MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

نبشی استینلس استیل | نبشی استیل 304 | نبشی پله | نبشی دکوراتیو

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>نبشی استنلس استیل بر خلاف نبشی فولادی نیاز به اعمال پرایمر یا ضد زنگ ندارد. نبشی استینلس استیل همانگونه که از نامش پیداست از فولاد ضد زنگ تولید می شود و دلیل نیاز نداشتن به اعمال رنگ و پرایمر نیز به همین موضوع بر می گردد.</p>

<p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><a title="قیمت نبشی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/78/%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C" target="_blank" >قیمت نبشی</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>نبشی استینلس استیل همانند نبشی آهنی دارای ویژگی ها و کاربردهای خاص می باشد. این نوع نبشی بر خلاف نبشی فولادی نیاز به اعمال پرایمر یا ضد زنگ ندارد. نبشی استینلس استیل همانگونه که از نامش پیداست از فولاد ضد زنگ تولید می شود و دلیل نیاز نداشتن به اعمال رنگ و پرایمر نیز به همین موضوع بر می گردد. در تولید نبشی استینلس استیل الزاماتی می بایست رعایت گردد. این الزامات در استانداردهای مختلفی ذکر شده است که در اینجا به مهمترین آنها یعنی استانداردهای ASTM A276، ASTM A484 &nbsp;و ASTM A479 می پردازیم.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید:</strong></p> <ul> <li>استاندارد نبشی استیل</li> <li><span id="standard"></span>متغیرهای مجاز برای نبشی های نورد گرم</li> <li>نبشی گونیا</li> <li>نبشی استیل 304</li> </ul> <h2>استاندارد نبشی استیل</h2> <p>استانداردهای ASTM که برگرفته از نام انجمن آمریکایی تست و مواد American society of testing and material &nbsp;می باشد، در زمینه های مختلفی الزامات استانداردی را ارائه می دهد. در مورد نبشی استیل استانداردهایی که در ابتدای مقاله نام بردیم شامل الزاماتی است که در هنگام تولید نبشی استینلس استیل می بایست مد نظر قرار داد که به تفصیل به توضیح آنها خواهیم پرداخت. اما در اینجا بد نیست اشاره ای داشته باشیم به یکی از اشتباهات رایج در خصوص نبشی استیل. در بعضی از منابع، استاندارد نبشی استیل را 304، 316 و یا 420 اعلام نموده اند. این درحالی است که :</p> <blockquote> <ul> <li> <p>نبشی استیل 304 یعنی نبشی که از جنس فولاد زنگ نزن 304 تولید شده است؛</p> </li> </ul> </blockquote> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>و به همین روال برای دو متریال دیگر. فولادهای سری 200، 300 و 400 همگی فولادهای ضد زنگ به حساب می آیند. از جمله آنها می توان استینلس استیل 304، 312، 316 و 420 را مثال زد. اما این موضوع ارتباطی به الزامات مورد رعایت در تولید نبشی استاندارد ندارد. اعداد ذکر شده فقط بیان کننده جنس فولاد بر اساس استاندارد ASTM هستند.</p> <p><a title="وزن نبشی | جدول وزنی نبشی و ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/article/35/%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">جدول وزنی نبشی و ناودانی</a></p> <p>اما در ادامه در خصوص استانداردهای ذکر شده در ابتدای مقاله جزییاتی که مرتبط با نبشی هستند را بیان خواهیم نمود:</p> <h3>استاندارد ASTM A276&nbsp;</h3> <p>Standard Specification for Stainless Bars and shapes</p> <p>مشخصات فنی استاندارد برای مقاطع استینلس استیل. این استاندارد چنانکه در دامنه اش خواهیم دید به بررسی مقاطع استینلس از جمله نبشی می پردازد:</p> <h4>دامنه</h4> <p>استاندارد A276 -08a مقاطع تولید شده از عملیات سرد و گرم استینلس استیل را پوشش می دهد. نکته اینکه این مشخصات فنی شامل حال مقاطع تولید شده از عملیات فورج نمی باشد. همچنین در این استاندارد مقادیر بر حسب دستگاه اینچ &ndash; پوند ذکر می گردد.