MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

سایزهای مختلف نبشی

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>نبشی (Angle) از پر مصرف ترین مقاطع فولادی ست که در صنایع مختلفی مانند ساختمان سازی، ماشین سازی و ... کاربرد دارد. نبشی فولادی از دو بال عمود برهم به شکل حرف انگلیسی L تشکیل شده است. برای شناسایی نبشی هم از حرف L استفاده میشود. &nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تصویر 1 - نبشی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1629811332432.jpg" alt="نبشی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شکل 1 - نبشی</p> <p style="text-align: right;"><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:&nbsp;</strong></p> <ul> <li><a title="نحوه نامگذاری سایزهای مختلف نبشی" href="#name">نحوه نامگذاری سایزهای مختلف نبشی</a></li> <li><a title="محاسبه وزن سایزهای مختلف نبشی" href="#Computing">محاسبه وزن سایزهای مختلف نبشی</a></li> <li><a title="محاسبه وزن نبشی به صورت تقریبی" href="#Weight">محاسبه وزن نبشی به صورت تقریبی</a></li> <li><a title="طول نبشی بر حسب سایز" href="#the-length">طول نبشی بر حسب سایز</a></li> <li><a title="تولید کنندگان نبشی" href="#Manufacturers">تولید کنندگان نبشی</a></li> <li><a title="قیمت نبشی" href="#price">قیمت نبشی</a></li> </ul> <p>نبشی ها از لحاظ روش تولید به دو دسته ی پرسی و فابریک دسته بندی می شوند. نبشی پرسی از خم کردن ورق های فولادی طی پروسه ی پرس کاری تولید می شود. ضخامت و سایز نبشی پرسی به وسیله دستگاه رول فرمینگ تنظیم می شود. اما نبشی فابریک به صورت نورد گرم تولید می شود و مستقیما در خط تولید شکل می گیرد. برای ساخت این نوع نبشی، ابتدا شمش فولادی یا بلوم به کوره منتقل شده و سپس با عبور از بین غلطک هایی ضخامت آن به حد مورد نیاز کاهش داده می شود و در نهایت به صورت نبشی شکل داده می شود. نبشی فابریک از لحاظ مشخصه های کیفی بهتر از نبشی پرسی می باشد.</p> <p>نبشی ها از نظر شکل ظاهری &nbsp;و طول بالها نیز به دو دسته تقسیم بندی می شوند: نبشی های بال مساوی و نبشی های بال نامساوی.</p> <p>گفته شد که نبشی از دو بال عمود بر هم تشکیل شده است در نبشی های بال مساوی همانطور که از نام آن مشخص است دو بال عمود بر هم دارای طول مساوی هستند. اما در نبشی های طول نامساوی، طول دو بال با هم برابر نیست و یکی بزرگتر از دیگریست.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تصویر 2 - نبشی بال مساوی و بال نامساوی1.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1629811510248.jpg" alt=" نبشی بال مساوی و بال نامساوی" /></p> <p style="text-align: center;"><span id="name"></span>تصویر&nbsp;شکل 2 &ndash; نبشی بال مساوی و بال نامساوی</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="راهنمای خرید نبشی" href="https://www.modiranahan.com/article/55/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">راهنمای خرید نبشی</a></p> </blockquote> <h2>نحوه نامگذاری سایزهای مختلف نبشی</h2> <p><strong>برای نامگذاری نبشی ها از دو مشخصه استفاده می شود:</strong></p> <ul> <li>طول بال های نبشی</li> <li>ضخامت بال های نبشی</li> </ul> <p><span id="Computing"></span>برای نامگذاری نبشی از حرف L &nbsp;استفاده میشود. به دنبال آن طول بال ها و ضخامت آن ها ذکر می شود. به عنوان مثال نبشی L30x30x3 نشان دهنده ی یک نبشی بال مساوی با طول بال 30 میلیمتر و ضخامت 3 میلیمتر است. به همین ترتیب نبشی L60x60x8 نبشی با طول بال 60 میلیمتر و ضخامت 8 میلیمتر است. در صورتی که نبشی بال مساوی باشد ممکن است برای نام گذاری آن تنها طول یک بال ذکر شود. مثلا نبشی L50x6 نبشی بال مساوی با طول 50 و ضخامت 6 میلیمتر است. برای نبشی های بال نامساوی طول دو بال متفاوت است. مثلا نبشی 65x80x8 نبشی بال نامساوی می باشد. طول یک بال 65 میلیمتر و طول بال دیگر 80 میلیمتر است. ضخامت هر دو بال 8 میلیمتر می باشد.</p> <h2>محاسبه وزن سایزهای مختلف نبشی</h2> <p>با توجه به اهمیتی که وزن مقاطع فولادی دارد لازم است که بتوانیم وزن سایزهای مختلف نبشی را به راحتی محاسبه کنیم. این محاسبات نقش تعیین کننده ای در نحوه و هزینه های حمل و نقل و همچنین کاربرد نبشی دارد. برای محاسبه وزن نبشی به صورت دقیق می توان از جدول اشتال استفاده کرد. در سطرهای جدول اشتال سایزها و ضخامت های مختلف نبشی آورده شده است، با یافتن سایز و ضخامت نبشی مورد نظر می توان وزن یک متر از آن و سایر پارامتر ها &nbsp;را به دست آورد.</p> <p>برای محاسبه وزن یک شاخه نبشی به کمک جدول اشتال می توان از فرمول زیر استفاده کرد.</p> <p style="text-align: left;">طول یک شاخه نبشی ( متر) * وزن یک متر آز ان در جدول اشتال <strong>= وزن یک شاخه نبشی</strong></p> <p>نبشی ها در طول 6 یا 12 متر طول می شود. بنابراین به جای طول اعداد 6 یا 12 قرار داده می شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تصویر 3 - مقطع نبشی1.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1629811474911.jpg" alt="مقطع نبشی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شکل 3 &ndash; مقطع نبشی</p> <p>در جدول زیر وزن و سایر پارمترهای نبشی های بال مساوی برای سایزهای مختلف آورده شده است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p><strong>سایز نبشی بال مساوی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p><strong>hطول بال</strong></p> <p><strong>(میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p><strong>t ضخامت بال</strong></p> <p><strong>(میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p><strong>R1</strong></p> <p><strong>(mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p><strong>R2</strong></p> <p><strong>(mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p><strong>مساحت سطح مقطع</strong></p> <p><strong>(سانتیمتر مربع)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p><strong>وزن هر متر</strong></p> <p><strong>(Kg/m)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p><strong>وزن شاخه 12 متری</strong></p> <p><strong>(Kg)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>20&times; 3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>1.12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>0.88</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>10.56</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>20&times; 4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>1.45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>1.14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>13.68</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>25&times; 3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>1.42</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>1.12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>13.44</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>25&times; 4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>1.85</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>1.45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>17.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>25&times; 5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.26</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>1.77</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>21.24</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>30&times; 3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>1.74</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>1.36</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>16.32</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>30&times; 4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.27</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>1.78</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>21.36</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>30&times; 5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.78</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>26.16</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>35 &times;&nbsp; 3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.04</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>1.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>19.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>35 &times; 4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.67</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>25.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>35&times; 5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.57</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>30.84</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>35 &times; 6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.87</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.04</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>36.48</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>40 &times; 3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>1.84</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>22.08</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>40 &times; 4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.08</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.42</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>29.04</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>40 &times; 5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.79</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.97</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>35.64</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>40 &times; 6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.48</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.52</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>42.24</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>45 &times; 4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.49</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>2.74</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>32.88</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>45 &times; 5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.38</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>40.56</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>45 &times; 6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.09</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>48</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>45 &times; 7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.86</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>55.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>50&times; 4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.89</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.06</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>36.72</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>50&times; 5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.77</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>45.24</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>50 &times; 6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.69</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.47</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>53.64</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>50 &times; 7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6.56</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>61.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>50&times; 8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7.41</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.82</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>69.84</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>50&times; 9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8.24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6.47</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>77.64</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>55 &times; 5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.32</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>50.16</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>55 &times; 6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6.31</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.95</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>59.