYxWeC6AQ" width="624" height="468"></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">در مرحله سوم، شبکه فوقانی یک ردیف آرماتور روی خرک کشیده می شود. اتصالات میلگرد با استفاده از سیم مفتول های با سایز 1.5 تا 4 میلی متر انجام می گیرد. همچنین آرماتورهای انتظار باید در محل دقیق و تعیین شده قرار گیرند زیرا در صورت بروز خطا و بی دقتی، ستون ها تراز خود را از دست می دهند و ممکن است کوتاه یا بلند شوند.&nbsp;</p> <h2 dir="rtl">ضوابط آرماتور بندی فونداسیون</h2> <p dir="rtl">یکی از ضوابط مهم برای اجرای شالوده، توجه به نوع میلگرد است. میلگرد مورد استفاده در آرماتوربندی شالوده از نوع A3 یا با شناسه آج 400 می باشد. همچنین باید به میزان سختی آن هم توجه شود زیرا ممکن است تحت عملیات کششی بشکند. از دیگر ضوابط مهم برای آرماتوربندی شالوده می توان به موارد زیر اشاره کرد:</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">فاصله محور تا محور میلگرد باید بین 10 و 35 سانتی متر باشد</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">سایز آرماتورهای اصلی باید 18 و 20 باشد و برای میلگردهای عرضی یا خاموت باید سایز 16 یا 14 باشد. البته باید برای اطلاعات دقیق تر نیز می توانید به نقشه طراحی یا مهندسین مربوطه هم مراجعه کنید.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">خاموت هایی که برای اتصال میلگردهای طولی به کار می روند، نباید کمتر از 8 میلی متر قطر داشته باشند.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">از آرماتورهایی که زیاد زنگ زده اند نباید استفاده شود.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">میلگردها باید عاری از هر گونه آلودگی از قبیل روغن با چسبندگی باشند.&nbsp;</p> </li> </ul> <h2 dir="rtl">آرماتور بندی راه پله ها</h2> <p dir="rtl">برای اجرای آرماتور در راه پله ها، ابتدا مبلگرد انتظار برای وصله تعیین می شود. پس از آن باید قالب کف راه پله ساخته شود.&nbsp;</p> <p dir="rtl">در مرحله دوم، شمع بندی کف قالب انجام می پذیرد. در مرحله باید به شیب راه پله توجه کنید.&nbsp;</p> <p dir="rtl">مرحله سوم بستن آرماتورهای اصلی راه پله می باشد که بر اساس نقشه های مربوطه، انجام می گیرد.&nbsp;</p> <p dir="rtl">در مرحله چهارم، قالب ها را کنار آرماتورها قرار می دهند تا برای بتن ریزی آماده شوند. حتما توجه داشته باشید که برای حفظ فاصله قالب از آماتورها، گاهی اوقات از میخ و سیم نجاری استفاده می شود. برای اینکه سیم نجاری داخل پوشش بتنی باقی نماند باید سیم را از پشت انجام شود مثلا به جک آن را متصل کنید.</p> <p dir="rtl">در مرحله پنجم برای پاگردهای بالا و باکس آسانسور، دال ساده اجرا می شود. آرماتورهای طولی در این بخش باید در تیرها مهار شوند. برای اجرای دال بتنی هم از مش تحتانی و فوقانی استفاده می گردد. در ضمن آرماتوربندی در این قیمت هم از جهت عمودی و هم افقی انجام می گیرد. در ضمن برای بستن میلگردها در راه پله ها به یکدیگر، اندازه و ضخامت پله را هم در نظر گرفت.</p> <h2 dir="rtl">آرماتور بندی استخر</h2> <p dir="rtl">در نقشه های طراحی برخی از ساختمان های ویلایی، استخر هم وجود دارد. چندین روش برای این کار وجود دارد که پیمانکاران از آن استفاده می کنند، منتها روش اصلی آرماتور بندی استخر به این شکل است که بر اساس آیین نامه مشخصات میلگرد تعیین می شود. سپس در کارگاه این قطعه زیر نظر مهندس مربوطه تحت عملیات برشی قرار می گیرد. پس از آن، میلگردها را با زاویه 90 درجه توسط دستگاه خم می کنند و کنار میلگردهای دیگر قرار می دهند. برای کفی فونداسیون استخر از اسپیسرها برای ایجاد فاصله برای میلگردها استفاده می شود. همچنین کاور میلگرد را برای هم کف و هم بدنه به کار می برند. برای کف استخر، شیب بندی بوسیله خرک و قبل از بتن ریزی انجام می گیرد.