MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

خاصیت مغناطیسی استیل

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>استیل خاصیت مغناطیسی دارد یا خیر؟ برای این سوال نمی توان یک پاسخ روشن داد. بسیاری تصور می کنند چون استیل آلیاژی از آهن است حتما خاصیت مغناطیسی دارد اما در همه موارد اینگونه نیست. استیل ها بر اساس ساختار و عناصری که در آن وجود دارد به دسته های مختلف تقسیم بندی می شود. برخی از انواع استیل مانند گروه فریتی و مارتنزیتی خاصیت مغناطیسی دارند و برخی دیگر مانند گروه آستنیتی خاصیت مغناطیسی ندارد. به استیل هایی که خاصیت مغناطیسی دارند استیل بگیر و استیل هایی که خاصیت مغناطیسی ندارند استیل نگیر گفته می شود.&nbsp;</p>

<p>اگر شما از کسی سوال کنید که &ldquo;آیا استیل خاصیت آهنربایی دارد؟&rdquo; با پاسخ های متفاوتی روبرو خواهید شد. برخی افراد اعتقاد دارند که استیل به طور کامل ماده ی غیر آهنربایی ست در حالی که برخی دیگر بر این باورند که استیل چون حاوی آهن است باید خاصیت آهنربایی داشته باشد. در پاسخ به این سوال باید گفت که هر دو پاسخ می تواند هم درست باشد و هم غلط. در واقع انواع مختلفی از استیل وجود دارد که برخی از آن ها خاصیت مغناطیسی دارند و برخی دیگر ندارند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="Is-stainless-steel-magnetic.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1644237437043.jpg" alt="stainless-steel-magnetic-effect" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - خاصیت مغناطیسی استیل</p> <p><strong>آنچه دراین مقاله مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="چه چیز باعث می شود استیل خاصیت مغناطیسی داشته باشد؟" href="#what">چه چیز باعث می شود استیل خاصیت مغناطیسی داشته باشد؟</a></li> <li><span id="what"></span><a title="کدام نوع استیل خاصیت مغناطیسی دارد؟" href="#type">کدام نوع استیل خاصیت مغناطیسی دارد؟</a></li> <li><a title="چرا این مساله مهم است؟" href="#why">چرا این مساله مهم است؟</a></li> </ul> <h2>چه چیز باعث می شود استیل خاصیت مغناطیسی داشته باشد؟</h2> <p>برای اینکه استیل خاصیت مغناطیسی داشته باشد دو شرط لازم است:</p> <p>۱ &ndash; استیل باید حاوی آهن باشد.</p> <p>۲ &ndash; استیل باید ساختار کریستالی به فرم فریتی یا مارتنزیتی داشته باشد.</p> <p><span id="type"></span>شرط اول در همه حال برآورده می شود چرا که استیل ها در واقع آلیاژهایی از آهن هستند. پس همه آهن را در ساختار شیمیایی خود به عنوان عنصر پایه دارند. اما برای شرط دوم استیل باید حتما ساختاری فریتی یا مارتنزیتی داشته باشد. اما اگر بخش زیادی از استیل ساختاری آستنیتی داشته باشد خاصیت مغناطیسی نخواهد داشت.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید:<a title=" استیل و کاربردهای آن&nbsp;" href="https://www.modiranahan.com/article/2329/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86" target="_blank" rel="nofollow"> استیل و کاربردهای آن&nbsp;</a></p> </blockquote> <h2>کدام نوع استیل خاصیت مغناطیسی دارد؟</h2> <p>بر حسب نوع استیل می توان مغناطیسی یا غیر مغناطیسی بودن استیل ها را مشخص کرد. انواع استیل های زیر عموما خاصیت مغناطیسی دارند:</p> <ul> <li>استیل های فریتی مانند گریدهای 409، <a title="430" href="https://www.modiranahan.com/article/354/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-430-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84" target="_blank" rel="nofollow">430</a> و 439</li> <li>استیل های مارتنزیتی مانند گریدهای 410، 420 و 440</li> <li>استیل های دوپلکس مانند گرید 2205</li> </ul> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="آیا ایران استیل تولید میکند؟" href="https://www.modiranahan.com/article/286/%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84" target="_blank" rel="nofollow">آیا ایران استیل تولید میکند؟</a></p> </blockquote> <h3><strong>استیل های فریتی:</strong></h3> <p>استیل های فریتی معمولا خاصیت مغناطیسی دارند به این دلیل که مقادیر زیادی فریت در ساختار شیمیایی خود دارند. فریت ترکیبی از آهن و سایر عناصر است. ساختار یک کریستال فریت با آهن باعث می شود تا استیل های فریتی خاصیت آهن ربایی داشته باشند. هر چند برخی استیل های فریتی ممکن است از خاصیت مغناطیسی ضعیف تری نسبت به فولاد کربنی معمولی داشته باشند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="ferritic stainless steel.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1644237744884.jpg" alt="ferritic stainless steel" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۲ - استیل های فریتی</p> <h3>استیل های مارتنزیتی:</h3> <p>بسیاری از استیل های مارتنزیتی مگنتیک هستند. ساختار کریستالی یکتا در فولادهای مارتنزیتی با حضور آهن باعث ایجاد خاصیت مغناطیسی درآن می شود. چون استیل نوعی از فولاد است مقادیر زیادی از آهن درآن وجود دارد. همین مساله باعث می شود تا بسیاری از انواع استیل های مارتنزیتی خاصیت مغناطیسی داشته باشند.</p> <h3>استیل های دوپلکس:</h3> <p>استیل های دوپلکس عموما مگنتیک هستند چرا که ترکیبی از آستنیت و فریت می باشند. هر چند اگر مقدار آستنیت بیشتر از فریت باشد خاصیت مغناطیسی این نوع استیل می تواند ضعیف شود.</p> <h3>استیل های آستنیتی:</h3> <p><span id="why"></span>استیل های آستنیتی به دلیل ساختارشان در بیشتر مواقع غیر مغناطیس هستند. هر چند گریدهایی مانند 304 و 316 مقادیر زیادی آهن در ساختار شیمیایی خود دارند، اما آستنیت بودن آن ها باعث می شود تا خاصیت فرومغناطیسی نداشته باشند. البته اگر ساختار استیل آستنیتی به دلیل انجام عملیات حرارتی یا کار سختی خاص به فریتی تبدیل شود می تواند در برخی نواحی خاصیت مغناطیسی به دست آورد.</p> <h2>چرا خاصیت مغناطیسی استیل مهم است؟</h2> <p>خاصیت مغناطیسی مواد می تواند در بسیاری از موارد بر عملکرد آن ها تاثیر گذار باشد. اگر قرار باشد قطعه ای از سایر قطعات به سرعت جدا شود داشتن خاصیت مغناطیسی می تواند به این مساله بسیار کمک کند. در زمان جوشکاری یا سایر فرآیند ساخت و مونتاژ، مواد مغناطیسی می توانند بلند شوند. جریان های الکتریکی نیز می توانند در مواد مغناطیسی به گونه ای متفاوت عمل کنند.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="ورق استیل چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/article/103/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84" target="_blank" rel="nofollow">ورق استیل چیست؟</a></p> </blockquote> <p><strong>سوالات متداول&nbsp;</strong></p> <h2>آیا استیل جذب آهنربا می شود؟</h2> <p>برخی از انواع استیل مانند استنلس استیل های فریتی، مارتنزیتی و دوپلکس خاصیت مغناطیسی دارند و برخی دیگر مانند گروه آستنیتی عموما خاصیت مغناطیسی ندارند.&nbsp;</p> <h2>آیا قاشق استیل جذب آهنربا می شود؟</h2> <p>بسته به اینکه استیل قاشق از چه گروهی ست می تواند خاصیت مغناطیسی داشته باشد یا خیر. اما از آنجا که برای ساخت قاشق معمولا از استیل 304 که نوعی استیل آستنیتی ست استفاده می شود خاصیت مغناطیسی ندارد و جذب آهنربا نمی شود.&nbsp;</p> <h2>استیل بگیر چیست؟</h2> <p>به انواعی از استیل که جذب آهنربا می شوند در اصطلاح بگیر گفته می شود. از جمله استیل های بگیر می توان به ۴۳۰، ۴۰۹، ۴۱۰ و ... اشاره کرد.&nbsp;</p> <h2>استیل نگیر چیست؟</h2> <p>استیل هایی که جذب آهنربا نمی شوند را استیل نگیر می گویند. استیل هایی مانند ۳۰۴ و ۳۱۶ از انواع استیل نگیر هستند.&nbsp;</p> <h2>آیا استیل ۳۰۴ جذب آهنربا می شود؟</h2> <p>استیل ۳۰۴ از نوع استیل های نگیر است و خاصیت مغناطیسی ندارد.&nbsp;</p> <h2>فرق قاشق بگیر و نگیر چیست؟</h2> <p>قاشق بگیر از نوعی استیل ساخته شده است که جذب آهنربا می شود. اما برای ساخت وسایل آشپزخانه عموما از استیل ۳۰۴ استفاده می شود که جز استیل های نگیر است و جذب آهنربا نمی شود.&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