MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

 فرق بین نبشی و ناودانی چیست؟

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>تفاوت نبشی و ناودانی از لحاظ بال به این صورت است که در نبشی امکان نامساوی بودن بال ها در نوعی از نبشی که به نبشی بال نامساوی معروف است وجود دارد ولیکن در ناودانی هیچ نوع طراحی برای داشتن بالهای نا مساوی وجود ندارد. لذا در بحث انواع نبشی، دو نوع بال نامساوی اشاره به این دارد که نوعی از نبشی با اندازه بال نابرابر به صورت استاندارد تولید می گردد.&nbsp; قیمت نبشی و ناودانی را روزانه در وب سایت مدیران آهن مشاهده کنید.</p>

<p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="نبشی فولادی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1666421240994-Untitled-2-2.jpg" alt="نبشی فولادی مورد استفاده در ساختمان سازی" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت نبشی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/78/%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C" target="_blank" >قیمت نبشی</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>در این مقاله می خواهیم به یکی از موضوعاتی بپردازیم که گاهی از طرف علاقه مندان به مباحث آهن و فولاد جستجو و پیگیری می شود. فرق بین نبشی و ناودانی چیست؟ پاسخ به این سؤال را با بررسی شکل ظاهری، استاندارد مورد استفاده و همچنین مزایای نبشی و ناودانی در کاربردهایشان توضیح می دهیم. اما در مقابل این موضوع پرسشی نیز به ذهن متبادر می گردد و آن شباهت نبشی و ناودانی است. بنابراین برای بررسی تفاوت نبشی و ناودانی بد نیست که در پایان به شباهت این دو پروفیل ساختمانی نیز بپردازیم. در اینجا یاد آور می شویم قیمت نبشی و <a title="قیمت ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/77/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" >قیمت ناودانی</a> همواره در کنار هم ذکر می شوند دلیل آن هم شباهت هایی است که این دو پروفیل با هم دارند.</p> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:</strong></p> <ul> <li><a title="تفاوت نبشی و ناودانی در ظاهر" href="#Difference">تفاوت نبشی و ناودانی در ظاهر</a></li> <li><a title="فرق بین نبشی و ناودانی از نظر اجزاء" href="#Components">فرق بین نبشی و ناودانی از نظر اجزاء</a></li> <li><span id="Difference"></span><a title="تفاوت نبشی از لحاظ گستردگی در جنس" href="#Extent">تفاوت نبشی از لحاظ گستردگی در جنس</a></li> <li><a title="فرق بین نبشی و ناودانی از لحاظ استاندارد ساخت" href="#Standard">فرق بین نبشی و ناودانی از لحاظ استاندارد ساخت</a></li> <li><a title="ویژگی های نبشی و ناودانی" href="#Property">ویژگی های نبشی و ناودانی</a></li> </ul> <h2>تفاوت نبشی و ناودانی در ظاهر</h2> <p>همانند بسیاری از محصولات صنایع مختلف، نامگذاری <a title="محصولات فولادی" href="https://www.modiranahan.com/products" target="_blank" rel="nofollow">محصولات فولادی</a> نیز به طور یکپارچه و به صورت هماهنگ با یک استاندارد واحد صورت نپذیرفته است. در اغلب موارد شکل سطح مقطع محصول عامل نامگذاری در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال هاش یا H به دلیل شکل سطح مقطع آن به این نام معروف شده است. اما وقتی سخن از شکل سطح مقطع می شود، معادل انگلیسی شکل همان واژه Profile یا به عبارتی پروفیل می باشد. پس پروفیل یعنی ظاهر، یعنی شکل. اما جالب اینجاست که در بازار آهن و فولاد پروفیل فقط به مفهوم قوطی های مربع یا مستطیل شکل با ضخامتی بین 2 تا 6 میلیمتر گفته می شود. به هر حال این یک غلط مصطلح است که در خلال سالهای سال در میان تولید کنندگان و بازاریان جا افتاده است.</p> <p>با عنایت به آنچه گفته شد <a title="نبشی چیست؟ کاربرد و مشخصات نبشی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/56/%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">نبشی</a> و <a title="ناودانی چیست؟ مشخصات و نحوه تولید ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/55/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">ناودانی</a> نیز پروفیل به حساب می آیند. چرا؟ به این دلیل که شکل سطح مقطع آنها منحصر به فرد می باشد. در تصویر شماره یک انواع پروفیل را می توان مشاهده نمود. این پروفیل ها بر اساس شکل ظاهری نام گرفته اند. به همین منوال نام نبشی Angle bar یعنی یک میله زاویه دار یا به عبارت فارسی یک نبشی و ناودانی به دلیل شباهت آن به حرف انگلیسی یو U-Bar &nbsp;تعیین شده است. البته چون ناودانی در گذشته در شبکه آبرو پشت بام نیز به کار می رفته است به ناودانی معروف شده.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>پس اولین تفاوت نبشی و ناودانی که بسیار برجسته است همین شکل ظاهری آنهاست. اما باید در نظر داشت در بعضی از پروژه ها می توانند با استفاده از برش ناودانی از خط محوری جان ناودانی دو نبشی تهیه نمایند که کاربردهای خاصی می تواند داشته باشد. در پروژه ها خصوصا پروژه های ساختمانی هرگاه به پروفیل خاصی نیاز باشد و بتوان آن را از محصولی دیگر تهیه کرد، محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. مگر اینکه <span id="Components"></span>کاربرد آن پروفیل از نظر مهندسین طراح تحلیل شده و به استفاده از نوع فابریک آن تاکید شده باشد. به عنوان مثال با استفاده از <a title="تیر آهن IPE چیست" href="https://www.modiranahan.com/wiki/8/%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%87%D9%86-IPE-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow">تیرآهن آی پی</a> به راحتی <a title="سپری آهنی چیست؟ کاربرد، مشخصات و جدول وزن سپری" href="https://www.modiranahan.com/wiki/57/%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%87%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">سه پری</a> مورد نیاز خود را تهیه می نمایند.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="نبشی کشی ساختمان | کاربرد نبشی در ساختمان" href="https://www.modiranahan.com/article/32/%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">نبشی کشی ساختمان | کاربرد نبشی در ساختمان</a></p> </blockquote> <h2>فرق بین نبشی و ناودانی از نظر اجزاء</h2> <p>عموما برای تشخیص بهتر مقاطع فلزی برای اجزا تشکیل دهنده آنها نامی تعیین می شود. البته از لحاظ مهندسی این نامگذاری قابل توجیه می باشد. به عنوان مثال معمولا عضو مقاوم در برابر نیروهای کششی را جان و عضو مقاوم در برابر نیروهای خمشی و برشی را بال می نامند.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <h3>جان ناودانی</h3> <p>بخش میانی ناودانی که دو بال ناودانی بر آن عمود می باشد جان نام می گیرد. مشابه این نامگذاری در تیرآهن مشاهده می گردد. جان تیرآهن قسمت میانی تیرآهن جهت مقاومت در برابر نیروهای کششی و به عنوان عضو باربر شناخته می شود. فرق بین نبشی و ناودانی از این لحاظ این است که در نبشی عملا بخشی به نام جان وجود ندارد اما می توان با در نظر گرفتن طرز قرار گرفتن نبشی در سازه یک بال آن را به حساب جان در نظر گرفت. در حالی که در ناودانی عملا این عضو وجود داشته و برای طراحی ها مورد محاسبه قرار می گیرد.</p> <h3>بال نبشی</h3> <p>تفاوت نبشی و ناودانی از لحاظ بال نیز به این صورت است که در نبشی امکان نامساوی بودن بال ها در نوعی از نبشی که به نبشی بال نامساوی معروف است وجود دارد ولیکن در ناودانی هیچ نوع طراحی برای داشتن بالهای نا مساوی وجود ندارد. لذا در بحث انواع نبشی، دو نوع بال نامساوی اشاره به این دارد که نوعی از نبشی با اندازه بال نابرابر به صورت استاندارد تولید می گردد.</p> <h2>تفاوت نبشی از لحاظ گستردگی در جنس</h2> <p>از دیگر تفاوت های بارز نبشی و ناودانی می توان به تنوع متریال در محصول نبشی نسبت به ناودانی اشاره نمود. اگرچه نبشی آهنی نمایانگر مفهوم نبشی می باشد اما واقعیت این است که انواع و اقسام جنس ها با شکل زاویه مانند با کاربردهای بسیار متفاوت وجود دارند که از جمله معروف ترین آنها نبشی گالوانیزه، نبشی پلاستیک و نبشی ام دی اف می باشد. اما ناودانی به این صورت نیست. ناودانی بیش از هر چیز با همان <span id="Standard"></span>جنس ناودانی آهنی شناخته می شود و تنوع آن بیشتر در انواع فلز تعریف می گردد.