MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

تفاوت ناودانی upa و unp

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>ناودانی از یک مقطع فولادی باز است که شکل سطح مقطع آن به حرف u یا c انگلیسی شبیه است. ناودانی از دو بال و یک جان تشکیل شده است و بر اساس استانداردهای مختلف می تواند تولید شود. ناودانی ها در یک دسته بندی به دو نوع بال موازی و بال شیبدار تقسیم بندی می شوند که از نظر کاربرد و مشخصات با هم متفاوت هستند. طبق استانداردهای اروپایی به این دو نوع ناودانی unp&nbsp; و upa گفته می شود. در این مقاله به بیان تفاوت های ناودانی unp و upa پرداخته ایم.&nbsp;</p>

<h2><a title="ناودانی چیست" href="https://www.modiranahan.com/wiki/55/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank">ناودانی فولادی چیست</a>؟</h2> <p>ناودانی یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد در صنعت و ساختمان سازی ست. سطح مقطع ناودانی شبیه به حرف U انگلیسی ست و از یک جان و دو بال عمود بر آن تشکیل شده است. سایز ناودانی بر اساس طول جان آن بیان می شود. بهعنوان نمونه ناودانی سایز 10، ناودانی ست که طول جان آن برابر با 10 میلیمتر است. ناودانی را از جهات مختلف می توان دسته بندی کرد. از نظر وزن ناودانی ها به دو دسته ی سبک و سنگین تقسیم بندی می شوند. از نظر شکل سطح مقطع ناودانی ها می توانند به دو دسته تقسیم شوند. ناودانی هایی با سطح مقطع U شکل که در آن بالهای ناودانی دارای ضخامت یکنواخت هستند و نسبت به یکدیگر موازی می شوند. برخی از ناودانی ها نیز سطع مقطع C شکل دارند که به عنوان ناودانی با بال های مخروطی شناخته می شوند. از نظر روش تولید نیز ناودانی ها به دو صورت فابریک و پرسی تولید می شوند که از لحاظ ویژگی ها و کیفیت با یکدیگر متفاوت هستند. ناودانی ها همچنین می توانند ساده یا مشبک باشند. ناودانی ها را از نظر جنس متریالی که برای ساخت آن استفاده شده است می تواند از نوع فولاد، آلومینیوم، گالوانیزه و استنلس استیل باشد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تصویر شماره ۱ - ناودانی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640082138101.jpg" alt="ناودانی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1 - ناودانی فولادی</p> <p><strong>آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="استانداردهای ناودانی" href="#stan">استانداردهای ناودانی</a></li> <li><a title="ناودانی های unp &nbsp;و upa" href="#uchannel">ناودانی های unp &nbsp;و upa</a></li> <li><a title="جدول مشخصات ناودانی های upa و unp" href="#char">جدول مشخصات ناودانی های upa و unp</a></li> <li><a title="تفاوت ناودانی upa و unp" href="#differ">تفاوت ناودانی upa و unp</a></li> <li><a title="خرید ناودانی upa &nbsp;و unp" href="#price">خرید ناودانی upa &nbsp;و unp</a></li> </ul> <h2>استانداردهای ناودانی</h2> <p><span id="stan"></span>در ایران، ویژگی ها، روش های آزمون، نمونه برداری و نشانه گذاری ناودانی های گرم نوردیده در استاندارد ملی ایران به شماره 4477 بیان شده است. استاندارد 1-4477 مربوط به ناودانی های لبه گرد بال شیبدار است و استاندارد 2-4477 به بیان مشخصات ناودانی های گرم نوردیده ی بال موازی می پردازد.</p> <p>در استاندارد اروپایی، استاندارد DIN 1026-1 به بیان مشخصات ناودانی های UPN گرم نوردیده پرداخته است.&nbsp;</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="نکات مهم در مورد ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/article/345/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">نکات مهم در مورد ناودانی</a></p> </blockquote> <h2>ناودانی های unp &nbsp;و upa</h2> <p><span id="uchannel"></span>ناودانی ها را از نظر استاندارد تولید می توان به دو دسته ی unp و upa تقسیم بندی کرد. هر کدام از این ناودانی های مشخصات و کاربرد خاص خود را دارند اما به دلیل تشابهات اسمی ممکن است در سفارش آن ها دچار اشتباه شویم. در ادامه توضیحات بیشتری در خصوص مشخصات ناودانی های unp و upa ارائه خواهیم داد.</p> <h3>ناودانی unp</h3> <p>ناودانی های unp همانطور که گفته شد تحت استاندارد DIN 1026-1 اروپا تولید می شود. در داخل کشور نیز استاندارد ملی 1-4477 به بیان ویژگی های این نوع ناودانی می پردازد. در استاندارد ملی ناودانی unp در دو نوع سبک و سنگین تعریف شده است. مشخصات نوع سنگین کاملا با مشخصاتی که در استاندارد DIN 1026-1 قید شده است مطابقت دارد اما نوع سبک از نظر وزنی نسبت به نوع سنگین وزن کمتری دارد.</p> <p>ناودانی unp از ضخامت بالایی برخودار است و به همین دلیل وزن بالاتری نسبت به انواع دیگر ناودانی دارد. ناودانی های unp اغلب وارداتی هستند و به طور عمده از کشور ترکیه و چین وارد می شوند. از ناودانی های unp بیشتر در پروژه های صنعتی و ساختمانی بزرگ استفاده می شود. به دلیل اینکه این نوع از ناوانی وزن بیشتری دارد و از خارج از کشور نیز وارد می شود قیمت بالاتری نسبت به انواع دیگر ناودانی دارد.</p> <h3>ناودانی upa</h3> <p>ناودانی upa &nbsp;در بازار با نام ناودانی ایرانی نیز شناخته می شود. دلیل این نامگذاری نیز استانداردهای ملی ست که مشخصات تولید ناودانی در کشور را طبق مشخصات این نوع ناودانی مجاز دانسته است. ناودانی upa تحت استاندارد DIN 1026-2 تولید می شود و از نظر ضخامت و وزن سبک تر از ناودانی unp ست. به دلیل سبک تر بودن و ضخامت کمتر استحکام آن نیز کمتر است اما کاربرد بیشتری در ساختمان سازی دارد. طبق استاندارد ملی ایران ناودانی های بال موازی در دو نوع سبک و سنگین تولید می شود که از نظر مشخصات ناودانی بال موازی سنگین با مشخصات بیان شده در استاندارد DIN 1026-2 مطابقت دارد.</p> <h2>جدول مشخصات ناودانی های upa و unp</h2> <h3>مشخصات ناودانی های unp</h3> <p><span id="char"></span>ناودانی های unp تحت استاندارد DIN &nbsp;از سایز 30 تا 400 تولید می شود. مشخصات ابعادی این ناودانی تحت استاندارد DIN 1026-1 و به عنوان ناودانی سنگین را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تصویر شماره ۲ - سطح مقطع ناودانی unp.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640082311860.jpg" alt="سطح مقطع ناودانی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 2 - سطح مقطع ناودانی unp</p> <p style="text-align: center;"><strong>مشخصات ابعادی ناودانی unp (ناودانی گرم نوردیده بال شیبدار سنگین)</strong></p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p><strong>سایز ناودانی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p><strong>طول جان h</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p><strong>طول بال &nbsp;b</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p><strong>ضخامت جان s</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p><strong>ضخامت بال t</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p><strong>شعاع انحنای r1</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p><strong>شعاع انحنای r2</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="65"> <p><strong>مساحت سطح مقطع</strong></p> <p><strong>cm2</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p><strong>وزن واحد طول</strong></p> <p><strong>Kg/m</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>30x15</p> </td> <td width="60"> <p>30</p> </td> <td width="60"> <p>15</p> </td> <td width="66"> <p>4</p> </td> <td width="66"> <p>4.5</p> </td> <td width="62"> <p>4.5</p> </td> <td width="62"> <p>2</p> </td> <td width="65"> <p>2.21</p> </td> <td width="62"> <p>1.74</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>30</p> </td> <td width="60"> <p>30</p> </td> <td width="60"> <p>33</p> </td> <td width="66"> <p>5</p> </td> <td width="66"> <p>7</p> </td> <td width="62"> <p>7</p> </td> <td width="62"> <p>3.5</p> </td> <td width="65"> <p>5.44</p> </td> <td width="62"> <p>4.27</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>40X20</p> </td> <td width="60"> <p>40</p> </td> <td width="60"> <p>20</p> </td> <td width="66"> <p>5</p> </td> <td width="66"> <p>5.5</p> </td> <td width="62"> <p>5.5</p> </td> <td width="62"> <p>2.5</p> </td> <td width="65"> <p>3.66</p> </td> <td width="62"> <p>2.87</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>40</p> </td> <td width="60"> <p>40</p> </td> <td width="60"> <p>35</p> </td> <td width="66"> <p>5</p> </td> <td width="66"> <p>7</p> </td> <td width="62"> <p>7</p> </td> <td width="62"> <p>3.5</p> </td> <td width="65"> <p>6.21</p> </td> <td width="62"> <p>4.87</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>50x25</p> </td> <td width="60"> <p>50</p> </td> <td width="60"> <p>25</p> </td> <td width="66"> <p>5</p> </td> <td width="66"> <p>6</p> </td> <td width="62"> <p>6</p> </td> <td width="62"> <p>3</p> </td> <td width="65"> <p>4.92</p> </td> <td width="62"> <p>3.86</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>50</p> </td> <td width="60"> <p>50</p> </td> <td width="60"> <p>38</p> </td> <td width="66"> <p>5</p> </td> <td width="66"> <p>7</p> </td> <td width="62"> <p>7</p> </td> <td width="62"> <p>3.5</p> </td> <td width="65"> <p>7.12</p> </td> <td width="62"> <p>5.59</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>60</p> </td> <td width="60"> <p>60</p> </td> <td width="60"> <p>30</p> </td> <td width="66"> <p>6</p> </td> <td