MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

استاندارد تیرآهن هاش اروپایی

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>تیرآهن هاش یکی از اصلی ترین مصالح ساختمان سازی است که سبب افزایش مقاومت سازه می شود بنابراین استفاده از آن در سازه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به کارگیری تیرآهن های هاش به معنای داشتن استحکام و دوام بالا در اسکلت اصلی ساختمان است. دلیل نام گذاری تیرآهن هاش، شکل H مانند این مقطع فولادی است. بدین صورت که هر گاه تیرآهن هاش به صورت افقی بر روی زمین قرار داده شود به این شکل دیده می شود. بال پهن و جان، دو قسمت مهم و کاربردی این مقطع فولادی است که عمده وظایف آن ها به ترتیب استقامت سازه توسط بال و ایجاد مقاومت در برابر نیروهای رانشی و خارجی توسط جان صورت می گیرد. در ادامه این مقاله به انواع تیرآهن هاش، مزایا و معایب تیرآهن بال پهن، خرید تیرآهن بال پهن اروپایی می پردازیم.</p>

<p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تصویر شماره 1 - سطح مقطع I-Beam و H-Beam.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1636894353936.jpg" alt="سطح مقطع I-Beam و H-Beam"></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1 &ndash; سطح مقطع I-Beam و H-Beam</p> <h2 dir="rtl">تیرآهن هاش چینی&nbsp;</h2> <p dir="rtl">تیرآهن هاش هاش در بازار به تیرهایی گفته می شود که بال و جان آنها ضخیم تر است. این پروفیل های باز مقطعی H شکل دارند و نوع وارداتی آن بیشتر از کشورهای خارجی به ویژه چین و کره وارد می شود. تیرآهن هاش چینی تحت استاندارد GB/T 11263-2010 تولید شده که زیر نظر اداره استاندارد سازی چین است.&nbsp;</p> <p dir="rtl">استاندارد تیرآهن چینی جدید (2010) شامل موارد مهمی برای تولید این مقطع فولادی است از جمله:</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">مشخصات&nbsp; تیرآهن هاش</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">الزامات فنی و روش های آزمون، بازرسی، بسته بندی، شناسایی تیر و گواهینامه کیفیت</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">آیین نامه های مربوطه</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">وزن و تُلرانس های مربوطه (رواداری)</p> </li> </ul> <p dir="rtl">البته در برخی از کشورها به ویژه اتحادیه اروپا یا مثلا انگلیس یا آلمان استانداردهای خود را دارند که در ایران هم از آنها برای تولید این محصول فولادی استفاده می شود.</p> <p dir="rtl">&nbsp;و اما آنچه در ادامه خواهید خواند:</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">مشخصات تیرآهن هاش چینی</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">وزن تیرآهن هاش چینی</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">انواع تیرآهن هاش چینی</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">سایز تیرآهن H چینی</p> </li> </ul> <h2 dir="rtl">مشخصات تیرآهن هاش چینی</h2> <p dir="rtl">این تیرها دارای دو قیمت جان و بال هستند. بالهای این تیرها به صورت پهن، متوسط و باریک هستند. در شکل شماتیک زیر مقطع تیرآهن هاش چینی را مشاهده می کنید.&nbsp;</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXehvNpYnn7w6BIr6U7kp_N8By6nqWMTIZY8Jo7dXPNSwIh1M7tZgKjVa0PQZEZgwE33PEDquRbmx8TdreaNQJk12yT7DDrPSi8a7FhHFLbffmkjP6VFa6JW3KqYqtx_FLrtINWWu7gHRfkRPeCJjgfTM10r?key=tmbrCjSuFgJTH8X2G_L1jQ" width="624" height="468"></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">نمادهایی در تصویر که می بینید عبارتند از:</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">H: ارتفاع</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">B: عرض&nbsp;</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">t1: ضخامت جان تیرآهن</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">t2: ضخامت بال</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">r: شعاع&nbsp; گوشه ها</p> </li> </ul> <h2 dir="rtl">وزن تیرآهن تیرآهن هاش چینی</h2> <p dir="rtl">هر تیرآهنی که تولید می شود، دارای یک وزن استاندارد است. برای اینکه گاهی اوقات امکان خطا در اندازه گیری وزن وجود دارد&nbsp; یا ممکن است گاهی اختلاف وزنی بوجود آید از تُلرانس یا رواداری وزنی استفاده می شود. وزن این محصول اگر&nbsp; 12 متری باشد بین 202.8 کیلوگرم تا 2 تُن 868&nbsp; کیلوگرم برای تیرهای بال پهن متغیر است. انواع وزن تئوری تیرآهن هاش چینی را به صورت زیر است:</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">تیرآهن هاش بال پهن یا HW: بین 202.8 تا 2 هزار و 868 کیلوگرم</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">تیرآهن هاش بال متوسط یا HM: بین 248.4 تا 2 تُن و 40 گرم</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">تیرآهن هاش بال باریک یا HN: بین 111.6 تا 4 تُن و 140 گرم</p> </li> </ul> <h2 dir="rtl">انواع تیرآهن هاش چینی</h2> <p dir="rtl">در استاندارد GB/T 11263-2010 وزن انواع تیرآهن H شکل چینی از لحاظ ضخامت بال در 3 دسته کلی بال پهن، بال متوسط و بال باریک قرار می گیرند که به ترتیب با علامت های زیر نشان داده می شوند:</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">بال پهن (HW)</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">بال متوسط (HM)</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">بال باریک (HN)</p> </li> </ul> <h2 dir="rtl">سایز تیرآهن هاش چینی</h2> <p dir="rtl">سایزهای تیرهای H شکل از 100 تا 1000 میلی متر تولید می شود. از لحاظ سایزی، تیرآهن های هاش چینی تفاوت جزئی با تیر هاش اروپایی دارند. به عنوان مثال در تیرهای هاش چینی سایزهای عدد فرد هم دیده می شود مانند&nbsp; 125، 475 ، 175 و 625؛ در حالی که سایزهای تیرهای هاش اروپایی اکثر اعداد زوج هستند.</p> <p dir="rtl">در زیر جدول وزنی تیرآهن هاش را همراه با مشخصات فنی آن مشاهده می کنید.</p> <p dir="rtl">جدول مشخصات فنی تیرآهن هاش چین بال پهن بر اساس استاندارد GB/T 11263-2010</p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="69"><col width="88"><col width="46"><col width="42"><col width="43"><col width="31"><col width="26"><col width="67"><col width="59"><col width="36"><col width="31"><col width="29"><col width="35"><col width="38"><col width="47"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">نوع تیرآهن</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"><br> <p dir="rtl">سایز (ارتفاع*عرض)</p> <p dir="rtl">(میلی متر)</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" colspan="5"> <p dir="rtl">ابعاد مقطع</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">مساحت مقطع/cm2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">وزن تئوری</p> <p dir="rtl">(kg/m)</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" colspan="2"> <p dir="rtl">ممان اینرسی/cm4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" colspan="2"> <p dir="rtl">شعاع اینرسی/cm</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" colspan="2"> <p dir="rtl">مقطع</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">H</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">B</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">t1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">t2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">r</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">Ix</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">Iy</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ix</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">iy</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">Wx</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">Wy</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="28"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">HW</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">100&times;100</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21.58</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">378</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">134</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.48</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">75.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26.7</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">125&times;125</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">125</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">125</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30.00</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">23.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">839</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">293</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.28</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">134</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">46.9</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">150&times;150</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">150</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">150</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">39.64</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">31.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1620</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">563</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.39</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.76</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">216</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">75.1</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">175&times;175</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">175</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">175</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">51.42</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2900</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">984</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.50</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.37</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">331</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">112</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">200&times;200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">63.53</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">49.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4720</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1600</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.61</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.02</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">472</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">160</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">204</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">71.53</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">56.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4980</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1700</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.34</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.87</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">498</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">167</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">250&times;250</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*244</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">252</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">81.31</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">63.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8700</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2940</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.01</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">713</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">233</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">250</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">250</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">91.43</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">71.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10700</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3650</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.31</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">860</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">292</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*250</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">255</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">103.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">81.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11400</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3880</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">912</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">304</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">300&times;300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*294</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">302</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">106.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">83.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16600</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5510</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1130</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">365</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">118.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">93.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6750</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.55</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1350</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">450</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">305</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">133.