MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

میلگرد سنجاقی چیست و چه کاربردی دارد؟

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p><strong id="docs-internal-guid-054e3c14-7fff-6f4b-7faa-83592861141b">میلگرد سنجاقی، نوعی میلگرد فولادی باریک و کوچک است؛ که از هر دو طرف خم شده و به شکل سنجاق درآمده است. میلگرد سنجاقی در دسته میلگرد های عرضی قرار گرفته و با نام های میلگرد سنجاقکی، دوخت ستون و قلاب دوخت شناخته می شود. به طور کلی میلگرد سنجاقی بر نحوه عملکرد ستون های بتنی در اثر بارهای وارده، تأثیر مستقیمی می گذارد. برای ساخت این آرماتور فولادی از میلگرد های متنوعی استفاه می شود ولی بهترین میلگرد برای ساخت این قطعه، میلگرد گرید A2 سایز 8 و 10 میلی متری است که با توجه به نوع نقشه و نظر مهندس سازه انتخاب می گردد.</strong></p>

<p dir="rtl">با توسعه تکنولوژی های نوین در ساختمان های بتنی، کمک گرفتن از روش های کاربردی همانند استفاده از میلگرد سنجاقی در ستون جهت افزایش مقاومت سازه از اهمیت بالایی برخوردار شده است. این میلگرد در دسته آرماتورهای عرضی قرار دارد و همانطور که به آن اشاره شد با نام های آرماتور سنجاقی، سنجاقکی، قلاب دوخت و آرماتور دوخت ستون شناخته می شود.</p> <p dir="rtl">میلگرد سنجاقی به منظور مقاومت در برابر نیروهای برشی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای انواع مختلف زیر می باشد:</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">میلگرد سنجاقی با خم استاندارد: این نوع میلگرد در هر دو طرف با خم نود درجه شکل داده می شود. اندازه خم میلگرد در هر دو طرف حدود 12 برابر قطر میلگرد است.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">میلگرد سنجاقی با خم نیمه استاندارد: در این نوع آرماتور میلگرد را از یک طرف با زاویه نود درجه و از طرف دیگر با زاویه 135 درجه خم و به شکل چنگک در می آورند.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">میلگرد سنجاقی با خم دو طرف 135 درجه: در این نوع آرماتور زاویه ها برخلاف جهت هم شکل داده می شوند. یک انتها رو به بالا و یک انتها دارای زاویه رو به پایین است.</p> </li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">به طور معمول برای ساخت میلگرد سنجاقی از آرماتورهایی با سایز 8، 10 از نوع AII استفاده می کنند. همچنین تعداد و فاصله هر یک از این میلگرد ها باید برحسب نقشه های محاسباتی سازه تعیین می شوند. میلگرد سنجاقی اغلب در ستون و دیوار مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش مقاومت خمشی این بخش از ساختمان، نقش بسزایی در مقاوم&zwnj;سازی خواهد داشت. این آرماتور علاوه بر اینکه به صورت مزدوج و عمود قرار می گیرد، باید بگونه ای تنظیم شود که کاملا میلگرد طولی سازه را بپوشاند و نکته قابل اهمیت این است که میلگرد سنجاقی باید با استفاده از سیم مفتول کاملا به میلگرد متصل شود. امروزه کاربرد این میلگرد در سازه های بتنی ضروری است، زیرا در نحوه عملکرد و تغییر شکل ستون تحت بارهای جانبی به طور مستقیم تاثیر می گذارد.</p> <h2 dir="rtl">مقررات استفاده از میلگرد سنجاقی</h2> <p dir="rtl">در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان در مورد شرایط آیین نامه ای استفاده از آرماتور سنجاقی در مواردی درج شده که به شرح زیر است:</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">چنانچه فاصله آزاد آرماتورها بیش از 15 سانتی&zwnj;متر باشد و یا تعداد آرماتورها بین خاموت ها بیش از 3 عدد باشد، لازم است آرماتور با خاموت و یا سنجاق نگهداری شود.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">میلگردی که در یک انتها دارای قلابی با زاویه خم حداقل 135 درجه و قسمت مستقیم انتهایی به طول حداقل 6 برابر قطر میلگرد یا 75 میلی&zwnj;متر و در انتهای دیگر دارای قلابی با زاویه خم حداقل 90 درجه و قسمت مستقیم انتهایی به طول حداقل 8 برابر قطر میلگرد باشد.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">در هر مقطع، عضو فاصله میلگرد دوخت از یکدیگر در جهت محور طولی عضو، نباید بیشتر از 350 میلی&zwnj;متر باشد.