MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

معرفی ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>شرکت ورق گالوانیزه تاراز در سال 1387 با سرمایه گذاری مشترک بین شرکت نقش جهان و توکا فولاد در استان چهارمحال بختیاری با نام صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال تاسیس گردید. نام این شرکت برگرفته از کوه تاراز در استان چهارمحال بختیاری است. به منظور استعلام قیمت ورق گالوانیزه تاراز به وب سایت مدیران آهن مراجعه فرمایید. &nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ورق گالوانیزه1.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1639299328993.jpg" alt="معرفی ورق گالوانیزه تاراز | قیمت ورق گالوانیزه تاراز" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت ورق گالوانیزه تاراز" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/72/%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84" target="_blank" >قیمت ورق گالوانیزه تاراز</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p><a title="ورق گالوانیزه چیست | مشخصات، مزایا و قیمت ورق گالوانیزه" href="https://www.modiranahan.com/wiki/50/%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87" target="_blank" rel="nofollow">شرکت ورق گالوانیزه</a> تاراز در سال 1387 با سرمایه گذاری مشترک بین شرکت نقش جهان و توکا فولاد در استان چهارمحال بختیاری با نام صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال تاسیس گردید. نام این شرکت برگرفته از کوه تاراز در استان چهارمحال بختیاری است.</p> <p>شرکت تاراز یکی از پیشرفته&zwnj;ترین خطوط تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری گرم با ظرفیت اسمی 260 هزار تن در سال می باشد. ورق گالوانیزه تاراز از ضخامت 0.3 میلی&zwnj;متر تا 2 میلی&zwnj;متر با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و استانداردهای که نشانه کیفیت بالاتر نسبت به ورق های گل (Zero spangle) یا بدون گل (minimize spangle) جهانی به صورت گل زیر درشت می باشد. تنها تولیدکننده ورق های گالوانیزه با پوشش رنگی بنام گالواتاراز است که محصول زیبا و نوآورانه را تولید می کند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کارخانه ورق گالوانیزه تاراز.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1639299374051.jpg" alt="کارخانه ورق گالوانیزه تاراز" />تصویر شماره 1 - کارخانه ورق گالوانیزه تاراز</p> <h2>محصولات کارخانه تاراز</h2> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ورق گالوانیزه.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1639299086381.jpg" alt=" ورق گالوانیزه و گالواتاراز" />تصویر شماره 2 - ورق گالوانیزه و گالواتاراز</p> <h3>ورق گالوانیزه تاراز</h3> <p>ورق گالوانیزه تاراز در واقع روکش دهی فولاد کربنی توسط آلیاژ روی به وسیله فرآیند Hot-Dip &nbsp;به صورت پیوسته است، این روکش بهترین روش های حفاظت به شمار می رود. غوطه ور نمودن فولاد در روی مذاب باعث تشکیل لایه هایی از آلیاژ روی &ndash; آهن بروی قطعه میگردد. قسمت تحتانی این لایه که در تماس با قطعه است به نام فازگاما Gamma که شامل fe 25% و 75% zn است و قسمت فوقانی ورق گالوانیزه که لایه اتا Eta نام دارد شامل 100% روی می باشد.</p> <p>در خط تولید فولاد تاراز امکان تولید محصول گالوانیزه از مقدار 60 گرم متر مربع الی 270 گرم بر متر مربع موجود می باشد که باعث رضایتمندی مشتریان شده است. ورق گالوانیزه تاراز از ضخامت 0.3 میلی&zwnj;متر تا 2 میلیمتر و عرض 1000 الی 1250 میلیمتر تولید میگردد.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ورق گالوانیزه تاراز.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1639299121355.jpg" alt="ورق گالوانیزه تاراز" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 2 - ورق گالوانیزه تاراز</p> <h4>مشخصات فنی ورق گالوانیزه تاراز</h4> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="189"> <p><strong>روش تولید</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="311"> <p>غوطه وری گرم به صورت پیوسته</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="189"> <p><strong>نوع ورق ورودی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="311"> <p>کلاف سرد خام</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="189"> <p><strong>ضخامت ورق</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="311"> <p>0.28 الی 2 میلی&zwnj;متر</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="189"> <p><strong>عرض ورق</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="311"> <p>750 الی 1550 میلی&zwnj;متر</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="189"> <p><strong>قطر داخلی کلاف</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="311"> <p>حداقل 508 میلی&zwnj;متر و حداکثر 610 میلی&lrm;&zwnj;متر</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="189"> <p><strong>حداکثر سرعت ورودی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="311"> <p>200 متر بر دقیقه</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="189"> <p><strong>حداکثر سرعت پروسه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="311"> <p>150 متر بر دقیقه</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="189"> <p><strong>حداکثر سرعت خروجی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="311"> <p>200 متر بر دقیقه</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="189"> <p><strong>وزن کلاف خروجی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="311"> <p>3.5 تا 20 تن</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="189"> <p><strong>میزان پوشش گالوانیزه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="311"> <p>60 الی &nbsp;270 گرم بر متر مربع</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="189"> <p><strong>گالوانیزه محصول TOC</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="311"> <p>50 الی 200 گرم بر متر مربع</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="189"> <p><strong>لایه روغن</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="311"> <p>2 گرم بر متر مربع</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="189"> <p><strong>لایه محافظ</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="311"> <p>Anti-finger Print</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="189"> <p><strong>ظرفیت سالانه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="311"> <p>264000</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3><a title="ورق رنگی چیست؟ کاربرد ورق رنگی، ویژگی ها و نحوه تولید" href="https://www.modiranahan.com/wiki/51/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow">ورق گالوانیزه رنگی</a> (گالواتاراز)</h3> <p>کارخانه فولاد تاراز اولین تولیدکننده ورق گالوانیزه با پوشش Thin organic coating است. خاصیت رنگی بودن آن است که از نظر زیبایی ظاهری منحصر به فرد می باشد و طبق سفارش مشتری امکان تولید در انواع رنگ ها را دارد.</p> <p>کاربرد اصلی این ورق ها تولید لوازم خانگی می باشد که در خارج از کشور مصرف زیادی دارد.</p> <p>ورق گالوانیزه با پوشش toc تا 250 ساعت در تست salt spray &nbsp;در مقابل شوره زدن مقاومت نشان می دهد. بدین معناست که مقاومت این نوع ورق گالوانیزه در برابر شوره بین 3 تا 5 برابر ورق گالوانیزه معمولی می باشد. این ویژگی برای مصرف کنندگان ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکند.</p> <p>ورق گالواتاراز دارای ویژگی Self-lubrication یا همان خود روانکار بودن است، که این محصول باعث شده تا در خطوط پایین دستی همانند لوازم خانگی که نیاز به فرم دهی ورق گالوانیزه است استفاده شود.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="toc.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1639299187264.jpg" alt="ورق گالواتاراز" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 4 - ورق گالواتاراز</p> <h4>&nbsp;</h4> <h3><a title="ورق گالوالوم تاراز" href="https://www.modiranahan.com/article/45/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87" target="_blank" rel="nofollow">ورق گالوالوم تاراز</a></h3> <p>ورق آلوزینک نیز یکی دیگر از انواع ورق فولادی ست که از ترکیب دو فلز آلومینیوم (Aluminum) و روی (Zinc) برای پوشش دهی آن استفاده شده است. نام آلوزینک نیز از ترکیب نام همین دو فلز گرفته شده است. یعنی بر خلاف ورق های گالوانیزه که تنها از فلز روی برای محافظت از ورق استفاده می شود در ورق های آلوزینک از ترکیب آلومینیوم و زینک استفاده شده است.</p> <p>در ورق های آلوزینک از ترکیب وزنی 55 درصد آلومینیوم، 43.3 درصد روی و 1.6 درصد سیلیسیم برای پوشش دهی استفاده می شود. از نظر حجمی آلومینیوم 80 درصد ترکیب را تشکیل می دهد.