MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

آشنایی با ورق گالوانیزه ذوزنقه

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>ورق گالوانیزه ذوزنقه، شکل خاصی از ورق گالوانیزه می باشد. در این فرمینگ موج های مربعی شکل در عرض ورق ایجاد می&zwnj;گردد و به طور معمول هر متر از این محصول حدود شش موج دارد. علاوه بر این در ورق گالوانیزه ذوزنقه ای هیچ محدودیتی در ابعاد آن وجود ندارد و مشتری هر ابعادی که می خواهد می تواند سفارش دهد. نمای ورق گالوانیزه ذوزنقه نه تنها چشم نواز است بلکه عمدتا برای بهبود خواص فیزیکی ساختمان استفاده می شود، همچنین برای نمای تهویه عقب مناسب هستند. &nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آشنایی با ورق گالوانیزه ذوزنقه" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1629546861880.jpg" alt="آشنایی با ورق گالوانیزه ذوزنقه" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت ورق گالوانیزه" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/72/%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87" target="_blank" >قیمت ورق گالوانیزه</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>ورق گالوانیزه ذوزنقه، شکل خاصی از ورق گالوانیزه می باشد. در این فرمینگ موج های مربعی شکل در عرض ورق ایجاد می&zwnj;گردد و به طور معمول هر متر از این محصول حدود شش موج دارد. علاوه بر این در ورق گالوانیزه ذوزنقه ای هیچ محدودیتی در ابعاد آن وجود ندارد و مشتری هر ابعادی که می خواهد می تواند سفارش دهد. نمای ورق گالوانیزه ذوزنقه نه تنها چشم نواز است بلکه عمدتا برای بهبود خواص فیزیکی ساختمان استفاده می شود، همچنین برای نمای تهویه عقب مناسب هستند.</p> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:&nbsp;</strong></p> <ul> <li><a title="موارد مصرف ورق گالوانیزه ذوزنقه ای" href="#application">موارد مصرف ورق گالوانیزه ذوزنقه ای</a></li> <li><a title="ویژگی ورق گالوانیزه ذوزنقه ای" href="#Property">ویژگی ورق گالوانیزه ذوزنقه ای</a></li> <li><span id="application"></span><a title="مشخصات فنی ورق گالوانیزه ذوزنقه" href="#Specifications">مشخصات فنی ورق گالوانیزه ذوزنقه</a></li> <li><a title="فرآیند فرم دهی ورق گالوانیزه ذوزنقه&nbsp;" href="#Process">فرآیند فرم دهی ورق گالوانیزه ذوزنقه&nbsp;</a></li> <li><a title="محاسبه وزن ورق گالوانیزه ذوزنقه" href="#Computing">محاسبه وزن ورق گالوانیزه ذوزنقه</a></li> <li><a title="قیمت ورق گالوانیزه ذوزنقه" href="#price">قیمت ورق گالوانیزه ذوزنقه</a></li> </ul> <h2>موارد مصرف ورق گالوانیزه ذوزنقه ای</h2> <p><strong>موارد استفاده از ورق گالوانیزه ذوزنقه ای:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>پوشش سقف و دیوار های جانبی ساختمانها و سطوح خارجی خانه های کوچک متحرک&nbsp;</li> <li>سرپناه برای محصولات، پناهگاه سایه، پارکینگ ها&nbsp;</li> <li>جداسازی مرز زمین، تکفیک مناطق برای بازسازی مغازه ها و مناطق ساختمانی</li> <li>از این محصول به عنوان ساندویچ پانل سقفی نیز استفاده می کنند.</li> <li>حصار کشی ساختمان در حال احداث</li> </ul> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاربرد ورق گالوانیزه ذوزنقه" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1629547004420.jpg" alt="کاربرد ورق گالوانیزه ذوزنقه" /><span id="Property"></span>تصویر شماره 1 - کاربرد ورق گالوانیزه ذوزنقه</p> <h2>ویژگی ورق گالوانیزه ذوزنقه ای</h2> <p>ورق گالوانیزه ذوزنقه ای دارای ویژگی های خاصی می باشد که آن را از سایر ورق های گالوانیزه طرح دار متمایز می کند. این خصوصیات شامل موارد ذیل می باشد:&nbsp;</p> <ul> <li>یکپارچگی و عدم شکستکی&nbsp;</li> <li>مقاومت و استحکام بالا&nbsp;</li> <li>نصب راحت و بدون نیاز به تخصص</li> <li>وزن سبک و ایمنی بالا در برابر زلزله</li> <li>مقاومت در برابر رطوبت و زنگ زدگی</li> <li>نبود محدودیت در ابعاد درخواست مشتری</li> <li>قیمت مناسب</li> <li><span id="Specifications"></span>عمر طولانی</li> <li>مونتاژ آسان</li> </ul> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="تفاوت آلوزینک و گالوانیزه" href="https://www.modiranahan.com/article/45/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87" target="_blank" rel="nofollow">تفاوت آلوزینک و گالوانیزه</a></p> </blockquote> <h2>مشخصات فنی ورق گالوانیزه ذوزنقه</h2> <p>ورق گالوانیزه ذوزنقه به طورکلی در ابعاد درخواستی مشتری در ضخامت 0.30 الی 2 میلی&zwnj;متر و عرض 100 و 1250 سامتی متر تولید و عرضه می&zwnj;گردد.&nbsp;</p> <table style="width: 677px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="677"> <tbody> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p><strong>استاندارد ورق گالوانیزه ذوزنقه</strong></p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>شکل ورق گالوانیزه ذوزنقه</strong></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p><strong>ضخامت ورق گالوانیزه ذوزنقه mm</strong></p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p><strong>وزن ورق گالوانیزه ذوزنقه&nbsp; kg/m<sup>2</sup></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 20/125</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 20/125" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_20_125.jpg" alt="EPS 20/125" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.50 &ndash; 0.70 &ndash; 0.80 &ndash; 1.00</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>1.70 &ndash; 2.34 &ndash; 2.70 &ndash; 3.35</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 19/105</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 19/105" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_19_105.jpg" alt="EPS 19/105" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.56 &ndash; 0.63 &ndash; 0.75 &ndash; 0.88 &ndash; 1.00</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>5.23 &ndash; 5.88 &ndash; 7.00 &ndash; 8.21 &ndash; 9.34</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 18/76</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 18/76" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_18_76_2.jpg" alt="EPS 18/76" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.70 &ndash; 0.75 &ndash; 0.88 &ndash; 1.00</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>6.58 &ndash; 7.05 &ndash; 8.27 &ndash; 