&nbsp;</p> <h2 dir="rtl">چرا آرماتوربندی انجام می شود؟</h2> <p dir="rtl">یکی از دلایل مهم آرماتوربندی، نگه داشتن میلگردها در جای خود می باشد؛ زیرا وقتی عملیات بتن ریزی انجام می شود امکان به هم خوردن فاصله های میلگرد از یکدیگر وجود دارد. علاوه بر این، به دلایل زیر، بستن میلگردها انجام می شود:</p> <p dir="rtl">فراهم کردن یکپارچگی سازه&nbsp;</p> <p dir="rtl">میلگردهای گره خورده در بتن مقاومت خمشی را بهبود بخشیده&nbsp; و آن را از داخل تقویت می کند. این کار باعث افزایش استحکام سازه می شود.</p> <p dir="rtl">ایجاد تراز یکنواخت</p> <p dir="rtl">میلگردهای با فاصله یکنواخت و تراز مناسب مقاومت بتن کنار هم قرار می گیرند. این امر باعث می شود تا&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;امکان انتقال بار را فراهم می کند - میلگردهای محکم بسته شده تنش ها و بارها را همانطور که در طراحی سازه در نظر گرفته شده است از طریق بتن به درستی منتقل می کنند.</p> <p dir="rtl">جلوگیری از ترک خوردن بتن</p> <p dir="rtl">بستن میلگردها کنار هم باعث می شود تا میلگردها حرکت نکنند و در نتیجه در بتن ترک ایجاد نشود.&nbsp;</p> <p dir="rtl">تضمین ساخت و ساز</p> <p dir="rtl">میلگردهایی که به طور نامناسب گره خورده اند می توانند فرو بریزند یا باعث بروز حوادث شوند. بستن مناسب باعث ایجاد ایمنی بیشتر در سازه ها می شود.</p> <p dir="rtl">کاهش هزینه های ساخت و ساز</p> <p dir="rtl">در صورتیکه آرماتوربندی انجام شود یا اجرای آن مناسب باشد، دیگر نیاز به استفاده از مصالح اضافی برای ساخت و ساز نیست.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <h2 dir="rtl">مزایای آرماتوربندی</h2> <p dir="rtl">کارکنان دچار صدمات کمتری می شوند:&nbsp;طبق مطالعات انجام شده توسط <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_for_Occupational_Safety_and_Health">موسسه ملی ایمنی و بهداشت کار</a>&nbsp; آمریکا (NIOSH)، استفاده از ابزارهای قدرتی مانند آچار باعث جلوگیری از صدمات وارد به کارکنان می شود.</p> <p dir="rtl">انتقال تنش: بستن محکم میلگردها باعث انتقال تنش ها و بارها از طریق بتن می شود. همانطور که می دانید میلگرد به عنوان عضو کششی برای ساختمان به کار می رود و نیروهای کششی وارد به بتن را پخش می کند.</p> <h2 dir="rtl">معایب آرماتوربندی</h2> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">نیاز به نیروی کار مجرب دارد.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">اجرای دستی آن برای پروژه های بزرگ مانند پلسازی و ساختمان های مرتفع، نیروی کاری زیادی می برد.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">انجام نادرست آن باعث فرو ریختن سازه می شود.</p> </li> </ul> <h2 dir="rtl">انواع آرماتور بندی</h2> <p dir="rtl">بر اساس بخشی از سازه که در حال اجرا است، آرماتوربندی را می توان به 5 دسته آرماتوربندی فوندانسیون، استخر، راه پله، آرماتور بندی تیر بتنی، دیوار برشی تقسیم بندی کرد.