MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

آمار تولید آهن اسفنجی و فولاد میانی در فروردین 1402

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>طبق آخرین آمارهای منتشر شده توسط انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، تولید آهن سفنجی ایران در یکماهه اول سال 1402 با 5 درصد افزایش نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل، از 3 میلیون و 242 هزار تُن به 3 میلیون و 407 هزار تُن رسید. این در حالی است که در بخش فولاد میانی، میزان تولیدات از فروردین تا اردیبهست ماه سال جاری، 6 درصد افزایش را نسبت به سال 1401 در بازه زمانی مشابه تجربه کرد؛ به طوریکه از 2 میلیون و 891 هزار به 3 میلیون و 63 هزار تُن رسید. کمترین درصد تغییرات مربوط به بخش مقاطع تخت فولادی بوده است. از یکماهه نخست سال 1402، میزان کل تولیدات مقاطع تخت فولادی برابر با 868 هزار تُن بود که با 2 درصد کاهش به 851 هزار تُن رسید.</p>

<p>طبق آمار، میزان تولید آهن اسفنجی در یکماهه نخست سال جاری برابر با&nbsp; 3 میلیون و 407 و تولید فولاد میانی کشور برابر با 3 میلیون و 63 هزار تُن بوده است.</p> <p>بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، تولید آهن سفنجی ایران در یکماهه نخست سال جاری با 5 درصد افزایش نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل، از 3 میلیون و 242 هزار تُن به 3 میلیون و 407 هزار تُن رسید.</p> <p>در بخش فولاد میانی، میزان تولیدات &nbsp;از فروردین تا اردیبهست ماه امسال 6 درصد افزایش را نسبت&nbsp; به سال قبل در همین بازه زمانی تجربه کرد؛ به طوریکه از 2 میلیون و 891 هزار به 3 میلیون و 63 هزار تُن رسید.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="steel-production-statistics-farvardin-1402.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1686042269445-steel-production-statistics-farvardin-1402.jpg" alt="امار تولید آهن اسفنجی و مقاطع فولادی در فروردین 1402" /></p> <p>میزان کل تولیدات محصولات فولادی در یکماهه نخست امسال، 1 میلیون و 830 هزار تُن بوده که با 1 درصد افزایش به 1 میلیون و 848 هزار تُن رسید.</p> <p>کمترین تولیدات متعلق به ورق گرم بوده است. در یکماهه نخست سال 1401 ، مجموع تولیدات ورق گرم 857 هزار تُن بوده که نسبت به سال قبل در همین بازه زمانی 2 درصد کاهش داشته و به 836 هزار تُن رسید.</p>
اشتراک در: