MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

کاربرد و قیمت میلگرد A2

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>میلگرد a2 یکی از انواع میلگرد است که کاربرد عمده ی آن در ساختمان سازی به صورت خاموت است. میلگرد a2 جز میلگردهای آجدار دسته بندی می شود که محتویات کربن آن از میلگرد a1 بیشتر و از گریدهای a3 و a4 کمتر است. کمتر بودن مقدار کربن در میلگرد a2 باعث شده است تا از انعطاف بیشتری نسبت به سایر گریدها برخوردار باشد و از آن در مواردی که نیاز به خمکاری وجود دارد استفاده شود. میلگرد a2 دارای آج های مارپیچی ست و با علامت انگلیسی J که روی آن حک شده است قابل شناسایی می باشد.&nbsp;</p>

<h2>میلگرد A2</h2> <p>میلگردها را از جهات مختلف می توان دسته بندی کرد. از نظر شکل ظاهری میلگردها به دو گروه ساده و آجدار تقسیم می شوند. میلگردهای ساده سطحی صاف و بدون آج دارد در حالی که میلگرهای آجدار برجستگی هایی روی سطح خود دارند که باعث درگیر شدن بهتر آن ها با بتن می شود. میلگردهای ساده در ساختمان سازی کمتری به کار می روند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="stock-photo-stirrup.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1654593280596-stock-photo-stirrup.jpg" alt="448" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - استفاده از میلگرد a2 برای ساخت خاموت یا تنگ</p> <p>از نظر مقاومت و استحکام می توان میلگردها را به ۴ گروه تقسیم کرد.</p> <ul> <li>میگرد ساده نرم و بدون آج یا A1</li> <li>میلگرد نیمه سخت با آج مارپیچ یا A2</li> <li>میلگرد آجدار سخت با آج جناقی یا A3</li> <li>میلگرد آجدار سخت با آج مرکب یا A4</li> </ul> <p>همانطور که مشاهده می کنید <a title="جدول قیمت میلگرد ساده" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/67/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87" target="_blank" rel="nofollow">میلگرد ساده</a> که بدون آج نیز می باشد کمترین مقدار استحکام کششی را در مقایسه با میلگردهای آجدار دارد. میلگردهای آجدار خود به سه گروه A2، A3 و A4 تقسیم می شوند که هر چه عدد کنار حرف A بیشتر شود به معنای افزایش استحکام کششی آن است. یعنی باید نیروی بیشتری به میلگرد وارد کرد تا میلگرد تغییر شکل بدهد.</p> <p>از بین میلگردهای آجدار دو نوع میلگرد A2 و A3 کاربرد بیشتری در ساختمان سازی دارند. هر چند نوع کاربرد آن ها با یکدیگر متفاوت است.</p> <p>چنانچه درخصوص تفاوت میلگرد A2 و A3 و همچنین راه های شناسایی آن ها نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید می توایند مقاله &ldquo;<a title="تفاوت میلگرد a2 و a3" href="https://www.modiranahan.com/article/3185/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-A2-%D9%88-A3" target="_blank" rel="nofollow">تفاوت میلگرد a2 و a3</a>&rdquo; را مطالعه بفرمایید.</p> <p><strong>آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="مشخصات میلگرد A2" href="#properties">مشخصات میلگرد A2</a></li> <li><a title="کاربرد میلگرد A2" href="#application">کاربرد میلگرد A2</a></li> <li><a title="تولیدکنندگان میلگرد A2" href="#manufacturer">تولیدکنندگان میلگرد A2</a></li> <li><a title="خرید میلگرد A2" href="#perchase">خرید میلگرد A2</a></li> <li><span id="properties"></span><a href="#price">قیمت میلگرد A2</a></li> </ul> <h2>مشخصات میلگرد A2</h2> <p>میلگرد A2 که در استاندارد ملی ۳۱۳۲ به علامت آج ۳۴۰ مشخص می شود جز میلگردهای نیمه سخت با آج های مارپیچی ست. حداقل استحکام تسلیم این میلگرد برابر ۳۴۰ مگاپاسکال و حداقل استحکام کشش آن ۵۰۰ مگاپاسکال می باشد.</p> <p>در تصویر زیر می توانید نمونه ی میلگرد A2 را مشاهده کنید.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="price_difference_between_rebar_a2_and_a3.