MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

میلگرد نرمال چیست؟

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>میلگرد در دو نوع آجدار و ساده تولید میگردد که هر کدام از این میلگرد ها در دو نوع شاخه و کلاف به بازار عرضه می شود. در واقع وظیفه اصلی میلگرد جبران مقاومت کششی بتن در مقابل نیروهای وارده می باشد. از آنجایی که توانایی بتن در تحمل نیروهای کششی بسیار کم است برای جلوگیری از شکستگی آن، میلگردها را بکار می گیرند. &nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="میلگرد نرمال چیست | قیمت روز میلگرد نرمال" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1616051914089.jpg" alt="میلگرد نرمال چیست | قیمت روز میلگرد نرمال" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت میلگرد آجدار " href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" >قیمت میلگرد آجدار</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p><span id="whats"></span>میلگرد در دو نوع آجدار و ساده تولید میگردد که هر کدام از این میلگرد ها در دو نوع شاخه و کلاف به بازار عرضه می شود. در واقع وظیفه اصلی میلگرد جبران مقاومت کششی بتن در مقابل نیروهای وارده می باشد. از آنجایی که توانایی بتن در تحمل نیروهای کششی بسیار کم است برای جلوگیری از شکستگی آن، میلگردها را بکار می گیرند.</p> <p>به طور کلی میلگردها در چهار گروه A1، A2، A3 و A4 در بازار آهن موجود می باشد. میلگرد های گروه A1 &nbsp;آجدار نیست و از آن ها با عنوان <a title="میلگرد ساده | وزن میلگرد ساده | قیمت میلگرد ساده" href="https://www.modiranahan.com/article/171/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87" target="_blank" rel="nofollow">میلگرد ساده</a> می شود و معمولا برای جوشکاری و خمکاری مناسب است. از مهمترین مصالح مورد نیاز در صنعت ساختمان سازی، میلگرد اجدار است.</p> <p>میلگرد ها عموما مقاطعی هستند که در طول استاندارد 6 و 12 متری ساخته و روانه بازار می شوند. اما در این میان برخی پروژه ها برای اجرای بخشی از سازه نیاز هایشان به مقاطعی کمتر از 12 متر احتیاج دارند که این کارمنجر به برش و خرد کردن مقاطع می شود و دور ریز و پرتی مصالح را افزایش می دهند و در نهایت موجب افزایش هزینه های پروژه ساخت و ساز خواهد شد. بر همین اساس برخی نوردکاران برای جلوگیری از هدر رفت وقت، هزینه و ... اقدام به تولید میلگردهایی کردند که طول آنها از 12 متر کمتر بوده تا دیگر کسی مشکل طول در میلگرد نداشته باشد. بنابراین میلگرد نرمال جزء مقاطعی می باشند که طول آن کمتر از 12 متر بوده یعنی از یک متر تا 11.9 متر را دارا می باشد. سایز این محصول با انواع مقاطع معمولی تفاوتی نداشته و از 8 میلی&zwnj;متر به بالا موجود می باشد.</p> <blockquote> <p><a title="قیمت میلگرد ساده" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/67/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87" target="_blank" >قیمت میلگرد ساده</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:</strong></p> <ul> <li><a title="میلگرد نرمال چیست؟" href="#whats">میلگرد نرمال چیست؟</a></li> <li><a title="آشنایی با گرید های میلگرد" href="#Trading">آشنایی با گرید های میلگرد</a></li> <li><span id="Trading"></span><a title="تفاوت میلگرد نرمال با دیگر میلگرد ها" href="#Difference">تفاوت میلگرد نرمال با دیگر میلگرد ها</a></li> <li><a title="مشخصات مکانیکی میلگرد نرمال" href="#Mechanical">مشخصات مکانیکی میلگرد نرمال</a></li> <li><a title="مشخصات شیمیایی میلگرد نرمال" href="#Chemical">مشخصات شیمیایی میلگرد نرمال</a></li> <li><a title="کاربرد میلگرد نرمال" href="#Application">کاربرد میلگرد نرمال</a></li> <li><a title="سایز میلگرد نرمال" href="#size">سایز میلگرد نرمال</a></li> <li><a title="قیمت میلگرد نرمال" href="#price">قیمت میلگرد نرمال</a></li> </ul> <h2>آشنایی با گرید های میلگرد</h2> <p>میلگرد ها در گریدهای مختلف تولید می شود که هر کدام از این گرید ها مشخصات و ویژگی ها متنوعی دارند. میلگرد آجدار A2 جز میلگردهای نیمه سخت به حساب می آید که میزان کربن آن کم بود و به همین علت به فرمدهی آن به راحتی امکان پذیراست. معمولا تنش تسلیم و تنش کششی میلگرد A2 &nbsp;به ترتیب برابر 3000 و 5000 کیلوگرم بر سانتی&zwnj;متر مربع است.</p> <p>میلگرد آجدار A3 جز میلگردهای نیمه سخت است آج های این میلگرد به صورت جناغی یا هفت و هشتی است و نسبت به گروه A2 مقاومت بالاتری دارد. تنش سیلان و تنش گسیختگی این میلگرد آجدار به ترتیب 4000 الی 6000 کیلوگرم بر سانتی&zwnj;متر مربع است. جوشکاری روی این گروه از میلگرد ها ممنوع می باشد.</p> <p>میلگرد آجدار A4 از دست محصولات سخت بوده و شکل آج های آن به صورت مرکب می باشد و همین شکل ظاهری موجب تمایز این میلگرد از سایز رده ها شده است. سازه های ساخته شده با این میلگرد سبکتر و مستحکتر از گروه های دیگر است. قیمت میلگرد A4 از گروه های A2 &nbsp;و A3 &nbsp;بالاتر است.