MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

ورق استیل 409 چیست؟ مشخصات و کاربرد آن

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>استنلس استیل ها دسته ای از آلیاژهای آهن هستند که پایه ی آن آهن و حاوی حداقل 10.5 درصد کروم و کمتر از 2 درصد کربن هستند. علاوه بر کروم عناصر دیگری مانند نیکل، مولیبدنیوم، تیتانیوم، مس و ... نیز در ساختار استیل ها به کاربرده می شود. وجود کروم در ساختار این آلیاژ باعث می شود که در برابر زنگ زدگی مقاوم باشد و به همین دلیل به آن استنلس یا ضد زنگ گفته می شود.</p>

<h2>مقدمه ورق استیل ۴۰۹</h2> <p><a title="استنلس استیل " href="https://www.modiranahan.com/article/103/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84" target="_blank" rel="nofollow">استنلس استیل</a> ها دسته ای از آلیاژهای آهن هستند که پایه ی آن آهن و حاوی حداقل 10.5 درصد کروم و کمتر از 2 درصد کربن هستند. علاوه بر کروم عناصر دیگری مانند نیکل، مولیبدنیوم، تیتانیوم، مس و ... نیز در ساختار استیل ها به کاربرده می شود.</p> <p>وجود کروم در ساختار این آلیاژ باعث می شود که در برابر زنگ زدگی مقاوم باشد و به همین دلیل به آن استنلس یا ضد زنگ گفته می شود.</p> <p>تغییر درصد عناصر موجود در استنلس استیل باعث می شود تا گریدهای مختلفی از این آلیاژ به دست آید که هر کدام خصوصیات خاص خود را دارند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تصویر شماره ۱ - استنلس استیل ۴۰۹.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640432695206.jpg" alt="استنلس استیل ۴۰۹" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1 - کاربرد ورق استیل 409</p> <p>&nbsp;برهمین اساس 4 دسته ی رایج از انواع استنلس استیل های عبارتند از:</p> <ul> <li>استنلس استیل های آستنیتی (سری 300)</li> <li>استنلس استیل های فریتی (سری 400)</li> <li>استنلس استیل های مارتنزیتی</li> <li>استنلس استیل های دوپلکس</li> </ul> <p>ما در این مقاله به معرفی یکی از انواع استنلس استیل های فریتی یعنی ورق استیل 409 خواهیم پرداخت. در ادامه با خصوصیات شیمیایی و فیزیکی و کاربردهای این نوع استیل بیشتر آشنا خواهید شد. همچنین در خصوص نحوه ی استعلام قیمت ورق استیل 409 و نحوه خرید ورق استیل 409 نیز اطلاعاتی ارائه می گردد.&nbsp;</p> <p><strong>آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="مشخصات ورق استیل 409" href="#char">مشخصات ورق استیل 409</a></li> <li><a title="استاندارد ورق استیل 409" href="#standard">استاندارد ورق استیل 409</a></li> <li><a title="استانداردهای نامگذاری استیل 409" href="#stan2">استانداردهای نامگذاری استیل 409</a></li> <li><a title="کاربرد ورق استیل 409" href="#usage">کاربرد ورق استیل 409</a></li> <li><a title="تفاوت ورق استیل 409 و ورق استیل 304" href="#difference">تفاوت ورق استیل 409 و ورق استیل 304</a></li> <li><a title="تفاوت استیل 409 و فولاد آلومینایزد" href="#differ">تفاوت استیل 409 و فولاد آلومینایزد</a></li> <li><a title="قیمت ورق استیل 409" href="#price">قیمت ورق استیل 409</a></li> </ul> <h2>مشخصات ورق استیل 409</h2> <p><span id="char"></span>فولادهای ضد زنگ فریتی یا سری 400 دسته ای از استیل های ضد زنگ هستند که خاصیت مغناطیسی دارند و به همین دلیل به آنها استیل بگیر هم گفته می شود. بنابراین این استیل 409 نیز جز دسته استیل های بگیر است. یعنی استیلی که جذب آهن ربا می شود.</p> <p>عنصر آلیاژی عمده ای که در این گروه از استیل ها به کار رفته کروم است البته علاوه بر کروم درصدی از عناصر آلیاژی دیگر نیز در ساختار استیل 409 به کار رفته است. در ادامه می توانید مشخصات شیمیایی و فیزیکی ورق استیل 409 را مشاهده کنید.&nbsp;</p> <h3>مشخصات شیمیایی</h3> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="312"> <p><strong>عنصر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p><strong>درصد موجود</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>کربن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>0.03</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>سیلیسیم</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>1.00</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>منگنز</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>1.00</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>فسفر</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>0.040</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>گوگرد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>0.020</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>کروم</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>10.50 &ndash; 11.70</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>نیکل</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>0.50</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>نیتروژن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>0.03</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>مولیبدیم</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>0.65 تا (N+C) x 6</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>آهن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>تعادل</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>مشخصات فیزیکی</h3> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>مشخصه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p><strong>مقدار</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>حداقل استحکام تسلیم N/mm2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>170</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>حداقل مقاومت کشش &nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>380</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>درصد ازدیاد طول</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>20</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>سختی راکول</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>88</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>چگالی kg/m3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>7.7</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>هدایت گرمایی W/mK در ۲۰۰ درجه سانتیلگراد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>210</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>ظرفیت گرمایی ویژه در ۲۰ درجه سانتیگراد</p> <p>J/KgK</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>460</p> </td> </tr> <tr> <td width="208"> <p>هدایت الکتریکی در ۲۰ درجه سانتیگراد بر حسب mm2/m&Omega;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="208"> <p>0.6</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>ضریب انبساط گرمایی خطی ( برحسب 10<sup>-6</sup>&nbsp;K<sup>-1</sup>) بین ۲۰ درجه و دمای آورده شده در جدول</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td width="312"> <p>100 درجه سانتیگراد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>10.5</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>۲00 درجه سانتیگراد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>11.0</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>۳00 درجه سانتیگراد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>11.5</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>۴00 درجه سانتیگراد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>12.0</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>۵00 درجه سانتیگراد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>12.0</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>بیشتر مطالعه کنید:&nbsp;</p> <h2>استاندارد ورق استیل 409</h2> <p><span id="standard"></span>استاندارد ASTM A240 مشخصات پلیت، ورق و تسمه های استنلس استیل برای لوله های فشار و کاربردهای عمومی را پوشش میدهد. در این استاندارد مشخصات شیمیایی و ویژگی های مکانیکی برای گریدهای مختلف استنلس استیل مانند فریتی، آستنیتی، مارتنزیتی، دوپلکس، سوپر دوپلکس و استنلس استیل های آلیاژ بالا آورده شده است. برای سیستم متریک می توان از استاندارد ASTM A240M استفاده کرد.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="ورق استیل چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/article/103/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84" target="_blank" rel="nofollow">ورق استیل چیست؟</a></p> </blockquote> <h2>استانداردهای نامگذاری استیل 409</h2> <p><span id="stan2"></span>استیل 409 در سایر استانداردها به صورت زیر نامگذاری شده است.</p> <p>در ASTM/ASME با نام UNS S409000</p> <p>در EuroNorm با نام &nbsp;FeMi35Cr20Cu4Mo2</p> <p>در DIN با نام 2.4660</p> <h2>کاربرد ورق استیل 409</h2> <p><span id="usage"></span>استیل 409 حداقل مقدار کروم لازم برای ایجاد فیلم اکسید پسیو را دارد. این آلیاژ استحکام بالایی ندارد اما ویژگی قابل توجه آن مقاومت خوب در برابر خوردگی در دماهای بالاست. همچنین از شکل پذیری خوبی نیز برخوردار است و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. در واقع استیل 409 یکی از ارزان قیمت ترین انواع استیل است. وجود اثرات زنگ بر روی سطح فلز باعث می شود استرلیزه نباشد به همین دلیل از این گرید در صنایع غذایی استفاده نمی شود.