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>55 &times; 8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8.23</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6.46</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>77.52</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>55 &times; 10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>10.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>94.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>60 &times; 5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.82</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.57</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>54.84</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>60 &times; 6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6.91</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.42</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>65.04</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>60&times; 8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9.03</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7.09</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>85.08</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>60 &times; 10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>11.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8.69</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>104.28</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>65 &times; 6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7.53</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.91</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>70.92</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>65 &times; 7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6.83</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>81.96</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>65 &times; 8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9.85</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7.73</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>92.76</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>65 &times; 9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8.62</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>103.44</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>65 &times;11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>13.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>10.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>123.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>70 &times; 6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8.13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6.38</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>76.56</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>70&times; 7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7.38</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>88.56</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>70 &times; 9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>11.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9.34</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>112.08</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>70 &times; 11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>14.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>11.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>134.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>75 &times; 6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8.75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6.87</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>82.44</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>75 &times; 7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>10.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7.94</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>95.28</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>75 &times; 8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>11.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9.03</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>108.36</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>75&times; 10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>14.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>11.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>133.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>75 &times; 12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>16.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>13.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>157.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>80 &times;7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>10.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8.49</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>101.88</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>80 &times; 8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>12.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9.66</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>115.92</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>80 &times; 10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>15.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>11.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>142.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>80 &times; 12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>17.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>14.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>169.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>80 &times; 14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>20.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>16.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>193.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>90 &times; 8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>13.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>10.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>130.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>90&times; 9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>15.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>12.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>146.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>90 &times; 11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>18.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>14.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>176.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>90 &times; 13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>21.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>17.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>205.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>90 &times; 16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>26.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>20.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>248.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>100 &times; 8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>15.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>12.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>146.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>100 &times; 10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>19.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>15.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>181.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>100 &times; 12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>22.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>17.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>213.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>100&times; 14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>26.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>20.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>247.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>100 &times; 16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>29.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>23.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>278.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>100 &times; 20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>36.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>28.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>340.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>110 &times; 10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>110</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>21.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>16.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>199.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>110 &times; 12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>110</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>25.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>19.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>236.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>110 &times; 14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>110</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>22.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>273.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>120 &times; 11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>25.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>19.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>238.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>120 &times; 12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>27.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>21.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>259.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>120 &times; 13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>29.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>23.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>279.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>120 &times; 15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>33.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>26.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>319.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>130 &times; 12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>23.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>283.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>130 &times; 14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>34.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>27.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>326.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>130 &times; 16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>39.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>30.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>370.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>140 &times; 13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>27.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>330</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>140 &times; 15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>31.