</p> <h4>استاندارد های مرجع</h4> <ul> <li>مشخصات فنی بیلت و مقاطع فورج شده A314</li> <li>روش های تست و تعاریف مربوط به تست های مکانیکی محصولات فولادی A370</li> <li>مشخصات فنی محصولات استینلس استیل و فورجینگ ها A484</li> <li>مشخصات فنی فولاد خوش تراش A582</li> <li>روش های تست، عملیات و واژه شناسی برای آنالیز شیمیایی محصولات فولادی A571</li> <li>شماره گذاری فولاد ها بر اساس سیستم UNS استاندارد ASTM E527</li> </ul> <h4>سفارش نبشی استیل</h4> <p>اینکه مشخصات محصول مورد سفارش بر اساس این استاندارد باشد می بایست در سفارش خرید ذکر گردد و مسئولیت این کار بر عهده سفارش دهنده می باشد. مواردی که می تواند در سفارش خرید ذکر گردد شامل نکات ذیل می باشد:</p> <p>وزن متریال، نام متریال (که عمدتا نبشی استینلس استیل مد نظر می باشد)، نوع پرداخت متریال، ابعاد و وزن، شماره UNS ، گرید فولاد و روش های مورد استفاده برای تست محصول می باشد.&nbsp;پس از این بخش در استاندارد مباحثی مربوط به آنالیز شیمیایی نبشی استیل، الزامات مربوط به خواص مکانیکی نبشی استینلس استیل، ویژگی های مغناطیسی استیل، الزامات عمومی و نحوه صدور و ارائه گواهینامه یا سرتیفیکیت صحبت شده است.</p> <h3>استاندارد ASTM A484</h3> <p>Standard Specification for general requirements for Stainless Steel Bars, Billet and Forgings</p> <p>مشخصات فنی استاندارد &nbsp;برای الزامات عمومی مقاطع استینلس استیل و فورجینگ ها از جمله نبشی استیل</p> <h4>دامنه</h4> <p>در دامنه این استاندارد مواردی همانند دامنه A276 ذکر شده است به استثنا مواردی که مقاطع استینلس تولید شده از روش فورج را نیز در بر می گیرد.</p> <h4><span id="Variable"></span>&nbsp;استاندارد نبشی استیل A484&nbsp;</h4> <p>دیگر بخش های این استاندارد شامل اطلاعاتی نظیر استاندارد a276 می باشد اما در جدول 13 این استاندارد مواردی در خصوص نبشی استیل ذکر شده که در ادامه می آید:</p> <div id="articleTitleInPage"></div> <h2>متغیرهای مجاز برای نبشی های نورد گرم:</h2> <p><strong>نکته : برای نبشی های بال نامساوی، بال بزرگتر نشان دهنده رواداری طول برای بال های نبشی خواهد بود.</strong></p> <p><strong>وزن نبشی استینلس استیل:</strong> برای نبشی دارای وزن 9 کیلوگرم در هر متر (6 پوند در فوت) رواداری وزن نباید از هفت و نیم درصد وزن بیشتر گردد. مثال اگر وزن نبشی استیل 9 کیلوگرم در یک متر باشد، وزن شاخه نبشی استیل 54 کیلوگرم خواهد بود. هفت و نیم درصد 54 کیلوگرم برابر است با 4 کیلو گرم، لذا رواداری وزن شاخه 6 متری نبشی استیل 4 کیلوگرم خواهد بود. برای نبشی هایی که وزن بیش از 9 کیلوگرم بر متر دارند <span id="Corner-of-Gunia"></span>این روادارد چهار و نیم درصد محاسبه می گردد.</p> <p><strong>طول بال نبشی استیل:</strong> برای نبشی هایی که طول بال آنها از کمتر از 150 میلیمتر است، رواداری این اندازه ها 3 میلیمتر می باشد. برای نبشی هایی که بال آنها بیش از 150 میلیمتر است این رواداری به 5 میلیمتر می رسد.