&nbsp;</p> <h2 dir="rtl">انواع گره آرماتوربندی</h2> <p dir="rtl">بسته به پروژه T روش های مختلفی برای بستن میلگرد وجود دارد. متداول ترین روش آرماتور،&nbsp; بستن میلگرد به روش ساده می باشد که با زاویه 45 درجه به دور میلگرد پیچیده می شود.&nbsp;</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1">گره ساده: برای شبکه های افقی و متصل کردن میلگردهای اصلی و فرعی استفاده می شود. این گره برای&nbsp; پروژه های کوچک مانند ساختمان های چند طبقه مورد استفاده است.</li> </ul> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1">گره صلیبی: برای میلگردهای با سایز بالا کاربرد دارد و اتصالات آنها را به یکدیگر بیشتر می کند زیرا قوی تر هستند و نیاز به گره های قوی تری دارند.</li> </ul> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1">گره اصطکاکی: برای متصل کردن آرماتورها و صفحات قائم استفاده می شود.&nbsp;</li> </ul> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1">گره پشت گردنی: برای وصل کردن خاموت ها به میلگردها کاربرد دارد.&nbsp;</li> </ul> <h2 dir="rtl">لوازم آرماتور بندی</h2> <p dir="rtl">این کار علاوه بر نیروی ماهر، ابزارهای خاص خود را می طلبد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:</p> <ol> <li dir="rtl" aria-level="1"> <h3 dir="rtl" role="presentation">انبر آرماتور بند</h3> </li> </ol> <p dir="rtl">گاز انبری که برای بستن این میلگردها استفاده می شود با اهرم های قوی که دارد به راحتی برای خم کردن و حتی بریدن سیم مفتول ها کاربرد دارد. جنس این ابزار از آلیاژهای کروم و وانادیوم بوده و از این رو به راحتی نمی شکند.</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfA9k-HlP3WU01E9q-U6kRGjWGFNeQ9vEuSVUC91KwrQqj7_byFrI1xYUgPgECjq0llzePEI_ZBLRDgRgvdgQ-Bn6tdSpCfvNaZibav_pbRtB6iVf5VHAKp1KqtzKSJS0A0BFWITEvDMjtdNnFC6uhGYw0?key=WBYHnnZHCdG-UGYxWeC6AQ" width="624" height="468"></p> <h3 dir="rtl">2. آچار کوپلر</h3> <p dir="rtl">برای گره زدن میلگردها به یکدیگر کاربرد دارد. دهانه این محصول از جنس چدن می باشد و از صدمه زدن به آجهای میلگرد جلوگیری می کند.</p> <h3 dir="rtl">3. سیم مفتول</h3> <p dir="rtl">برای این کار از سیم مفتول های آنیل شد 0.5 تا 1.5 میلی متر استفاده می شود. این مفتول ها به دلیل عملیات حرارتی که می بینند، خواص مکانیکی&nbsp; و شیمیایی آنها تغییر می کند.&nbsp;</p> <h3 dir="rtl">4. فرچه سیمی یا برس تمیز کننده</h3> <p dir="rtl">برای از بین بردن آلودگی ها و تمیز کردن آجهای میلگرد کاربرد دارد. معمولا وقتی می خواهند آرماتورهای پله یا پی را به هم وصل کنند، از این محصول استفاده می شود.</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXc4oNlBHQB_Y8gqrKukaFQi3pay9FhV1Jc5t_NRoGz4Hx9KTmKOLXt02QdGf0oqrnC_sMJUzlm02EUUH02Vty3WjoQqfGPkWNd4qX4K7K0JaKZhUXP27Hxe0Es6435i_RXILhd6ESKIEcggzBCBwGTr5pzx?key=WBYHnnZHCdG-UGYxWeC6AQ" width="590" height="570"></p> <p dir="rtl">کلام آخر</p> <p dir="rtl">آرماتور بندی یکی از عملیات مهم ساختمانی و عمرانی می باشد که با استفاده از ابزارهایی مانند آچار، انبر و سیم مفتول به یکدیگر وصل می شوند. عملیات آرماتور بندی به منظور استحکام و جلوگیری میلگردها انجام می گیرد. از آنجایی که امکان حرکت میلگردها در بتن ریزی وجود دارد، از سیم های آنیل شده برای این کار استفاده می شود.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