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">انتهای هر دو میلگرد دوخت باید در برگیرنده یک میلگرد طولی باشد و محل خم 90 درجه آن باید در امتداد میلگرد طولی یک در میان عوض شود.</p> </li> </ul> <p dir="rtl">زمانی که در مقطع ستون ها تعداد میلگردهای طولی بیش از 12 عدد باشد، عموما بستن میلگرد سنجاقی به صورت یک در میان باعث ایجاد مشکل لرزش در زمان بتن ریزی می شود. طبق این آیین نامه می توان به جای استفاده از میلگرد سنجاقی، از خاموت بسته لوزی شکل استفاده کرد. در هر خاموت لوزی شکل فقط یک میلگرد طولی به صورت آزاد قرار می گیرد.</p> <p dir="rtl">بیشتر بخوانید: <a href="https://www.modiranahan.com/article/221/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86">انواع خاموت و روش استفاده از آن</a></p> <h2 dir="rtl">نحوه اجرای میلگرد سنجاقی</h2> <p dir="rtl">بخش اصلی ستون های بتنی و دیوارهای برشی، میلگرد سنجاقی است. که نحوه بستن آن طبق آیین نامه بین المللی به شرح زیر می باشد:</p> <p dir="rtl">در گام اول باید تعداد میلگرد مورد نظر مشخص گردد که به تعداد آرماتورهای سنجاقی به طول ستون بتنی، تعداد میلگرد های طولی و فاصله آن ها از هم بستگی دارد. برای اینکه بگوییم به چند عدد میلگرد سنجاقی نیاز هست، باید ابتدا طول ستون و تعداد خاموت های آن را بدانیم. به عنوان مثال اگر طول میلگرد های طولی ستون دو متر باشد، به ازای هر پانزده سانتی&zwnj;متر به یک خاموت نیاز است و هر خاموت نیز به یک میلگرد سنجاقی دارد که زاویه 90 آن به صورت یکی در میان در امتداد برش ستون قرار می گیرد. البته اگر تعداد میلگردهای طولی که در که در کنارهم قرار گرفته اند بیشتر باشد به تعداد بیشتری از ارماتور سنجاقی نیاز خواهد بود. ولی به طور کلی تعداد میلگرد سنجاقی و چگونگی قرارگیری آنها در آرماتوربندی بستگی به نظر مهندس دارد. در واقع خاموت یک آرماتور عرضی چهارگوش است که دور تا دور ستون را می گیرد. البته خاموت نیز بسته به نوع استفاده به صورت لوزی، مستطیل و مربعی ساخته می شود که نوع لوزی آن برخلاف نوع مربعی آن که دور تا دور ستون است، چهار میلگرد را در داخل ستون در بر می گیرد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;گام دوم، مربوط به اجرای میلگرد سنجاقی می باشد، در این مرحله آرماتورهای سنجاقی که استاندارد آن ها خم نود درجه است، در محل مورد نظر قرار می دهند. هر قلاب دوخت دو میلگر روبه روی هم را در بر می گیرد، به شرطی که فاصله میلگرد ها بیش از 20 سانتی&zwnj;متر نباشد. سپس نوبت به آرماتورهای سنجاقی یک طرف نود درجه می رسد. این آرماتورها به صورت یکی در میان با آرماتورهای استاندارد اجرا می شوند. خم نود درجه آرماتور باید به سمت برش دال بتنی ستون باشد. آرماتورهای قلاب دوخت را به واسطه سیم مفتول به میلگردهای طولی محکم می کنند.</p> <h3 dir="rtl">مزایا و معایب استفاده از میلگرد سنجاقی</h3> <p dir="rtl">استفاده از قلاب دوخت مزایای زیادی دارد که به تعدادی از آنها می توان اشاره کرد:</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">میلگرد سنجاقی به دلیل شکل خاصی که دارد باعث نگه داشتن میلگردهای طولی در جای خود می شود و این مهمترین مزیت آن است.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">میلگرد سنجاقی به دلیل ساختار ویژه ای که دارد به راحتی اجرا می شود و نیاز به تخصص خاصی ندارد.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">میلگرد سنجاقی به دلیل سبک و کم حجم بودن، امکان استفاده از آن ها در هر قسمتی از سازه می باشد.</p> </li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;همانطور که اشاره شد، میلگرد سنجاقی شباهت زیادی به خاموت دارد؛ ولی مزیت استفاده از میلگرد سنجاقی این است که استفاده از خاموت موجب شلوغی سازه و سخت شدن بتن ریزی می شود در حالی که با استفاده از سنجاقی این مشکلات وجود ندارد.</p> <h3 dir="rtl">تفاوت خاموت و سنجاقی</h3> <p dir="rtl">هر دو آرماتور در دسته میلگرد های عرضی قرار دارند ولی یکی از مهمترین تفاوت ها بین این دو، زاویه خم آن هاست؛ زاویه خم انتهایی خاموت نباید دارای زاویه 90 درجه باشد؛ خم 135 درجه برای انتهای خاموت مناسب است. میلگرد سنجاقی دو میلگرد را در واقع به هم سنجاق یا متصل می کند در حالی که خاموت ها به صورت عرضی دور تا دور ستون و تیر را در بر می گیرند. شکل خاموت ها مربعی بوده ولی در برخی مواقع هم مستطیلی است.