MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

تولید میلگرد در ایران چقدر است؟

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>میلگرد به عنوان یک کالای استراتژیک تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده ی ساختمان در کشور ما دارد. از آنجا که از جمله فاکتورهای تاثیر گذار بر قیمت میلگرد، میزان تولید و عرضه ی آن است در این مقاله به بررسی میزان تولید میلگرد کشور در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و مقایسه میزان تولید کشور در این دو سال پرداخته ایم. آمار نشان میدهد که در سال ۱۴۰۰ تولید میلگرد کشور با ۴ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۹ روبرو بوده است. بخشی از این کاهش تولید مربوط به تابستان ۱۴۰۰ است که با اعمال محدودیت برق بر صنایع فولاد کشور بخش قابل توجهی از تولید این صنعت کاهش یافت.&nbsp;&nbsp;</p>

<p>کشور ایران از جمله تولیدکنندگان پیشتاز در زمینه فولاد و مقاطع فولادی مانند میلگرد در منطقه به شمار می آید. برخورداری از منابع انرژی فراوان و ارزان قیمت، نیروی کار، معادن سرشار و همچنین حمایت های دولت از فولادسازان باعث شده است تا در سال های اخیر رشد قابل توجهی در تولید فولاد و میلگرد در کشور مشاهده شود.</p> <p>میلگرد محصولی استراتژیک در صنعت ساختمان سازی به شمار می آید و میزان تولید و همچنین نوسانات قیمت آن می تواند تاثیر بسیار زیادی بر این صنعت و همچنین مشاغل مرتبط با آن داشته باشد.</p> <p>&nbsp;همینک بیش از 50 کارخانه ی مختلف در کشور به تولید میلگرد اشتغال دارند و علاوه بر برآوردن نیازهای داخلی، بخشی از محصولات خود را به سایر کشورها مانند عراق، افغانستان، ترکیه، ارمنستان و ... صادر می کنند.</p> <p>از جمله عواملی که بر قیمت میلگرد تاثیر گذار است میزان تولید آن است. مشاهده شده است در زمان هایی که تولید میلگرد بنا به دلایلی با کاهش روبرو بوده است، با افزایش تقاضا و یا برای تقاضای ثابت، قیمت آن افزایش یافته است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تولید میلگرد در کشور.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1643026205701.jpg" alt="تولید میلگرد در کشور" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - تولید میلگرد در کشور</p> <p>در ادامه این مقاله ما به بررسی میزان تولید میلگرد کشور در دوره های مختلف بر اساس آمار منتشر شده توسط انجمن تولید کنندگان میلگرد کشور خواهیم پرداخت.</p> <p><strong>آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="تولید میلگرد کشور در سال 1399" href="#prod99">تولید میلگرد کشور در سال 1399</a></li> <li><a title="تولید میلگرد کشور در 9 ماه ابتدایی سال 1400" href="#produ00">تولید میلگرد کشور در سال 1400</a></li> <li><a title="مقایسه تولید میلگرد در سال 1399 و سال 1400" href="#compare">مقایسه تولید میلگرد در سال 1399 و سال 1400</a></li> </ul> <h2>تولید میلگرد کشور در سال 1399</h2> <p><span id="prod99"></span>براساس آمار منتشر شده کل تولید میلگرد کشور در سال 1399 برابر با 9 میلیون و 522 هزار تن اعلام شده است که در مقایسه با سال 1398 به میزان 15 درصد رشد داشته است.</p> <p>بر این اساس تولید میلگرد 82 درصد از تولید کل مقاطع فولادی که برابر با 11 میلیون و 601 هزار تن بوده است را در سال 1399 تشکیل می دهد.</p> <p>با در نظر گرفتن کل محصولات فولادی شامل مقاطع طویل و تخت، سهم تولید میلگرد در سال 99 معادل 43 درصد بوده است.</p> <p>در سال 1398 سهم تولید میلگرد از مقاطع طویل فولادی 81 درصد و از کل محصولات فولادی 41 گزارش شده است.</p> <p>تولید میلگرد در سال 1399 در نمودارهای زیر ارائه شده است. همانطور که مشاهده میکنید کمترین تولید در فروردین ماه اتفاق افتاده است و بیشترین تولید نیز در آبان ماه که به ترتیب برابر با 520 و 939 هزار تن بوده است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تولید میلگرد ۱۳۹۹.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1643026266839.jpg" alt="تولید میلگرد کشور در سال ۱۳۹۹" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۲ - تولید میلگرد کشور در سال ۱۳۹۹</p> <blockquote> <p style="text-align: right;">بیشتر مطالعه کنید: <a title="کارخانه های تولید میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/article/216/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">کارخانه های تولید میلگرد</a></p> </blockquote> <h2>تولید میلگرد کشور در سال 1400</h2> <p><span id="produ00"></span>مطابق با آمارهای انجمن تولید کنندگان فولاد کشور در سال 1400 مجموعا&nbsp; ۹ میلیون و ۱۴۸ هزار تن میلگرد در کشور تولید شده است.&nbsp;</p> <p>بیشترین تولید ماهانه مربوط به خرداد با 966 هزار تن و کمترین تولید نیز در تیرماه برابر با 458 هزارتن بوده است. به عبارت دیگر در تیرماه تولید میلگرد کشور به یکباره به نصف کاهش می یابد که دلیل آن را می توان محدودیت های اعمال شده در برق مصرفی کارخانه های میلگردسازی دانست. مرداد ماه نیز با وجود آنکه تولید میلگرد نسبت به تیرماه با افزایش همراه بوده است اما باز هم در کشور کمتر از حد میانگین میلگرد تولید شده است.</p> <p>آمار تولید میلگرد کشور به تفکیک ماه در سال 1400 را می توانید در نمودار زیر مشاهده کنید.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="1400 rebar production.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1651050017046-1400%20rebar%20production.jpg" alt="rebar production" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۳ - تولید میلگرد کشور در سال ۱۴۰۰</p> <h2>مقایسه تولید میلگرد در سال 1399 و سال 1400</h2> <p><span id="compare"></span>در سال 1399 میزان تولید میلگرد کشور برابر با 9 میلیون و 522 هزارتن و در سال 1400 برابر با 9 میلیون و 148 هزار تن بوده است. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۰ تولید میلگرد کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۹با 4 درصد کاهش روبرو بوده است.</p> <p>در نمودار زیر می توانید میزان تولید در سال های 1399 و 1400 را به تفکیک ماه مشاهده کنید.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="rebar production in 1400 and 1399.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1651050350944-rebar%20production%20in%201400%20and%201399.jpg" alt="rebar production in 1400 and 1399" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۴ - مقایسه تولید میلگرد در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید:<a title=" راهنمای خرید میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/article/193/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow"> راهنمای خرید میلگرد</a></p> </blockquote> <p>همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید تولید میلگرد در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در اکثر ماه ها به جز تیر و مرداد تقریبا نزدیک به هستند. در این دو ماه نیز تنها عاملی که باعث کاهش تولید شد قطع مکرر و سهمیه بندی برق صنایع تولید فولاد بود. در سال جاری (۱۴۰۱) نیز گزارش ها حاکی از این مساله است که محدودیت برق بر صنایع اعمال خواهد شد و حتی ممکن است زودتر از سال گذشته و از اردیبهشت ماه آغاز شود. با این وجود نباید انتظار داشت که در سال ۱۴۰۱ نیز موفق به دست یابی به تولیدی بیش از سال گذشته شویم. این درحالی ست که بنابر سند چشم انداز تولید فولاد کشور تا سال ۲۰۲۵ قرار تا این سال بیش از ۵۰ میلیون تن در سال تولید شود. یعنی ما تنها ۳ سال فرصت داریم تا تولید خود را از ۳۰ میلیون تن در سال به ۵۰ میلیون تن برسانیم. مساله ای که بسیار دور از انتظار می نماید.&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