۱۵:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
| میلگرد ذوب آهن اصفهان ۱۶:
arrow۸۰۰
۱۷۳۰۰ تومان
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان IPE ۳۰ * ۱۶:
۱۸۰۰۰ تومان
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
| ورق سیاه فولاد مبارکه ۳mm * ۱۵۰۰:
arrow۶۰۰
۱۹۷۰۰ تومان
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
| ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۵mm * ۱۲۵۰:
arrow۵۰۰⚊
۳۲۳۰۰ تومان
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
| پروفیل ساختمانی ۶ متری ۳۰x۳۰:
۲۰۶۰۰ تومان
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
| ناودانی شکفته مشهد ۶ متری ۸:
arrow۴۵۰
۱۸۰۵۰ تومان
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
| نبشی شکفته مشهد ۶ متری ۵۰X۵۰:
arrow۵۵۰⚊
۱۷۳۵۰ تومان
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
| لوله صنعتی ۶ متری * ۱ اینچ * ۲mm:
۲۰۶۰۰ تومان
تماس و مشاوره رایگان
موضوعات مرتبط