MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

آهن سودآورتر است یا سکه؟

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>در حالی که تورم یک سال گذشته حدود 47 درصد بوده، قیمت سکه بهار آزادی تقریبا 8 درصد، قیمت طلا 18 عیار تقریبا 10 درصد و قیمت دلار حدود 12 درصد رشد کرده است با این حال قیمت بیشتر مقاطع فولادی رشدی بیش از تورم داشته و بعضی از انواع ورق و یا میلگرد رشد قیمتی بالای 60 یا 70 درصد را تجربه کرده&zwnj;اند. &nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="سرمایه&zwnj;گذاری در فولاد؛ سودآورتر از سکه و طلا" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1626074973558.jpg" alt="سرمایه&zwnj;گذاری در فولاد؛ سودآورتر از سکه و طلا" /></p> <p>در حالی که تورم یک سال گذشته حدود 47 درصد بوده، قیمت سکه بهار آزادی تقریبا 8 درصد، قیمت طلا 18 عیار تقریبا 10 درصد و قیمت دلار حدود 12 درصد رشد کرده است با این حال قیمت بیشتر مقاطع فولادی رشدی بیش از تورم داشته و بعضی از انواع ورق و یا میلگرد رشد قیمتی بالای 60 یا 70 درصد را تجربه کرده&zwnj;اند.</p> <p>پس اگر یک سال قبل به جای خرید ارز، سکه و طلا تصمیم دیگری می&zwnj;گرفتیم و میلگرد، ورق، پروفیل و یا حتی تیرآهن می&zwnj;خریدیم سود بیشتری بدست می&zwnj;آوردیم. حال سوال اساسی این است که آیا این روند یک روند متداول و مرسوم در اقتصاد ایران است و در یک سال آینده نیز تکرار خواهد شد یا خیر و این اتفاق فقط یک استثناء بوده است که در سال پیش رخ داده و با احتمال کمی دوباره رخ خواهد داد؟</p> <h2>روند رشد قیمت آهن در مقایسه با طلا و دلار</h2> <p>در جدول زیر قیمت سکه و دلار را با میلگرد اصفهان، تیرآهن ذوب&zwnj;آهن اصفهان و ورق فولاد مبارکه اصفهان در یک سال گذشته مقایسه کرده&zwnj;ایم. برای اینکه قیمت سایزهای مختلف محصولات تولیدی این کارخانه&zwnj;ها بعضا متفاوت است به سراغ پرکاربردترین و پرطرفدارترین سایزهای این مقاطع فولادی رفته&zwnj;ایم تا روند قیمتی آن&zwnj;ها را در یک سال پیش بررسی کنیم. بنابراین در این جدول فقط قیمت میلگرد 16، تیرآهن 18، ورق سیاه 10 و پروفیل 2 میل را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده&zwnj;ایم اما روشن است که در طی یک سال گذشته دیگر سایزهای میلگرد، تیرآهن، ورق سیاه و پروفیل از سایر کارخانه&zwnj;های تولیدی فولاد نیز از همین روند قیمتی این گروه پیش&zwnj;رو و محبوب در بازار پیروی کرده&zwnj;اند.</p> <table class="table1200" style="width: 735px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="735"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p><strong>پروفیل</strong></p> <p><strong>2</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p><strong>ورق سیاه 10</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="101"> <p><strong>تیرآهن 18</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="101"> <p><strong>میلگرد 16</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p><strong>طلا</strong><br /><strong> (18 عیار)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p><strong>سکه بهار آزادی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p><strong>دلار</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="106"> <p><strong>تورم یک سال گذشته (47 درصد)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>15330</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15370</p> </td> <td style="text-align: center;" width="101"> <p>11800</p> </td> <td style="text-align: center;" width="101"> <p>10150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p>965000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>9700000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>22241</p> </td> <td style="text-align: center;" width="106"> <p>20 تیر 1399</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>23900</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>26500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="101"> <p>16200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="101"> <p>16785</p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p>1064800</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>10502000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>24999</p> </td> <td style="text-align: center;" width="106"> <p>20 تیر 1400</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>8570</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11130</p> </td> <td style="text-align: center;" width="101"> <p>4400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="101"> <p>6635</p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p>99800</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>802000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>2758</p> </td> <td style="text-align: center;" width="106"> <p>مقدار افزایش قیمت</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>56</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>72</p> </td> <td style="text-align: center;" width="101"> <p>37</p> </td> <td style="text-align: center;" width="101"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="106"> <p>درصد افزایش قیمت</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>رشد قیمت آهن؛ بیشتر از تورم</h2> <p>همانطور که در جدول بالا مشخص است قیمت میلگرد، پروفیل، ورق سیاه و تیرآهن به مراتب بیشتر از قیمت دلار، سکه و طلا رشد کرده و رشد قیمت ورق، میلگرد و پروفیل بیش از تورم یک سال اخیر یعنی 47 درصد بوده است. آیا رشد قیمت مقاطع فولادی بیشتر از نرخ تورم یک قاعده&zwnj;ی مرسوم هر ساله است یا اینکه این اتفاق نادر بوده و خاص یک سال گذشته است؟</p> <p>برای بررسی این موضوع روند رشد قیمت میلگرد و تورم چند سال گذشته را مورد ارزیابی و تحلیل قرار می&zwnj;دهیم. و سپس به سراغ مقایسه قیمت مقاطع فولادی با قیمت طلا، سکه و دلار و رابطه آن با تورم از ابتدای سال 96 تا اکنون می&zwnj;پردازیم.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="تحلیل قیمت ناودانی در 3 ماهه اول سال 1400" href="https://www.modiranahan.com/article/329/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-3-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400" target="_blank">تحلیل قیمت ناودانی در 3 ماهه اول سال 1400</a></p> </blockquote> <h2>قیمت آهن، طلا و دلار از فروردین 96 تا فروردین 1400</h2> <p>در جدول زیر قیمت مقاطع فولادی مختلف مانند پروفیل، ورق و میلگرد به علاوه قیمت سکه، طلا و دلار در فروردین هر سال از سال 96 تا سال 1400 آورده شده است تا بتوان تغییرات قیمت آن&zwnj;ها را به راحتی با یکدیگر مقایسه کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="111"> <p><strong>قیمت پروفیل</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p><strong>قیمت ورق</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p><strong>قیمت میلگرد</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p><strong>قیمت سکه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p><strong>قیمت طلا</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p><strong>قیمت دلار</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p><strong>تومان</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="111"> <p>2480</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>.......