MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

استاندارد تیرآهن هاش چین

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>تیرآهن هاش که در بازار به آن تیرآهن بال پهن نیز گفته می شود از انواع متداول تیرآهن برای تحمل بارهای سنگین به ویژه در عملیات ساختمان سازی ست. این تیرآهن به دلیل داشتن طول بال برابر با جان می تواند مقادیر بیشتری بار وارده را نسبت به سایر انواع تیرآهن تحمل کند و به همین دلیل کاربردهای زیادی در صنعت به ویژه ساخت و ساز ساختمان های بلند مرتبه دارد. در حال حاضر کشورهای زیادی اقدام به تولید تیرآهن هاش می کنند که از آن جمله می توان به کشور چین اشاره کرد. در این مقاله ما به بررسی مشخصات و استانداردهای تیرآهن هاش چینی پرداخته ایم.&nbsp;</p>

<h2><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="inp.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1635690625464.jpg" alt="فولاد API X70" /></h2> <h2><a href="https://www.modiranahan.com/wiki/48/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%87%D9%86" rel="nofollow">تیرآهن هاش یا بال پهن</a></h2> <p>تیرآهن هاش یا بال پهن یکی از انواع تیرآهن است که به دلیل داشتن سطح مقطعی به شکل H با نام تیرآهن هاش نیز شناخته می شود. بارزترین مشخصه ی تیرآهن های هاش بیشتر بودن طول بال دراین نوع تیرآهن در مقایسه با تیرآهن های معمولی ست. به اصطلاح بال ها در این نوع تیرآهن پهن تر است و به همین دلیل به آنها بال پهن نیز گفته می شود.</p> <p>پهن تر بودن بال ها در تیرآهن های هاش باعث شده است تا این نوع تیرآهن استحکام و مقاومت بالاتری در برابر نیروهای برشی و گشتاورهای خمشی داشته باشد. عمده کاربرد تیرآهن هاش در ساختمان سازی و پروژه های صنعتی ست.</p> <p>تیرآهن هاش برای اولین بار توسط کمپانی بثلهم ساخته شد. ساخت تیرآهن های هاش تحولی عظیم در صنعت فولاد به وجود آورد. &nbsp;</p> <p>کشورهای مختلف استانداردهای خود را تهیه مقاطع فولادی دارند. برخی از این استانداردها ممکن است در سایر کشورها مورد پذیرش واقع نشوند.&nbsp;</p> <h2>مشخصات تیرآهن هاش چینی</h2> <p>تیرآهن هاش نورد گرم چینی تحت استاندارد خود این کشور و به شماره GB706-2008 تولید می شود. تیرآهن هاش چینی بر اساس سایز جان به سه دسته تقسیم بندی می شود. تیرهای HW: به معنای پهن بال</p> <p>HM: به معنای متوسط بال</p> <p>HN: به معنای نازک بال</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p><strong>وزن</strong></p> <p><strong>Kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p><strong>ضخامت بال</strong></p> <p><strong>t2</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p><strong>ضخامت جان</strong></p> <p><strong>t1</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p><strong>طول بال</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p><strong>طول جان</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p><strong>وزن</strong></p> <p><strong>Kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p><strong>ضخامت بال</strong></p> <p><strong>t2</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p><strong>ضخامت جان</strong></p> <p><strong>t1</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p><strong>طول بال</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p><strong>طول جان</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>131.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>354</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>344</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>9.45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>100</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>56.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>17.20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>100</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>56.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>199</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>396</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>13.30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>125</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>66</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>23.80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>125</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>107</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>390</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>14.30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>150</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>94.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>299</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>386</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>21.40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>148</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>141</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>402</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>388</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>31.90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>150</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>147</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>398</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>394</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>18.20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>175</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>168</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>405</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>394</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>40.30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>175</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>175</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>172</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>18.50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>99</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>198</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>197</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>408</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>21.70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>200</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>233</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>405</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>414</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>31.20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>194</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>284</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>407</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>428</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>50.50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>200</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>415</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>417</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>458</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>56.70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>204</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>200</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>605</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>432</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>498</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>25.80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>124</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>248</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>65.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>450</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>29.70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>250</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>66.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>199</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>446</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>44.10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>175</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>244</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>76.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>450</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>72.40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>250</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>124</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>440</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>82.20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>255</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>250</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>108</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>299</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>434</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>32.60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>149</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>298</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>77.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>37.30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>300</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>79.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>199</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>496</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>57.30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>294</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>89.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>106.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>305</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>300</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>103</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>201</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>506</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>94.50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>300</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>116</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>482</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>85.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>302</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>294</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>129</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>488</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>106.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>301</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>304</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>166</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>692</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>41.80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>174</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>346</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>185</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>700</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>50.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>175</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>350</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>191</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>792</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>79.70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>340</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>210</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>800</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>69.20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>249</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>336</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>213</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>299</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>890</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>95.10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>199</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>596</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>243</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>900</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>106.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>600</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>286</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>34</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>302</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>912</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>120.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>201</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>606</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>182</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>700</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>137.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>582</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>207</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>800</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>151.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>588</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>900</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>175.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>305</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>594</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>310</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>36</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>1000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>137.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>350</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>350</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="63"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>1100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>115.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="73"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>348</p> </td> <td style="text-align: center;" width="67"> <p>344</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="5" width="623"> <p><strong>بر اساس استاندارد JIS G3191 یا GB/T11263-2005</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p><strong>وزن واحد متر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p><strong>ضخامت بال</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p><strong>ضخامت جان</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p><strong>طول جان</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p><strong>طول بال</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>16.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>100</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>23.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>125</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>31.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>150</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>40.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>175</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>175</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>49.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>200</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>71.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>250</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>93</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>300</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>105</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>300</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>134.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>350</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>350</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>171.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>400</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>20.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>148</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>29.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>194</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>43.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>175</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>244</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>55.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>294</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>78.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>340</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>104.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>390</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>120.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>440</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>110.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>482</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>124.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>488</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>132.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>582</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>147</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>588</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>9.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>100</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>13.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>125</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>150</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>175</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>17.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>99</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>198</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>20.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>200</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>25.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>124</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>248</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>250</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>32</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>149</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>298</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>36.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>300</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>41.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>174</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>346</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>49.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>175</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>350</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>56.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>199</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>396</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>65.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>400</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>65.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>199</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>446</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>74.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>450</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>77.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>199</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>496</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>88.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>500</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>92.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>199</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>596</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>103.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>600</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>181.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>700</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>206.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>800</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>240.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>900</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="130"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="124"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="115"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