</p> <p>پوشش گالوالوم در زیرساختار خود دارای دو فاز اصلی می باشد، فاز اول که ابتدا منجمد می شود، فاز دندریتی غنی از الومینیوم است فاز بعدی ناحیه بین دندریتی غنی روی می باشد ریز ساختاری که شامل دندریت های غنی از آلومینیوم و روی می باشد.</p> <h2>استاندارد کیفیت محصولات تاراز</h2> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 68px; text-align: center; height: 58px;" width="64"> <p><strong>تولید</strong></p> </td> <td style="width: 149px; text-align: center; height: 58px;" width="145"> <p><strong>کیفیت / استاندارد</strong></p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center; height: 58px;" width="85"> <p><strong>ASTM A653</strong></p> </td> <td style="width: 119px; text-align: center; height: 58px;" width="106"> <p><strong>JIS.G3302:1998</strong></p> </td> <td style="width: 113px; text-align: center; height: 58px;" width="109"> <p><strong>ISO 3575:2011</strong></p> </td> <td style="width: 136px; text-align: center; height: 58px;" width="132"> <p><strong>EM 10346:2015</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 68px; text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="64"> <p>گالوانیزه</p> </td> <td style="width: 149px; text-align: center; height: 58px;" width="145"> <p>مصارف تجاری CQ</p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center; height: 58px;" width="85"> <p>CQ</p> </td> <td style="width: 119px; text-align: center; height: 58px;" width="106"> <p>SGCC</p> </td> <td style="width: 113px; text-align: center; height: 58px;" width="109"> <p>CQ</p> </td> <td style="width: 136px; text-align: center; height: 58px;" width="132"> <p>DX51D</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 149px; text-align: center; height: 58px;" width="145"> <p>مصارف کششی DQ</p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center; height: 58px;" width="85"> <p>DQ</p> </td> <td style="width: 119px; text-align: center; height: 58px;" width="106"> <p>SGCD1</p> </td> <td style="width: 113px; text-align: center; height: 58px;" width="109"> <p>DQ</p> </td> <td style="width: 136px; text-align: center; height: 58px;" width="132"> <p>DX52D</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="width: 68px; text-align: center; height: 88px;" width="64"> <p>TOC</p> </td> <td style="width: 149px; text-align: center; height: 88px;" width="145"> <p><span id="application"></span>مصارف تجاری CQ با استاندارد گالوانیزه</p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center; height: 88px;" width="85"> <p>CQ</p> </td> <td style="width: 119px; text-align: center; height: 88px;" width="106"> <p>SGLCC</p> </td> <td style="width: 113px; text-align: center; height: 88px;" width="109"> <p>CQ</p> </td> <td style="width: 136px; text-align: center; height: 88px;" width="132"> <p>DX51D</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h2>عمده مصارف ورق گالوانیزه تاراز</h2> <ul> <li>تولید مخازن ذخیره آب</li> <li>کانال هوا، دودکش های صنعتی و نیروگاه ها</li> <li>تجهیزات آشپزخانه مثل کابینت</li> <li>اجزای ماشین های کشاورزی</li> <li>تولید ناودانی، لوله، ساندویچ پانل، سازه های فضایی</li> <li>قطعات لوازم خانگی مانند، یخچال، بخاری، ماشین لباسشویی</li> <li>قطعات خودرو، اگزور، درب و اجزای داخلی آن</li> </ul> <h2>خرید ورق گالوانیزه تاراز</h2> <p>یکی از بهترین ورق گالوانیزه های موجود در بازار ایران تاراز می باشد. به مظور خرید ورق گالوانیزه تاراز مورد نیاز می توانید با مشاوران و کارشناسان خرید ورق گالوانیزه تاراز مجموعه مدیران آهن با شماره <a href="tel:03134155" rel="nofollow">03134155</a> تماس بگیرید و راهنمایی شوید.</p> <h2>قیمت ورق گالوانیزه تاراز</h2> <p>اگر قصد خرید ورق گالوانیزه را دارید میتوانید استعلام قیمت ورق گالوانیزه تولیدکنندگان مختلف را از وب سایت مدیران آهن صفحه ی قیمت ورق گالوانیزه دریافت کنید و یا با تماس با شماره <a href="tel:03134155" rel="nofollow">03134155</a> از همکاران ما لیست قیمت بگیرید.</p> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