</p> <blockquote> <p><a href="https://www.modiranahan.com/article/3231/%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" rel="nofollow">بیشتر بخوانید: نرماله کردن فولاد و تأثیرات آن</a></p> </blockquote> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="گرید انواع میلگرد" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1616052054790.jpg" alt="گرید انواع میلگرد" /><span id="Difference"></span>تصویر شماره 1 - گرید انواع میلگرد</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:<a title=" بهترین نوع میلگرد در بازار آهن ایران" href="https://www.modiranahan.com/article/197/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow"> بهترین نوع میلگرد در بازار آهن ایران</a></p> </blockquote> <h2>تفاوت میلگرد نرمال با دیگر میلگرد ها</h2> <p>تنها تفاوت میلگرد نرمال با دیگر میلگرد ها در میزان طول آن است چرا میلگرد ها در حالت استاندارد در طول 12 و 6 تولید می گردد ولی زمانی که نرمال باشد در طول 3 الی 11.9 متر تولید می شود. در حالت کلی در صنعت ساختمان سازی گاهی نیاز به ملیگرد با طول های متنوع وجود دارد. و به منظور کاهش هزینه برش و صرفه جویی در وقت از میلگرد نرمال استفاده می کنند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تفاوت میلگرد نرمال با دیگر میلگرد ها" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1616052219336.jpg" alt="تفاوت میلگرد نرمال با دیگر میلگرد ها" /><span id="Mechanical"></span>تصویر شماره 2 -&nbsp;تفاوت میلگرد نرمال با دیگر میلگرد ها</p> <h2>مشخصات مکانیکی میلگرد نرمال</h2> <table class="table1200" style="width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="110"> <p><strong>رده بندی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="89"> <p><strong>علامت مشخصه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="3" width="303"> <p><strong>آزمون کششی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="2" width="183"> <p><strong>ازمون خمش سرد</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="100"> <p><strong>حداقل تنش تسلیم</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="106"> <p><strong>حداقل مقاومت کششی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p><strong>حداقل ازدیاد طول نسبی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="87"> <p><strong>زاویه خمش</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p><strong>قطر فک خمش</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="110"> <p>آج دار مارپیچ</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>آج 340</p> </td> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>340</p> </td> <td style="text-align: center;" width="106"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>d2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="110"> <p><span id="Chemical"></span>آج دار جناغی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>آج 400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="106"> <p>600</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>d2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="110"> <p>آج دار مرکب</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>آج500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="106"> <p>650</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="87"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>d2</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>مشخصات شیمیایی میلگرد نرمال</h2> <table class="table1200" style="width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="83"> <p><strong>طبقه&zwnj;بندی</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="83"> <p><strong>علامت مشخصه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="6" width="447"> <p><strong>درصد ترکیب شیمیایی عناصر (حداکثر مقادیر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="94"> <p><strong>حداکثر کربن معادل</strong><strong> %</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="69"> <p><strong>کربن</strong></p> <p><strong>c</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p><strong>سیلیسیم</strong></p> <p><strong>Si</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="75"> <p><strong>منگنز</strong></p> <p><strong>Mn</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p><strong>فسفر</strong></p> <p><strong>p</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p><strong>گوگرد</strong></p> <p><strong>S</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p><strong>نیتروژن</strong></p> <p><strong>N</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="83"> <p>میلگرد آجدار مارپیج</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>آج 340</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>0.35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>0.