</p> <p dir="rtl">میلگرد سنجاقی در کنار مزایا و محاسنی که دارد، معایبی نیز دارد که به شرح ذیل می باشد:</p> <ul> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">یکی از معایب میلگرد سنجاقی، محدودیت استفاده از آن است که برای میلگرد های کمتر از 12 میلی&zwnj;متر در هر مقطع ستون کاربرد بیشتری دارد و برای تعداد بیشتر از میلگردهای دیگر غیر سنجاقی استفاده می شود.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">باید تحت نظارت طراح متخصص اجرا شود زیرا فواصل و نحوی اجرا در کار بسیار مهم است و کمترین ایراد می تواند برای پروژه مشکل افرین شود.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">اندازه خم ها و زاویه ها باید طبق محاسبات دقیق انجام گیرد و کوچکترین اشتباه عواقب بدی دارد.</p> </li> <li dir="rtl" aria-level="1"> <p dir="rtl" role="presentation">میلگرد سنجاقی در ابتدا باید به صورت پیش ساخته آماده شود و اگراندازه ها در مقایسه با ستون مورد نظر صحیح نباشد، استفاده از آن ها را سخت می کند.</p> </li> </ul> <h3 dir="rtl">کاربرد های میلگرد سنجاقی</h3> <p dir="rtl">با وجود اینکه این میلگرد نسبت به سایر میلگرد های طولی و اجزای استفاده شده در سازه از سایز کوچک تری برخوردار است ولی با این حال برای کاربردهای زیادی مورد استفاده قرار می گیرد. دو کاربرد رایج و متداول میلگرد سنجاقی در سازه، استفاده در ستون بتنی و دیوار برشی است که در ادامه به طور مفصل راجب به آن توضیح داده شده است.</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">کاربرد میلگرد سنجاقی در ستون بتنی:</span></p> <p dir="rtl">ستون ها اجزایی هستند که برای انتقال بار ساختمان به زمین استفاده می شوند بنابراین باید از استقامت قابل قبول و زیادی برخوردار باشند. پس از اینکه ستون با آرماتور اجرا شد، پوششی از بتن بر روی آن قرار می گیرد. با ریختن بتن، ستون ها تا قدر زیادی محکم می شوند. به طور کلی میلگرد سنجاقی در ستون ها به منظور افزایش استحکام ستون و سایر میلگرد و اجزای به کار رفته در ستون استفاده می شود تا ستون در اثر فشار های وارده تخریب نگردد.</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">کاربرد میگرد سنجاقی در ستون بتنی:</span></p> <p dir="rtl">دیوار برشی به ستون بتنی شباهت دارد با این تفاوت که از این نوع دیوار برای کنترل بارهای وارده در اثر عواملی همچون زلزله، بر ساختمان وارد می آید، ساخته می شود. به طور معمول دیوارهای برشی معمولاً به فونداسیون متصل می شوند مگر در مواردی که بارهای جانبی کوچک باشند به ستون متصل می گردند. در هر حال این دیوارها باید در برابر فشار از مقاومت کافی برخوردار باشند. حالا سؤال اینجاست که کاربرد میلگرد سنجاقی در دیوار برشی چیست؟ از میلگرد سنجاقی برای نگه داشتن میلگرد های طولی استفاده می شود. به طور کلی در هر سازه ای که آرماتور نقش زیرساز را برعهده گرفته باشد، آرماتور سنجاقی کاربرد دارد. برای مثال بناهایی از جمله سازه های چندین طبقه، سازه های کشاورزی، پل ها، سدها و ... از جمله مواردی هستند که برای زیر سازی آن ها از آرماتور فولادی سنجاقی استفاده می شود.</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">کلام آخر</span></p> <p dir="rtl">قلاب دوخت ستون یا همان میلگرد سنجاقی، نوعی آرماتور فولادی است که کمک بزرگی به استحکام ستون و دیوارهای برشی در اثر نیروهای وارده همانند زلزله می کند. عدم استفاده یا استفاده ناصحیح از آن موجب به بار آوردن خسارات جبران ناپذیری می شود؛ زیرا ستون و دیوارهای برشی بدون استفاده از آن با وارد آمدن نیرو، فرو می ریزد بنابراین باید حین استفاده و اجرای آن مقررات و آیین نامه های بین المللی موجود را رعایت نمود. قیمت میلگرد سنجاقی هم بر اساس قیمت میلگرد ساده و آجدار روزانه تعیین می گردد؛ برای اطلاعات بیشتر با شماره 03134155 تماس بگیرید.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