MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

فولاد کشته شده و انواع‌ آن

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>فولاد کشته شده (Killed Steel) نوعی از فولاد است که درطول فرایند تولید اکسیژن آن حذف شده است. برای کار از روش های مختلفی استفاده می شود. مقدار اکسیژن حذف شده نیز می تواند متفاوت باشد که انواع مختلفی از فولاد کشته شده به وجود می آید. فولاد کاملا کشته شده، نیمه کشته شده، فولاد آرام و فولاد سرپوشیپده ۴ نمونه انواع فولاد است که کاربردهای متفاوتی در صنعت دارند.&nbsp;</p>

<p>فولاد اکسیژن دایی شده (Deoxidized Steel) و یا فولاد کشته شده (Killed Steel) نوعی فولاد است که بخشی یا تمام اکسیژن موجود در مذاب آن در طول فرایند ساخت فولاد حذف شده است. فولاد مایع حاوی مقداری اکسیژن حل نشده پس از تبدیل از آهن مذاب است اما مقدار حلالیت اکسیژن با سرد شدن فولاد کاهش می یابد. هنگامی که فولاد سرد می شود، مقدار اکسیژن مازاد می تواند باعث ایجاد حفره و یا رسوب کردن FeO شود. به همین دلیل استراتژی های متعددی برای اکسیژن زدایی فولاد به کار گرفته می شود. این کار می تواند با اضافه کردن عامل های فلزی اکسیژن زادیی به مذاب یا عملیات خلا، که در آن کربن حل نشده نقش اکسیژن زدایی در فولاد را به عهده دارد انجام شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="فولاد کشته شده و نیمه کشته.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1642673898016.jpg" alt="فولاد کشته و نیمه کشته" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - فولاد کشته شده و نیمه کشته شده</p> <h2>انواع فولاد کشته شده</h2> <p>چهار نوع فولاد کشته شده با توجه به میزان اکسیژن زدایی وجود دارد.</p> <ul> <li>کشته شده</li> <li>نیمه کشته شده</li> <li>فولاد ناآرام (Rimmed)</li> <li>فولاد سرپوشیده (Capped)</li> </ul> <p>لازم به ذکر است که هیچ کدام از انواع فولاد نسبت به دیگری برتر نیست و در جای خود می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.</p> <h3>فولاد کشته شده</h3> <p>فولاد کشته شده به طور کامل اکسیژن زدایی شده است. این کار با افزودن یک عامل پیش از عملیات ریخته گری (Casting) انجام می شود به گونه ای که در طول سخت شدن هیچ گونه گازی وجود نخواهد داشت. این روش درجه بالایی از همگنی شیمیایی را به همراه دارد و همچنین از تخلخل گازی نیز در آن خبری نیست. این نوع فولاد به این دلیل کشته شده گفته می شود که به طور کامل به هیچ حباب گازی درون قالب به حالت جامد در می آید. برای مشخص کردن این فولاد کشته از حرف K استفاده میشود.</p> <p>برای ریخته گری شمش، عامل اکسیژن زدایی که به طور متداول به کار برده می شود شامل آلومینیوم، فروسیلیس و منگنز است. آلومینیوم با گازهای حل نشده درون فولاد واکنش می دهد و اکسید آلومینیوم را به وجود می آورد. رسوب اکسید آهن مزیت دیگری نیز به همراه دارد و در کنار هم نگه داشتن مرز دانه های فولاد مانع از رشد آن ها در طول عملیات حرارتی می شود. برای فولادهایی که در یک گرید قرار دارند نوع کشته شده از نوع ناآرام محکتر است.</p> <p>اما عیب اصلی فولاد کشته شده این است که در طول عملیات ریخته گری ناهمگنی ناخواسته ای در آن به وجود می آید. برای حداقل کردن این اثر از قالب های عمودی بزرگی استفاده می شود.