قیمت پروفیل ساختمانی سایز ۱۰x۲۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۰x۲۰
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری