MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

ورق API؛ ویژگی ها و کاربرد ورق api

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>ورق API نوعی ورق فولادی ست که از آن برای ساخت لوله های موسوم به API برای انتقال خطوط نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می شود. API مخفف عبارت American Petroleum Institute به معنای موسسه نفت آمریکاست . این موسسه بزرگترین انجمن تجاریست که در حوزه نفت و گاز در کشور آمریکا فعالیت می کند و در طول سال های فعالیت خود مجموعه ی وسیعی از استانداردها پتروشیمی، نفت و گاز را توسعه داده است. ورق یا لوله API نیز الزمات استاندارد این موسسه را برآورد می کند و به طور عمده در خطوط نفت و گاز به کار می رود.&nbsp; &nbsp;</p>

<h2 dir="rtl">ورق API چیست؟</h2> <p dir="rtl">تجهیزات خطوط انتقال نفت، گاز و آب مانند لوله و اتصالات تحت فشار هوا و هم گرما زیاد هستند. برای همین، آنها را از مواد قوی و محکم مانند ورق API می سازند. جنس این ورق ها از آلیاژهای مختلف مانند منگنز، کربن، سیلیسیم و غیره است. API مخفف American Petroleum Institute به معنی موسسه نفت آمریکا است.</p> <p dir="rtl">این موسسه الزامات طراحی، تحویل و مشخصات شیمیایی و مکانیکی گریدهای فولادی را در یک راهنمای کامل آورده است. ورق های API، چندین ویژگی و گیرد دارد که در ادامه آنها را بررسی می کنیم.&nbsp;</p> <h2 dir="rtl">گریدهای ورق API</h2> <p dir="rtl">بر اساس استاندارد آمریکایی API ، ورق API به گریدهای زیر تقسیم بندی می شود:</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">API 5L GR</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">X52</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">X56</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">X60</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">X65</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">X70</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">X80</p> </li> </ul> <h2 dir="rtl">آنالیز شیمیایی ورق API</h2> <p dir="rtl">این محصول دارای کربن (0.02 درصد) و گوگرد (0.003 درصد) است. اضافه کردن منگنز به فولاد، سختی و مقاومت کششی ورق را بیشتر می کند.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="43"><col width="55"><col width="65"><col width="44"><col width="49"><col width="50"><col width="44"><col width="73"><col width="43"><col width="55"><col width="52"><col width="52"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">گرید</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">کرین</p> <p dir="rtl">&nbsp;C&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سیلیسیم S</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">منگنز Mn</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">فسفر p</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">گوگرد S</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">نیکل Ni</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">مولیبدن Mo</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">مس Cu</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">نیوبیوم Nb</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وانادیم V</p> <p dir="rtl">تیتانیوم Ti</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">بور B</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">X65</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.02</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.59</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.018</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.003</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.04</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.017</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.001</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">X65</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.03</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.61</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.016</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.003</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.17</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.05</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.016</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.001</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">X65</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.06</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.35</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.025</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.005</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.25</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.33</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.04</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.07</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">X70</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.03</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.91</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.018</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.003</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.05</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.018</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.001</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">X70</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.08</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.60</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.04</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.07</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">X80</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.07</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.65</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.022</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.002</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.05</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.08</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">X80</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.02</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0. 26</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.95</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.003</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.28</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.31</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.04</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.019</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.001</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">X80</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.08</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0. 10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.50</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.05</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.08</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">X80</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.04</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.60</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.35</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.29</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.06</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <h2 dir="rtl">مشخصات فیزیکی ورق API</h2> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 785.454px; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col style="width: 13.9744%;" width="109"><col style="width: 13.5897%;" width="106"><col style="width: 18.4615%;" width="144"><col style="width: 17.6923%;" width="138"><col style="width: 16.2821%;" width="127"></colgroup> <tbody> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">استاندارد</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">گرید</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">عرض mm</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ضخامت mm</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">محصول نهایی</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 687.273px; border-width: 2px;" rowspan="7"> <p dir="rtl">API</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">API 5L GR</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 687.273px; border-width: 2px;" rowspan="7"> <p dir="rtl">1000mm &ndash; 3000 mm</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 687.273px; border-width: 2px;" rowspan="7"> <p dir="rtl">1mm - 300mm</p> </td> <td dir="ltr" style="height: 687.273px; border-width: 2px;" rowspan="7"> <p dir="rtl">ورق نورد گرم HR</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">ورق نورد سرد CR</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">X52</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">X56</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">X60</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">X65</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">X70</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.1818px;"> <td dir="ltr" style="height: 98.1818px; border-width: 2px;"> <p dir="rtl">X80</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <h2 dir="rtl">ویژگی های ورق API</h2> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="138"><col width="209"><col width="271"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">دسته</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">الزامات کیفیت</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ویژگی های کیفیت&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">چقرمگی معمولی</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"><br> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">&nbsp;مقاومت تسلیمی بالا نسبت به بقیه کیفیت های معمولی</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">چقرمگی (CVN، DWTT)</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">مسطح بودن</p> </li> </ul> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">مقاومت عالی در برابر ترک</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">شکل پذیری خوب</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">مقاومت تسلیمی نسبتا بالا</p> </li> </ul> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">چقرمگی در دمای پایین</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">مقاومت تسلیمی بالا نسبت به بقیه کیفیت های معمولی</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">چقرمگی (CVN، DWTT)</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">مسطح بودن</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">ازدیاد طول یکپارچه</p> </li> </ul> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">قابلیت تحمل بار</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">شکل پذیری بالا</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">استحکام تسلیمی بالا&nbsp;</p> </li> </ul> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">مقاوم در برابر آب ترش</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">مقاومت در برابر ترک خوردگی هیدروژنی در محیط های بسیار اسیدی</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">مقاومت در برابر خوردگی ترک ناشی از تنش سولفیدی (SSC)</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">چقرمگی (CVN، DWTT)</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">مسطح بودن</p> </li> </ul> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">مقاومت عالی در برابر ترک خوردگی هیدروژنی</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">مقاومت در برابر ترک خوردگی سرد</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">شکل پذیری بالا</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1">&nbsp;</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">توضیح جدول</p> <p dir="rtl">&nbsp;DWTT : آزمون پارگی سقوط وزنه</p> <p dir="rtl">CVN: آزمون ضربه شارپی V</p> <h2 dir="rtl">کاربرد ورق API</h2> <p dir="rtl">این ورق کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف دارد از جمله:</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">صنایع پتروشیمی</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">نفت و گاز</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">ساخت کاغذ و ورق</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">صنایع غذایی</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">هوا فضا</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">پالایشگاه</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">مواد دارویی</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">انرژی</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">برق&nbsp;</p> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="carbon-steel-sheets-plates.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1666429836603-carbon-steel-sheets-plates.jpg" alt="ورق های API برای ساخت لوله های API"></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1 : ورق فولادی api</p> <h2 dir="rtl">چرا از ورق API برای ساخت لوله استفاده می شود؟</h2> <p dir="rtl">با توجه به نیازهای توسعه یافته بازار به انرژی نفت و گاز، لوله های خطوط با قطرهای سنگین و بزرگ بیش از پیش در سیستم های انتقال خط لوله مورد نیاز است. اما لوله بدون درز نمی تواند بیش از 40 اینچ قطر تولید شود (به طور کلی قطر خارجی زیر 20 اینچ است).&nbsp;</p> <p dir="rtl">بنابراین در این شرایط از ورق فولادی خط لوله د به عنوان ماده اولیه ساخت لوله های خط API 5L در نظر گرفته شده است. همانند لوله&zwnj;ها، این ورق ها در گرید های PSL1 گریدهایی از B، X42، X46، X52، X56، X60، X70 وجود دارد.&nbsp;</p> <h2 dir="rtl">فرآیند تولید ورق فولادی با استاندارد API</h2> <p dir="rtl">فرایند تولید ورق فولادی با استاندارد API ابتدا با مشخصات مورد در خواست مشتری شروع میشود. مشخصات مورد درخواست کاربر با کیفیت دورنی مواد داخلی مقایسه می شود تا ببیند آیا محصول درخواستی با کیفیت درونی مطابقت دارد یا خیر. در صورت مطابقت محصول توسط کانال های مورد تایید استاندارد API، شروع به تولید ورق API میکنند و اگر تطابق از طریق پروسه آزمایشگاهی حاصل نشد، محصول را تست و در صورت لزوم حذف میکنند. هنگامی که محصول تمام پارامترهای مورد نیاز را داشته باشد به عنوان یک محصول نهایی به مشتری تحویل داده میشود.</p> <p dir="rtl">سرانجام تست خمش و تست هیدرواستاتیک بروی ورق API انجام میشود. در تست خمش هیچ بخشی از قطعه در هنگام آزمایش شکاف، ترک و هیچ جوشی جدا نشده و در تست هیدرواستاتیک مقاومت در برابر خوردگی را آزمایش میکنند.</p> <p dir="rtl">گرید API 5L GR</p> <p dir="rtl">برای خطوط گاز و آب به عنوان مرجع استفاده می شود که برای لوله های فولادی بدون درز و لوله های فولادی جوش داده شده از جمله پورت و پورت مشترک، پورت سوکت لوله و لوله جریان مستقیم (TFL) استفاده می شود.&nbsp;</p> <p dir="rtl">مشخصات فولاد X52</p> <p dir="rtl">فولادهای&nbsp; API 5L Grade X52 دارای استحکام مکانیکی بهتر و حداقل استحکام تسلیم حدود 360 مگاپاسکال هستند. این فولادها از نظر خواص شیمیایی و مکانیکی نسبت به فولادهای API 5L Grade B، API 5L Grade X42 و API 5L Grade X46 برتری دارند.</p> <p dir="rtl">حداقل قدرت تسلیم فولاد X52&nbsp; برابر با&nbsp; 52220 ، به این معنی است که ما این درجه را در API 5L X52 یا L360 می نامیم. استحکام کششی 66700 Psi و 460 Mpa است.</p> <p dir="rtl">مشخصات فولاد X60</p> <p dir="rtl">در ابتدا گفتیم که فولاد X60یکی از گریدهای ورق API است. این فولاد با عیار بالا است که برای ساخت لوله های انتقال نفت و گاز استفاده می شود. در ایران، کارخانه اکسین اهواز ورق های API را باید گرید X60M و گریدهای دیگر تولید می کند.<br><br></p> <p dir="rtl">لوله هایی که با ورق X60 ساخته می شوند، لوله L415 هم نامید دارند که با حداقل قدرت تسلیم در 415 Mpa (60200 psi) نامگذاری شده است.&nbsp;</p> <p dir="rtl">مشخصات فولاد X80</p> <p dir="rtl">X نشان دهنده فولادd است که در خط لوله و استاندارد API Spec 5L استفاده می شود. عدد 80 کنار آن، بیانگر مقاومت آن است که به واحد kpsi است. پس&nbsp; فولاد&nbsp; X80 یعنی فولادی که در خط لوله نفت و گاز به کار می رود و حداقل استحکام تسلیمی آن&nbsp; 80 kpsi است که به واحد متریک تقریباً 555 مگاپاسکال تبدیل می شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="varaghe-ap.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1671431435511-varaghe-api-chist-partak-foolad-farhang-13.jpg" alt="خط تولید ورق فولادی با استاندارد api"></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 2 : خط تولید ورق فولادی api</p> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