</p> <p>به طور معمول فولادهای کشته شده شامل فولادهای آلیاژی، استنلس استیل، فولادهای مقاوم به حرارت، فولادهایی با کربن بیشتر از 0.25 درصد مورد استفاده در فورجینگ، فولادهای ساختاری با کربن بین 0.15 درصد و 0.25 درصد و برخی انواع خاص کربن با مقدار کربن کمتر هستند.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید:<a title=" انواع فولاد و کاربرد آن" href="https://www.modiranahan.com/article/38/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow"> انواع فولاد و کاربرد آن</a></p> </blockquote> <h3>فولاد نیمه کشته شده</h3> <p>فولاد نیمه کشته شده در واقع همان فولاد کشته شده است اما مونوکسید کربن تخلخل هایی درون شمش ایجاد می کند. تخلخل ایجاد شده در فولاد باعث می شود تا تسیلم فولاد تا 90 درصد وزن افزایش یابد.</p> <h4>ویژگی های فولاد نیمه کشته شده</h4> <p>فولادهای ساختاری با میزان 0.15 تا 0.25 درصد کربن عموما از نوع نیمه کشته شده هستند.</p> <p>در فولادهای نیمه کشته شده هدف تولید فلزی بدون هر گونه حفره ی سطحی ست.</p> <p>سطح باید یک پوسته ی صاف با ضخامت قابل توجه داشته باشد.</p> <p>برای کاربردهای عمومی سازه ای استفاده می شوند.</p> <p>این نوع فولاد برای عملیات کشش مناسب است( به غیر از کشش شدید)</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید:<a title=" تفاوت فولاد و آهن" href="https://www.modiranahan.com/article/346/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow"> تفاوت فولاد و آهن</a></p> </blockquote> <h3>فولاد ناآرام</h3> <p>فولاد ناآرام که به عنوان فولاد باکیفیت کششی نیز شناخه می شود مقدار کم یا هیچ گونه عامل اکسیژن زدایی در خود طول فرایند ربخته گری به آن اضافه نمی شود که باعث می شود مونوکسید کربن به سرعت درون شمش رشد کند. این باعث ایجاد حفره های کوچکی در سطح فلز می شود که بعدا فرایند نورد گرم بسته می شوند. نتیجه ی دیگر این مساله جداشدگی عناصر است. تقریبا تمام عناصری مانند کربن، فسفرو گوگرد به سمت مرکز شمش حرکت می کنند و یک نوار آهن خالص در خارج شمش به وجود می آورد. این مساله باعث ایجاد یک پرداخت نهایی خوب در شمش می شود. بیشتر فولاد ناآرام کربنی کمتر از 0.25 درصد، منگنز کمتر از 0.6 دارد. عناصر آلیاژی مانند آلومینیوم، سیلیسیم و تیتانیوم نیز در آن وجود ندارد. این نوع فولاد بیشتر برای عملیات نورد سرد، خم کاری سرد، کله زنی سرد و همینطور کشش &nbsp;استفاده می شود. به دلیل یکنواخت نبودن عناصر آلیاژی این نوع فولاد برای استفاده در عملیات گرم توصیه نمی شود.</p> <h3>فولاد سرپوشیده</h3> <p>تولید فولاد سرپوشیده با فولاد ناآرام آغاز می شود اما در طول جامد شدن، شمش سرپوشیده است. این کار با پوشاندن قالب شمش یا با اضافه کردن عامل های اکسیژن زدایی انجام می شود. بالای شمش به شکل یک لایه ی جامد فولاد در می آید اما حاشیه شمش نازکتر از فولاد ناآرام است. همچنین جداشدنی ناخالصی ها نیز کمتر است.</p> <p>تسلیم فولاد سرپوشیده و ناآرام از فولاد نیمه کشته شده بهتر است. این نوع از فولاد بیشتر برای ساخت ورق و تسمه استفاده می شود چرا که شرایط سطحی بسیار خوبی دارند. همچنین برای کاربرد در عملیات سرد نیز مناسب هستند.</p> <p>به دلیل فرایند تولید در صورتیکه مقدار کربن در فولاد ناآرام و سرپوشیده از 0.8 درصد بیشتر باشد، میزان خلوص (Cleanliness) کاهش می یابد.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