MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

لوله آتشخوار چیست؟

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>لوله آتشخوار دسته ای از لوله هاست که برای کار در شرایط دما و فشار بالا تهیه می شوند. در ساخت این لوله &nbsp;از آلیاژهای خاصی استفاده می شود که تحمل دمای تا 600 &nbsp;درجه سانتیگراد را دارد. همچنین لوله هایی با قطر 64 میلیمتر و بالاتر می توانند فشار 32 اتمسفر را تحمل کنند و لوله های با قطر کمتر توانایی تحمل حداقل 80 اتمسفر را دارند. این لوله ها از نوع لوله های بدون درز هستند و از لوله های درزدار در ساخت آن استفاده نمی شود. &nbsp;</p>

<p>لوله آتشخوار دسته ای از لوله هاست که برای کار در شرایط دما و فشار بالا تهیه می شوند. در ساخت این لوله &nbsp;از آلیاژهای خاصی استفاده می شود که تحمل دمای تا 600 &nbsp;درجه سانتیگراد را دارد. همچنین لوله هایی با قطر 64 میلیمتر و بالاتر می توانند فشار 32 اتمسفر را تحمل کنند و لوله های با قطر کمتر توانایی تحمل حداقل 80 اتمسفر را دارند. این لوله ها از نوع لوله های بدون درز هستند و از لوله های درزدار در ساخت آن استفاده نمی شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title=" لوله آتشخوار" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1629118673072.jpg" alt=" لوله آتشخوار" />تصویر شماره 1 &ndash; لوله آتشخوار</p> <p>در این مقاله به معرفی انواع استاندارها، کاربردها و تولید کنندگان لوله های آتشخوار می پردازیم.</p> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:</strong></p> <ul> <li><a title="کاربرد لوله آتشخوار" href="#application">کاربرد لوله آتشخوار</a></li> <li><a title="سایزهای لوله آتشخوار" href="#size">سایزهای لوله آتشخوار</a></li> <li><a title="انواع لوله آتشخوار" href="#types">انواع لوله آتشخوار</a></li> <li><a title="مشخصات فنی لوله آتشخوار" href="#Specifications">مشخصات فنی لوله آتشخوار</a></li> <li><span id="application"></span><a title="استاندارد لوله آتشخوار" href="#standard">استاندارد لوله آتشخوار</a></li> <li><a title="عوامل موثر بر قیمت لوله های آتشخوار" href="#price">عوامل موثر بر قیمت لوله های آتشخوار</a></li> </ul> <h2>کاربرد لوله آتشخوار</h2> <p>لوله های آتشخوار شامل لوله های فشار متوسط و فشار بالا هستند و اغلب برای ساخت دیگ های روغن، صنایع لبنیات، دیگ های بخار، مبدلهای حرارتی، صنایع نفت و گاز و به طور کلی در صنایعی که نیاز به عبور سیال با دما و فشار بالا دارند استفاده می شوند. در صورت نیاز به جوشکاری، عملیات جوش روی این لوله ها &nbsp;باید در دمای 520 تا 600 درجه و حداقل به مدت 15 دقیقه انجام شود.</p> <p>لوله ی آتشخوار بر طبق استانداردهای روز دنیا در کشورهای رومانی، روسیه و چین تولید می شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاربرد لوله آتشخوار" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1629118868209.jpg" alt="کاربرد لوله آتشخوار" /><span id="size"></span>تصویر شماره 1 - کاربرد لوله آتشخوار</p> <h2>سایزهای لوله آتشخوار</h2> <p>از متداولترین سایزهای لوله های آتشخوار می توان به سایزهای 25.4، 31.8، 38، 44.5، 50.8، 57، 60.3، 63.5 و 76.1 اشاره کرد.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="سایزهای لوله آتشخوار" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1629119022081.jpg" alt="سایزهای لوله آتشخوار" /></p> <p style="text-align: center;"><span id="types"></span>تصویر شماره 2 - سایزهای لوله آتشخوار</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:<a title=" ورق آتشخوار چیست؟ انواع و کاربرد آن" href="https://www.modiranahan.com/article/220/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86" target="_blank" rel="nofollow"> ورق آتشخوار چیست؟ انواع و کاربرد آن</a></p> </blockquote> <h2>انواع لوله آتشخوار</h2> <p>در ساخت لوله های آتشخوار از کربن و منگنز استفاده می شود که باعث افزایش تحمل لوله در برابر حرارت و فشار می شود. همچنین با تغییر میزان کربن موجود در ترکیب لوله میزان انعطاف پذیری آن تغییر میکند. بنابراین لوله ی آتشخوار از نظر مواد سازنده و نوع آلیاژ به کار رفته در آن می تواند به <span id="Specifications"></span>دسته های مختلفی تقسیم شود که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارد.</p> <p>در جدول زیر ترکیب شیمیایی لوله های بدون درز طبق استاندارد DIN 17175 &nbsp;را می توانید مشاهده کنید. این لوله ها برای کار در فشار بالا و دمای تا 600 درجه سانتیگراد مناسب هستند.</p> <h2>مشخصات فنی لوله آتشخوار</h2> <p><strong>جدول ترکیب شیمیایی لوله های آتشخوار استاندارد DIN 17175</strong></p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="66"> <p><strong>V</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="70"> <p><strong>Mo</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="55"> <p><strong>Cr</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="51"> <p><strong>P</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="61"> <p><strong>S</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="63"> <p><strong>Mn</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="66"> <p><strong>Si</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="67"> <p><strong>C</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" colspan="2" width="149"> <p><strong>گرید</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" colspan="2" width="112"> <p><strong>Max</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="89"> <p><strong>گرید فولاد</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="60"> <p><strong>استاندارد</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="66"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="70"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="55"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="51"> <p>0.025</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="61"> <p>0.02</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="63"> <p>0.4-0.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="66"> <p>0.1-0.35</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="67"> <p>0.17</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="89"> <p>St35.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 556px;" rowspan="7" width="60"> <p>DIN 17175</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="66"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="70"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="55"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="51"> <p>0.025</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="61"> <p>0.02</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="63"> <p>0.4-1.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="66"> <p>0.1-0.35</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="67"> <p>0.21</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="89"> <p>St45.8</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="66"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="70"> <p>0.25-0.35</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="55"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="51"> <p>0.025</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="61"> <p>0.02</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="63"> <p>0.4-0.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="66"> <p>0.1-0.35</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="67"> <p>0.12-0.20</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="89"> <p>15Mo3</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="66"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="70"> <p>0.45-0.65</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="55"> <p>0.7-1.1</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="51"> <p>0.025</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="61"> <p>0.02</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="63"> <p>0.4-0.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="66"> <p>0.1-0.35</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="67"> <p>0.10-0.18</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="89"> <p>13CrMo44</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="66"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="70"> <p>0.9-1.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="55"> <p>2-2.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="51"> <p>0.025</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="61"> <p>0.02</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="63"> <p>0.4-0.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="66"> <p>0.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="67"> <p>0.08-0.15</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="89"> <p>10CrMo910</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="66"> <p>0.22-0.32</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="70"> <p>0.5-0.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="55"> <p>0.3-0.6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="51"> <p>0.025</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="61"> <p>0.02</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="63"> <p>0.4-0.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="66"> <p>0.1-0.35</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="67"> <p>0.1-0.18</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="89"> <p>14MoV63</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="66"> <p>0.15-0.3</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="70"> <p>0.25-0.35</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="55"> <p>0.9-1.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="51"> <p>0.025</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="61"> <p>0.02</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="63"> <p>0.4-0.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="66"> <p>0.7-0.37</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="67"> <p>0.08-0.15</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="89"> <p>12Cr1MoV</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>خصوصیات مکانیکی لوله های آتشخوار استاندارد DIN 17175</strong></p> <table class="table1200" style="width: 648px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="648"> <tbody> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 174px;" rowspan="3" width="93"> <p><strong>گرید</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 174px;" rowspan="3"> <p><strong>شماره متریال</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" colspan="3" width="482"> <p><strong>MPa یا N/mm2</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" colspan="2"> <p><strong>حداقل نقطه تسلیم</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="153"> <p><strong>استحکام کششی</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p><strong>WT: 16mm Max</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p><strong>WT: 16- 40mm</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="93"> <p>St35.