MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

میلگرد لردگان | قیمت میلگرد لردگان

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>کارخانه میلگرد لردگان (صبا فولاد زاگرس) در سال 1393 در شهرستان بروجن، شهرک سفید دشت چهارمحال بختیاری افتتاح شد. این کارخانه با احداث مجتمع صنعتی در دو فاز تولید مقاطع فولادی و فولادسازی گام بزرگی در راستای افزایش تولیدات داخلی ایفا نمود. میلگرد لردگان در بازار آهن به میلگرد زاگرس معروف می باشد لذا به منظور تامین میلگرد زاگرس مورد نیاز خود می توانید روزانه قیمت میلگرد لردگان&zwnj; (قیمت میلگرد زاگرس) را در وب سایت مدیران آهن مشاهده کنید و پیش فاکتور خرید را دریافت کنید.</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کارخانه میلگرد لردگان | قیمت میلگرد لردگان" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1608470444454.jpg" alt="کارخانه میلگرد لردگان | قیمت میلگرد لردگان" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت میلگرد لردگان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3" target="_blank" >قیمت میلگرد لردگان</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <h2>کارخانه میلگرد لردگان</h2> <p>فاز نخست کارخانه میلگرد لردگان به ظرفیت 420 هزار تن در سال با مشارکت پیمانکاران داخلی و خارجی در حال اجرا می باشد. این فاز دارای کوره های پیش گرم نوع فشاری به همراه 18 قفسه نوردی، سیستم ترمکس، بستر خنک&zwnj;کننده و سیستم بسته بندی اتوماتیک می باشد. کلیه محصولات این فاز، در آزمایشگاه کنترل کیفی مورد آزمایش های کشش و خمش قرار گرفته و گواهی کیفیت برای آن ها صادر میگردد.</p> <p>فاز دوم کارخانه میلگرد لردگان، جهت تولید شمش فولادی اقدام گردید و تا به حال فرآیند های بررسی فنی، مالی و امکان سنجی طرح با موفقیت به پایان رسیده و همچنین مجوزهای مربوط به اخذ در این زمینه مهیا شده است.</p> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:</strong></p> <ul> <li><span id="product"></span><a title="محصولات کارخانه میلگرد لردگان" href="#product">محصولات کارخانه میلگرد لردگان</a></li> <li><a title="مشخصات میلگرد لردگان" href="#Specifications">مشخصات میلگرد لردگان</a></li> <li><a title="روش تولید میلگرد لردگان" href="#Production">روش تولید میلگرد لردگان</a></li> <li><a title="قیمت میلگرد لردگان" href="#price">قیمت میلگرد لردگان</a></li> </ul> <h2>محصولات کارخانه میلگرد لردگان</h2> <p>میلگرد لردگان از سایز 8 الی 32 در دو گرید A2 و A3 مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3132 در دو گروه میلگرد های آج 400 و آج 500 به بازار عرضه می گردد.</p> <p>در این کارخانه با پیشرفت تکنولوژی نورد از نظر کنترل درجه حرارت، سرعت سرد شدن و وجود سیستم ترمکس این امکان را فراهم می کند که از شمش های با کربن معادل پایین بتوان آج 500 با قابلیت جوش پذیری و داکتیلیتی مناسب تولید نمود.</p> <h2>مشخصات میلگرد لردگان</h2> <h3>وزن میلگرد لردگان</h3> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p><strong>سایز میلگرد</strong></p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p><strong>وزن واحد</strong><strong> kg/m</strong></p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p><strong>وزن شاخه</strong><strong> kg</strong></p> </td> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p><strong>ضخامت آج عرضی</strong><strong> mm</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>10</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>0.616</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>7.4</p> </td> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>1</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>12</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>0.888</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>10.66</p> </td> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>1.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>14</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>1.21</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>14.52</p> </td> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>1</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>16</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>1.58</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>18.96</p> </td> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>1.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>18</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>2.00</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>24</p> </td> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>1.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>20</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>2.47</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>29.64</p> </td> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>22</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>2.98</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>35.76</p> </td> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>2.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>25</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>3.85</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>46.2</p> </td> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>2.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>28</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>4.83</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>57.96</p> </td> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>2.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>32</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>6.31</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>75.72</p> </td> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>3.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>36</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>7.99</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>95.88</p> </td> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>3.