MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

استاندارد نبشی 13968 | انواع نبشی

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>یکی دیگر از استانداردهای مورد استناد در مبحث تولید و تست نبشی استاندارد ملی 13968 می باشد که در دو بخش به نبشی بال مساوی و بال نامساوی پرداخته است.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><a title="قیمت نبشی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/78/%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C" target="_blank" >قیمت نبشی</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>در این مقاله می خواهیم با بررسی انواع نبشی فقط از لحاظ اندازه ی بالها، مطالب ذکر شده در استاندارد مربوطه را با هم بررسی نماییم. اگر چه در مقالات متعدد در خصوص نبشی ذکر کردیم که استانداردها مختلی در تولید نبشی ها به کار گرفته می شوند. از آن جمله می توان به استانداردهای <a title="استاندارد DIN 1022" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/DIN-1022-2004-04.pdf" target="_blank" rel="nofollow">DIN 1022</a> ،ISO 675-5، <a title="استاندارد GOST8510" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/GOST-8510_1986.pdf" target="_blank" rel="nofollow">استاندارد GOST8510</a> و <a title="استاندارد BS EN 10056" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/DIN-EN-10056-1-1998-10.pdf" target="_blank" rel="nofollow">استاندارد BS EN 10056</a> اشاره نمود. اما یکی دیگر از استانداردهای مورد استناد در مبحث تولید و تست نبشی <a title="استاندارد ملی 13968" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/13968-1.pdf" target="_blank" rel="nofollow">استاندارد ملی 13968</a> می باشد که در دو بخش به نبشی بال مساوی و بال نامساوی پرداخته است. همچنین لازم به ذکر است این استاندارد در هر دو بخش به نبشی تولید شده از فرآیند نورد گرم اشاره دارد.</p> <h2>استاندارد 13968 بخش اول</h2> <p>در این استاندارد ویژگی ها و روش های آزمون نبشی بال مساوی مورد بررسی قرار گرفته است. در صورتیکه تولید کننده ای بخواهد این استاندارد را به عنوان استاندارد محصول خود معرفی نماید ملزم است تا با مستنداتی بتواند اثبات کند الزامات این استاندارد را برآورده کرده است.</p> <h3>هدف و دامنه کاربرد</h3> <p>متن استاندارد: هدف از تدوین این استاندارد ارائه ویژگی ها و روش های آزمون نبشی های فولاد گرم نوردیده بال مساوی لبه گرد است.</p> <p>توضیح: منظور از گرم نوردیده، تولید شده با فرآیند نورد گرم می باشد. همچنین بایستی به این نکته اشاره نمود که به این نوع نبشی در بازار <a title="تفاوت نبشی پرسی و فابریک چیست ؟" href="https://www.modiranahan.com/article/37/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" >نبشی فابریک</a> گفته می شود. منظور از لبه گرد نیز این است که ضخامت بال این نبشی ها در قسمت بال به تدریج کاهش پیدا می کند. بنابراین لبه بال این نبشی ها عملا تیز نیست.</p> <p>همچنین در بخش دامنه این استاندارد تاکید شده است که نبشی استیل یا به عبارتی <a title="نبشی استینلس استیل" href="https://www.modiranahan.com/article/39/%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-304-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88" target="_blank" rel="nofollow">نبشی استینلس استیل</a> با الزامات این استاندارد پوشش داده نمی شود.</p> <h3>مراجع الزامی</h3> <p>در بخش دوم این استاندارد در خصوص مراجع الزامی سخن به میان رفته است. استانداردهای ملی و منابع بین اللملی مورد اشاره در این بخش عبارتند از استاندارد ملی 10272، استاندارد ملی 1016، استاندارد ملی 1600، استاندارد ملی 491، استاندارد ISO 14284-2002 ، استاندارد ASTM E 415، EN10025</p> <blockquote> <p><a title="تفاوت نبشی و ناودانی | شباهت نبشی و ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/article/34/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">تفاوت نبشی و ناودانی</a></p> </blockquote> <h3>تعاریف استاندارد 13968</h3> <h4>نبشی بال مساوی</h4> <p>متن استاندارد: نبشی بال مساوی محصولی است از نورد گرم فولاد با مقاطع عرضی معین که از دو بال عمود برهم مساوی مطابق تصویر شماره 1 تشکیل می شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="استاندارد 13968" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1598070478415.jpg" alt="ساختار نبشی در استاندارد 13968" />تصویر شماره 1 &ndash; شکل نبشی در استاندارد 13968 بخش 1</p> <h4>نمره نبشی</h4> <p>منظور از نمره نبشی همان ابعاد و ضخامت نبشی می باشد. در استاندارد این اندازه را بر حسب میلیمتر و به صورت LXLXT نمایش داده است. به عنوان مثال نبشی 5 ضخات 3 را به این صورت نمایش داده است :50X50X3</p> <p>البته لازم به ذکر است در اصطلاحات رایج بازار گاهی نبشی را به صورت سایز معرفی می کنند. همانطور که در بالا گفته شد اگرچه ابعاد نبشی 50 میلیمتر ذکر شده ولی در بازار آهن ایران به آن نبشی 5 گفته می شود. در واقع از مبنای سانتیمتر بهره می گیرند.