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">105</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7100</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.29</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1420</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">466</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="5"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">350&times;350</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*338</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">351</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">133.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">105</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">27700</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9380</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.38</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1640</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">534</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*344</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">348</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">144.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">113</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3280</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.83</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1910</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">646</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*344</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">354</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">164.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">129</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">34900</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11800</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.48</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2030</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">669</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">350</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">350</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">171.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">135</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">39800</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13600</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.88</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2280</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">776</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*350</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">357</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">196.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">154</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">42300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14400</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.57</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2420</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">808</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="9"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">400&times;400</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*388</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">402</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">178.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">49000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.54</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2520</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">809</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*394</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">398</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">186.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">147</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">56100</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18900</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2850</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">951</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*394</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">405</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">214.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">168</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">59700</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.64</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3030</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">985</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">400</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">400</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">218.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">172</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">66600</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22400</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3330</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1120</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*400</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">408</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">250.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">197</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">70900</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">23800</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.74</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3540</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1170</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*414</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">405</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">28</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">295.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">232</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">92800</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">31000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4480</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1530</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*428</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">407</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">35</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">360.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">283</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">119000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">39400</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5570</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1930</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*458</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">417</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">50</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">528.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">415</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">187000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">60500</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8170</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2900</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*498</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">432</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">45</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">70</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">770.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">604</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">298000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">94400</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4370</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">500&times;500</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*492</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">465</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">258.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">202</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">117000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">33500</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4770</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1440</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*502</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">465</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">25</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">304.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">239</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">146000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">41900</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5810</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1800</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong><br><br><br></strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col style="width: 4.62617%;" width="31"><col style="width: 14.007%;" width="103"><col style="width: 7.06776%;" width="38"><col style="width: 5.26869%;" width="32"><col style="width: 4.75467%;" width="29"><col style="width: 4.75467%;" width="29"><col style="width: 4.24065%;" width="27"><col style="width: 6.81075%;" width="38"><col style="width: 5.91122%;" width="41"><col style="width: 8.60981%;" width="63"><col style="width: 7.32477%;" width="42"><col style="width: 5.91122%;" width="41"><col style="width: 5.78271%;" width="31"><col style="width: 7.32477%;" width="36"><col style="width: 7.58178%;" width="56"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" colspan="15"><br> <p dir="rtl">ادامه جدول</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="14"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">800</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">263.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">207</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">286000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11700</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">33.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.66</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7160</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">781</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="4"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">300*850</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*834</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">298</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">227.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">179</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">251000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8400</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">33.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.07</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6020</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">564</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*842</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">299</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">23</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">259.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">204</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">298000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">33.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.28</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7080</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">687</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*850</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">27</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">292.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">229</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">346000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">34.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.45</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8140</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">812</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*858</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">301</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">31</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">324.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">255</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">395000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14100</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">34.