۱۴:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
| میلگرد ذوب آهن اصفهان ۱۶:
arrow۲۰۰⚊
۱۶۴۰۰ تومان
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان IPE ۳۰ * ۱۶:
۱۸۲۹۰ تومان
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
| ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۵mm * ۱۲۵۰:
arrow۱۰۰⚊
۳۲۳۰۰ تومان
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
| ورق سیاه فولاد مبارکه ۳mm * ۱۵۰۰:
arrow۱۰۰⚊
۱۹۶۰۰ تومان
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
| پروفیل ساختمانی ۶ متری ۳۰x۳۰:
۲۰۶۰۰ تومان
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
| ناودانی شکفته مشهد ۶ متری ۸:
۱۸۰۵۰ تومان
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
| نبشی شکفته مشهد ۶ متری ۵۰X۵۰:
۱۷۳۵۰ تومان
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
| لوله صنعتی ۶ متری * ۱ اینچ * ۲mm:
arrow۱۰۰⚊
۲۰۶۰۰ تومان
تماس و مشاوره رایگان
موضوعات مرتبط