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="انواع نبشی | نبشی گالوانیزه چیست" href="https://www.modiranahan.com/article/31/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84" target="_blank" rel="nofollow">انواع نبشی | نبشی گالوانیزه چیست</a></p> </blockquote> <h2>فرق بین نبشی و ناودانی از لحاظ استاندارد ساخت</h2> <p><span id="Property"></span>استاندارد مورد استفاده برای تولید نبشی <a title="استاندارد BS EN 10056" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/DIN-EN-10056-1-1998-10.pdf" target="_blank" >BS EN 10056</a> پارت اول و دوم و<a title=" استاندارد DIN 1022 " href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/DIN-EN-10056-2-1994-03.pdf" target="_blank" > استاندارد DIN 1022</a> می باشد.</p> <p>استاندارد مورد استفاده برای تولید ناودانی <a title="استاندارد BS EN 10279" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/Hot-rolled-steel-BS-EN-10279-2000.pdf" target="_blank" >BS EN 10279</a> و <a title="استاندارد DIN 1026" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/DIN-1026-1-2009-09.pdf" target="_blank" >DIN 1026</a> نام دارد.</p> <h2>ویژگی های نبشی و ناودانی</h2> <p>همانگونه که گفته شد مقاطع مختلف فلزی به لحاظ کاربردی که دارند طراحی شده و بر اساس گستردگی کاربرد آنها تقاضا برای تولید بیشتر آنها شکل گرفته است. کاربرد نبشی و ناودانی هر کدام با گذشت زمان به طور کلیشه ای مشخص شده اند و خصوصا در ساختمان سازی مشخص هستند.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید : <a title="ناودانی چیست؟ مشخصات و نحوه تولید ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/55/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">ناودانی چیست؟ مشخصات و نحوه تولید ناودانی</a></p> </blockquote> <h3>کاربرد ناودانی</h3> <p>ناودانی اغلب به عنوان عضو قرار گیرنده در کنار تیرآهن و یا دیگر محصولات فولادی از جمله همین نبشی تعریف شده است. ناودانی با استفاده از جوش یا پیچ و مهره به عنوان عضو باربر، عضو اتصال دهنده، عضو خرپا، عضو سازه ای و یا عضو تقویت کننده به کار می رود. از ناودانی به عنوان ساپورت لوله های انتقال آب و یا سینی کابل های برق نیز استفاده می نمایند. به دلیل وجود جان در ناودانی از آن قسمت می توان جهت نصب یو-بولت U-bolt جهت ثابت نمودن لوله بر روی آن استفاده نمود.</p> <h3>کاربرد نبشی</h3> <p>از مهمترین کاربردهای نبشی می توان به ساخت قاب های مختلف اشاره نمود. به کار گیری نبشی در گوشه ها جهت اتصال دو عضو نیز از دیگر کاربردهای نبشی به حساب می آید. نبشی را می توان در نبشی کشی ساختمان مشاهده نمود همچنین برای ساخت وال پست ها همراه با دیگر مقاطع به کار می آید. نبشی را به صورت 20 یا 30 سانتی نیز برش می دهند و در ساختمان سازی به عنوان نبشی لقمه از آن یاد می کنند. استفاده های بی&zwnj;شماری از نبشی در ساخت و ساز وجود دارد که می توان از آنها به عنوان تفاوت های کاربردی نبشی و ناودانی یاد نمود.</p> <h3>شباهت نبشی و ناودانی</h3> <p>در این مبحث با توجه به اینکه نقاط اختلاف نبشی و ناودانی به تفصیل بیان شد، جای آن دارد که در مورد شباهت های این دو پروفایل نیز به اختصار صحبت نماییم. نبشی و ناودانی در بازار آهن و فولاد همواره در کنار هم ذکر می شوند. این موضوع بی دلیل نیست. مواردی که می توان از جمله شباهت های نبشی و ناودانی برشمرد به شرح ذیل می باشد:</p> <ul> <li>نبشی و ناودانی هر دو <a title="پروفیل صنعتی چیست؟ نحوه تولید، ویژگی ها و انواع" href="https://www.modiranahan.com/wiki/54/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9" target="_blank" rel="nofollow">پروفیل ساختمانی</a> باز به حساب می آیند.</li> <li>نبشی و ناودانی هر دو به دو صورت سنگین و سبک در بازار ارائه می گردند.</li> <li>نحوه تولید نبشی و ناودانی به دو صورت فابریک از طریق نورد گرم و پرسی از طریق شکل دهی سرد می باشد.</li> <li>عموما کارخانه های تولید کننده نبشی چه به صورت فابریک و چه به صورت پرسی، ناودانی نیز با همان پروسه تولید می نمایند.</li> </ul> <h2>تفاوت قیمت نبشی و قیمت ناودانی</h2> <p>قیمت نبشی و قیمت ناودانی روزانه در وب سایت مدیران مشاهده یا به منظور خرید و مشاوره رایگان می توانید با شماره 03134155 تماس بگیرید.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