</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1640</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1179000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>115895</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>3754</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>فروردین 96</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="111"> <p>3200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>2700</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>2850</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1610000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>154149</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>4921</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>فروردین 97</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="111"> <p>6842</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>6250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>4750</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>4380000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>426900</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>12952</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>فروردین 98</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="111"> <p>9760</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>10300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>6330</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>6020000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>617800</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>14896</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>فروردین 99</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="111"> <p>23550</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>18450</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>12710</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>10898900</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1083000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>24756</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>فروردین 1400</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>در جدول بالا قیمت پروفیل 2، ورق سیاه 10 و میلگرد 16 را در نظر گرفته&zwnj;ایم. برای آنکه ببینیم طی 4 سال گذشته کدام یک از این 6 کالا رشد قیمتی بیشتری داشته&zwnj;اند لازم است تا رشد 4 ساله و همینطور رشد متوسط سالانه&zwnj;ی آن&zwnj;ها از سال 96 تا ابتدای امسال را بدست بیاوریم تا کار مقایسه قیمت مقاطع فولادی با قیمت سکه، ارز و طلا ساده&zwnj;تر و آسان&zwnj;تر شود که این کار در جدول زیر انجام شده است. (<strong> قیمت ورق در فروردین 96 در دسترس نبود)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <p><strong>شاخص قیمت&zwnj;ها</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت پروفیل</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت</strong></p> <p><strong>ورق</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت میلگرد</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت سکه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت طلا</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت دلار</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>درصد</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>152</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>850</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>583</p> <p>(رشد طی 3 سال)</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>675</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>824</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>834</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>559</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>رشد کل</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>76</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>67</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>74</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>رشد متوسط سالانه</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="تحلیل قیمت ناودانی در 3 ماهه اول سال 1400" href="https://www.modiranahan.com/article/320/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-3-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400" target="_blank" rel="nofollow">تحلیل قیمت ناودانی در 3 ماهه اول سال 1400</a></p> </blockquote> <h2>مقایسه رشد قیمت آهن با طلا، سکه و ارز از سال 96 تاکنون</h2> <table class="table1200" style="width: 719px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="719"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت پروفیل</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت ورق</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت میلگرد</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت سکه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت طلا</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p><strong>قیمت دلار</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>تورم کالاهای بادوام</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>تورم</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>(درصد)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>141</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>79</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>101</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>81</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p>66</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>37</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>36.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>سال 99</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>43</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>33</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>37</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>41.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>34.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>سال 98</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>114</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>131</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>67</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>172</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>177</p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p>163</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>32.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>26.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>سال 97</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>......</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>74</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>37</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>33</p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p>31</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>10.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>8.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>سال 96</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>76</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>67</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>74</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>رشد متوسط</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>از هر ستون جدول بالا نتایج مهمی بدست می&zwnj;آید که آن&zwnj;ها را در ادامه شرح می&zwnj;دهیم تا کار مقایسه روندهای قیمتی ساده&zwnj;تر شود. تمام این نتیجه&zwnj;گیری&zwnj;ها در مورد دوره&zwnj;ی 4 ساله&zwnj; از ابتدای فروردین 1399 تا ابتدای فروردین 1400 است و نمی&zwnj;توان این نتایج را به بازه&zwnj;های زمانی دیگر بسط داد. ابتدا به نتایجی که در مورد تورم و قیمت طلا و ارز بدست می&zwnj;آید می&zwnj;پردازیم و سپس روند تغییرات قیمت مقاطع فولادی را مورد ارزیابی قرار می&zwnj;دهیم.</p> <h2>رشد قیمت طلا، سکه و دلار از سال 96 تا سال 1400</h2> <ul> <li>تورم طی این بازه&zwnj;ی 4 ساله 152 درصد بوده است و به طور متوسط قیمت همه کالاها و خدمات در کشور 2.5 برابر شده است. همینطور متوسط تورم سالانه طی 4 سال اخیر حدود 26 درصد بوده است یعنی به طور متوسط ظرف 4 سال گذشته قیمت همه کالاها و خدمات کشور 1.26 برابر شده است.</li> <li>قیمت طلای 18 عیار نیز حدود 834 درصد در 4 سال گذشته رشد داشته که این یعنی قیمت طلا به طور متوسط سالی 75 درصد گران&zwnj;تر شده است. تغییرات قیمت سکه بهار آزادی نیز در همین بازه زمانی بسیار نزدیک به تغییرات قیمت طلا بوده است. سکه نیز از فروردین 96 تا فروردین 1400 حدود 824 درصد رشد داشته که این معادل رشد متوسط سالانه 74 درصدی بوده است. طلا طی 4 سال گذشته 9.34 برابر شده که یعنی به طور متوسط سالی 1.75 برابر شده است. قیمت سکه نیز در این 4 سال 9.24 برابر شده که معادل 1.74 برابر شدن قیمت سکه به طور سالانه است. بنابراین از 4 سال پیش تا کنون طلا حدود 680 درصد و سکه حدود 670 درصد بیشتر از تورم رشد داشته است.</li> <li>قیمت دلار در ابتدای امسال نسبت به 4 سال قبل از آن یعنی فروردین 96 حدود 559 درصد افزایش نشان می&zwnj;دهد این یعنی دلار تقریبا سالی 60 درصد گران&zwnj;تر شده است. بنابراین قیمت&zwnj; دلار طی 4 سال گذشته حدودا 6.6 برابر شده که این یعنی به طور متوسط قیمت دلار سالی 1.6 برابر شده است. پس رشد قیمت دلار در 4 سال منتهی به فروردین 1400 حدود 400 درصد بیشتر از رشد شاخص قیمت&zwnj;ها یا همان تورم بوده است که بسیار رشد بالایی محسوب می&zwnj;شود. اما رشد دلار به نسبت رشد طلا حدود 275 درصد و به نسبت رشد سکه حدود 265 درصد کمتر بوده است.</li> </ul> <h2>رشد قیمت آهن از سال 96 تا 1400</h2> <h3>رشد قیمت میلگرد بیشتر از رشد قیمت دلار</h3> <p>از فروردین 96 تا فروردین 1400 قیمت میلگرد 675 درصد رشد داشته درحالی که در این مدت قیمت دلار 559 درصد رشد را تجربه می&zwnj;کرده و این یعنی طی 4 سال گذشته، قیمت میلگرد 116 درصد بیشتر از قیمت دلار رشد کرده است. در این بازه&zwnj;ی زمانی اما رشد قیمت میلگرد از رشد قیمت سکه و طلا کمتر بوده است. در طول 4 سال منتهی به فروردین 1400 قیمت میلگرد 7.75 برابر شده و 523 درصد بیشتر از تورم رشد کرده است. همچنین به طور متوسط از ابتدای سال 99 تا ابتدای امسال قیمت میلگرد سالانه 67 درصد رشد داشته است.</p> <h3>مقایسه رشد قیمت آهن با طلا، سکه و ارز از سال 96 تاکنون</h3> <p>برای مقایسه بهتر و جامع&zwnj;تر رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات که بیانگر تورم است را نیز به جدول اضافه کرده&zwnj;ایم تا ببینیم رشد قیمت مقاطع فولادی طی چند سال گذشته در مقایسه با متوسط رشد قیمت تمام کالاها و خدمات موجود در اقتصاد چه مسیری را طی کرده است. <strong>آیا معمولا رشد قیمت میلگرد و ورق بیش از رشد شاخص قیمت&zwnj;ها یا همان تورم است یا خیر؟</strong> پاسخ به این سوال از این جهت اهمیت پیدا می&zwnj;کند که می&zwnj;توانیم آینده را پیش&zwnj;بینی کنیم. اگر طی سال&zwnj;های گذشته رشد قیمت میلگرد، پروفیل و ورق بیش از تورم بوده باشد پس احتمالا این روند معمول و متداول است و در آینده نیز تکرار خواهد شد.</p> <table class="table1200" style="width: 719px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="719"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت پروفیل</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت ورق</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت میلگرد</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت سکه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>قیمت طلا</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p><strong>قیمت دلار</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>تورم کالاهای بادوام</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>تورم</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>(درصد)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>141</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>79</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>101</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>81</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p>66</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>37</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>36.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>سال 99</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>43</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>33</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>37</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>41.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>34.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>سال 98</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>114</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>131</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>67</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>172</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>177</p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p>163</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>32.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>26.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>سال 97</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>......</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>74</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>37</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>33</p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p>31</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>10.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>8.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>سال 96</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>76</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>67</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>74</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>رشد متوسط</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