</p> <h4>بسته بندی نبشی</h4> <p>منظور&nbsp; یک بسته از شاخه های نبشی با مشخصات یکسان می باشد.</p> <p>در تعاریف استاندارد مفاهیمی همچون ، محموله، دسته، بهر، نمونه، آزمونه نیز گفته شده است که در جای خود از آنها استفاده خواهیم نمود.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="تفاوت نبشی پرسی و فابریک چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/article/37/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow">تفاوت نبشی پرسی و فابریک چیست؟</a></p> </blockquote> <h3>مشخصات نبشی بال مساوی</h3> <h4>مشخصات فیزیکی نبشی بال مساوی</h4> <h5><span style="font-size: 12pt;">ابعاد نبشی</span></h5> <p>متن استاندارد: مفاهیم ابعاد و اندازه ها و محورهای ایستایی نبشی ها با عنایت به پارامتر های ارائه شده در تصویر شماره 1 مشخص شده و مقادیر آنها در جدول آمده است.</p> <p>توضیح: اصولا در بازار آهن و فولاد مهمترین مطلبی که در خصوص ابعاد نبشی مد نظر قرار داده می شود، طول بال و ضخامت نبشی است. همچنین وزن نبشی مطلب مهمی است که در کلیه مراودات بازار تاثیر گذار می باشد که در رابطه مستقیم با ابعاد نبشی است.&nbsp; دیگر موارد از جمله محورهای ایستایی بیشتر برای مهندسی طراح و همچنین تولید کنندگان نبشی بال مساوی کاربرد دارد که در این مقاله قصد نداریم به آنها بپردازیم.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:<a title="جدول ورنی نبشی" href="https://www.modiranahan.com/article/35/%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">جدول ورنی نبشی</a></p> </blockquote> <h2>نشانه شناسایی</h2> <p>نشانه شناسایی از نشانه اختصاری L شکل و اعدادی که به ترتیب نشان دهنده نمره نبشی، حداقل مقاومت کششی فولاد (برحسب کیلوگرم نیرو بر میلیمتر مربع) است، تشکیل می شود.&nbsp;به عنوان مثال نبشی با پهنای بال های 30 میلیمتر و ضخامت 3 میلیمتر که حداقل مقاومت کششی فولاد آن 37 کیلوگرم نیرو بر میلیمترمربع است به صورت زیر نمایش داده می شود:&nbsp;</p> <p><img class="content-image" style="float: left;" title="نشانه شناسی نبشی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/1457.jpg" alt="نشانه های اختصاری روی نبشی" /></p> <h2>وزن نبشی</h2> <p>وزن نبشی نیز همانگونه که گفته شد در ارتباط مستقیم با ضخامت و ابعاد نبشی می باشد. کلیه این ارقام در جدون وزنی نبشی درج شده است.</p> <h3>رواداری های ابعاد نبشی</h3> <p>طول نبشی به طور معمول شاخه های شش و 12 متری می باشد. خصوصا در سایزهای پایین به عنوان مثال نبشی 5 شاخه های 6 متری نبشی متداول می باشند. در عوض در سایزهای بالا طول 12 متر و گاهی هر دو نوع شاخه شش متری و شاخه دوازده متری مشاهده می گردد. اما رواداری این طول نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اینکه طول نبشی به طور دقیق شش متر یا دوازده متر باشد به آسانی امکان&zwnj;پذیر نیست از این رو برای نبشی ها به طور کلی دو نوع رواداری در نظر گرفته شده است:</p> <h3>رواداری طول نبشی</h3> <p>منظور از رواداری طول میزان انحراف از طول شاخه 6 متری یا دوازده متری می باشد که با توجه به سفارش مشتری می تواند در دو حالت عادی و دقیق معین گردد.</p> <ul> <li> <h4>برش عادی نبشی</h4> </li> </ul> <p>برای برش عادی نبشی در هر طول 12 یا 6 متری به میزان مثبت و منفی 50 میلیمتر یا 5 سانتیمتر رواداری در نظر گرفته شده است. در این حالت می توان بسته بندی های نبشی را به صورت شاخه هایی با طول 5 متر و 95 سانتیمتر و یا 6 متر و 5 سانتیمتر برای شاخه های 6 متری در نظر گرفت.</p> <ul> <li> <h4>برش دقیق نبشی</h4> </li> </ul> <p>در برش دقیق برای شاخه های زیر دوازده متر امکان کوتاه بودن در نظر گرفته نشده است. لذا این شاخه ها فقط می توانند به اندازه 75 میلیمتر ماگزیمم افزایش داشته باشند. کوتاه بودن این شاخه ها مجاز نیست. از طرفی برای شاخه هایی با طول 12 متر می توان تا 100 میلیمتر یعنی ده سانتی&zwnj;متر رواداری در نظر گرفت.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 119px;" width="115"> <p><strong>وضعیت برش</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 124px;" width="120"> <p><strong>طول</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 127px;" width="120"> <p><strong>رواداری</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 119px;" width="115"> <p><strong>در برش عادی</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 124px;" width="120"> <p>3000 &nbsp;تا 12000</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 127px;" width="120"> <p>+-50</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 116px; width: 119px;" rowspan="2" width="115"> <p><strong>در برش دقیق</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 124px;" width="120"> <p>&lt; 12000</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 127px;" width="120"> <p>+ 75 / &nbsp;-0</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 124px;" width="120"> <p>120000&gt;</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 127px;" width="120"> <p>+100 / -0</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="نبشی کشی ساختمان | کاربرد نبشی در ساختمان" href="https://www.modiranahan.com/article/32/%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">نبشی کشی ساختمان</a></p> </blockquote> <h3>رواداری پهنای بال نبشی</h3> <p>برای رواداری پهنای بال با توجه به نمره یا سایز نبشی پنج دسته متفاوت تعریف شده و رواداری را بر این اساس مشخص نموده اند. دسته اول نبشی 5 و پایین&zwnj;تر به عنوان مثال نبشی 4 و یا نبشی 3 می باشد. در این حالت رواداری پهنای بال را مثبت و منفی یک در نظر گرفته اند. برای نبشی 5 بزرگتر تا نبشی 10 مثبت و منفی دو میلیمتر، برای نبشی های بزرگتر از سایز 10 و کوچکتر از سایز پانزده روادای 3 میلیمتر در نظر گرفته شده است. در تصویر شماره 3 رواداری های مربوط به پهنای بال و ضخامت قابل مشاهده می باشند.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 443px;" rowspan="7" width="208"> <p><img class="content-image" title="نبشی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/4578.jpg" alt="مقطع نبشی با دو بال عمود بر هم" /></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" colspan="2" width="416"> <p><strong>پهنای بال a</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="208"> <p><strong>اندازه اسمی</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="208"> <p><strong>رواداری</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="208"> <p>&lt;a50</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="208"> <p>+-1.0</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="208"> <p>50&lt;&lt; a100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="208"> <p>+-2.0</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="208"> <p>100 &lt;&lt; a150</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="208"> <p>+-3.0</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="208"> <p>150 &lt;&lt; a200</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="208"> <p>+-4.0</p> </td> </tr> <tr style="height: 101px;"> <td style="text-align: center; height: 101px;" width="208"> <p>a&gt;200</p> </td> <td style="text-align: center; height: 101px;" width="208"> <p>+6.0</p> <p>-4.0</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول 2 &ndash; رواداری های مربوط به پهنای بال و ضخامت نبشی</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="نبشی استینلس استیل" href="https://www.modiranahan.com/article/39/%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-304-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88" target="_blank" rel="nofollow">نبشی استینلس استیل</a></p> </blockquote> <h3>رواداری ضخامت نبشی</h3> <p>ضخامت نبشی هم به مانند روادای پهنای بال به پنج دسته تقسیم می شود. دقیقا همان دسته بندی که برای روادای پهنای بال نبشی دیدیم در رواداری ضخامت نبشی نیز قابل مشاهده است. البته با توجه به اینکه کمیت ضخامت به خودی خود بسیار پایین می باشد و اعدادی بین 2 تا 10 میلیمتر را شامل می گردد، عملا رواداری آن بسیار پایین و همانطور که در تصویر مشاهده می گردد بین نیم تا یک و دو دهم میلیمتر متغیر می باشد.</p> <h3>رواداری انحراف بال</h3> <p>میزان انحراف بال از وضعیت قائم بال های نبشی نباید از مقادیر موجود در تصویر شماره 3 بیشتر باشد. میزان انحراف بال نبشی را می توان به گونه ای دیگر نیز تعبیر نمود. زاویه نبشی یک زاویه نود درجه یا قائم به حساب می آید. از آنجا که ممکن اس در فرآیند تولید نبشی، زاویه نبشی به اندازه کافی راست نباشد میزان انحراف آن می بایست به صورت یک رواداری در نظر گرفته شود. این انحراف در جدول موجود در تصویر شماره 3 قابل مشاهده است.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td rowspan="5" width="208"> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="انحراف بال نبشی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/4545.jpg" alt="رواداری انحراف بال نبشی" /></p> </td> <td width="208"> <p>پهنای بال a</p> </td> <td width="208"> <p>k</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>&lt;a100</p> </td> <td width="208"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>100&lt;&lt; a150</p> </td> <td width="208"> <p>1.5</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>150 &lt;&lt; a200</p> </td> <td width="208"> <p>2.0</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>a&gt;200</p> </td> <td width="208"> <p>3.0</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 3 &ndash; رواداری انحراف بال نبشی</p> <h3>رواداری وزن نبشی</h3> <p>میزان انحراف از وزن اسمی نبشی های با ضخامت کمتر و مساوی 4 میلیمتر نباید از مثبت و منفی شش درصد بیشتر باشد و میزان انحراف از وزن اسمی نبشی های با ضخامت بالای چهار میلیمتر نباید از مثبت و منفی چهار درصد تجاوز نماید.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