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>376.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>150 &times; 12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>34.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>27.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>327.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>150 &times; 14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>40.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>31.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>379.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>150 &times; 15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>43</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>33.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>405.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>150 &times; 16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>45.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>35.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>430.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>150 &times; 18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>51</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>40.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>481.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>150 &times; 20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>56.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>44.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>530.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>160&times; 15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>46.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>36.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>434.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>160 &times; 17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>51.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>40.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>488.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>160 &times; 19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>57.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>45.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>541.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>180 &times; 16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>55.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>43.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>522</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>180 &times; 18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>61.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>48.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>583.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>180 &times; 20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>68.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>53.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>644.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>180 &times; 22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>74.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>58.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>703.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>200 &times; 16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>61.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>48.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>582</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>200 &times; 18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>69.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>54.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>651.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>200&times; 20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>76.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>59.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>718.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>200 &times; 24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>90.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>71.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>853.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>200 &times; 28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="80"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="82"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>105</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>82</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>984</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>در جدول زیر نیز می توانید مقدار وزن و سایر پارامترهای نبشی های بال نامساوی را مشاهده کنید.</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>سایز نبشی بال نامساوی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>t ضخامت بال</p> <p>(میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>R1</p> <p>(mm)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>R2</p> <p>(mm)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>مساحت سطح مقطع</p> <p>(سانتیمتر مربع)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>وزن هر متر</p> <p>(Kg/m)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>وزن شاخه 12 متری</p> <p>(Kg)</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>30X20X3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>1.42</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>1.11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>13.32</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>30X20X4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>1.85</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>1.45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>17.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>40X20X3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>1.72</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>1.35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>16.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>40X20X4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>1.77</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>21.24</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>45X30X3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2.19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>1.72</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>20.64</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>45X30X4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2.87</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>27</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>45X30X5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.53</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2.77</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>33.24</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>50X30X5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.78</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2.96</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>35.52</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>50X40X4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.46</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2.71</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>32.52</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>50X40X5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4.27</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>40.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>60X30X5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4.29</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.37</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>40.44</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>60X30X7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.85</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4.59</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>55.08</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>60X40X5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4.79</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.76</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>45.12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>60X40X6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.68</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4.46</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>53.52</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>60X40X7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>61.68</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>65X50X5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.54</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4.35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>52.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>65X50X7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.97</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>71.64</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>65X50X9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>9.58</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7.52</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>90.24</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>75X50X5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.04</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4.74</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>56.88</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>75X50X7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.51</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>78.12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>75X50X9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8.23</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>98.76</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>75X55X5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4.95</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>59.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>75X55X7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8.66</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>81.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>75X55X9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8.59</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>103.08</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>80X40X6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.89</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.41</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>64.92</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>80X40X8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>9.01</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7.07</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>84.84</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>80X65X10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>13.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>128.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>80X65X6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8.41</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>79.