MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

توری فرنگی و کاربردهای آن

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>امروزه انواع مختلفی از توری ها با مشخصات متفاوت ساخته شده اند که هر کدام برای استفاده در شرایطی خاص مناسب هستند. به طور کلی توری فلزی یک شبکه ی فلزی ست از بافتن سیم های فلزی یا برش ورق فلزی تولید می شود. توری ها با توجه به روش تولید، ابعاد، قطر مفتول یا ضخامت ورق، شکل شبکه یا چشمه انواع مختلفی دارند. &nbsp;توری فرنگی یکی از انواع توری های فلزی ست که ممکن است به دلیل شباهتی که با توری مرغی یا توری گابیون دارد با آن اشتباه گرفته شود اما باید در نظر داشت که توری فرنگی در عین شباهت ظاهری متفاوت از سایر انواع توری ست و کاربرد مخصوص خود را دارد.</p>

<h2>مقدمه توری فرنگی</h2> <p>امروزه انواع مختلفی از توری ها با مشخصات متفاوت ساخته شده اند که هر کدام برای استفاده در شرایطی خاص مناسب هستند. به طور کلی توری فلزی یک شبکه ی فلزی ست از بافتن سیم های فلزی یا برش ورق فلزی تولید می شود. توری ها با توجه به روش تولید، ابعاد، قطر مفتول یا ضخامت ورق، شکل شبکه یا چشمه انواع مختلفی دارند. &nbsp;توری فرنگی یکی از انواع توری های فلزی ست که ممکن است به دلیل شباهتی که با توری مرغی یا توری گابیون دارد با آن اشتباه گرفته شود اما باید در نظر داشت که توری فرنگی در عین شباهت ظاهری متفاوت از سایر انواع توری ست و کاربرد مخصوص خود را دارد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تصویر شماره ۱ - توری فرنگی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640417771658.jpg" alt=" توری فرنگی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1 - توری فرنگی</p> <p><strong>آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="توری فرنگی چیست؟" href="#what">توری فرنگی چیست؟</a></li> <li><a title="تفاوت توری فرنگی با توری مرغی" href="#differ">تفاوت توری فرنگی با توری مرغی</a></li> <li><a title="تفاوت توری فرنگی با گابیون" href="#gabion">تفاوت توری فرنگی با گابیون</a></li> <li><a title="انواع توری فرنگی" href="#kind">انواع توری فرنگی</a></li> <li><a title="کاربردهای توری فرنگی" href="#usage">کاربردهای توری فرنگی</a></li> <li><a title="عوامل موثر بر قیمت توری فرنگی" href="#factors">عوامل موثر بر قیمت توری فرنگی</a></li> <li><a title="مزایای توری فرنگی" href="#advantage">مزایای توری فرنگی</a></li> <li><a title="خرید توری فرنگی" href="#purchase">خرید توری فرنگی</a></li> </ul> <h2>توری فرنگی چیست؟</h2> <p>توری فرنگی همانطور که گفته شد از نظر ظاهری بسیار شبیه به توری مرغی یا توری گابیون است. یعنی شکل چشمه ها در توری فرنگی به صورت 6 ضلعی ست و از بافته شدن سیم های مفتولی به دست می آید. اما در توری فرنگی&nbsp; سایز مفتول استفاده شده در مقایسه با توری مرغی بالاتر و از گابیون <span id="what"></span>کمتر است. در واقع می توان توری فرنگی یک نوع توری بین توری مرغی و توری گابیون است. البته علاوه بر ضخامت مفتول تعداد پیچ های بافته شده درتوری فرنگی نیز بیشتر است.</p> <p>در شکل زیر می توانید نمونه ای از توری فرنگی را مشاهده کنید.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تصویر شماره ۲ - توری فرنگی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640417816892.jpg" alt="توری فرنگی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 2 - توری فرنگی</p> <p>در ساخت توری فرنگی از مفتول گالوانیزه استفاده می شود.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید:<a title=" توری حصاری چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/article/230/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%B3" target="_blank" rel="nofollow"> توری حصاری چیست؟