MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

مقاومت تیرآهن ۱۴

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>تیرآهن 14 یکی از مقاطع پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی می باشد. مقاومت تیرآهن 14 باعث شده در ساختمان سازی جز المان های اساسی باشد. وظیفه اصلی تیرآهن تحمل تنش های حاصل از نیروی وارد بر سازه است. غالبا از تیرآهن به عنوان پل و ستون در سازه های فلزی استفاده میشود. قیمت تیرآهن ۱۴ را میتوانید روزانه در وب سایت مدیران آهن مشاهده کنید.</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ibeam.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1645442412447.jpg" alt="تیر آهن 14 | مقاومت تیر آهن 14" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1 - تیرآهن 14</p> <blockquote> <p><a title="قیمت تیرآهن 14" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/82/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86" target="_blank" >قیمت تیرآهن 14</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>مقاومت تیرآهن 14، یکی از مهمترین قطعه در سازه های ساختمانی و صنعتی است. تیرآهن دارای دو بال افقی و یک جان عمودی می باشد. تیرآهن براساس شکل هندسی به دو دسته تیرآهن بال پهن و تیراهن معمولی طبقه&zwnj;بندی میشود.</p> <h2>استاندارد تیرآهن 14</h2> <ol> <li><span style="font-size: 15px;">استاندارد IPE &nbsp;(ایران و اروپا)</span></li> <li>استاندارد INP (چین و روسیه)</li> <li>استاندارد IPB (بال پهن یا هاش)</li> </ol> <p>بارزترین مشخصه تیرآهن ipe این است که ضخامت بال های آن در ابتدا و انتهای آن کاملا یکنواخت است. این تیرآهن ها در ارتفاع 600 تا 800 میلیمتر عرضه میشود و معمولا در ستون ها، نعل درگاه ها، خرپا ها ، سقف ها، پل های لانه زنبوری و &hellip; کاربرد دارند. تیرآهن 14 در طول &nbsp;6 الی 12 متری تولید می&zwnj;شود و در ساختمان سازی مورد استفاده قرار میگیرید.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="جدول وزنی تیرآهن" href="https://www.modiranahan.com/wiki/70/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">جدول وزنی تیرآهن</a></p> </blockquote> <h2>شرکت تولیدکننده تیرآهن</h2> <ol> <li>تیراهن ذوب آهن اصفهان</li> <li>تیرآهن فایکو</li> <li>تیرآهن ماهان</li> <li>تیراهن احرامیان</li> <li>تیرآهن کرمانشاه</li> <li>تیرآهن ناب تبریز</li> <li>تیراهن ترک</li> <li>تیرآهن روسیه</li> <li>تیرآهن فولاد یزد</li> <li>تیرآهن آریان فولاد</li> <li>تیراهن ظفربناب</li> </ol> <p>شرکت ذوب آهن اصفهان بزرگترین قطب صنعتی، تیرآهن های خود را &nbsp;تحت استاندارد IPE تولید میکند. این محصول مطابق با جدول اشتال دارای وزن های سنگینی بوده که به طبع آن از قیمت بالاتری برخوردار است. شرکت ذوب آهن اصفهان بروی تیرآهن های تولیدی خود علامت ESCO &nbsp;مخفف عبارت Esfahan Steel Company را هک میکند.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="تاثیر قیمت تیرآهن بر بازار مسکن" href="https://www.modiranahan.com/article/17/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">تاثیر قیمت تیرآهن بر بازار مسکن</a></p> </blockquote> <h2>تیرآهن 14</h2> <p>اساسی ترین تیرآهن مورد استفاده در ساختمان ها تیراهن 14 می باشد. تیرآهن 14 در سه وزن 120 کیلویی (سبک)، 130 کیلویی (متوسط) و 140 کیلویی(سنگین) تولید می شود. تیرآهن 14 ذوب در مقایسه با دیگر برند ها وزن سنگینی دارد بنابراین به طبع مقاومت بالاتر و قیمت بیشتری دارد. سبک بودن وزن تیراهن سبب میشود تا قیمت ارزان تری را داشته باشد. لازم به ذکر است قیمت تیرآهن در سایز های متفاوت متغیر است و بیشترین فروش تیرآهن در سایز 14 و 16 می باشد.</p> <h2>وزن تیرآهن با سایزهای مختلف</h2> <p>&nbsp;</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 28px;"> <td style="text-align: center; height: 28px;" width="251"> <p><strong>وزن هر شاخه تیرآهن (</strong><strong>kg</strong><strong>)</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 28px;" width="62"> <p><strong>12</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 28px;" width="58"> <p><strong>14</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 28px;" width="53"> <p><strong>16</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 28px;" width="57"> <p><strong>18</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 28px;" width="56"> <p><strong>20</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 28px;" width="65"> <p><strong>22</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 28px;" width="56"> <p><strong>24</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 28px;" width="65"> <p><strong>27</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 28px;" width="56"> <p><strong>30</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="251"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>وزن تیرآهن ذوب آهن اصفهان</strong></span></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="62"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="58"> <p>155</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>190</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="57"> <p>226</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>269</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>315</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>350</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>430</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="251"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;وزن تیرآهن فایکو</strong></span></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="62"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="58"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>170</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="57"> <p>210</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>225</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>350</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="251"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>وزن تیرآهن صنعت بناب</strong></span></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="62"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="58"> <p>124</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>164</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="57"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="251"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>وزن تیرآهن ظفربناب</strong></span></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="62"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="58"> <p>124</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>164</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="57"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="251"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>وزن تیرآهن