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>40</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>9.87</p> </td> <td style="width: 97px; text-align: center;" width="93"> <p>118.44</p> </td> <td style="width: 98px; text-align: center;" width="94"> <p>4</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="جدول وزن میلگرد | وزن میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/wiki/73/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow">جدول وزن میلگرد تمام کارخانجات</a></p> </blockquote> <h3>مشخصات شیمیایی میلگرد لردگان</h3> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="152"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p><strong>درصد گوگرد</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p><strong>درصد فسفر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p><strong>درصد سیلیس</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p><strong>درصد منگنز</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p><strong>درصد کربن</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p><strong>کربن معادل</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="152"> <p>استاندارد BS4449</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>0.24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>0.24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p>0.50</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="152"> <p>میلگرد سایز 25 شرکت لردگان</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>0.005</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>0.19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>0.19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>0.62</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>0.19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p>0.29</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="152"> <p>میلگرد لردگان سایز 20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>0.01</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>0.024</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>0.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>0.70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>0.46</p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p>0.34</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="152"> <p>میلگرد لردگان سایز 16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>0.007</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>0.013</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>0.27</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>0.59</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>0.45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p>0.34</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="152"> <p>استاندارد ملی ایران</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>0.050</p> </td> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>0.050</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>0.30 &ndash; 0.15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>0.80 &ndash; 0.50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="97"> <p>0.51 &ndash; 0.36</p> </td> <td style="text-align: center;" width="98"> <p>0.37 &ndash; 0.28</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>مشخصات مکانیکی میلگرد لردگان</h3> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="131"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p><strong>استحکام تسلیم</strong><strong> N/mm<sup>2</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p><strong>استحکام نهایی</strong><strong> N/mm<sup>2</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p><strong>درصد ازدیاد طول</strong><strong> %</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="131"> <p><strong>نسبت استحکام نهایی به استحکام تسلیم بالایی</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="131"> <p>استاندارد BS4449</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>485-650</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="131"> <p>1.06</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="131"> <p>میلگرد سایز 25 لردگان</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>553</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>666</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center;" width="131"> <p>1.20</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="131"> <p>میلگرد لردگان سایز 20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>503</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>629</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>19.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="131"> <p>-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="131"> <p><span id="Production"></span>میلگرد لردگان سایز 16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>470</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>641</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>24.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="131"> <p>-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="131"> <p>استاندارد ملی ایران 3132</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>600</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>15-12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="131"> <p>-</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h2>روش تولید میلگرد لردگان</h2> <p>ابتدا مواد اولیه خط نورد میلگرد لردگان، که به صورت شمش Billet می باشد و معمولا به طول 12 متر در کارخانجات ذوب و ریخته گری تولید می گردد در انبار شمش به طول های متناسب 6 متری برش داده می شود سپس شمش های برید شده بوسیله جرثقیل سقفی بروی میز شارژر انتقال می یابند. شمش ها در داخل کوره های پیش گرم به تدریج در دمای 1150-1250 درجه سانتی گراد گداخته میشود و توسط دستگاه Ejector یا هل دهنده به سمت استند یا قفسه های نورد هدایت می شود. سرانجام پروسه نورد در سه مرحله انجام میشود در این پروسه از سطح مقطع شمش کاهش و به طول آن افزوده می شود. در نهایت محصول نهایی از بستر خنک&zwnj;کننده عبور داده می شود و به طول مناسب برش و بسته می شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خط تولید میلگرد لردگان" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1608470227482.jpg" alt="خط تولید میلگرد لردگان" /><span id="price"></span>تصویر شماره 2 - خط تولید میلگرد لردگان</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="علامت اختصاری میلگرد های تولیدی" href="https://www.modiranahan.com/article/190/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">علامت اختصاری میلگرد های تولیدی</a></p> </blockquote> <h2>قیمت میلگرد لردگان</h2> <p>شرکت مدیران آهن تامین کننده انحصاری میلگرد لردگان می باشد. گفتنی است که میلگرد های این کارخانه را با نازلترین قیمت ها به مشتریان خود عرضه می کند. لذا جهت اطلاع از قیمت روز میلگرد زاگرس با شماره&nbsp;03134155&nbsp;تماس حاصل فرمائید و یا به صفحه قیمت محصولات سایت مدیران آهن مراجعه کنید. میلگرد لردگان جزو میلگرد های باکیفیت اصفهان می باشد لذا مدیران آهن به صورت مستقیم با کارخانه میلگرد لردگان در حال فعالیت می باشد.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