</a></p> </blockquote> <h2>تفاوت توری فرنگی با <a title="توری مرغی" href="https://www.modiranahan.com/article/243/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">توری مرغی</a></h2> <p><span id="differ"></span>با اینکه توری فرنگی با توری مرغی از یک خانواده است اما همانطور که گفته تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند. قطر مفتولی که برای ساخت توری فرنگی به کار برده می شوداز توری مرغی بیشتر است. بنابراین مقاومت بیشتری نیز در مقایسه با توری مرغی در برابر نیروهای وارد شده و همچنین شرایط آب و هوایی دارد. برای ساخت هر دو توری مرغی و توری فرنگی از مفتول های گالوانیزه استفاده می شود. این مفتول ها می توانند گالوانیزه سرد یا گرم باشند. اما عمده توری های فرنگی تولید شده در کشور از نوع توری گالوانیزه گرم هستند که کیفیت و مقاومت بالاتری دارند و در برابر خشکی، رطوبت، زنگ زدگی و باران اسیدی از مستحکم تر هستند. توری های مرغی با گالوانیزه سرد بیشتر وارداتی هستند و از کشور چین وارد می شوند. این نوع توری از نظر وزنی سبک تر می باشند و قیمت کمتری نیز دارند. به همان نسبت از نظر کیفیت نیز پایین ترند.</p> <p>توری فرنگی بر خلاف توری مرغی که تنها در دو عرض 90 و 120 سانتیمتر عرضه می شود در سه سه عرض 120، 150 و 180 سانتیمتر در بازار موجود است. رول های توری فرنگی نیز عمدتا 20 متری ست و از این نظر نیز با توری مرغی متفاوت است. چشمه های توری فرنگی در دو لوله یک و یک و نیم اینچ (معروف به چهار سانت) و دو اینچ ( معروف به پنج سانت) بافته می شود.</p> <p>ضخامت توری های فرنگی بین 0.8 تا 1.2 میلیمتر است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تفاوت توری فرنگی و مرغی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640418223757.jpg" alt="تفاوت توری مرغی و فرنگی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 3 - توری فرنگی و توری مرغی</p> <p>بنابراین می توان تفاوت ها و شباهت های توری مرغی و توری فرنگی را به صورت زیر فهرست کرد.</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>شباهت ها</strong></span></p> <ul> <li>هر دو چشمه هایی 6 ضلعی دارند.</li> <li>از مفتول های با جنس گالوانیزه ساخته شده اند.</li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تفاوت ها</strong></span></p> <ul> <li>توری فرنگی نسبت به <a title="توری مرغی" href="https://www.modiranahan.com/article/243/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">توری مرغی</a> از استحکام بالاتری برخوردار است.</li> <li>قطر مفتول به کار رفته در توری فرنگی بالاتر است.</li> <li>سایز چشمه ها در توری فرنگی بیشتر است.</li> <li>توری فرنگی در عرض های بیشتری عرضه می شود.</li> </ul> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="مشخصات فنی توری مرغی" href="https://www.modiranahan.com/article/391/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">مشخصات فنی توری مرغی</a></p> </blockquote> <h2>تفاوت توری فرنگی با<a title="گابیون" href="https://www.modiranahan.com/article/342/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86" target="_blank" rel="nofollow"> گابیون</a></h2> <p><span id="gabion"></span>توری فرنگی به توری گابیون نیز شبیه است تا حدی که به آن بچه گابیون نیز گفته می شود. اما ضخامت توری فرنگی از گابیون کمتر است و چشمه های آن نیز کوچکتر است. در کل توری گابیون مستحکم تر از توری فرنگی است.</p> <p>بنابراین می توان گفت که توری فرنگی نوعی توری ست که از نظر مشخصات فنی و استحکام مابین توری مرغی و گابیون قرار دارد.</p> <blockquote> <p style="text-align: right;">بیشتر مطالعه کنید: <a title="جدول وزن گریتینگ" href="https://www.modiranahan.com/wiki/82/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF" target="_blank" rel="nofollow">جدول وزن گریتینگ</a></p> </blockquote> <h2>انواع توری فرنگی</h2> <p>توری های فرنگی می توانند از نظر سایز چشمه، قطر مفتول، عرض و همینطور جنس مفتول به کار برده شده برای ساخت آنها با یکدیگر متفاوت باشند.</p> <p><span id="kind"></span>از نظر قطر چشمه، توری فرنگی به دو نوع 4 سانت (کوچک) و 5 سانت (بزرگ) تقسیم بندی می شود.