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.59</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9210</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">939</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">300*900</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*890</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">299</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">23</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">266.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">210</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">339000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">35.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7610</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">687</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">900</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">28</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">305.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">240</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">404000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12600</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">36.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.42</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8990</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">842</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*912</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">302</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">34</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">360.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">283</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">491000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15700</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">36.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.59</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10800</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1010</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="5"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">300*1000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*970</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">297</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">276.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">217</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">393000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9210</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">37.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.77</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8110</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">620</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*980</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">298</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">315.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">248</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">472000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11500</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">38.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.04</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9630</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">772</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*990</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">298</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">31</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">345.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">271</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">544000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13700</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">39.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.30</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">921</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*1000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">36</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">395.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">310</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">634000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.41</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12700</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1080</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">*1008</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">302</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">439.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">345</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">712000</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18400</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.47</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14100</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1220</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="18"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">HT</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">100*50</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">95</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">48</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.620</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.98</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">115</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.39</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.88</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.04</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.49</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">97</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">49</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.370</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.36</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">143</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.91</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.07</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">29.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.45</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">100&times;100</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">96</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">99</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16.20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">272</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">97.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.09</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.44</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">56.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19.6</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">125*60</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">118</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">58</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.250</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.26</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">218</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.85</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.26</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">37.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.08</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">59</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.39</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.94</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">271</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.87</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.29</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">45.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.43</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">125&times;125</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">119</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">123</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20.12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">532</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">186</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.04</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">89.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30.3</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">75*150</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">145</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">73</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.47</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.00</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">416</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">29.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.01</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.59</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">57.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.02</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">147</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">74</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">516</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">37.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.04</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.62</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">70.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.1</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">100*150</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">139</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">97</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13.43</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">476</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">68.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.94</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.25</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">68.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.1</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">142</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">99</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18.27</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">654</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">97.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.98</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.30</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">92.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19.6</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">150&times;150</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">144</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">148</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">27.76</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1090</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">378</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.25</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.69</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">151</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">51.1</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">147</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">149</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">33.67</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1350</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">469</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.32</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.73</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">183</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">63.0</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">90*175</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">168</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">88</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13.55</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">670</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">51.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.02</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.94</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">79.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.6</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">171</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">89</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17.58</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">894</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">70.