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>1.36</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>0.050</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>0.050</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="94"> <p>0.50</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>آج 350</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>0.30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>0.60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>1.66</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>0.014</p> </td> <td style="text-align: center;" width="94"> <p>0.51</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="83"> <p>میلگرد آجدار <span id="Application"></span>جناغی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>آج 400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>0.40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>0.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>1.66</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>0.050</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>0.050</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="94"> <p>-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>آج 420</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>0.33</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>0.60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>1.56</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>0.014</p> </td> <td style="text-align: center;" width="94"> <p>0.56</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="83"> <p>میلگرد آجدار مرکب</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>آج 500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>0.43</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>0.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>1.88</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>0.050</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>0.050</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="94"> <p>-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>آج 520</p> </td> <td style="text-align: center;" width="69"> <p>0.35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="83"> <p>0.60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>1.88</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>0.014</p> </td> <td style="text-align: center;" width="94"> <p>0.61</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="راهنمای کامل خرید میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/article/193/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow">راهنمای کامل خرید میلگرد</a></p> </blockquote> <h2>کاربرد میلگرد نرمال</h2> <p><strong>میلگرد نرمال معمولا بیشترین کاربرد را در صنعت ساختمان سازی دارد. از کاربرد های دیگر میلگرد نرمال شامل:</strong></p> <ul> <li>استفاده در بتن ریزی کف سازه ها</li> <li>کاربرد در بتن ریزی کف سازه ها</li> <li><span id="size"></span>تقویت فونداسیون و افزایش مقاومت بتن</li> <li>استفاده در صنایع فنر سازی</li> <li>استفاده به عنوان میلگرد حرارتی</li> </ul> <h2>سایز میگرد نرمال</h2> <p>میلگرد دارای مقادیر دقیق در سایز و وزن می باشد. میلگرد نرمال نیز طبق استاندارد جهانی تولید و به بازار جهانی عرضه می گردد و فقط در میزان طول آن متغییر است.</p> <ol> <li><span id="price"></span>انواع میلگرد آجدار در دو نوع شاخه و کلاف در سایز های متداول 5.5 الی 40 میلی&zwnj;متر</li> <li>انواع میلگرد ساده در دو نوع شاخه و کلاف در سایزهای متداول 5.5 الی 20 میل متر با کاربرد صنعتی و ساختمانی</li> </ol> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:<a title=" تفاوت میلگرد آجدار با میلگرد ساده" href="https://www.modiranahan.com/article/173/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87" target="_blank" rel="nofollow"> تفاوت میلگرد آجدار با میلگرد ساده</a></p> </blockquote> <h2>قیمت میلگرد نرمال</h2> <p>قیمت روز میلگرد نرمال به عوامل مختلفی بستگی دارد. فاکتور هایی از قبیل قیمت دلار، قیمت سکه و میزان تقاضا و عرضه میلگرد در بورس کالا از عوامل تاثیر گذار در قیمت میلگرد نرمال می باشد. در محاسبه قیمت میلگرد نرمال، طول شاخه میلگرد هر چقدر بیشتر باشد قیمت میلگرد نرمال نیز بیشتر می شود.</p> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