</p> <blockquote> <p>انواع فولاد و کاربرد آن ها</p> </blockquote> <h2>نبشی گونیا</h2> <p>در این بخش از استاندارد مذکور در خصوص رواداری مربوط به زاویه گونیای نبشی صحبت شده است. منظور از زاویه گونیا یا زاویه قائمه نبشی، زاویه ای است که بین دو بال نبشی که به صورت عمود برهم قرار گرفته اند مشاهده میگردد. آنگونه که از استاندارد مشخص می گردد برای نبشی های بال مساوی و نبشی های بال نامساوی، رواداری زاویه برابر با 2 درجه می باشد. یعنی به طور کلی دو بال نبشی می تواند چیزی بین 88 تا 92 درجه با هم زاویه داشته باشند. واضح است در صورتی که این زاویه بیشتر یا کمتر مقادیر مجاز باشد عملا برای مقاصد طراحی شده مناسب نمی باشد.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="نبشی گونیا" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1610981384258.jpg" alt="نبشی گونیا"></p> <p style="text-align: center;"><span id="steel"></span>تصویر شماره 2 &ndash; نبشی گونیا</p> <h2>نبشی استیل 304</h2> <p>در میان فولادهای ضد زنگ، یکی از پرکاربرد ترین آنها خصوصا در زمینه تولید نبشی فولاد A304 &nbsp;می باشد. نبشی استیل 304 دارای کلیه خواصی می باشد که در مورد این فولاد ذکر شده است. بنابراین در اینجا به طور مختصر به معرفی این نوع فولاد می پردازیم. ابتدا بد نیست بدانیم فولادهای 302، 304، L304و 305 در زمره فولادهای ضد زنگ هستند که میزان کروم حدود 18 و نیکل به حدود 8 درصد دارند. اصطلاحی برای این گونه فولادها رواج پیدا نموده است به عنوان فولاد زنگ نزن 8-18. این نامگذاری دقیقا به خاطر میزان کرم و نیکل گفته شده می باشد. این دسته از فولادهای ضد زنگ از معروف ترین فولادهای کاربردی به حساب می آیند. به عنوان مثال یکی از کاربردهای این نوع فولاد استفاده در تولید قاشق و چنگال می باشد.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="نبشی استیل" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1610981450478.jpg" alt="نبشی استیل"></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 3 &ndash; نبشی استیل</p> <ul> <li> <h3>مشخصات فولاد زنگ نزن 304</h3> </li> </ul> <p>با توجه به مشابهتی که در فولاد های ذکر شده در بخش پیش دیده می شود، مشخصات شیمیایی این فولاد ها را بررسی می کنیم. جدول شماره 1 در برگیرنده آنالیز شمیایی این فولادها می باشد.</p> <p>در جدول شماره مشاهده می گردد که درصد کربن فولاد 304 از فولاد 302 کم&zwnj;تر است. این بدان معنی است که شکل گیری این نوع فولاد با اصلاح فولاد 302 صورت گرفته است. اما از لحاظ دیگر عناصر میزان مشابهی مشاهده میگردد. همچنین میزان کربن L304&nbsp; &nbsp;کمتر از 304 می باشد لذا به این فولاد، فولاد 304 کم کربن نیز گفته می شود.</p> <ul> <li> <h3>کاربردهای نبشی استیل 304</h3> </li> </ul> <p>مهمترین خصوصیت این نبشی ، مقاومت به خوردگی آن می باشد. به طور کلی فولادهای سری 300 مقاومت به خوردگی خوبی دارند. از کاربردهای مهم نبشی استیل می توان به استفاده در فضاهایی که احتمال خوردگی بالایی دارند اشاره نمود. برای دکل های مخابراتی که در محیط های بسیار خوردنده قرار دارند، بویلرها و مخازن تحت فشار، سیتم پایپینگ با سیال بسیار خورنده، تانکرها و تجهیزات فرآیندی از جمله کاربردهای مهم نبشی 304 می باشد.</p> <ul> <li> <h3>خواص مکانیکی نبشی استیل 304</h3> </li> </ul> <p>نبشی استیل 304 دارای تنش تسلیم معادل با 170 مگاپاسکال، تنش نهایی کشش 485 مگاپاسکال، درصد افزایش طول 40 درصد و نیز دارای سختی معادل با 201 برینل می باشد. این مشخصات مکانیکی علاوه بر خاصیت ضد زنگ بودن این نوع فولاد، آن را گزینه مناسبی برای استفاده های صنعتی می نماید.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