MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

ناودانی پرسی یا فابریک؛ کدام بهتر است؟

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>ناودانی از مقاطع پر کاربرد و در صنعت ساختمان است که دارای سطح مقطعی به شکل حرف U یا C می باشد. ناودانی به روش ها و با متریال های مختلفی تولید می شود. از نظر فرایند تولید ناودانی ها را می توان به دو دسته ی فابریک و پرسی تقسیم بندی کرد. ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که ناودانی پرسی بهتر است یا فابریک. ما در این مقاله به بررسی ویژگی های هر کدام از ناودانی های پرسی و فابریک می پردازیم و در انتها به این سوال که ناودانی پرسی بهتر است یا فابریک پاسخ خواهیم داد.&nbsp;</p>

<h2>کاربرد ناودانی در صنعت</h2> <p>ناودانی یکی از مقاطع باز فولادی ست که در صنعت و ساختمان سازی بسیار کاربرد دارد. ناودانی سطح مقطعی شبیه به حرفU و C انگلیسی دارد و بر اساس پارامترهای مختلف مانند متریال، سایز، روش تولید، ضخامت و وزن می تواند دسته بندی شود.</p> <blockquote> <p><a title="قیمت ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/77/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" >قیمت ناودانی</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p><strong>آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="انواع ناودانی" href="#type">انواع ناودانی</a></li> <li><a title="ناودانی پرسی" href="#uchannel">ناودانی پرسی</a></li> <li><a title="ناودانی فابریک" href="#fabrik">ناودانی فابریک</a></li> <li><a title="تفاوت ناودانی فابریک و ناودانی پرسی" href="#differ">تفاوت ناودانی فابریک و ناودانی پرسی</a></li> <li><a title="قیمت ناودانی فابریک و پرسی" href="#price">قیمت ناودانی فابریک و پرسی</a></li> <li><a title="خرید ناودانی فابریک و پرسی" href="#purchase">خرید ناودانی فابریک و پرسی</a></li> </ul> <h2>معرفی انواع ناودانی</h2> <p><span id="type"></span>همانطور که گفته شد ناودانی را بر اساس فاکتورهای مختلف می توان دسته بندی کرد. بر اساس وزن ناودانی دو دسته ی سبک (<a title="ناودانی سبک" href="https://www.modiranahan.com/article/322/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9" target="_blank" rel="nofollow">ناودانی سبک</a>) و سنگین (<a title="ناودانی سنگین" href="https://www.modiranahan.com/article/156/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">ناودانی سنگین</a>) دارند. بر اساس روش روش تولید ناودانی ها می توانند پرسی یا فابریک باشند. ناودانی می تواند از فولاد، آلومینیوم (<a title="ناودانی آلومینیوم" href="https://www.modiranahan.com/article/321/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85" target="_blank" rel="nofollow">ناودانی آلومینیوم</a>)، استیل <a title="(ناودانی استیل)" href="https://www.modiranahan.com/article/99/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-304-316" target="_blank" rel="nofollow">(ناودانی استیل)</a> یا گالوانیزه ساخته شود. بر اساس شکل سطح مقطع نیز انواع ناودانی با نام های UNP، UPA و UPE در بازار وجود دارد. در یک دسته بندی دیگر ناودانی های بر اساس شکل به دو دسته ی ساده و مشبک تقسیم بندی می شوند.</p> <p>در این مقاله ما به بررسی تفاوت های دو نوع ناودانی پرسی و فابریک خواهیم پرداخت و به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا ناودانی پرسی بهتر است فابریک. چنانچه قصد آشنایی با سایر انواع ناودانی مختلف ناودانی را داشته باشید می توانید به مقالاتی که در وب سایت مدیران آهن وجود دارد مراجعه کنید.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="جدول اشتال ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/article/300/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">جدول اشتال ناودانی</a></p> </blockquote> <h2>ناودانی پرسی</h2> <p><span id="uchannel"></span>مشخصات ناودانی های پرسی یا سرد نوردیده در استاندارد ملی 7339 آورده شده است.</p> <p>ناودانی های پرسی نوعی از ناودانی هستند که به وسیله ی اعمال پرس بر ورق های گرم نوردیده یا سرد نوردیده ساخته می شود. در این روش ورق های فولادی در دستگاه پرس قرار داده می شوند و در دمای اتاق به شکل ناودانی فرم داده می شوند.