9.40</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 35/207 AK</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 35/207 AK" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_35_207_ak.jpg" alt="EPS 35/207 AK" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.63 &ndash; 0.75 &ndash; 0.88 &ndash; 1.00</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>4.90 &ndash; 5.70 &ndash; 6.90 &ndash; 7.90</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS A55 P600</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS A55 P600" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/emt_a55_p600.jpg" alt="EPS A55 P600" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.70 &ndash; 0.80 &ndash; 1.00 &ndash; 1.25</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>9.16 &ndash; 10.47 &ndash; 13.08 &ndash; 16.35</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 18/76 AK</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 18/76 AK" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_18_76_ak.jpg" alt="EPS 18/76 AK" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.50 &ndash; 0.60 &ndash; 0.70 &ndash; 0.80 &ndash; 1.00</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>1.64 &ndash; 1.97 &ndash; 2.24 &ndash; 2.56 &ndash; 3.21</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 18/76</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 18/76" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_18_76.jpg" alt="EPS 18/76" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.50 &ndash; 0.60 &ndash; 0.70 &ndash; 0.80 &ndash; 1.00</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>1.64 &ndash; 1.97 &ndash; 2.24 &ndash; 2.56 &ndash; 3.21</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 29/124</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 29/124" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_29_124.jpg" alt="EPS 29/124" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.50 &ndash; 0.60 &ndash; 0.70 &ndash; 0.80 &ndash; 1.00</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>1.77 &ndash; 2.12 &ndash; 2.41 &ndash; 2.76 &ndash; 3.45</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 20/125</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 20/125" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_20_125_1.jpg" alt="EPS 20/125" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.60 &ndash; 0.75</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>5.95 &ndash; 7.45</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 27/111</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 27/111" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_27_111.jpg" alt="EPS 27/111" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.70 &ndash; 0.75 &ndash; 0.88 &ndash; 1.00</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>7.00 &ndash; 7.50 &ndash; 0.88 -1.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 40/183 AK</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 40/183 AK" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_40_183_ak.jpg" alt="EPS 40/183 AK" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.63 &ndash; 0.75 &ndash; 0.88 &ndash; 1.00</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>6.05 &ndash; 7.20 &ndash; 8.50 &ndash; 9.60</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS A75 P570</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS A75 P570" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/emt_a75_p570.jpg" alt="EPS A75 P570" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.60 &ndash; 0.70 &ndash; 0.80 &ndash; 1.00 &ndash; 1.20</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>8.26 &ndash; 9.64 &ndash; 11.02 &ndash; 13.77 -16.53</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 27/111 Ak</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 27/111 Ak" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_27_111_ak.jpg" alt="EPS 27/111 Ak" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.70 &ndash; 0.80 &ndash; 1.00</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>2.71 &ndash; 3.09 &ndash; 3.86</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 27/111</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 27/111" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_27_111_0.jpg" alt="EPS 27/111" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.70 &ndash; 0.80 &ndash; 1.00</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>2.39 &ndash; 2.73 &ndash; 3.41</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 30/200</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 30/200" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_30_200.jpg" alt="EPS 30/200" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.50 &ndash; 0.70 &ndash; 0.80 &ndash; 1.00</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>1.70 &ndash; 2.34 -2.70 &ndash; 3.35</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 42/160</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 42/160" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_42_160.jpg" alt="EPS 42/160" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.70 &ndash; 0.75 &ndash; 0.88 &ndash; 1.00</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>7.29 &ndash; 7.81 &ndash; 6.16 &ndash; 10.40</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 89/305 Ak</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 89/305 Ak" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_89_305_ak.jpg" alt="EPS 89/305 Ak" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.75 &ndash; 0.88 &ndash; 1.00 &ndash; 1.25</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>7.20 &ndash; 8.40 &ndash; 9.60 &ndash; 12.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 30/220</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 30/220" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_30_220.jpg" alt="EPS 30/220" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.56 &ndash; 0.63 &ndash; 0.75 &ndash; 0.88 &ndash; 1.00</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>4.99 &ndash; 5.62 &ndash; 6.69 &ndash; 7.84 -8.91</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 150/280</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 150/280" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_150_280.jpg" alt="EPS 150/280" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.75 &ndash; 0.88 &ndash; 1.00 &ndash; 1.13 &ndash; 1.25 &ndash; 1.50</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>10.70 &ndash; 12.60 -14.30 &ndash; 17.90 &ndash; 21.50</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p><span id="Process"></span>EPS 160/250</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 160/250" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_160_250.jpg" alt="EPS 160/250" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.75 &ndash; 0.88 &ndash; 1.00 &ndash; 1.13 &ndash; 1.25 &ndash; 1.50</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>12.10 &ndash; 14.20 &ndash; 16.10 &ndash; 18.20 -20.10 - 24.20</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 124px; text-align: center;" width="164"> <p>EPS 165/250</p> </td> <td style="width: 161px; text-align: center;" width="125"> <p><img class="content-image" title="EPS 165/250" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/eps_165_250_ak.jpg" alt="EPS 165/250" /></p> </td> <td style="width: 186px; text-align: center;" width="191"> <p>0.75 &ndash; 0.88 &ndash; 1.00 &ndash; 1.13 &ndash; 1.25 &ndash; 1.50</p> </td> <td style="width: 192px; text-align: center;" width="197"> <p>12.00 &ndash; 14.10 &ndash; 16.00 &ndash; 18.10 &ndash; 20.10 &ndash; 24.10</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>فرآیند فرم دهی ورق گالوانیزه ذوزنقه&nbsp;</h2> <p>مراحل ساخت و تولید ورق گالوانیزه ذوزنقه بسته به اینکه چه فرآیندی در مرحله تولید برای آنها انتخاب می&zwnj;شود متفاوت است. در مرحله اول تعیین می&zwnj;گردد ورق گالوانیزه به چه صورت است؟ پیوسته یا برش خورده. سپس چربی گیری از ورق توسط محلوله سود انجام میگیرد. ورق شست و شو می شود تا محلول چربی گیری که از روی ورق باقی مانده است از بین برود. ورق در محلول زنگ زدایی اسید کلریدریک برای محافظت از خوردگی غلتیده می شود و سرانجام شست و شو صورت میگیرد. در نهایت ورق گالوانیزه در دستگاه رول فرمینگ به شکل ذوزنقه در ابعاد درخواست مشتری تولید می&zwnj;گردد. هرچقدر ضخامت ورق بیشتر باشد عمر آن هم بیشتر می شود.&nbsp;</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="فرم دهی ورق گالوانیزه ذوزنقه" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1629546925152.jpg" alt="فرم دهی ورق گالوانیزه ذوزنقه" /></p> <p style="text-align: center;"><span id="Computing"></span>تصویر شماره 2 - فرم دهی ورق گالوانیزه ذوزنقه</p> <h2>محاسبه وزن ورق گالوانیزه ذوزنقه</h2> <p>ورق گالوانیزه با لایه از zn پوشش داده می&zwnj;شود. چگالی آهن 7.68 و چگالی روی 7.14 گرم بر سانتی&zwnj;متر مکعب می باشد.&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><strong>چگال ورق (گرم بر سانتی&zwnj;متر مربع)*ضخامت ورق گالوانیزه</strong><strong>&nbsp;(mm)*</strong><strong>عرض ورق</strong><strong>&nbsp;(mm) *&nbsp;</strong><strong>طول ورق</strong><strong>&nbsp;(mm) =&nbsp;</strong><strong>وزن ورق گالوانیزه</strong></p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="68"> <p><strong>طول (متر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p><strong>عرض (متر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p><strong>ضخامت (میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p><strong>وزن تقریبی (کیلوگرم)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="68"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>0.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="68"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>0.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>11</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="68"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>16</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="68"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>24</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="68"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>32</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="68"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>0.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>13</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="68"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>25</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="68"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>31</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="68"> <p><span id="price"></span>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>37</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="68"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>0.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>24</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>وزن ورق گالوانیزه ذوزنقه ای مانند وزن ورق های گالوانیزه محاسبه می گردد. این ورق ها دارای عرض ثابتی هستند ولی از نظر طولی می توانند متغیر باشند.</p> <h2><a title="قیمت ورق گالوانیزه" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/72/%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87" target="_blank" >قیمت ورق گالوانیزه</a> ذوزنقه</h2> <p>قیمت ورق گالوانیزه ذوزنقه با توجه به رنگ و ابعاد آن متفاوت می&zwnj;باشد. به منظور اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه ذوزنقه می توانید با شماره <a href="tel:03134155">03134155</a> تماس حاصل فرمایید و توسط کارشناسان فروش و خرید ورق گالوانیزه راهنمایی شوید.&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