MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

آمار واردات و صادرات محصولات فولادی در فروردین 1402

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>طبق آخرین آمار منتشر شده انجمن تولیدکنندگان فولاد، میزان کل واردات محصولات فولادی در یکماهه نخست سال 1402، برابر با 58 هزار تُن بوده که نسبت به بازه زمانی سال گذشته، 69 درصد افزایش داشته است. مجموع کل واردات کشور در بخش مقاطع تخت فولادی از ماه فروردین تا اردیبهشت امسال برابر با 54 هزار تُن بوده که 80 درصد تغییر نسبت به سال پیش افزایش داشت. بخش صادرات، 56 درصد رشد را تجربه کرد و از 27 هزار به 42 هزار تُن رسید. بیشترین کاهش در بخش واردات مربوط به تیرآهن با منفی 50 درصد بوده&nbsp; و در بخش صادرات، بیشترین کاهش متعلق به ورق سرد با منفی 50 درصد بوده است. میزان واردات کشور در بخش تیرآهن از فروردین تا اردیبهشت سال 1401 برابر با هزار تُن بوده در حالیکه در میزان صادرات ورق سرد در همین بازه زمانی، 2 هزار تُن بوده و با 50 درصد کاهش به 1 هزار تُن رسید.</p>

<p>بر اساس آخرین آمارها، میزان واردات کل محصولات فولادی از یکماهه نخست سال جاری تا پایان اردیبهشت، برابر با 58 هزار تُن بوده&nbsp; است. این میزان نسبت به بازه مشابه زمانی سال 1401، به اندازه 69 درصد تغییر کرده است. در بخش صادرات ایران در یکماه سال 1402 در مجموع 220 هزار تُن صادرات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، تنها 20 درصد رشد داشته است.</p> <p>بر اساس آمار منتشر شده انجمن تولیدکنندگان فولاد، مجموع کل واردات کشور در بخش مقاطع تخت فولادی از ماه فروردین تا اردیبهشت امسال برابر با 54 هزار تُن بوده که 80 درصد نسبت به سال پیش افزایش داشته است. در حالیکه در بخش صادرات، 56 درصد رشد را تجربه کرد و از 27 هزار تُن به 42 هزار تُن رسید.</p> <p>در حالیکه در بخش واردات مقاطع طویل فولادی درصد تغییرات برابر با منفی 13 درصد بوده به طوریکه در یکماهه نخست سال جاری میزان واردات از 4 هزار تُن به 3 هزار و 500 تُن رسید. در حالیکه که بخش صادرات، افزایش 13 درصد داشته و در مجموع از 157 هزار تُن به 178 هزار تُن در در یکماهه نخست سال جاری&nbsp; رسید.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="iran-steel-export-statistics-march-2023.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1686385962500-iran-steel-export-statistics-march-2023.jpg" alt="آمار صادرات و واردات فولاد فروردین 1402" /></p> <p>در بخش واردات بیشترین کاهش مربوط به تیرآهن با منفی 50 درصد بوده&nbsp; و در بخش صادرات، بیشترین کاهش متعلق به ورق سرد با منفی 50 درصد بوده است. میزان واردات کشور در بخش تیرآهن از فروردین تا اردیبهشت سال 1401 برابر با هزار تُن بوده در حالیکه در میزان صادرات ورق سرد در بازه زمانی مشابه 2 هزار تُن بوده و با 50 درصد کاهش به 1 هزار تُن رسید.</p> <p>در بخش آهن اسفنجی، صادرات افزایش چشمگیری را در یکماه سال 1402 نسبت به یکماهه نخست سال 1401 مشاهده کرد. میزان صادرات در یکماهه نخست سال جاری از 1 هزار تُن به 50 هزار تُن رسیده است.</p> <p>در کل باید گفت که میزان واردات محصولات فولادی کشور، 3.4 برابر صادرات بوده است.</p>
اشتراک در: