MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

ستونچه یا ستون کوتاه چیست | انواع ستونچه

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>ستون ها از اعضای مهم سازه ای می باشند که قالبا در معرض نیروهای محوری بدون ممان خمشی می باشند که شکست آن ها منجر به انهدام سازه می گردد. ستون های کوتاه در مقایسه با ستون های لاغر به دلیل سختی بیشتر نیروی زلزله بیشتری را جذب می کنند. به همین علت ستون های کوتاه منبع قابل توجهی در خسارات جدی زلزله می باشند. &nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ستونچه یا ستون کوتاه چیست | انواع ستونچه" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1609856081582.jpg" alt="ستونچه یا ستون کوتاه چیست | انواع ستونچه" /></p> <p>ستون ها از اعضای مهم سازه ای می باشند که قالبا در معرض نیروهای محوری بدون ممان خمشی می باشند که شکست آن ها منجر به انهدام سازه می گردد. ستون های کوتاه در مقایسه با ستون های لاغر به دلیل سختی بیشتر نیروی زلزله بیشتری را جذب می کنند. به همین علت ستون های کوتاه منبع قابل توجهی در خسارات جدی زلزله می باشند.</p> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:</strong></p> <ul> <li><a title="ستونچه چیست؟" href="#Column">ستونچه چیست؟</a></li> <li><a title="ستون کوتاه در سازه فلزی" href="#Short-column">ستون کوتاه در سازه فلزی</a></li> <li><span id="Column"></span><a title="انواع ستون کوتاه" href="#type">انواع ستون کوتاه</a></li> <li><a title="طراحی ستون کوتاه" href="#Designing">طراحی ستون کوتاه</a></li> <li><a title="روش های کنترل ستون کوتاه" href="#Method" target="_blank" >روش های کنترل ستون کوتاه</a></li> </ul> <h2>ستونچه چیست؟</h2> <p>در طراحی یک پروژه ساختمانی موارد بسیار زیادی می تواند در برابر نیروهای اضافی مانند زلزله تاثیر داشته باشد. به همین دلیل برخی از ساختمان ها را با روش های مختلفی تقویت می کنند. ستونچه جز مواردی است که ساختمان را در برابر این نیرو ها ضعیف می کند و باعث تخریب کل ساختمان می شود.</p> <p>بدترین حالت شکست و خرابی در ساختمان، شکست برشی ستون است به طوری که اگر یک نیروی اضافه بر ساختمان وارد شود، باعث سقوط ساختمان می شود. بنابراین باید کنترل نیروهای وارد شده به ستون ها از نوع خمشی باشد و اگر از نوع برشی باشد احتمال ایجاد پدیده ستون کوتاه افزایش میابد. از پایه های اصلی ساختملن ستون است و باید هنگام طراحی طوری در نظر گرفته شود که احتمال ایجاد ستون کوتاه به حداقل برسد.</p> <p>از نظر فنی هنگامی که نسبت طول موثر ستون به کوچک&zwnj;ترین بعد جانبی آن کمتر از 12 باشد ستون کوتاه ایجاد می شود. این ستون توانایی مقاومت در برابر نیروهای اضافی را ندارد و به محض وارد شدن نیروهای اضافی مثل زلزله به صورت ناگهانی فرو می ریزد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ستونچه چیست" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1609856167796.jpg" alt="ستونچه چیست" /><span id="Short-column"></span>تصویر شماره 1 - ستونچه چیست</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="روش اجرای سقف کوبیاکس" href="https://www.modiranahan.com/article/188/%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3" target="_blank" rel="nofollow">روش اجرای سقف کوبیاکس</a></p> </blockquote> <h2>ستون کوتاه در سازه فلزی</h2> <p>مهم ترین علل به وجود آمدن ستون کوتاه اختلاف ارتفاع بین ستون های فلزی طراحی شده در یک طبقه است. اختلاف ارتفاع بین ستون های یک طبقه از ساختمان نیز ممکن است به دلایل مختلفی ایجاد شود که هر کدام از دلایل باعث ایجاد یک نوع ستون کوتاه شده از جلمه :</p> <ul> <li>محدود کردن ستون با برخی مصالح سازه ای مثل وجود تیر در میان طبقه</li> <li><span id="type"></span>محدود کردن ستون با مصالح رو سازی مثل دیوارهای آجری</li> <li>بی دقتی ناظران ساختمان در تزار بودن ساختمان و شیب زمین</li> </ul> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="کلایمر جایگزین داربست" href="https://www.modiranahan.com/article/170/%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow">کلایمر جایگزین داربست</a></p> </blockquote> <h2>انواع ستون کوتاه</h2> <p><strong>منشا ایجاد ستون کوتاه در سازه های بتن آرمه:</strong> ستون های کوتاه ناشی از وجود تیرهای عمیق: تیرهای که در محیطی به منظور شکل دهی نما و یا نصب تابلو و ... استفاده می شود ممکن است عمیق&zwnj;تر از بقیه تیرهای طرح شوند و باعث کاهش طول و افزایش سختی ستون های متصل به آن در قاب می گردد.</p> <p><strong>ستون کوتاه ناشی از وجود پرکننده ها و عناصر غیر سازه ای:</strong> به منظور فراهم کردن نور طبیعی و تهویه مناسب نیاز به جا دادن بازشوها در دیوارهای یک ساختمان در ارتفاع ستون توسط عناصر صلب و در نتیجه باعث تشکیل ستون کوتاه می شود.</p> <p><strong>ستون کوتاه ناشی از احداث ساختمان بروی سطح شیبدار:</strong> منشا بسیاری از تغییرات در طول ستون ها در ملاحظات معماری است از جمله می توان احداث ساختمان بروی زمین شیب دار مانند دامنه کوه را نام برد. در طی زلزله ستون های کوتاه تر مستعد جذب انرژی بیشتر و در نتیجه خرابی و خسارات بیشتر می شود. از این رو ضروری است ستون های کوتاه تر را با مقاومت بیشتری تولید کرد.</p> <p><strong>ستون کوتاه در حد فاصل پاگردها تا طراز طبقات:</strong> در اکثر سازه ها راه پل ها به صورت اجزای غیر سازه ای منظور شده و جداگانه طرح می گیرند. در حالی که اکثر ساختمان ها چون تیر پاگرد در ارتفاع ستون به آن متصل می شود و حدفاصل پاگرد تا سقف طبقه به یک ستون کوتاه تبدیل شده و در هنگام زلزله نیروی برش زیادی جذب که در طراحی و محاسبات منظور نمی شود.</p> <p><strong>ستون کوتاه ناشی از وجود نیم طبقه در ساختمان:</strong> در طراحی نیم طبقه (مانند بالکن) در داخل واحد های تجاری و یا طبقات ساختمان باعث ایجاد پدیده ستون کوتاه می گردد.</p> <p><strong>ستون کوتاه ناشی از دوبلکس شدن سازه ها:</strong> طول موثر این ستون ها واقع در این سازه به اندازه های کوچکتری تقسیم می شود که هریک از آن ها به صورت یک ستون کوتاه عمل می کنند.</p> <p><strong>ستون کوتاه ناشی از زیرزمین نیمه مدفون:</strong> استفاده از دیوارهای حائل در زیرزمین با ستون های تعبیه شده در ان ها که بخش کوچکی از ارتفاع ستون تا سقف طبقه&zwnj;بندی ادامه می یابد. جهت ایجاد تهویه و روشنایی منجر به ایجاد ستون کوتاه می شود. &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تخریب ستون کوتاه" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1609856332434.jpg" alt="تخریب ستون کوتاه" /><span id="Designing"></span>تصویر شماره 2 - تخریب ستون کوتاه</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="فنداسیون یا پی ساختمان" href="https://www.modiranahan.com/article/184/%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">فنداسیون یا پی ساختمان</a></p> </blockquote> <h2>طراحی ستون کوتاه</h2> <p>وقتی نتوانیم با استفاده از عملیات خاکبرداری و خاک ریزی سطح زمین را تراز کنیم مجبور به ایجاد ستونچه هستیم و ستون ها را با ترازهای با اختلاف اندازه ایجاد می کنیم.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ستون کوتاه" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1609856544594.jpg" alt="ستون کوتاه" /></p> <p style="text-align: center;"><span id="Method"></span>تصویر شماره 3 - ستون کوتاه</p> <h2>روش های کنترل ستون کوتاه</h2> <p>گاهی به دلایل مختلف مجبور به مقاوم&zwnj;سازی ستونچه های بتنی می شویم که معمولا با این سه روش امکان&zwnj;پذیر است:</p> <p><strong>روش frp:</strong> در این روش از الیاف کامپوزیت استفاده می شود. که افزایش مقاومت برشی سازه می تواند شکل پذیری ستون را نیز بیشتر کند و باعث می شود که احتمال تخریب ستون کاهش پیدا کند.</p> <p><strong>استفاده از ورق فولادی:</strong> در این روش ورق فولادی را به سطوح بتنی می چسابنند که باعث افزایش مقاومت برشی و خمشی ستون می شود.</p> <p><strong>استفاده از پوشش بتنی مسلح معروف به ژاکت بتنی:</strong> در این روش برای افزایش مقاومت بتن، میلگرد های طولی و خاموت را در اطراف ستون قرار می دهند.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