width="66"> <p>6</p> </td> <td width="62"> <p>6</p> </td> <td width="62"> <p>3</p> </td> <td width="65"> <p>6.46</p> </td> <td width="62"> <p>5.07</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>65</p> </td> <td width="60"> <p>65</p> </td> <td width="60"> <p>42</p> </td> <td width="66"> <p>5.5</p> </td> <td width="66"> <p>7.5</p> </td> <td width="62"> <p>7.5</p> </td> <td width="62"> <p>4</p> </td> <td width="65"> <p>9.03</p> </td> <td width="62"> <p>7.09</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>80</p> </td> <td width="60"> <p>80</p> </td> <td width="60"> <p>45</p> </td> <td width="66"> <p>6</p> </td> <td width="66"> <p>8</p> </td> <td width="62"> <p>8</p> </td> <td width="62"> <p>4</p> </td> <td width="65"> <p>11.0</p> </td> <td width="62"> <p>8.64</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>100</p> </td> <td width="60"> <p>100</p> </td> <td width="60"> <p>50</p> </td> <td width="66"> <p>6</p> </td> <td width="66"> <p>8.5</p> </td> <td width="62"> <p>8.5</p> </td> <td width="62"> <p>4.5</p> </td> <td width="65"> <p>13.5</p> </td> <td width="62"> <p>10.6</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>120</p> </td> <td width="60"> <p>120</p> </td> <td width="60"> <p>55</p> </td> <td width="66"> <p>7</p> </td> <td width="66"> <p>9</p> </td> <td width="62"> <p>9</p> </td> <td width="62"> <p>4.5</p> </td> <td width="65"> <p>17.0</p> </td> <td width="62"> <p>13.4</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>140</p> </td> <td width="60"> <p>140</p> </td> <td width="60"> <p>60</p> </td> <td width="66"> <p>7</p> </td> <td width="66"> <p>10</p> </td> <td width="62"> <p>10</p> </td> <td width="62"> <p>5</p> </td> <td width="65"> <p>20.4</p> </td> <td width="62"> <p>16.0</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>160</p> </td> <td width="60"> <p>160</p> </td> <td width="60"> <p>65</p> </td> <td width="66"> <p>7.5</p> </td> <td width="66"> <p>10.5</p> </td> <td width="62"> <p>10.5</p> </td> <td width="62"> <p>5.5</p> </td> <td width="65"> <p>24.0</p> </td> <td width="62"> <p>18.8</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>180</p> </td> <td width="60"> <p>180</p> </td> <td width="60"> <p>70</p> </td> <td width="66"> <p>8</p> </td> <td width="66"> <p>11</p> </td> <td width="62"> <p>11</p> </td> <td width="62"> <p>5.5</p> </td> <td width="65"> <p>28.0</p> </td> <td width="62"> <p>22.0</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>200</p> </td> <td width="60"> <p>200</p> </td> <td width="60"> <p>75</p> </td> <td width="66"> <p>8.5</p> </td> <td width="66"> <p>11.5</p> </td> <td width="62"> <p>11.5</p> </td> <td width="62"> <p>6</p> </td> <td width="65"> <p>32.2</p> </td> <td width="62"> <p>25.3</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>220</p> </td> <td width="60"> <p>220</p> </td> <td width="60"> <p>80</p> </td> <td width="66"> <p>9</p> </td> <td width="66"> <p>12.5</p> </td> <td width="62"> <p>12.5</p> </td> <td width="62"> <p>6.5</p> </td> <td width="65"> <p>37.4</p> </td> <td width="62"> <p>29.4</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>240</p> </td> <td width="60"> <p>240</p> </td> <td width="60"> <p>85</p> </td> <td width="66"> <p>9.5</p> </td> <td width="66"> <p>13</p> </td> <td width="62"> <p>13</p> </td> <td width="62"> <p>6.5</p> </td> <td width="65"> <p>42.3</p> </td> <td width="62"> <p>33.2</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>260</p> </td> <td width="60"> <p>260</p> </td> <td width="60"> <p>90</p> </td> <td width="66"> <p>10</p> </td> <td width="66"> <p>14</p> </td> <td width="62"> <p>14</p> </td> <td width="62"> <p>7</p> </td> <td width="65"> <p>48.3</p> </td> <td width="62"> <p>37.9</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>280</p> </td> <td width="60"> <p>280</p> </td> <td width="60"> <p>95</p> </td> <td width="66"> <p>10</p> </td> <td width="66"> <p>15</p> </td> <td width="62"> <p>15</p> </td> <td width="62"> <p>7.5</p> </td> <td width="65"> <p>53.3</p> </td> <td width="62"> <p>41.8</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>300</p> </td> <td width="60"> <p>300</p> </td> <td width="60"> <p>100</p> </td> <td width="66"> <p>10</p> </td> <td width="66"> <p>16</p> </td> <td width="62"> <p>16</p> </td> <td