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>80X65X8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8.66</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>103.92</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>90X60X6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8.69</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.82</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>81.84</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>90X60X8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8.96</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>107.52</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>100X50X10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>14.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>133.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>100X50X6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8.73</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.85</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>82.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>100X50X8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8.99</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>107.88</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>100X65X11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>17.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>13.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>160.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>100X65X7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8.77</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>105.24</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>100X65X9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>14.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>133.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>100X75X11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>18.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>14.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>171.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>100X75X7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>9.32</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>111.84</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>100X75X9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>141.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>120X80X10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>19.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>180</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>120X80X12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>22.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>17.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>213.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>120X80X14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>26.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>20.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>246</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>120X80X8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>146.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>130X65X10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>18.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>14.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>175.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>130X65X12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>22.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>17.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>207.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>130X65X8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>142.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>130X75X10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>19.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>184.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>130X75X12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>23.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>18.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>219.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>130X75X8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>150</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>130X90X10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>21.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>16.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>199.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>130X90X12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>25.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>19.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>236.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>150X100X10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>24.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>228</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>150X100X12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>28.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>22.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>271.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>150X100X14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>33.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>26.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>313.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>150X75X11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>23.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>18.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>223.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>150X75X9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>19.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>183.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>150X90X10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>23.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>18.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>218.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>150X90X12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>27.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>21.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>259.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>160X80X10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>23.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>18.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>218.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>160X80X12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>27.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>21.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>259.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>160X80X14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>31.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>300</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>180X90X10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>26.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>20.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>247.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>180X90X12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>31.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>24.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>294</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>180X90X14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>36.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>28.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>339.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>200X100X10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>29.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>276</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>200X100X12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>34.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>27.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>327.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>200X100X14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>40.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>31.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>379.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>200X100X16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>45.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>35.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>430.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>250X90X10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>33.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>26.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>313.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>250X90X12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>39.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>31.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>373.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p><span id="Weight"></span>250X90X14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>45.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>36</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>432</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>250X90X16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>52.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>40.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>490.8</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h2><a title="وزن نبشی | جدول وزنی نبشی اصفهان" href="https://www.modiranahan.com/article/35/%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">محاسبه وزن نبشی</a> به صورت تقریبی</h2> <p>برای محاسبه وزن نبشی به صورت تقریبی می توان از فرمول زیر استفاده کرد.</p> <p><strong>وزن تقریبی نبشی =</strong> مجموع طول بال های نبشی * ضخامت نبشی * طول نبشی * 7850</p> <p><span id="the-length"></span>مقادیر طول و ضخامت باید بر حسب متر در فرمول وارد شود و&nbsp; وزن محاسبه شده بر حسب کیلوگرم خواهد بود.</p> <p>به عنوان مثال وزن نبشی L30x5 به کمک فرمول به صورت زیر محاسبه می شود.</p> <p><strong>وزن تقریبی نبشی 6 متری&nbsp; =</strong>14.13 = 0.06*0.005*6*7850</p> <p>به صورت تقریبی وزن شاخه 12 متری نبشی L30x5 ، 14.13 کیلوگرم محاسبه شد. وزن این نبشی از طریق جدول اشتال 13.08 کیلوگرم به دست می آید.</p> <h2>طول نبشی بر حسب سایز</h2> <h3>نبشی 6 متری</h3> <p>در سایزهای پایین به عنوان نمونه نبشی های سایز 5 یا 6 نبشی ها در طول 6 متر تولید میگردند.</p> <h3>نشبی 12 متری</h3> <p><span id="Manufacturers"></span>با اضافه شدن سایز نبشی به عنوان مثال نبشی های سایز 20 یا 22معمولا نبشی ها در شاخه هایی با طول 12 متر تولید می گردد.</p> <h2><a title="10 تولید کننده برتر نبشی در ایران" href="https://www.modiranahan.com/article/60/%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-10-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">تولید کنندگان نبشی</a></h2> <p>نبشی از جمله مقاطع فولادی ست که هم در کشور تولید می شود و هم از کشورهایی نظیر روسیه و اوکراین وارد میشود.</p> <p>از مهمترین تولیدکنندگان نبشی در کشور می توان به کارخانه های زیر اشاره کرد.</p> <ul> <li>کارخانه شکفته</li> <li>کارخانه ظهوریان مشهد</li> <li><span id="price"></span>کارخانه ناب تبریز</li> <li>کارخانه فولاد اصفهان</li> <li>نبشی کوهپایه</li> </ul> <h2><a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/78/%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C">قیمت&nbsp;امروز نبشی در بازار</a></h2> <p>قیمت نبشی در بازار با توجه به سایز و جنس آن متغیر است. همچنین شرایط اقتصادی و وضعیت بازار آهن و فولاد، قیمت مواد اولیه، قیمت ارز و میزان عرضه و تقاضا بر قیمت محصولات فولادی و نبشی تاثیر می گذارد. برای دریافت قیمت روز نبشی می توانید به سایت مدیران آهن مراجعه نموده و یا با شماره تلفن <a href="tel:03134155">03134155</a> تماس حاصل فرمایید.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