</p> <p>به دلیل مجموع ویژگی هایی که گفته شد از استیل 409 به طور عمده در ساخت اگزوز خودرو استفاده می شود اما علاوه بر آن در صنایع دیگر به خصوص در مواردی که آلیاژ استیل در معرض حرارت قرار دارد به کار برده می شود.</p> <p>برخی از این کاربردها عبارتند از:</p> <ul> <li>مبدل های کاتالیستی</li> <li>صدا خفه کن های اگزوز</li> <li>ترانسفورمرها</li> <li>قطعات کوره</li> <li>مبدل های حرارتی</li> <li>شفت موتور</li> <li>اجزای توربین های گازی</li> <li>ساخت فنر و اجزای کوچک در صنعت الکترونیک</li> </ul> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="409-stainless-steel-exhaust.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640433172666.jpg" alt="ورق اسیتل 409" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 2 - اگزوز با ورق استیل 409</p> <h2>تفاوت ورق استیل 409 و <a title="ورق استیل 304" href="https://www.modiranahan.com/article/495/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-304-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84" target="_blank" rel="nofollow">ورق استیل 304</a></h2> <p><span id="difference"></span>استیل 304 در دسته ی استیل های آستنیتی قرار دارد که حاوی مقدار زیادی کروم و همچنین نیکل است و از مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی برخودار است. استیل 304 از پرمصرف ترین و متداول ترین استیل هایی ست که تولید و به کار برده می شود. اما استیل 409 در دسته ی استیل های فریتی قرار دارد که مقدار کروم آن کمتر است. همچنین حاوی مقدار بسیار کمی نیکل است. به همین استیل 409 نسبت به استیل 304 ارزانتر است اما مقاومت کمتری هم در برابر خوردگی و زنگ زدگی از خود نشان میدهد. اما استیل 409 در دمای بالا مقاومت خوبی در برابر خوردگی از خود نشان میدهد.</p> <p>هر دو استیل 304 و 409 برای ساخت سیستم های اگزوز به کار برده می شوند چرا که به خوبی می توانند دمای بالای گازهای خروجی اگزوز را تحمل کنند اما استیل 409 سریعتر از استیل 304 آثار خوردگی از خود نشان می دهد.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="انواع ورق استیل 304 و مشخصات آن" href="https://www.modiranahan.com/article/442/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-304-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84" target="_blank" rel="nofollow">انواع ورق استیل 304 و مشخصات آن</a></p> </blockquote> <h2>تفاوت استیل 409 و فولاد آلومینایزد (گالوالوم)</h2> <p><span id="differ"></span>استیل 409 در مقایسه با استیل 304 مقاومت کمتری در برابر خوردگی دارد اما نسبت به فولاد آلومینایزد برای استفاده در سیستم های اگزوز طول عمر بیشتری دارد.</p> <p><a title="فولاد آلومینایزد" href="https://www.modiranahan.com/article/482/%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85" target="_blank" rel="nofollow">فولاد آلومینایزد</a> نوعی فولاد است که از فرو برد در حمام آلومینیوم مذاب ساخته می شود. هیچ نوع کروم یا نیکلی در ساختار این فولاد وجود ندارد اما وجود پوشش آلومینیوم در سطح آن باعث می شود تا در برابر خوردگی و زنگ زدگی از مقاومت خوبی برخودار باشد. هر چند خراش و ضربه می تواند باعث شود که فولاد در معرض عوامل محیطی قرار بگیرد و شروع به زنگ زدگی کند.</p> <p>لوله ها و تجهیزاتی که از این نوع فولاد ساخته می شوند به مرور دچار زنگ زدگی می شوند و باید جایگزین شوند.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید:<a title="ورق گالوالوم چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/article/482/%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85" target="_blank" rel="nofollow"> ورق گالوالوم چیست؟</a></p> </blockquote> <h2>قیمت ورق استیل 409</h2> <p><span id="price"></span>ورق استیل 409 به دلیل درصد حداقلی کروم و همچنین مقدار بسیار کم نیکل نسبت به سایر استنلس استیل ها ارزانتر است و به همان نسبت از مقاومت کمتری نیز در برابر زنگ زدگی برخوردار است. به دلیل نوسانات بازار آهن و همچنین وارداتی بودن ورق های استیل قیمت ورق های استیل به صورت روزانه و گاهی ساعتی به روز می شود. برای اطلاع از قیمت ورق استیل 409 و همچنین اطلاع از شرایط خرید می توانید با شماره تلفن <a title="tel" href="tel:03134155" rel="nofollow">03131455</a> تماس حاصل فرمایید.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