MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

ضوابط مهم آرماتور حرارتی

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>ترک خوردگی بتن سقف در اثر تغییر حرارت یکی از چالش هایی ست که در اجرای سقف های تیرچه بلوک با آن روبرو هستیم .برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی پیشنهاد شده است که یکی از آن ها به کارگیری میلگرد حرارتی ست. میلگردهای حرارتی به صورت ردیف های افقی و عمودی روی سقف کار می شوند و بتن ریزی انجام می شود. با قرار گرفتن میلگرد درون بتن، تنش های حرارتی که به بتن وارد می شود تا حد زیادی توسط میلگرد جذب می شود و مانع از ترک خوردن بتن می شود. البته در اجرای میلگردهای حرارتی سقف رعایت برخی نکات مانند آجدار بودن، قطر میلگرد حرارتی، فاصله ی آرماتورهای حرارتی از هم و .... الزامی ست.&nbsp;</p>

<h2>آرماتور حرارتی و نقش آن در بتن</h2> <p>میلگرد حرارتی یا آرماتور حرارتی از جمله المان های سقف های تیرچه بلوک است که باعث کاهش تنش های حرارتی وارد شده به بتن می شود. اما منظور از تنش حرارتی چیست؟</p> <p>در فصل های مختلف سال و در اثر گرم و سرد شدن هوا، بتن دچار انقباض و انبساط می شود. این تغییر حجم اگر چه زیاد نیست اما می تواند باعث ایجاد ترک هایی در بتن شود. ترک ها محلی هستند که از طریق آن آب و یون های کلردار می توانند درون بتن نفوذ کرده و باعث زنگ زدگی و خوردگی میلگردها شوند. به همین دلیل باید تا حد امکان از ایجاد ترک در بتن در اثر تنش های حرارتی جلوگیری کرد. از جمله راه حل هایی که به این منظور استفاده می شود میلگرد حرارتی ست. میلگرد حرارتی درون بتن از شدت تنش های ایجاد شده درون بتن در اثر تغییر دما می کاهد و مانع از ترک خوردن بتن می شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="thermal-armature.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1654518237702-thermal-armature.jpg" alt="thermal-armature." /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - میلگرد حرارتی روی سقف تیرچه بلوک</p> <p><strong>آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="نکات آرماتورهای حرارتی" href="#points">نکات آرماتورهای حرارتی</a></li> <li><a title="خرید میلگرد حرارتی" href="#purchase">خرید میلگرد حرارتی</a></li> </ul> <h2><span id="points"></span>نکات آرماتورهای حرارتی</h2> <h3>جنس میلگرد حرارتی</h3> <p>آرماتورهای حرارتی یا میلگردهای حرارتی باید از نوع کم کربن باشند تا بتوانند به خوبی تنش هایی که در اثر انقباض و انبساط در بتن به وجود می آید مقابله کنند. میلگردهای کم کربن از خاصیت ارتجاعی بالاتری برخودارند و این برای عملکرد میلگرد حرارتی ضروری ست.&nbsp;</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="میلگرد آجدار | انواع وصله میلگرد در بتن" href="https://www.modiranahan.com/article/19/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">میلگرد آجدار | انواع وصله میلگرد در بتن</a></p> </blockquote> <h3>محل قرار گیری آرماتور حرارتی</h3> <p>آرماتور حرارتی باید حدود یک سوم بالای ضخامت دال بتنی قرار بگیرد. در این ناحیه است که می تواند نیروهای کششی سطحی را به حداقل برساند و مانع از ترک خوردن بتن شود.&nbsp;</p> <h3>اتصال میلگردهای حرارتی</h3> <p>برای اتصال میلگردهای حرارتی نمی توان از جوش استفاده کرد و این کار باید از طریق سیم های آرماتور بندی یا جوش سرد انجام شود.&nbsp;</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="سیم مفتول از کجا تهیه کنیم؟" href="https://www.modiranahan.com/article/27/%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85" target="_blank" rel="nofollow">سیم مفتول از کجا تهیه کنیم؟</a></p> </blockquote> <h3>آرماتور حرارتی حتما آجدار باشد</h3> <p>برای آرماتور حرارتی می باید از <a title="جدول قیمت میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow">میلگرد</a>&nbsp;آجدار استفاده کرد. آجدار بودن میلگرد باعث می شود تا درگیری میلگرد با بتن بیشتر شود و همراه با بتن منقبض یا منبسط شود و تنش های حرارتی را راحتر جذب کند.</p> <h3>استفاده از میلگرد حرارتی قطر ۸</h3> <p>برای حداقل قطر آرماتور حرارتی در نشریه ۵۴۳ حداقل قطر ۶ میلیمتر ذکر شده است اما&nbsp;سایز آرماتور بهتر است ۸ باشد تا به صورت راستا قرار بگیرد. مشکل قطر کمتر این است که در آن انحنا ایجاد می شود و کج شدن آن باعث می شود تا عملکرد درستی نداشته باشد.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <h3>فاصله آرماتور حرارتی</h3> <p>نحوه ی قرار گرفتن میلگردهای حرارتی به گونه ایست که یک شبکه مانند صفحه شطرنج را ایجاد می کنند. یعنی میلگردهای حرارتی یک به صورت موازی با هم در ردیف های افقی و عمودی قرار می گیرند. اما فاصله ای این ردیف های عمودی و افقی باید چگونه باشد؟</p> <p>فاصله آرماتور حرارتی طبق نشریه ۵۴۳ به ضخامت سقف بستگی دارد. به عنوان مثال اگر ضخامت سقف ۵ سانتیمتر باشد فاصله ی آرماتورهای عمود بر تیرچه ها باید ۵ برابر ضخامت سقف یعنی ۲۵ سانتیمتر در نظر گرفته شود.</p> <p>فاصله میلگردهای حرارتی که موازی با تیرچه ها هستند نیز باید ۲۵ سانتیمتر در نظر گرفته شود. البته در مبحث نهم ویرایش ۹۹ گفته شده است که فاصله میلگردهای حرارتی &nbsp;نهایتا می تواند تا ۳۵ سانتیمتر هم باشد.</p> <p><span id="purchase"></span>نکته ی دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اگر آرماتور بالایی تیرچه به اندازه ۲ سانت از یونولیت بالاتر باشد می توان در جهت راستای تیرچه از آرماتور حرارتی استفاده نکرد چرا که آرماتور تیرچه همان نقش آرماتور حرارتی را ایفا می کند.</p> <h2>خرید میلگرد حرارتی</h2> <p>شما می توانید برای خرید میلگرد حرارتی در سایزهای مختلف از طریق شماره تلفن <a title="tel" href="tel:03134155">۰۳۱۳۴۱۵۵</a> با مجموعه مدیران آهن تماس بگیرید. همکاران ما در واحد فروش آماده پاسخگویی به سوالات و همچنین ثبت سفارشات شما می باشند.&nbsp;</p> <blockquote> <p style="text-align: right;">بیشتر مطالعه کنید:<a title=" قیمت میلگرد حرارتی" href="https://www.modiranahan.com/article/15/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow"> قیمت میلگرد حرارتی</a></p> </blockquote>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