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.00</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">105</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15.9</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">175&times;175</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">167</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">173</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">33.32</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1780</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">605</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.30</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.26</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">213</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">69.9</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">172</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">175</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">44.64</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">35.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2470</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">850</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.43</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.36</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">287</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">97.1</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">100*200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">193</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">98</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15.25</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">994</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">70.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.07</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">103</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.4</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">196</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">99</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19.78</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1320</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">97.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.21</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">135</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19.6</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong><br><br></strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="39"><col width="101"><col width="32"><col width="32"><col width="27"><col width="27"><col width="20"><col width="34"><col width="37"><col width="27"><col width="30"><col width="26"><col width="27"><col width="27"><col width="28"><col width="29"><col width="91"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" colspan="17"><br> <p dir="rtl">ادامه جدول</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="31"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">175&times;175</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">173</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">174</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26.22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">679</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">396</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.08</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.88</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">50.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">45.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.72</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">350*175</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">175</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">175</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">31.45</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">814</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">492</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.08</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.95</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">59.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">56.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.76</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">200&times;200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">198</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">199</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">35.70</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">28.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1190</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">723</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.77</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.50</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">76.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">72.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">200*400</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">41.68</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">32.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1390</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">868</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.78</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.56</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">88.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">86.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.26</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">150*225</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">223</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">150</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">33.49</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1570</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">338</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.84</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.17</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">93.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">45.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.54</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">150*450</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">225</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">151</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">38.74</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1830</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">403</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.87</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">108</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">53.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.62</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">225*200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">223</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">199</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">41.48</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">32.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1870</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">789</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.71</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.36</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">109</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">79.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">200*450</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">225</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">47.71</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">37.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2150</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">935</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.71</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.42</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">124</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">93.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.19</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">150*237.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">235</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">150</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">35.76</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">28.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1850</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">367</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">104</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">48.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.50</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">475*150</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">237.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">151.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">43.07</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">33.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2270</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">451</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.25</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.23</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">128</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">59.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.57</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">241</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">153.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">53.20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">41.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2860</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">575</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.33</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.28</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">160</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">75.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.67</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">150*250</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">246</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">150</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">35.10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">27.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2060</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">339</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.66</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">113</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">45.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.36</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">150*500</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">250</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">152</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">46.10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">36.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2750</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">470</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.71</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.19</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">149</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">61.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.53</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">252</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">153</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">51.66</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3100</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">540</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.74</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.23</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">167</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">70.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.62</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">200*250</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">248</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">199</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">49.64</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">39.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2820</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">921</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.54</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.30</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">150</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">92.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.97</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">200*500</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">250</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">56.12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">44.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1070</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.54</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.36</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">169</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">107</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.03</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">253</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">201</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">64.65</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">50.