MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

ورق سیاه برشی و قیمت آن

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>ورق سیاه برشی یا ورق نورد گرم (Hot rolled mild steel) یکی از متداول ترین محصولات فولادی است که به صورت فابریک کارخانه ای یا برش کارگاهی تولید میشود. قیمت ورق سیاه برشی به نوع ورق، ضخامت و نوع دستگاه برش آن بستگی دارد.</p>

<p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="hydraulic-guillotine-shear.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1666427123374-hydraulic-guillotine-shear.jpg" alt="روش های مختلف برش ورق فولادی" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت ورق سیاه برشی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/80/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87" target="_blank" >قیمت ورق سیاه برشی</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>سطح خارجی ورق سیاه به علت اکسیداسیون و زنگ زدگی به حالت مات است و همانند ورق گالوانیزه و روغنی براق نمی باشد. شایعترین نوع ورق فولادی تولید شده در ایران ورق ST37 و ST52 است.</p> <h2>روش تولید ورق سیاه برشی</h2> <p>برای تولید ورق برشی معمولا از دو روش نورد سرد و نوردگرم استفاده میکنند. ورق برشی آجداری که از روش نوردگرم تولید میشود معمولا به اسم ورق سیاه معروفند. در مقابل ورق تولید شده به روش نورد سرد به دلیل شکل ظاهری و براق بودن سطح خارجی آن به عنوان ورق روغنی می شناسند.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="کاربردها و ویژگی های ورق سیاه" href="https://www.modiranahan.com/wiki/47/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87" target="_blank" rel="nofollow">کاربردها و ویژگی های ورق سیاه</a></p> </blockquote> <h2>نحوه تولید ورق سیاه برشی</h2> <p>ورق سیاه فولادی حاصل از نوردگرم مستقیم شمش یا بیلت فولادی است. که با استفاده از حرارت و غلتک های متعدد در مسیر رفت و برگشت از ضخامت شمش کاسته و به عرض و طول آن افزوده میشود، این مرحله را سایزینگ اسلب میگویند. بعد از سایزینگ اسلب، که هنوز به حالت گداخته است در باکس جمع&zwnj;آوری کویل به صورت کلافی پیچیده میشود. کلاف باز و ابتدا و انتهای آن توسط گیوتین برش خورده میشود. میزان سختی ورق سیاه از آنالیز شمش و میزان کربن استفاده شده مشخص میشود. میزان درجه سختی از ST33 &nbsp;تا ST52 &nbsp;متغیر است. ورق ST37 متناسب ترین میزان درجه سختی را دارد نه آنقدر نرم است و نه آنقدر سخت نتواند کششی را تحمل کند. ورق سیاه به صورت رول و فابریک تولید میشود. ورق سیاه فابریک به صورت برش خورده با بسته بندی اصولی همراه با پالت و تسمه در اختیار مشتری قرار گرفته میشود.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <h2>کاربرد ورق برشی</h2> <p>ورق سیاه برشی به علت ماهیت تولید، میزان استقامت و استحکام آن موجب شده در بین محصولات جایگاه ویژه ای به دست آوردند.</p> <ul> <li>برای ساخت گارد ریل و تجهیزات ترافیکی</li> <li>تولید ورق پانچ، تسمه و زهوارهای فولادی</li> <li>کشتی سازی و دیگر تجهیزات دریایی</li> <li>ساخت انواع پروژه ها و مخزن های بسیار بزرگ</li> <li>صنعت خودرو سازی</li> <li>ساخت پروفیل ساختمانی بسته یا باز، ناودانی، نبشی و ...</li> </ul> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="تفاوت St37 و St52 در چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/article/21/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-St37-%D9%88-St52-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-S235-%D8%A8%D8%A7-S355-%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow">تفاوت St37 و St52 در چیست؟