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1654593470206-price_difference_between_rebar_a2_and_a3.jpg" alt="77878" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۲ - میلگرد a2</p> <p><span id="application"></span>مقدار کربن موجود در میلگرد A2 نسبت به میلگرد A1 بیشتر و کمتر از انواع A3 و A4 است. همین مساله باعث شده است تا از انعطاف بهتری نسبت به میلگرد A3 برخوردار باشد و در مواردی که نیاز است میلگرد خم شود از میلگرد A2 استفاده شود.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="مشخصات میلگرد a2" href="https://www.modiranahan.com/article/33/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-A2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-A3-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow">مشخصات میلگرد a2</a></p> </blockquote> <h2>کاربرد میلگرد A2</h2> <p>هر کدام از میلگردها با توجه به میزان استحکام تسلیم و کششی دارند باید در محل خود مورد استفاده قرار بگیرند. استفاده نا بجا از میلگردها باعث می شود تا استحکام کل سازه با خطر روبرو شود.</p> <p>میلگرد a2 از انواع پرکاربرد میلگرد در ساختمان سازی ست که بیشتر به عنوان آرماتور عرضی یا خاموت مورد استفاده قرار می گیرد. به این دلیل که میلگرد a2 از قابلیت خم پذیری خوبی برخودار است.</p> <p><span id="manufacturer"></span>به طور کلی انجام جوشکاری روی میلگردهای آجدار مجاز نیست اما در شرایط خاص می توان میلگرد a2 را جوش داد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="4782.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1654593604826-4782.jpg" alt="22552" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۳ - خم کردن میلگرد a2</p> <h2>تولیدکنندگان میلگرد A2</h2> <p>از تولیدکنندگان میلگرد A2 می توان به کارخانه های زیر اشاره کرد:</p> <ul> <li>میلگرد a2 آریا ذوب</li> <li>میلگرد a2 بردسیر کرمان</li> <li>میلگرد a2 تیکمه داش</li> <li>میلگرد a2 امیرکبیر</li> <li>میلگرد a2 سپهر ایرانیان</li> <li>میلگرد a2 پارس آرمان</li> <li>میلگرد a2 خرمدشت</li> <li>میلگرد a2 سیادن ابهر</li> <li>میلگرد a2 کیان کاشان</li> <li>میلگرد a2 درپاد تبریز</li> <li>میلگرد a2 آذر امین</li> <li>میلگرد a2 کاوه اروند</li> <li>میلگرد a2 قزوین</li> <li>میلگرد a2 آناهیتا گیلان</li> <li>میلگرد a2 هشترود</li> <li>میلگرد a2 ظفر بناب</li> <li>میلگرد a2 نورد کرمان</li> <li>میلگرد a2 سیرجان حدید</li> <li>میلگرد a2 راد همدان</li> <li>میلگرد a2 هیربد زرندیه</li> <li>میلگرد a2 آریان فولاد</li> <li>میلگرد a2 حسن رود</li> <li><span id="perchase"></span>میلگرد a2 شاهین بناب</li> <li>میلگرد a2 کویر کاشان</li> </ul> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="تولیدکنندگان میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/article/216/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">تولیدکنندگان میلگرد</a></p> </blockquote> <h2>خرید میلگرد A2</h2> <p><span id="price"></span>شما برای خرید انواع میلگرد A2 در سایزهای ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۴ می توانید از طریق شماره تلفن <a title="tel" href="tel:03134155">۰۳۱۳۴۱۵۵</a> با دفتر مدیران آهن تماس بگیرید. همکاران ما ضمن راهنمایی و ارائه مشاوره تخصصی در خصوص خرید <a title="جدول قیمت میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" >میلگرد</a> سفارش شما را ثبت خواهند نمود و میلگرد مورد نظر شما را باکمترین قیمت بازار و در سریعترین زمان ممکن به دست شما می رسانند.</p> <h2>قیمت میلگرد A2</h2> <p>قیمت میلگرد A2 در مقایسه با میلگرد A3 هم سایز خود کمی کمتر است. شما می توانید برای مشاهده قیمت میلگرد a2 به وب سایت مدیران آهن صفحه قیمت میلگرد مراجعه نمایید. همچنین امکان استعلام قیمت به صورت تلفنی نیز برای شما مقدور می باشد. تنها کافیست با شماره تلفن <a title="tel" href="tel:03134155">۰۳۱۳۴۱۵۵</a> تماس حاصل فرمایید.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