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>1.0305</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>235</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>225</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="153"> <p>360~480</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="93"> <p>St45.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>1.0405</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>245</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="153"> <p>410~530</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="93"> <p>17Mn4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>1.0481</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>275</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="153"> <p>460~580</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="93"> <p>19Mn5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>1.0482</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>315</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="153"> <p>510~610</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="93"> <p>15Mo3</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>1.5415</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>275</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>275</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="153"> <p>450~600</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="93"> <p>13CrMo910</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>1.7335</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>295</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>295</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="153"> <p>440~590</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="93"> <p>10CrMo910</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>1.7380</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>285</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>285</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="153"> <p>450~600</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="93"> <p>14MoV63</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>1.7715</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>325</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>325</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="153"> <p>460~610</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="93"> <p><span id="standard"></span>X20CrMoV121</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>1.4922</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>490</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;"> <p>490</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="153"> <p>690~850</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="راهنمای خرید لوله فولادی" href="https://www.modiranahan.com/article/227/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">راهنمای خرید لوله فولادی</a></p> </blockquote> <h2>استاندارد لوله آتشخوار</h2> <ul> <li><strong>لوله آتشخوار با استاندارد DIN 17175 گرید 8</strong></li> </ul> <p>این آلیاژ 0.17 درصد کربن و بین 0.4 تا 0.8 درصد عنصر منگنز در ترکیب خود دارد. از ویژگی های این نوع لوله تبادل حرارتی مناسب و توان تحمل 585 درجه حرارت غیر مستقیم است. همچنین توانایی تحمل فشار 25 بار است. این ترکیب خاصیت خم زدن تا 90 درجه را دارد.</p> <ul> <li><strong>لوله آتشخوار با استاندارد DIN 2448 و DIN 17175 &nbsp;گرید 8</strong></li> </ul> <p>این آلیاژ دارای 0.21 درصد عنصر کربن و مقدار 0.4 تا 1.2 درصد منگنز دارای خاصیت تبادل حرارت مناسب و توانایی تحمل 535 درجه حرارت غیر مستقیم با تحمل فشار 30 بار است.</p> <ul> <li><strong><span id="price"></span>لوله آتشخوار با استاندارد ASME SA 192 DIN 17175</strong></li> </ul> <p>این آلیاژ دارای 0.18 تا 0.2 درصد کربن و بین 0.45 تا 0.7 درصد منگنز در ساختار خود می باشد. توانایی تبادل حرارت و تحمل 550 درجه حرارت غیر مستقیم از ویژگی این نوع لوله می باشد.&nbsp; همچنین امکان تحمل فشار تا 27 بار را دارد.</p> <p>این لوله از خاصیت برش خوری خوبی نیز برخوردار است.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:<a title=" لوله اسپیرال چیست" href="https://www.modiranahan.com/article/335/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84" target="_blank" rel="nofollow"> لوله اسپیرال چیست</a></p> </blockquote> <h2>&nbsp;قیمت لوله آتشخوار</h2> <p>لوله ی آتشخوار جز محصولات وارداتی به کشور است و به همین علت تغییرات نرخ ارز می تواند بر قیمت آن تاثیر به سزایی داشته باشد. از طرفی چون لوله ی آتشخوار معمولا در شرایط دما و فشار بالا مورد استفاده قرار میگرد، استاندارد بودن و مقاومت لوله بسیار حائز اهمیت است. به همین جهت در هنگام خرید می بایست از استاندارد بودن و مرغوبیت محصول اطمینان حاصل کرد. به منظور اطلاع از قیمت لوله آتشخوار با شماره <a href="tel:03134155">03134155</a> تماس حاصل کنید.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