</a></p> </blockquote> <h2>وزن ورق سیاه فولا مبارکه</h2> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="48"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p><strong>طول m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>عرض m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p><strong>ضخامت mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p><strong>وزن هر شیت ورق سیاه kg</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>32</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>50</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>212</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>283</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>3533</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>424</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>657</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>707</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>848</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>1060</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید :&nbsp;<a title="ورق آلوزینک (گالوالوم) چیست" href="https://www.modiranahan.com/article/45/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87" target="_blank" rel="nofollow">ورق آلوزینک (گالوالوم) چیست</a></p> </blockquote> <h2>محاسبه وزن ورق</h2> <p>نکته: چگالی آهن در حالت استاندارد عدد 7.86 است.</p> <p style="text-align: left;"><em>چگالی ورق * ضخامت ورق (mm) * &nbsp;عرض ورق (m) * طول ورق (m) = وزن ورق (Kg)</em></p> <h2>ابعاد استاندارد ورق برشی</h2> <ol> <li>ورق سیاه با عرض 1 متر در طول 2 متر&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>2 * 1</strong></li> <li>ورق سیاه با عرض 1.25 متر در طول 2.5 متر&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>2.5 * 1.25</strong></li> <li>ورق سیاه با عرض 1.5 متر در طول 6 متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; &nbsp;6 * 1.5</strong></li> </ol> <h2>انواع ورق سیاه قابل عرضه در شرکت مدیران آهن:</h2> <ul> <li>ورق سیاه st37</li> <li>ورق سیاه st44</li> <li>ورق سیاه st52</li> <li>&nbsp;ورق سیاه A6</li> <li>ورق سیاه &nbsp;Ck45</li> <li>ورق سیاه آجدار</li> <li>ورق پانچ</li> <li>ورق آلیاژِی</li> </ul> <h2>بسته بندی ورق سیاه برشی</h2> <p>&nbsp;</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 113px;" width="109"><img class="content-image" title="بسته بندی ورق سیاه برشی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/a1.jpg" alt="بسته بندی ورق سیاه برشی" /></td> <td style="width: 245px;" width="198"> <p>دو لایه پوشش کاغذی</p> <p>دو تسمه در طول</p> <p>سه تسمه در عرض</p> <p>مناسب برای (4000 mm <u>&gt;</u> طول)</p> <p>محافط سرتاسری لبه ها در بالا و پایین</p> </td> <td style="width: 84px;" width="137"> <p><img class="content-image" title="بسته بندی ورق سیاه برشی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/a8.jpg" alt="بسته بندی ورق سیاه برشی" /></p> </td> <td style="width: 261px;" width="198"> <p>دو لایه پوشش کاغذی</p> <p>شش تسمه عرضی</p> <p>با محافظ لبه ها در راستای طولی</p> <p>دو عدد برچسب</p> <p>&nbsp; 7000 mm&gt; طول <u>&gt;</u> 4000 mm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 113px;" width="109"> <p><img class="content-image" title="بسته بندی ورق سیاه برشی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/a2.jpg" alt="بسته بندی ورق سیاه برشی" /></p> </td> <td style="width: 245px;" width="198"> <p>چهار تمسه عرضی</p> <p>همراه با محافظ لبه ها</p> <p>&nbsp;4000 mm&gt; طول</p> </td> <td style="width: 84px;" width="137"> <p><img class="content-image" title="بسته بندی ورق سیاه برشی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/7a.jpg" alt="بسته بندی ورق سیاه برشی" /></p> </td> <td style="width: 261px;" width="198"> <p>فروش داخلی</p> <p>دو تسمه در عرض</p> <p>دو تسمه در طول</p> <p>&nbsp;4000 mm&gt; طول</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 113px;" width="109"> <p><img class="content-image" title="بسته بندی ورق سیاه برشی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/a3.jpg" alt="بسته بندی ورق سیاه برشی" /></p> </td> <td style="width: 245px;" width="198"> <p>چهار تسمه عرضی</p> <p>&nbsp;6000 mm&gt;طول <u>&gt;</u> 4000 mm</p> </td> <td style="width: 84px;" width="137"> <p><img class="content-image" title="بسته بندی ورق سیاه برشی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/a6.jpg" alt="بسته بندی