width="62"> <p>8</p> </td> <td width="65"> <p>58.8</p> </td> <td width="62"> <p>46.2</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>320</p> </td> <td width="60"> <p>320</p> </td> <td width="60"> <p>100</p> </td> <td width="66"> <p>14</p> </td> <td width="66"> <p>17.5</p> </td> <td width="62"> <p>17.5</p> </td> <td width="62"> <p>8.75</p> </td> <td width="65"> <p>75.8</p> </td> <td width="62"> <p>59.5</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>350</p> </td> <td width="60"> <p>350</p> </td> <td width="60"> <p>100</p> </td> <td width="66"> <p>14</p> </td> <td width="66"> <p>16</p> </td> <td width="62"> <p>16</p> </td> <td width="62"> <p>8</p> </td> <td width="65"> <p>77.3</p> </td> <td width="62"> <p>60.6</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>380</p> </td> <td width="60"> <p>380</p> </td> <td width="60"> <p>102</p> </td> <td width="66"> <p>13.5</p> </td> <td width="66"> <p>16</p> </td> <td width="62"> <p>16</p> </td> <td width="62"> <p>8</p> </td> <td width="65"> <p>80.4</p> </td> <td width="62"> <p>63.1</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>400</p> </td> <td width="60"> <p>400</p> </td> <td width="60"> <p>110</p> </td> <td width="66"> <p>14</p> </td> <td width="66"> <p>18</p> </td> <td width="62"> <p>18</p> </td> <td width="62"> <p>9</p> </td> <td width="65"> <p>91.5</p> </td> <td width="62"> <p>71.8</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>مشخصات ناودانی upa</h3> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تصویر شماره 3 - سطح مقطع ناودانی upa.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640082353873.jpg" alt="سطح مقطع ناودانی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 3 - سطح مقطع ناودانی upa</p> <p style="text-align: center;"><strong>مشخصات ناودانی upa تحت استاندارد DIN 1026-2 (ناودانی گرم نوردیده بال موازی سنگین)</strong></p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p><strong>سایز ناودانی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p><strong>طول جان h</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="60"> <p><strong>طول بال &nbsp;b</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p><strong>ضخامت جان s</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p><strong>ضخامت بال t</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p><strong>شعاع انحنای r1</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="65"> <p><strong>مساحت سطح مقطع</strong></p> <p><strong>cm2</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p><strong>وزن واحد طول</strong></p> <p><strong>Kg/m</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>80</p> </td> <td width="60"> <p>80</p> </td> <td width="60"> <p>50</p> </td> <td width="66"> <p>4</p> </td> <td width="66"> <p>7</p> </td> <td width="62"> <p>10</p> </td> <td width="65"> <p>10.1</p> </td> <td width="62"> <p>7.9</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>100</p> </td> <td width="60"> <p>100</p> </td> <td width="60"> <p>55</p> </td> <td width="66"> <p>4.5</p> </td> <td width="66"> <p>7.5</p> </td> <td width="62"> <p>10</p> </td> <td width="65"> <p>12.5</p> </td> <td width="62"> <p>9.82</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>120</p> </td> <td width="60"> <p>120</p> </td> <td width="60"> <p>60</p> </td> <td width="66"> <p>5</p> </td> <td width="66"> <p>8</p> </td> <td width="62"> <p>12</p> </td> <td width="65"> <p>15.4</p> </td> <td width="62"> <p>12.1</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>140</p> </td> <td width="60"> <p>140</p> </td> <td width="60"> <p>65</p> </td> <td width="66"> <p>5</p> </td> <td width="66"> <p>9</p> </td> <td width="62"> <p>12</p> </td> <td width="65"> <p>18.4</p> </td> <td width="62"> <p>14.5</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>160</p> </td> <td width="60"> <p>160</p> </td> <td width="60"> <p>70</p> </td> <td width="66"> <p>5.5</p> </td> <td width="66"> <p>9.5</p> </td> <td width="62"> <p>12</p> </td> <td width="65"> <p>21.7</p> </td> <td width="62"> <p>17.0</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>180</p> </td> <td width="60"> <p>180</p> </td> <td width="60"> <p>75</p> </td> <td width="66"> <p>5.5</p> </td> <td width="66"> <p>10.5</p> </td> <td