</p> <p>ناودانی های پرسی از آنجا که تحت اعمال فشار بوده اند در گوشه ها از ضخامت کمتری برخوردارند.</p> <p>تولید ناودانی های پرسی راحتر و سریعتر است و از نظر ابعاد دقیقتر هستند و لبه های صاف تری نیز دارند به همین دلیل در مواردی که نیاز به دقت ابعادی بالا باشد کاربرد بیشتری دارند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تصویر شماره ۲ - ناودانی پرسی و فابریک.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640699255027.jpg" alt=" ناودانی پرسی و فابریک" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1 - ناودانی پرسی و فابریک</p> <h2>ناودانی فابریک</h2> <p><span id="fabrik"></span>ناودانی های فابریک یا گرم نوردیده در دو نوع لبه گرد بال شیبدار و همچنین بال موازی موجود هستند. استاندارد ملی به شماره 1-4477 در خصوص نوع بال شیبدار و استاندارد 2-4477 در مورد ناودانی بال موازی تدوین شده است. هر کدام از این دو نوع ناودانی به صورت سبک و سنگین نیز تولید می شوند.</p> <p>در تولید ناودانی فابریک به روش نورد گرم از شمش های فولادی از گریدهای مندرج در استانداردهای DIN EN 10025-2 &nbsp;تا DIN EN 10025-5 استفاده می شود. شمش های فولادی ابتدا در کوره تحت حرارت قرار گرفته و تا دمای 1100 درجه سانتیگراد گرم می شود. شمش ها سپس از میان غلتک هایی افقی و عمودی عبور کرده و به تدریج به فرم ناودانی تبدیل میشوند. در انتها ناودانی ها در طول مورد نظر برش داده می شوند.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="تفاوت ناودانی روسی و اروپایی" href="https://www.modiranahan.com/article/325/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow">تفاوت ناودانی روسی و اروپایی</a></p> </blockquote> <h2>تفاوت ناودانی فابریک و ناودانی پرسی</h2> <p><span id="differ"></span>ناودانی فابریک در مقایسه با ناودانی پرسی از دقت ابعادی کمتری برخوردار است و گوشه های بیرونی آن تیز است. ناودانی فابریک از کیفیت سطح پایینتری برخوردار است اما مقاومت و استحکام آن بالاتر است.</p> <h2>قیمت ناودانی فابریک و پرسی</h2> <p><span id="price"></span>قیمت ناودانی فابریک به دلیل فرایند تولید و استحکام بیشتر بالاتر از ناودانی پرسی است. ناودانی ها در ابعاد و به روش های مختلفی تولید می شوند که قیمت های متفاوتی نیز دارند. انتخاب ناودانی برای هر پروژه به کاربری آن بستگی دارد. اینکه ناودانی فابریک بهتر است یا پرسی سوالی نیست که بتوان به آن پاسخ داد. در واقع بهترین ناودانی همان نوعی ست که بتواند با حداقل هزینه به صورت ایمن نیازهای ما را بر طرف کند. در مواردی که زیبایی ظاهری و دقت ابعاد اهمیت داشته باشد بهتر است ناودانی پرسی استفاده کرد.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید:<a title="تحلیل قیمت ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/article/329/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-3-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400" target="_blank" rel="nofollow"> تحلیل قیمت ناودانی</a></p> </blockquote> <h2><a title="خرید ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/article/95/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">خرید ناودانی</a> فابریک و پرسی</h2> <p><span id="purchase"></span>چنانچه قصد خرید ناودانی داشته باشید ابتدا می بایست نوع، سایز، متریال، کارخانه و مقدار ناودانی مورد نیاز خود را مشخص کنید. جهت اطلاع از قیمت ناودانی نیز می توانید به وب سایت مدیران آهن،<a title="صفحه قیمت ناودانی " href="https://www.modiranahan.com/priceTable/77/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" > صفحه قیمت ناودانی</a> مراجعه نمایید.</p> <p>شما می توانید از طریق تماس با شماره تلفن <a title="tel" href="tel:03134155" rel="nofollow">03134155</a> نسبت به ثبت سفارش یا اخذ راهنمایی اقدام نمایید.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید:<a title="راهنمای خرید ناودانی | قیمت ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/article/95/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow"> راهنمای خرید ناودانی | قیمت ناودانی</a></p> </blockquote>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