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3660</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1290</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.52</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.46</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">189</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">128</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.00</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">200*275</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">273</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">199</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">51.89</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3690</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">921</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.43</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.21</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">180</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">92.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.85</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">550*200</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">275</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">58.62</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">46.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4180</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1070</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.44</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.27</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">203</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">107</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.89</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">200*300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">298</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">199</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">58.87</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">46.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5150</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">988</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.35</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.09</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">235</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">99.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.92</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">200*600</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">65.85</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">51.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5770</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1140</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.35</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">262</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">114</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.95</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">303</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">201</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">74.88</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">58.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6530</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1360</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.33</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.25</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">291</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">135</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.88</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">200*312.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">312.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">198.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">75.28</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">59.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7460</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1150</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.95</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.90</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">338</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">116</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">200*625</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">315</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">84.97</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">66.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8470</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1340</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.98</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.97</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">380</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">134</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.21</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">319</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">202</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">99.35</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">78.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9960</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1160</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.08</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">440</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">165</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.26</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">300*325</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">323</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">299</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">76.26</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">59.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7220</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3340</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.73</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.62</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">289</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">224</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.28</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">300*650</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">325</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">85.60</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">67.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8090</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3830</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.71</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.68</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">321</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">255</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.29</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">328</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">301</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">97.88</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">76.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9120</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4550</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.65</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.81</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">356</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">302</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.20</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">350*300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">346</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">103.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">80.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1120</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4510</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.61</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">424</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">300*700</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">350</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">115.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">90.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1200</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5410</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.85</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">438</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">360</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.65</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300*400</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">396</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">119.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">94.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1760</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4960</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12.1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.43</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">592</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">331</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.77</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">800*300</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong><br><br></strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="55"><col width="36"><col width="36"><col width="32"><col width="32"><col width="29"><col width="45"><col width="55"><col width="33"><col width="40"><col width="33"><col width="35"><col width="34"><col width="36"><col width="39"><col width="73"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;">&nbsp;</td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" colspan="15"> <p dir="rtl">ادامه جدول</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="4"> <p dir="rtl">300*450</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">400</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">131.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">103</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1870</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5860</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.66</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">610</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">391</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.27</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">445</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">299</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">23</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">133.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">105</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2590</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5140</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">789</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">344</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">300*900</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">450</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">28</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">152.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2910</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6320</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.42</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">865</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">421</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.4</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">456</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">302</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">34</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">180.0</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">141</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3410</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7830</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.59</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">997</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">518</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11.3</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">کلام آخر</p> <p dir="rtl">تیرآهن هاش چینی از مقاطع فولادی وارداتی است که به صورت بال پهن، بال متوسط و بال باریک در بازار موجود هستند. این تیرها در سایزهای 100 تا 1000 میلی متر تولید می شوند و از لحاظ وزنی جزء تیرهای نیمه سنگین تا سنگین قرار می گیرند. این تیرها به دلیل اینکه وارداتی هستند قیمت آنها با تیرهای داخلی بسیار فرق دارد و باید کارشناسی شود. از این رو، نرخ ثابتی نمی توان برای آنها در نظر گرفت.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