width="62"> <p>12</p> </td> <td width="65"> <p>25.1</p> </td> <td width="62"> <p>19.7</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>200</p> </td> <td width="60"> <p>200</p> </td> <td width="60"> <p>80</p> </td> <td width="66"> <p>6</p> </td> <td width="66"> <p>11</p> </td> <td width="62"> <p>13</p> </td> <td width="65"> <p>29.0</p> </td> <td width="62"> <p>22.8</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>220</p> </td> <td width="60"> <p>220</p> </td> <td width="60"> <p>85</p> </td> <td width="66"> <p>6.5</p> </td> <td width="66"> <p>12</p> </td> <td width="62"> <p>13</p> </td> <td width="65"> <p>33.9</p> </td> <td width="62"> <p>26.6</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>240</p> </td> <td width="60"> <p>240</p> </td> <td width="60"> <p>90</p> </td> <td width="66"> <p>7</p> </td> <td width="66"> <p>12.5</p> </td> <td width="62"> <p>15</p> </td> <td width="65"> <p>38.5</p> </td> <td width="62"> <p>30.2</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>270</p> </td> <td width="60"> <p>270</p> </td> <td width="60"> <p>95</p> </td> <td width="66"> <p>7.5</p> </td> <td width="66"> <p>13.5</p> </td> <td width="62"> <p>15</p> </td> <td width="65"> <p>44.8</p> </td> <td width="62"> <p>35.2</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>300</p> </td> <td width="60"> <p>300</p> </td> <td width="60"> <p>100</p> </td> <td width="66"> <p>9.5</p> </td> <td width="66"> <p>15</p> </td> <td width="62"> <p>15</p> </td> <td width="65"> <p>56.6</p> </td> <td width="62"> <p>44.4</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>330</p> </td> <td width="60"> <p>330</p> </td> <td width="60"> <p>105</p> </td> <td width="66"> <p>11</p> </td> <td width="66"> <p>16</p> </td> <td width="62"> <p>18</p> </td> <td width="65"> <p>67.8</p> </td> <td width="62"> <p>53.2</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>360</p> </td> <td width="60"> <p>360</p> </td> <td width="60"> <p>110</p> </td> <td width="66"> <p>12</p> </td> <td width="66"> <p>17</p> </td> <td width="62"> <p>18</p> </td> <td width="65"> <p>77.9</p> </td> <td width="62"> <p>61.2</p> </td> </tr> <tr> <td width="69"> <p>400</p> </td> <td width="60"> <p>400</p> </td> <td width="60"> <p>115</p> </td> <td width="66"> <p>13.5</p> </td> <td width="66"> <p>18</p> </td> <td width="62"> <p>18</p> </td> <td width="65"> <p>91.9</p> </td> <td width="62"> <p>72.2</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="ناودانی سنگین چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/article/300/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">ناودانی سنگین چیست؟</a></p> </blockquote> <h2>تفاوت ناودانی upa و unp</h2> <p><span id="differ"></span>مشخصات ناودانی های upa و unp به صورت جداگانه بیان شد. اکنون به مقایسه ی این دو نوع ناودانی با یکدیگر می پردازیم.</p> <h3>تفاوت ناودانی upa و unp از نظر ظاهری</h3> <p>مهمترین تفاوت ظاهری بین ناودانی های upa و unp این است که در ناودانی unp بالها به صورت مخروطی هستند و لبه ی بال ها نیز گرد است.</p> <p>اما در ناودانی های upa بال های ناودانی با هم موازی هستند و ضخامت بال در طول آن ثابت است. تفاوت در شکل سطح مقطع این دو نوع ناودانی را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تصویر شماره ۴ - تفاوت unp و upa.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640084023805.jpg" alt="تفاوت unp و upa" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 4 - سطح مقطع دو نوع ناودانی</p> <h3>تفاوت ناودانی upa و unp از نظر وزن</h3> <p>وزن ناودانی unp برای سایزهای یکسان از ناودانی upa بالاتر است. در جدول زیر می توانید وزن ناودانی های upa و unp را با یکدیگر مقایسه کنید.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 137px; text-align: center;" width="133"> <p><strong>سایز ناودانی</strong></p> </td> <td style="width: 196px; text-align: center;" width="192"> <p><strong>وزن ناودانی unp</strong></p> <p><strong>Kg/m</strong></p> </td> <td style="width: 195px; text-align: center;" width="191"> <p><strong>وزن ناودانی upa</strong></p> <p><strong>Kg/m</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>80</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>8.64</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>7.9</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>100</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>10.6</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>9.82</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>120</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>13.4</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>12.1</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>140</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>16.0</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>14.