</p> <p>از نظر جنس مفتول هم دو نوع گالوانیزه سرد و گالوانیزه گرم در بازار وجود دارد. نوع گالوانیزه گرم بیشتر در کشور تولید می شود و از مقاومت و استحکام بالاتری برخوردار است. برای تولید این نوع توری از مفتول هایی که به روش غوطه وری گرم تولید شده اند استفاده می شود. اما نوع گالوانیزه سرد بیشتر از کشور چین وارد می شود و از دوام و استحکام بالایی برخوردار نیست.</p> <p>البته لازم به ذکر است که برای تولید توری فرنگی از مفتول سیاه هم استفاده می شود که از نظر قیمت مقرون به صرفه تر است اما دوام کمتری نسبت به توری های گالوانیزه دارد و از آنجا که عمر مفید کمتری دارد برای کاربردهایی که در معرض رطوبت و هوا قرار دارد چندان توصیه نمی شود.</p> <h2>کاربردهای توری فرنگی</h2> <p><span id="usage"></span>توری فرنگی در صنایع مختلف بسیار کاربرد دارد که مهمترین آنها عبارتند از:</p> <ul> <li><strong>کشاورزی و دامپروری</strong></li> </ul> <p>حصارکشی در مزارع از جمله مهمترین کاربردهای توری فرنگی ست. به کمک توری فرنگی می توان مزارع یا باغچه ها را از دسترس حیوانات دور نگه داشت. همچنین مرزبندی زمین هم به کمک این نوع توری می تواند انجام شود. توری فرنگی برای ساخت قفس های مستحکم حیوانات هم کاربرد دارد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="کاربرد توری فرنگی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640418797984.jpg" alt="کاربرد توری فرنگی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 4 - کاربرد توری فرنگی</p> <ul> <li><strong>صنعت ساخت و ساز</strong></li> </ul> <p>توری فرنگی برای حصارکشی محیط های کارگاهی، ممانعت از ورود افراد به محیط های ممنوعه، نصب در کناره ی بزرگراه ها و جاده ها و ... نیز کاربرد دارد.</p> <h2>عوامل موثر بر قیمت توری فرنگی</h2> <ul> <li><strong>جنس مفتول</strong></li> </ul> <p><span id="factors"></span>هر چه مفتول به کار رفته در ساخت توری فرنگی با کیفیت تر باشد، توری نیز قیمت بالاتری خواهد داشت. توری های گالوانیزه گرم عمدتا از توری های گالوانیزه سرد قیمت بالاتری دارند.</p> <ul> <li><strong>وزن توری</strong></li> </ul> <p>توری هایی که با مفتول های ضخیم تر بافته شده اند چون وزن بالاتری دارند قیمت بالاتری نیز دارند.</p> <ul> <li><strong>ابعاد چشمه</strong></li> </ul> <p>هر چه چشمه های توری کوچکتر باشد مفتول بیشتری برای بافت آن به کار رفته است بنابراین قیمت آن نیز بالاتر است.</p> <h2>مزایایی توری فرنگی</h2> <p><span id="advantage"></span>توری فرنگی با توجه به مشخصاتی که دارد از مزایای زیادی برخوردار است که برخی از آن ها ذکر می شود.</p> <ul> <li>استحکام بالا</li> <li>کاربردهای متنوع</li> <li>مقاومت در برابر زنگ زدگی</li> <li>ابعاد متنوع و استاندارد</li> <li>قیمت مناسب</li> <li>زیبایی ظاهری</li> <li>در دسترس بودن</li> </ul> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید:<a title="گابیون بندی چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/article/391/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow"> گابیون بندی چیست؟</a></p> </blockquote> <h2>خرید توری فرنگی</h2> <p><span id="purchase"></span>توری فرنگی در مواردی که نیاز به استفاده از یک توری مستحکم در محیط بیرونی باشد گزینه ی بسیار مناسبی ست که می تواند کاملا نیازهای مصرف کننده را برطرف کند. چنانچه شما قصد خرید انواع توری مانند توری مرغی، توری گابیون و یا توری فرنگی را دارید می توانید&nbsp; از خدمات مدیران آهن استفاده نمایید. مدیران آهن تامین کننده ی انواع محصولات فولادی ست که می تواند با کمترین قیمت و سریعترین زمان ممکن محصول مورد نیاز شما را تامین کند.</p> <p>برای آگاهی از <a title="قیمت توری مرغی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/96/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C" target="_blank" >قیمت توری مرغی</a>، قیمت توری فرنگی و قیمت گابیون با شماره تلفن <a title="tel" href="tel:03134155">03134155</a> تماس بگیرید.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