یزد</strong></span></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="62"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="58"> <p>147</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="57"> <p>214</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>257</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>350</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="251"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>وزن تیرآهن اهواز</strong></span></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="62"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="58"> <p>135</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>165</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="57"> <p>211</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="251"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>وزن تیرآهن ناب تبریز</strong></span></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="62"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="58"> <p>132</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>170</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="57"> <p>210</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="251"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>وزن تیرآهن ماهان</strong></span></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="62"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="58"> <p>132</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>165</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="57"> <p>210</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="251"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>وزن تیرآهن آریان فولاد</strong></span></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="62"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="58"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>175</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="57"> <p>215</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>305</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="251"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>وزن تیرآهن کرمانشاه</strong></span></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="62"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="58"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="57"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="251"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>وزن تیرآهن جهان فولاد غرب</strong></span></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="62"> <p>132</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="58"> <p>156</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>192</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="57"> <p>228</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>279</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="251"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>وزن تیرآهن ترک</strong></span></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="62"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="58"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="57"> <p>215</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>255</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>315</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>350</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>430</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>-</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="251"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>وزن تیرآهن کره</strong></span></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="62"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="58"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="57"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>270</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>310</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>360</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="65"> <p>420</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="56"> <p>500</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="کاربرد تیرآهن در ساختمان سازی" href="https://www.modiranahan.com/article/69/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">کاربرد تیرآهن در ساختمان سازی</a></p> </blockquote> <h2>خرید تیرآهن 14</h2> <p>برای خرید تیرآهن باید نکات مهمی را رعایت کنیم:</p> <ul> <li>از مهمترین برندها میتوان تیرآهن ذوب آهن، فایکو، آرین، یزد و بناب به شمار می آیند.</li> <li>تیرآهن 14، تیرآهن 16 و تیرآهن 18 پرکاربردترین نوع تیرآهن هستند.</li> <li>عرضه تیرآهن به دو صورت شاخه ای و کیلویی می باشد.</li> </ul> <h2>&nbsp;خرید تیرآهن دست دوم</h2> <p>آیا خرید تیرآهن دست دوم قابلیت استفاده مجدد در سازه های بزرگ و ساختمانی را دارد؟</p> <p>می توان تیرآهن دست دوم در سازه های مانند اسکلت بندی داخل سازه و ساخت اماکنی مانند سوله استفاده کرد. اما اینکه آیا این محموله قابلیت استفاده مجدد را دارد یا خیر باید مورد بررسی قرار بگیرید. قطعا این بررسی باید توسط یک کارشناس صورت بگیرید تا خسارات جبران ناپذیر بعدی را سبب نشود. قیمت تیرآهن 14دست دوم در مقایسه با تیراهن نو هزینه کمتری دارد ولی حتما قبل از خرید توصیه میشود توسط کارشناسان این حوزه بازرسی شود.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <h2>قیمت تیرآهن 14</h2> <p>قیمت تیرآهن 14 در تمامی کارخانه و برندهای در سایت مدیران آهن قابل مشاهده است که شامل:</p> <p>قیمت تیرآهن فایکو، قیمت تیرآهن ماهان، قیمت تیرآهن اهواز، قیمت تیرآهن کرمانشاه ، قیمت تیرآهن ذوب&nbsp; و ... است.</p> <p>این نوع تیرآهن هم به صورت شاخه و هم کیلو قابل عرضه می باشد و لازم به ذکر است قیمت تیرآهن با توجه به سایز آن متغیر است و بیشترین فروش در سایز تیرآهن 14 و 16 است.</p> <div id="bres"> <div class="ULSxyf"> <div id="w3bYAd" data-abe="" data-hveid="CD4QAA" data-ved="2ahUKEwjKnKTl46f4AhUJ8LsIHXG0Do8Q26YDegQIPhAA"> <div class="oIk2Cb"> <div class="y6Uyqe"> <div class="EIaa9b"> <div class="AJLUJb"> <div data-hveid="CEcQAA"> <ul> <li> <h3><span dir="rtl">قیمت&nbsp;تیرآهن 14&nbsp;کرمانشاه</span></h3> </li> </ul> </div> <div class="s75CSd OhScic AB4Wff"> <ul> <li><span dir="rtl">قیمت&nbsp;تیرآهن 14</span></li> </ul> </div> <ul> <li class="s75CSd OhScic AB4Wff"><span dir="rtl">قیمت&nbsp;تیرآهن 14&nbsp;دست دوم</span></li> </ul> <ul> <li class="s75CSd OhScic AB4Wff"><span dir="rtl">قیمت&nbsp;تیرآهن 14&nbsp;اهواز</span></li> </ul> </div> <div class="AJLUJb"> <ul> <li class="s75CSd OhScic AB4Wff"><span dir="rtl">قیمت&nbsp;تیرآهن 14&nbsp;اصفهان</span></li> </ul> <ul> <li class="aXBZVd unhzXb">قیمت&nbsp;تیرآهن 14&nbsp;فایکو</li> </ul> <div data-hveid="CEgQAA"> <ul> <li class="s75CSd OhScic AB4Wff"> <h3><span dir="rtl">قیمت&nbsp;تیرآهن 14&nbsp;دست دوم تهران</span></h3> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