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>160</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>18.8</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>17.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>180</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>22.0</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>19.7</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>200</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>25.3</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>22.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>220</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>29.4</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>26.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>240</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>33.2</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>30.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>260</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>37.9</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>270</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>-</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>35.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>280</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>41.8</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>300</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>46.2</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>44.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>320</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>59.5</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>330</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>-</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>53.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>350</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>60.6</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>360</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>-</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>61.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>380</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>63.1</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 137px;" width="133"> <p>400</p> </td> <td style="width: 196px;" width="192"> <p>71.8</p> </td> <td style="width: 195px;" width="191"> <p>72.2</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>تفاوت ناودانی upa &nbsp;و unp &nbsp;از نظر قیمت</h3> <p>با توجه به اینکه ناودانی unp در مقایسه با ناودانی upa سنگین تر است و عموما به صورت وارداتی به کشور وارد می شود از نظر قیمت بالاتر از ناودانی upa است و بیشتر در مواردی که نیاز به استحکام بالا وجود داشته باشد مانند پروژه های صنعتی و ساختمانی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.</p> <h3>تفاوت ناودانی upa &nbsp;و unp از نظر استحکام</h3> <p>همانطور که قابل پیش بینی ست با توجه به بالاتر بودن وزن ناودانی unp، استحکام و مقاومت آن نیز بالاتر است و می تواند بارهای بیشتری را در مقایسه با upa تحمل کند. &nbsp;</p> <h2>خرید ناودانی upa &nbsp;و unp</h2> <p><span id="price"></span>برای خرید انواع ناودانی ایرانی و اروپایی در سایزهای مختلف می توانید ابتدا به وب سایت مدیران آهن مراجعه نمایید و ضمن دریافت اطلاعات کافی در خصوص انواع ناودانی از طریق صفحه ی قیمت ناودانی می توانید از قیمت روز انواع ناوانی مطلع شوید. برای ثبت سفارش خود نیز می توانید با شماره تلفن <a title="tel" href="tel:03134155">03134155</a> تماس حاصل فرمایید و با همکاران ما در واحد فروش مدیران آهن در ارتباط باشید.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید:<a title=" راهنمای خرید ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/article/95/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow"> راهنمای خرید ناودانی</a></p> </blockquote>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