ورق سیاه برشی" /></p> </td> <td style="width: 261px;" width="198"> <p>فروش صادراتی</p> <p>دو تسمه طول</p> <p>سه تسمه عرض</p> <p>با محافظ لبه ها برای</p> <p>&nbsp;4000 mm&gt; طول</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 113px;" width="109"> <p><img class="content-image" title="بسته بندی ورق سیاه برشی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/a4.jpg" alt="بسته بندی ورق سیاه برشی" /></p> </td> <td style="width: 245px;" width="198"> <p>شش تسمه عرضی</p> <p>همراه با محافظ لبه های</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;12000 mm &gt;طول <u>&gt;</u> 6000 mm</p> </td> <td style="width: 84px;" width="137"> <p><img class="content-image" title="بسته بندی ورق سیاه برشی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/a5.jpg" alt="بسته بندی ورق سیاه برشی" /></p> </td> <td style="width: 261px;" width="198"> <p>پنج تسمه عرضی</p> <p>با محافظ لبه ها</p> <p>&nbsp;2000 mm &gt; طول &gt; 6000 mm</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>تولید کنندگان ورق سیاه</h2> <p>کارخانجات زیادی در ایران ورق سیاه تولید میکنند که مهمترین آهن ها شامل:</p> <ul> <li>ورق ساه فولاد مبارکه</li> <li>ورق سیاه فولاد کاویان اهواز</li> <li>ورق سیاه قطعات</li> <li>ورق سیاه سبا</li> <li>ورق سیاه گیلان</li> <li>ورق سیاه فولاد اکسین</li> </ul> <blockquote> <p><span style="font-size: 15px;">بیشتر بخوانید:&nbsp;</span><a style="font-size: 15px;" title="10 روش متفاوت برای برش انواع آهن آلات" href="https://www.modiranahan.com/article/28/10-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%87%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">10 روش متفاوت برای برش انواع آهن آلات</a></p> </blockquote> <h2>برش ورق سیاه</h2> <p>رول ورق سیاه برای برش و تبدل به ورق سیاه برشی از دستگاه های برش مانند دستگاه های برش گیوتین، هوا برش، دستگاه پلاسما، دستگاه های CNC استفاده میکند.</p> <h3>دستگاه برش گیوتین Guillotine steel</h3> <p>گیوتین نوعی قیچی بسیار بزرگ است. در این قیچی ها معمولا تیغه پایینی ثابت بوده و به لبه میز قیچی سوار شده است. تیغه بالایی که به صورت عمودی قابل حرکت می باشد نسبت به تیغه پایینی دارای زاویه 1 تا 6 درجه بوده است و باعبور دادن آن از کنر تیغه ثابت عمل برش انجام میشود.</p> <div id="52174797993"> <script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/2YWcF?data%5Brnddiv%5D=52174797993&amp;data%5Bresponsive%5D=yes"></script> </div> <p style="text-align: center;">کلیپ شماره 1 - برش ورق فولادی توسط دستگاه گیوتین</p> <h3>دستگاه برش پلاسما</h3> <p>یکی از مدرن ترین دستگاه های برش ورق که در دو نوع دستی و اتوماتیک موجود است برش پلاسما می باشد. در برش پلاسما دقت برش بالا، ضایعات کم، ایمنی نسبتا خوب و امکان حمل و نقل آسان از مزایای این روش است. در کل برش پلاسما روش مناسب برای برش انواع ورق، لوله و &hellip; می باشد.</p> <h3>هوا برش</h3> <p>در روش هوا برش با ایجاد شعله بروی فلز و اکسید نمودن آن پیش از اینکه مذاب گردد برشکاری انجام میشود. موسوم ترین روش برش ورق فولادی هوا برش می باشد.</p> <h3>دستگاه برش CNC</h3> <p>برای برش انواع و اقسام محصولات فولادی دستگاه سی ان سی کاربرد دارد. توسط دستگاه های CNC میتوان روش های متفاوتی برای برش بکاربرد از قیبل پلاسما، لیزر و هوا برش. اغلب از این روش برای برش ورق با ضخامت بالا مناسب است.</p> <h3>&nbsp;</h3> <h2>قیمت ورق سیاه برشی</h2> <p><a title="قیمت ورق برشی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/80/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87" target="_blank" >قیمت ورق برشی</a> به نوع ورق و ضخامت ورق بستگی دارد اصولا ورق های سیاه با ضخامت بالا را با دستگاه های لیزر برش میدهند که هزینه بالاتری نسبت به ورق های کم ضخامت که برش آن ها اغلب توسط دستگاه های گیوتین صورت میگیرد دارد. در اصل هم نوع ورق سیاه، ضخامت و نوع دستگاه برش بر قیمت ورق سیاه برشی ثاتیر گذار است. قیمت ورق سیاه کارخانه های دیگر را روزانه در وب سایت مدیران آهن مشاهده کنید.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